Words That Start With SA

There are 2654 words that start with SA:

3-Letter Words That Start With SA

There are 18 3-letter words that start with SA:

Word Scrabble points Words With Friends points
SAB 5 6
SAC 5 6
SAD 4 4
SAE 3 3
SAG 4 5
SAI 3 3
SAL 3 4
SAM 5 6
SAN 3 4
SAP 5 6
SAR 3 3
SAT 3 3
SAU 3 4
SAV 6 7
SAW 6 6
SAX 10 10
SAY 6 5
SAZ 12 12

4-Letter Words That Start With SA

There are 57 4-letter words that start with SA:

Word Scrabble points Words With Friends points
SAAG 5 6
SABE 6 7
SABS 6 7
SACK 10 11
SACS 6 7
SADE 5 5
SADI 5 5
SADO 5 5
SADS 5 5
SAFE 7 7
SAFT 7 7
SAGA 5 6
SAGE 5 6
SAGO 5 6
SAGS 5 6
SAGY 8 8
SAIC 6 7
SAID 5 5
SAIL 4 5
SAIM 6 7
SAIN 4 5
SAIR 4 4
SAIS 4 4
SAKE 8 8
SAKI 8 8
SALE 4 5
SALL 4 6
SALP 6 8
SALS 4 5
SALT 4 5
SAMA 6 7
SAME 6 7
SAMP 8 10
SAMS 6 7
SAND 5 6
SANE 4 5
SANG 5 7
SANK 8 9
SANS 4 5
SANT 4 5
SAPS 6 7
SARD 5 5
SARI 4 4
SARK 8 8
SARS 4 4
SASH 7 6
SASS 4 4
SATE 4 4
SATI 4 4
SAUL 4 6
SAUT 4 5
SAVE 7 8
SAVS 7 8
SAWN 7 8
SAWS 7 7
SAXE 11 11
SAYS 7 6

5-Letter Words That Start With SA

There are 165 5-letter words that start with SA:

Word Scrabble points Words With Friends points
SAAGS 6 7
SABAL 7 9
SABED 8 9
SABER 7 8
SABES 7 8
SABHA 10 10
SABIN 7 9
SABIR 7 8
SABLE 7 9
SABOT 7 8
SABRA 7 8
SABRE 7 8
SACKS 11 12
SACRA 7 8
SADDO 7 7
SADES 6 6
SADHE 9 8
SADHU 9 9
SADIS 6 6
SADLY 9 9
SADOS 6 6
SADZA 15 15
SAFED 9 9
SAFER 8 8
SAFES 8 8
SAGAS 6 7
SAGER 6 7
SAGES 6 7
SAGGY 10 11
SAGOS 6 7
SAGUM 8 11
SAHEB 10 10
SAHIB 10 10
SAICE 7 8
SAICK 11 12
SAICS 7 8
SAIDS 6 6
SAIGA 6 7
SAILS 5 6
SAIMS 7 8
SAINE 5 6
SAINS 5 6
SAINT 5 6
SAIRS 5 5
SAIST 5 5
SAITH 8 7
SAJOU 12 15
SAKAI 9 9
SAKER 9 9
SAKES 9 9
SAKIA 9 9
SAKIS 9 9
SAKTI 9 9
SALAD 6 7
SALAL 5 7
SALAT 5 6
SALEP 7 9
SALES 5 6
SALET 5 6
SALIC 7 9
SALIX 12 13
SALLE 5 7
SALLY 8 9
SALMI 7 9
SALOL 5 7
SALON 5 7
SALOP 7 9
SALPA 7 9
SALPS 7 9
SALSA 5 6
SALSE 5 6
SALTO 5 6
SALTS 5 6
SALTY 8 8
SALUE 5 7
SALUT 5 7
SALVE 8 10
SALVO 8 10
SAMAN 7 9
SAMAS 7 8
SAMBA 9 11
SAMBO 9 11
SAMEK 11 12
SAMEL 7 9
SAMEN 7 9
SAMES 7 8
SAMEY 10 10
SAMFU 10 12
SAMMY 12 13
SAMPI 9 11
SAMPS 9 11
SANDS 6 7
SANDY 9 9
SANED 6 7
SANER 5 6
SANES 5 6
SANGA 6 8
SANGH 9 10
SANGO 6 8
SANGS 6 8
SANKO 9 10
SANSA 5 6
SANTO 5 6
SANTS 5 6
SAOLA 5 6
SAPAN 7 9
SAPID 8 9
SAPOR 7 8
SAPPY 12 13
SARAN 5 6
SARDS 6 6
SARED 6 6
SAREE 5 5
SARGE 6 7
SARGO 6 7
SARIN 5 6
SARIS 5 5
SARKS 9 9
SARKY 12 11
SAROD 6 6
SAROS 5 5
SARUS 5 6
SASER 5 5
SASIN 5 6
SASSE 5 5
SASSY 8 7
SATAI 5 5
SATAY 8 7
SATED 6 6
SATEM 7 8
SATES 5 5
SATIN 5 6
SATIS 5 5
SATYR 8 7
SAUBA 7 9
SAUCE 7 9
SAUCH 10 11
SAUCY 10 11
SAUGH 9 10
SAULS 5 7
SAULT 5 7
SAUNA 5 7
SAUNT 5 7
SAURY 8 8
SAUTE 5 6
SAUTS 5 6
SAVED 9 10
SAVER 8 9
SAVES 8 9
SAVEY 11 11
SAVIN 8 10
SAVOR 8 9
SAVOY 11 11
SAVVY 14 15
SAWAH 11 10
SAWED 9 9
SAWER 8 8
SAXES 12 12
SAYED 9 8
SAYER 8 7
SAYID 9 8
SAYNE 8 8
SAYON 8 8
SAYST 8 7
SAZES 14 14

