Words That End With OIC

There are 74 words that end with OIC:

4-Letter Words That End With OIC

There is 1 4-letter word that ends with OIC:

Word Scrabble points Words With Friends points
ZOIC 15 16

5-Letter Words That End With OIC

There are 2 5-letter words that end with OIC:

Word Scrabble points Words With Friends points
AZOIC 16 17
STOIC 7 8

6-Letter Words That End With OIC

There are 4 6-letter words that end with OIC:

Word Scrabble points Words With Friends points
DOMOIC 11 13
ECHOIC 13 14
HEROIC 11 11
LIPOIC 10 13

7-Letter Words That End With OIC

There are 5 7-letter words that end with OIC:

Word Scrabble points Words With Friends points
BENZOIC 20 23
CAPROIC 13 16
DIPLOIC 12 15
EPIZOIC 20 22
PTEROIC 11 13

8-Letter Words That End With OIC

There are 26 8-letter words that end with OIC:

Word Scrabble points Words With Friends points
ANECHOIC 15 17
BISTROIC 12 14
BUTANOIC 12 16
CENOZOIC 21 24
CLEIDOIC 13 16
DECANOIC 13 16
DICHROIC 16 17
DYSPNOIC 16 18
ECTOZOIC 21 23
ENDOZOIC 20 22
ENTOZOIC 19 21
EPIPLOIC 14 18
ETHANOIC 13 14
GABBROIC 15 19
HEXANOIC 20 21
HOLOZOIC 22 23
HYLOZOIC 25 25
IOPANOIC 12 15
MESOZOIC 21 23
METAZOIC 21 23
NONANOIC 10 14
PARANOIC 12 15
POLYZOIC 24 26
RETINOIC 10 12
UNHEROIC 13 15
VALPROIC 15 19

9-Letter Words That End With OIC

There are 16 9-letter words that end with OIC:

Word Scrabble points Words With Friends points
ALLANTOIC 11 15
ANTHOZOIC 23 24
COPROZOIC 24 27
DIPLOZOIC 23 26
HELIOZOIC 23 24
HYDRAZOIC 27 26
METHANOIC 16 18
NONHEROIC 14 16
PALEOZOIC 22 25
PENTANOIC 13 17
PROPANOIC 15 19
PROPENOIC 15 19
PROTOZOIC 22 24
SAPROZOIC 22 24
SPOROZOIC 22 24
TRICHROIC 16 17

10-Letter Words That End With OIC

There are 6 10-letter words that end with OIC:

Word Scrabble points Words With Friends points
ANTIHEROIC 15 16
CRYPTOZOIC 28 30
DODECANOIC 16 19
MONOCHROIC 19 22
PLEOCHROIC 19 22
POLYCHROIC 22 24

11-Letter Words That End With OIC

There are 5 11-letter words that end with OIC:

Word Scrabble points Words With Friends points
AMPHICHROIC 25 27
BUTENEDIOIC 16 20
DECANEDIOIC 17 20
ETHANEDIOIC 17 18
OCTANEDIOIC 16 19

12-Letter Words That End With OIC

There are 7 12-letter words that end with OIC:

Word Scrabble points Words With Friends points
AMINOBENZOIC 27 32
HEXACOSANOIC 26 28
HEXADECANOIC 27 29
MELANOCHROIC 21 25
PROPANEDIOIC 19 23
SPERMATOZOIC 27 30
XANTHOCHROIC 29 30

13-Letter Words That End With OIC

There is 1 13-letter word that ends with OIC:

Word Scrabble points Words With Friends points
HEPTADECANOIC 23 26

14-Letter Words That End With OIC

There are no 14-letter words that end with OIC.

15-Letter Words That End With OIC

There is 1 15-letter word that ends with OIC:

Word Scrabble points Words With Friends points
CHORIOALLANTOIC 22 26