6-Letter Words That Start With SA

There are 310 6-letter words that start with SA:

Word Scrabble points Words With Friends points
SABALS 8 10
SABBAT 10 12
SABBED 11 13
SABERS 8 9
SABHAS 11 11
SABICU 10 13
SABINE 8 10
SABINS 8 10
SABIRS 8 9
SABKHA 15 15
SABLED 9 11
SABLER 8 10
SABLES 8 10
SABOTS 8 9
SABRAS 8 9
SABRED 9 10
SABRES 8 9
SACBUT 10 13
SACCOI 10 12
SACCOS 10 12
SACHEM 13 14
SACHET 11 11
SACKED 13 14
SACKER 12 13
SACQUE 17 19
SACRAL 8 10
SACRED 9 10
SACRUM 10 13
SADDED 9 9
SADDEN 8 9
SADDER 8 8
SADDHU 11 11
SADDIE 8 8
SADDLE 8 9
SADDOS 8 8
SADHES 10 9
SADHUS 10 10
SADISM 9 10
SADIST 7 7
SADZAS 16 16
SAETER 6 6
SAFARI 9 9
SAFELY 12 12
SAFEST 9 9
SAFETY 12 11
SAFING 10 12
SAFROL 9 10
SAFTER 9 9
SAGBUT 9 12
SAGELY 10 11
SAGENE 7 9
SAGEST 7 8
SAGGAR 8 10
SAGGED 9 11
SAGGER 8 10
SAGIER 7 8
SAGOIN 7 9
SAGUIN 7 10
SAHEBS 11 11
SAHIBA 11 11
SAHIBS 11 11
SAICES 8 9
SAICKS 12 13
SAIDST 7 7
SAIGAS 7 8
SAIKEI 10 10
SAILED 7 8
SAILER 6 7
SAILOR 6 7
SAIMIN 8 10
SAINED 7 8
SAINTS 6 7
SAIQUE 15 16
SAIRED 7 7
SAIRER 6 6
SAITHE 9 8
SAITHS 9 8
SAIYID 10 9
SAJOUS 13 16
SAKAIS 10 10
SAKERS 10 10
SAKIAS 10 10
SAKIEH 13 12
SAKKOI 14 14
SAKKOS 14 14
SAKTIS 10 10
SALAAM 8 10
SALADE 7 8
SALADS 7 8
SALALS 6 8
SALAMI 8 10
SALARY 9 9
SALATS 6 7
SALEPS 8 10
SALETS 6 7
SALEWD 10 11
SALIFY 12 12
SALINA 6 8
SALINE 6 8
SALIVA 9 11
SALLAD 7 9
SALLAL 6 9
SALLEE 6 8
SALLES 6 8
SALLET 6 8
SALLOW 9 11
SALMIS 8 10
SALMON 8 11
SALOLS 6 8
SALONS 6 8
SALOON 6 8
SALOOP 8 10
SALOPS 8 10
SALPAE 8 10
SALPAS 8 10
SALPID 9 11
SALSAS 6 7
SALSES 6 7
SALTED 7 8
SALTER 6 7
SALTIE 6 7
SALTLY 9 10
SALTOS 6 7
SALTUS 6 8
SALUED 7 9
SALUES 6 8
SALUKI 10 12
SALUTE 6 8
SALVED 10 12
SALVER 9 11
SALVES 9 11
SALVIA 9 11
SALVOR 9 11
SALVOS 9 11
SALWAR 9 10
SAMAAN 8 10
SAMANS 8 10
SAMARA 8 9
SAMBAL 10 13
SAMBAR 10 12
SAMBAS 10 12
SAMBOS 10 12
SAMBUR 10 13
SAMECH 13 14
SAMEKH 15 15
SAMEKS 12 13
SAMELY 11 12
SAMFOO 11 12
SAMFUS 11 13
SAMIEL 8 10
SAMIER 8 9
SAMITE 8 9
SAMITI 8 9
SAMLET 8 10
SAMLOR 8 10
SAMMED 11 13
SAMMIE 10 12
SAMOSA 8 9
SAMPAN 10 13
SAMPIS 10 12
SAMPLE 10 13
SAMSHU 11 12
SANCAI 8 10
SANCHO 11 12
SANCTA 8 10
SANDAL 7 9
SANDED 8 9
SANDEK 11 12
SANDER 7 8
SANDHI 10 10
SANELY 9 10
SANEST 6 7
SANGAR 7 9
SANGAS 7 9
SANGER 7 9
SANGHA 10 11
SANGHS 10 11
SANGOS 7 9
SANIES 6 7
SANIFY 12 12
SANING 7 10
SANITY 9 9
SANJAK 17 20
SANKOS 10 11
SANNIE 6 8
SANNOP 8 11
SANNUP 8 12
SANPAN 8 11
SANPRO 8 10
SANSAR 6 7
SANSAS 6 7
SANSEI 6 7
SANTAL 6 8
SANTIM 8 10
SANTIR 6 7
SANTOL 6 8
SANTON 6 8
SANTOS 6 7
SANTUR 6 8
SAOLAS 6 7
SAPANS 8 10
SAPEGO 9 11
SAPELE 8 10
SAPFUL 11 14
SAPORS 8 9
SAPOTA 8 9
SAPOTE 8 9
SAPOUR 8 10
SAPPAN 10 13
SAPPED 11 13
SAPPER 10 12
SAPPLE 10 13
SARANS 6 7
SARAPE 8 9
SARDAR 7 7
SARDEL 7 8
SAREES 6 6
SARGES 7 8
SARGOS 7 8
SARGUS 7 9
SARING 7 9
SARINS 6 7
SARMIE 8 9
SARNEY 9 9
SARNIE 6 7
SARODE 7 7
SARODS 7 7
SARONG 7 9
SARSAR 6 6
SARSEN 6 7
SARTOR 6 6
SASERS 6 6
SASHAY 12 10
SASHED 10 9
SASHES 9 8
SASINE 6 7
SASINS 6 7
SASSED 7 7
SASSES 6 6
SASTRA 6 6
SATAIS 6 6
SATANG 7 9
SATARA 6 6
SATAYS 9 8
SATCOM 10 12
SATEEN 6 7
SATING 7 9
SATINS 6 7
SATINY 9 9
SATIRE 6 6
SATIVE 9 10
SATNAV 9 11
SATORI 6 6
SATRAP 8 9
SATYRA 9 8
SATYRE 9 8
SATYRS 9 8
SAUBAS 8 10
SAUCED 9 11
SAUCER 8 10
SAUCES 8 10
SAUCHS 11 12
SAUGER 7 9
SAUGHS 10 11
SAUGHY 13 13
SAULGE 7 10
SAULIE 6 8
SAULTS 6 8
SAUNAS 6 8
SAUNTS 6 8
SAUREL 6 8
SAUTED 7 8
SAUTES 6 7
SAVAGE 10 12
SAVANT 9 11
SAVATE 9 10
SAVERS 9 10
SAVEYS 12 12
SAVINE 9 11
SAVING 10 13
SAVINS 9 11
SAVIOR 9 10
SAVORS 9 10
SAVORY 12 12
SAVOUR 9 11
SAVOYS 12 12
SAVVEY 15 16
SAWAHS 12 11
SAWDER 10 10
SAWERS 9 9
SAWFLY 15 15
SAWING 10 12
SAWLOG 10 12
SAWNEY 12 12
SAWPIT 11 12
SAWYER 12 11
SAXAUL 13 15
SAXIST 13 13
SAXMAN 15 17
SAXMEN 15 17
SAXONY 16 16
SAYEDS 10 9
SAYERS 9 8
SAYEST 9 8
SAYIDS 10 9
SAYING 10 11
SAYONS 9 9
SAYYID 13 11
SAZHEN 18 18
SAZZES 24 24

7-Letter Words That Start With SA

There are 414 7-letter words that start with SA:

Word Scrabble points Words With Friends points
SABATON 9 11
SABAYON 12 13
SABBATH 14 15
SABBATS 11 13
SABBING 12 16
SABEING 10 13
SABELLA 9 12
SABERED 10 11
SABICUS 11 14
SABINES 9 11
SABKHAH 19 18
SABKHAS 16 16
SABKHAT 16 16
SABLEST 9 11
SABLING 10 14
SABOTED 10 11
SABREUR 9 11
SABRING 10 13
SABURRA 9 11
SACATON 9 11
SACBUTS 11 14
SACCADE 12 14
SACCATE 11 13
SACCULE 11 15
SACCULI 11 15
SACELLA 9 12
SACHEMS 14 15
SACHETS 12 12
SACKAGE 14 16
SACKBUT 15 18
SACKERS 13 14
SACKFUL 16 19
SACKING 14 17
SACLESS 9 11
SACLIKE 13 15
SACQUES 18 20
SACRALS 9 11
SACRIFY 15 15
SACRING 10 13
SACRIST 9 10
SACRUMS 11 14
SADDENS 9 10
SADDEST 9 9
SADDHUS 12 12
SADDIES 9 9
SADDING 10 12
SADDISH 12 11
SADDLED 10 11
SADDLER 9 10
SADDLES 9 10
SADDOES 9 9
SADHANA 11 11
SADIRON 8 9
SADISMS 10 11
SADISTS 8 8
SADNESS 8 9
SAECULA 9 12
SAETERS 7 7
SAFARIS 10 10
SAFFIAN 13 14
SAFFRON 13 14
SAFROLE 10 11
SAFROLS 10 11
SAFTEST 10 10
SAGAMAN 10 13
SAGAMEN 10 13
SAGATHY 14 13
SAGBUTS 10 13
SAGENES 8 10
SAGGARD 10 12
SAGGARS 9 11
SAGGERS 9 11
SAGGIER 9 11
SAGGING 10 14
SAGIEST 8 9
SAGITTA 8 9
SAGOINS 8 10
SAGOUIN 8 11
SAGRADA 9 10
SAGUARO 8 10
SAGUINS 8 11
SAHIBAH 15 14
SAHIBAS 12 12
SAHIWAL 13 13
SAHUARO 10 10
SAIDEST 8 8
SAIKEIS 11 11
SAILERS 7 8
SAILING 8 11
SAILORS 7 8
SAIMINS 9 11
SAIMIRI 9 10
SAINING 8 11
SAINTED 8 9
SAINTLY 10 11
SAIQUES 16 17
SAIREST 7 7
SAIRING 8 10
SAITHES 10 9
SAIYIDS 11 10
SAKERET 11 11
SAKIEHS 14 13
SAKIYEH 17 15
SAKSAUL 11 13
SALAAMS 9 11
SALABLE 9 12
SALABLY 12 14
SALADES 8 9
SALAMIS 9 11
SALAMON 9 12
SALBAND 10 13
SALCHOW 15 16
SALFERN 10 12
SALICES 9 11
SALICET 9 11
SALICIN 9 12
SALIENT 7 9
SALIGOT 8 10
SALINAS 7 9
SALINES 7 9
SALIVAL 10 13
SALIVAS 10 12
SALLADS 8 10
SALLALS 7 10
SALLEES 7 9
SALLETS 7 9
SALLIED 8 10
SALLIER 7 9
SALLIES 7 9
SALLOWS 10 12
SALLOWY 13 14
SALMONS 9 12
SALMONY 12 14
SALOONS 7 9
SALOOPS 9 11
SALPIAN 9 12
SALPIDS 10 12
SALPINX 16 19
SALSAED 8 9
SALSIFY 13 13
SALTANT 7 9
SALTATE 7 8
SALTATO 7 8
SALTBOX 16 18
SALTCAT 9 11
SALTERN 7 9
SALTERS 7 8
SALTERY 10 10
SALTEST 7 8
SALTIER 7 8
SALTIES 7 8
SALTILY 10 11
SALTINE 7 9
SALTING 8 11
SALTIRE 7 8
SALTISH 10 10
SALTOED 8 9
SALTPAN 9 12
SALUING 8 12
SALUKIS 11 13
SALUTED 8 10
SALUTER 7 9
SALUTES 7 9
SALVAGE 11 14
SALVERS 10 12
SALVETE 10 12
SALVIAS 10 12
SALVING 11 15
SALVOED 11 13
SALVOES 10 12
SALVORS 10 12
SALWARS 10 11
SAMAANS 9 11
SAMADHI 13 13
SAMARAS 9 10
SAMBAED 12 14
SAMBALS 11 14
SAMBARS 11 13
SAMBHAR 14 15
SAMBHUR 14 16
SAMBOES 11 13
SAMBUCA 13 17
SAMBUKE 15 18
SAMBURS 11 14
SAMECHS 14 15
SAMEKHS 16 16
SAMFOOS 12 13
SAMIELS 9 11
SAMIEST 9 10
SAMISEN 9 11
SAMITES 9 10
SAMITHI 12 12
SAMITIS 9 10
SAMLETS 9 11
SAMLORS 9 11
SAMMIES 11 13
SAMMING 12 16
SAMOSAS 9 10
SAMOVAR 12 14
SAMOYED 13 13
SAMPANS 11 14
SAMPIRE 11 13
SAMPLED 12 15
SAMPLER 11 14
SAMPLES 11 14
SAMSARA 9 10
SAMSHOO 12 12
SAMSHUS 12 13
SAMURAI 9 11
SANCAIS 9 11
SANCHOS 12 13
SANCTUM 11 15
SANDALS 8 10
SANDBAG 11 14
SANDBAR 10 12
SANDBOX 17 19
SANDBOY 13 14
SANDBUR 10 13
SANDDAB 11 13
SANDEKS 12 13
SANDERS 8 9
SANDFLY 14 15
SANDHIS 11 11
SANDHOG 12 13
SANDIER 8 9
SANDING 9 12
SANDLOT 8 10
SANDMAN 10 13
SANDMEN 10 13
SANDPIT 10 12
SANGARS 8 10
SANGEET 8 10
SANGERS 8 10
SANGHAS 11 12
SANGHAT 11 12
SANGOMA 10 13
SANGRIA 8 10
SANICLE 9 12
SANIOUS 7 9
SANJAKS 18 21
SANNIES 7 9
SANNOPS 9 12
SANNUPS 9 13
SANPANS 9 12
SANPROS 9 11
SANSARS 7 8
SANSEIS 7 8
SANTALS 7 9
SANTERA 7 8
SANTERO 7 8
SANTIMI 9 11
SANTIMS 9 11
SANTIMU 9 12
SANTIRS 7 8
SANTOKU 11 13
SANTOLS 7 9
SANTONS 7 9
SANTOOR 7 8
SANTOUR 7 9
SANTURS 7 9
SANYASI 10 10
SAOUARI 7 8
SAPAJOU 16 20
SAPELES 9 11
SAPHEAD 13 13
SAPHENA 12 13
SAPIDER 10 11
SAPIENS 9 11
SAPIENT 9 11
SAPLESS 9 11
SAPLING 10 14
SAPONIN 9 12
SAPOTAS 9 10
SAPOTES 9 10
SAPOURS 9 11
SAPPANS 11 14
SAPPERS 11 13
SAPPHIC 16 18
SAPPIER 11 13
SAPPILY 14 16
SAPPING 12 16
SAPPLED 12 15
SAPPLES 11 14
SAPROBE 11 13
SAPSAGO 10 12
SAPWOOD 13 14
SARAFAN 10 11
SARANGI 8 10
SARAPES 9 10
SARCASM 11 13
SARCINA 9 11
SARCODE 10 11
SARCOID 10 11
SARCOMA 11 13
SARCOUS 9 11
SARDANA 8 9
SARDARS 8 8
SARDELS 8 9
SARDINE 8 9
SARDIUS 8 9
SARKIER 11 11
SARKILY 14 14
SARKING 12 14
SARMENT 9 11
SARMIES 9 10
SARNEYS 10 10
SARNIES 7 8
SARODES 8 8
SARONGS 8 10
SARONIC 9 11
SAROSES 7 7
SARSARS 7 7
SARSDEN 8 9
SARSENS 7 8
SARSNET 7 8
SARTORS 7 7
SARUSES 7 8
SASHAYS 13 11
SASHIMI 12 12
SASHING 11 12
SASINES 7 8
SASSABY 12 12
SASSIER 7 7
SASSIES 7 7
SASSILY 10 10
SASSING 8 10
SASTRAS 7 7
SATANGS 8 10
SATANIC 9 11
SATARAS 7 7
SATCHEL 12 13
SATCOMS 11 13
SATEENS 7 8
SATIATE 7 7
SATIETY 10 9
SATINED 8 9
SATINET 7 8
SATIRES 7 7
SATIRIC 9 10
SATISFY 13 12
SATNAVS 10 12
SATORIS 7 7
SATRAPS 9 10
SATRAPY 12 12
SATSANG 8 10
SATSUMA 9 11
SATYRAL 10 10
SATYRAS 10 9
SATYRES 10 9
SATYRIC 12 12
SATYRID 11 10
SAUCERS 9 11
SAUCIER 9 11
SAUCILY 12 14
SAUCING 10 14
SAUGERS 8 10
SAULGES 8 11
SAULIES 7 9
SAUNAED 8 10
SAUNTED 8 10
SAUNTER 7 9
SAURELS 7 9
SAURIAN 7 9
SAURIES 7 8
SAUROID 8 9
SAUSAGE 8 10
SAUTEED 8 9
SAUTING 8 11
SAUTOIR 7 8
SAVABLE 12 15
SAVAGED 12 14
SAVAGER 11 13
SAVAGES 11 13
SAVANNA 10 13
SAVANTE 10 12
SAVANTS 10 12
SAVARIN 10 12
SAVATES 10 11
SAVELOY 13 14
SAVEYED 14 14
SAVINES 10 12
SAVINGS 11 14
SAVIORS 10 11
SAVIOUR 10 12
SAVORED 11 12
SAVORER 10 11
SAVOURS 10 12
SAVOURY 13 14
SAVVEYS 16 17
SAVVIED 14 16
SAVVIER 13 15
SAVVIES 13 15
SAVVILY 16 18
SAWBILL 12 15
SAWBUCK 18 21
SAWDERS 11 11
SAWDUST 11 12
SAWFISH 16 15
SAWINGS 11 13
SAWLIKE 14 15
SAWLOGS 11 13
SAWMILL 12 15
SAWNEYS 13 13
SAWPITS 12 13
SAWYERS 13 12
SAXAULS 14 16
SAXHORN 17 17
SAXISTS 14 14
SAXTUBA 16 18
SAYABLE 12 13
SAYINGS 11 12
SAYYIDS 14 12
SAZERAC 18 19
SAZHENS 19 19

8-Letter Words That Start With SA

There are 452 8-letter words that start with SA:

Word Scrabble points Words With Friends points
SABATONS 10 12
SABAYONS 13 14
SABBATHS 15 16
SABBATIC 14 17
SABBINGS 13 17
SABELLAS 10 13
SABERING 11 14
SABKHAHS 20 19
SABKHATS 17 17
SABOTAGE 11 13
SABOTEUR 10 12
SABOTIER 10 11
SABREURS 10 12
SABULINE 10 14
SABULOSE 10 13
SABULOUS 10 14
SABURRAL 10 13
SABURRAS 10 12
SACATONS 10 12
SACCADES 13 15
SACCADIC 15 18
SACCOSES 12 14
SACCULAR 12 16
SACCULES 12 16
SACCULUS 12 17
SACELLUM 12 17
SACHEMIC 17 19
SACHETED 14 14
SACKABLE 16 19
SACKAGED 16 18
SACKAGES 15 17
SACKBUTS 16 19
SACKFULS 17 20
SACKINGS 15 18
SACKLESS 14 16
SACKLIKE 18 20
SACKLOAD 15 17
SACKSFUL 17 20
SACRARIA 10 11
SACREDER 11 12
SACREDLY 14 15
SACRINGS 11 14
SACRISTS 10 11
SACRISTY 13 13
SADDENED 11 12
SADDLERS 10 11
SADDLERY 13 13
SADDLING 11 14
SADHANAS 12 12
SADIRONS 9 10
SADISTIC 11 12
SAECULUM 12 17
SAFARIED 12 12
SAFARIST 11 11
SAFENESS 11 12
SAFETIED 12 12
SAFETIES 11 11
SAFFIANS 14 15
SAFFRONS 14 15
SAFFRONY 17 17
SAFRANIN 11 13
SAFROLES 11 12
SAFRONAL 11 13
SAGACITY 14 15
SAGAMORE 11 13
SAGANASH 12 13
SAGEHOOD 13 13
SAGENESS 9 11
SAGENITE 9 11
SAGGARDS 11 13
SAGGARED 11 13
SAGGERED 11 13
SAGGIEST 10 12
SAGGINGS 11 15
SAGINATE 9 11
SAGITTAL 9 11
SAGITTAS 9 10
SAGOUINS 9 12
SAGUAROS 9 11
SAHIBAHS 16 15
SAHIWALS 14 14
SAHUAROS 11 11
SAIBLING 11 15
SAIKLESS 12 13
SAILABLE 10 13
SAILBOAT 10 12
SAILFISH 14 14
SAILINGS 9 12
SAILLESS 8 10
SAILORLY 11 12
SAILPAST 10 12
SAILROOM 10 12
SAIMIRIS 10 11
SAINFOIN 11 13
SAINTDOM 11 13
SAINTESS 8 9
SAINTING 9 12
SAINTISH 11 11
SAINTISM 10 12
SAKERETS 12 12
SAKIYEHS 18 16
SAKKOSES 16 16
SAKSAULS 12 14
SALAAMED 11 13
SALACITY 13 14
SALADANG 10 13
SALADING 10 13
SALAMONS 10 13
SALARIAT 8 9
SALARIED 9 10
SALARIES 8 9
SALBANDS 11 14
SALCHOWS 16 17
SALEABLE 10 13
SALEABLY 13 15
SALERING 9 12
SALEROOM 10 12
SALESMAN 10 13
SALESMEN 10 13
SALEYARD 12 12
SALFERNS 11 13
SALICETA 10 12
SALICETS 10 12
SALICINE 10 13
SALICINS 10 13
SALIENCE 10 13
SALIENCY 13 15
SALIENTS 8 10
SALIFIED 12 13
SALIFIES 11 12
SALIGOTS 9 11
SALINISE 8 10
SALINITY 11 12
SALINIZE 17 19
SALIVARY 14 15
SALIVATE 11 13
SALLIERS 8 10
SALLOWED 12 14
SALLOWER 11 13
SALLOWLY 14 16
SALLYING 12 15
SALMONET 10 13
SALMONID 11 14
SALOPIAN 10 13
SALPIANS 10 13
SALPICON 12 16
SALSAING 9 12
SALSILLA 8 11
SALTANDO 9 11
SALTANTS 8 10
SALTATED 9 10
SALTATES 8 9
SALTATOS 8 9
SALTBUSH 13 15
SALTCATS 10 12
SALTERNS 8 10
SALTFISH 14 14
SALTIERS 8 9
SALTIEST 8 9
SALTINES 8 10
SALTINGS 9 12
SALTIRES 8 9
SALTLESS 8 10
SALTLIKE 12 14
SALTNESS 8 10
SALTOING 9 12
SALTPANS 10 13
SALTUSES 8 10
SALTWORK 15 16
SALTWORT 11 12
SALUTARY 11 12
SALUTERS 8 10
SALUTING 9 13
SALVABLE 13 17
SALVABLY 16 19
SALVAGED 13 16
SALVAGEE 12 15
SALVAGER 12 15
SALVAGES 12 15
SALVETES 11 13
SALVIFIC 16 19
SALVINGS 12 16
SALVOING 12 16
SAMADHIS 14 14
SAMARIUM 12 15
SAMBAING 13 17
SAMBHARS 15 16
SAMBHURS 15 17
SAMBUCAS 14 18
SAMBUKES 16 19
SAMENESS 10 12
SAMISENS 10 12
SAMITHIS 13 13
SAMIZDAT 20 21
SAMNITIS 10 12
SAMOVARS 13 15
SAMOYEDS 14 14
SAMPHIRE 15 16
SAMPIRES 12 14
SAMPLERS 12 15
SAMPLERY 15 17
SAMPLING 13 18
SAMSARAS 10 11
SAMSARIC 12 14
SAMSHOOS 13 13
SAMSKARA 14 15
SAMURAIS 10 12
SANATIVE 11 13
SANATORY 11 11
SANCTIFY 16 17
SANCTION 10 13
SANCTITY 13 14
SANCTUMS 12 16
SANDABLE 11 14
SANDALED 10 12
SANDARAC 11 13
SANDBAGS 12 15
SANDBANK 15 18
SANDBARS 11 13
SANDBOYS 14 15
SANDBURR 11 14
SANDBURS 11 14
SANDDABS 12 14
SANDFISH 15 15
SANDHEAP 14 15
SANDHILL 12 14
SANDHOGS 13 14
SANDIEST 9 10
SANDINGS 10 13
SANDIVER 12 14
SANDLESS 9 11
SANDLIKE 13 15
SANDLING 10 14
SANDLOTS 9 11
SANDPEEP 13 16
SANDPILE 11 14
SANDPITS 11 13
SANDPUMP 15 20
SANDSHOE 12 12
SANDSOAP 11 13
SANDSPIT 11 13
SANDSPUR 11 14
SANDWICH 17 18
SANDWORM 14 16
SANDWORT 12 13
SANDYISH 15 14
SANENESS 8 10
SANGAREE 9 11
SANGEETS 9 11
SANGHATS 12 13
SANGLIER 9 12
SANGOMAS 11 14
SANGRAIL 9 12
SANGREAL 9 12
SANGRIAS 9 11
SANGUIFY 15 17
SANGUINE 9 13
SANICLES 10 13
SANIDINE 9 11
SANIFIED 12 13
SANIFIES 11 12
SANITARY 11 11
SANITATE 8 9
SANITIES 8 9
SANITISE 8 9
SANITIZE 17 18
SANNYASI 11 12
SANSERIF 11 12
SANTALIC 10 13
SANTALIN 8 11
SANTALOL 8 11
SANTERAS 8 9
SANTERIA 8 9
SANTEROS 8 9
SANTOKUS 12 14
SANTONIN 8 11
SANTOORS 8 9
SANTOURS 8 10
SANYASIS 11 11
SAOUARIS 8 9
SAPAJOUS 17 21
SAPEGOES 11 13
SAPHEADS 14 14
SAPHENAE 13 14
SAPHENAS 13 14
SAPIDEST 11 12
SAPIDITY 14 14
SAPIENCE 12 15
SAPIENCY 15 17
SAPIENTS 10 12
SAPLINGS 11 15
SAPONIFY 16 17
SAPONINE 10 13
SAPONINS 10 13
SAPONITE 10 12
SAPOROUS 10 12
SAPPHICS 17 19
SAPPHIRE 15 16
SAPPHISM 17 19
SAPPHIST 15 16
SAPPIEST 12 14
SAPPINGS 13 17
SAPPLING 13 18
SAPREMIA 12 14
SAPREMIC 14 17
SAPROBES 12 14
SAPROBIC 14 17
SAPROPEL 12 15
SAPSAGOS 11 13
SAPUCAIA 12 15
SAPWOODS 14 15
SARABAND 11 13
SARAFANS 11 12
SARANGIS 9 11
SARCASMS 12 14
SARCENET 10 12
SARCINAE 10 12
SARCINAS 10 12
SARCODES 11 12
SARCODIC 13 15
SARCOIDS 11 12
SARCOMAS 12 14
SARCONET 10 12
SARDANAS 9 10
SARDELLE 9 11
SARDINED 10 11
SARDINES 9 10
SARDONIC 11 13
SARDONYX 19 19
SARGASSA 9 10
SARGASSO 9 10
SARGOSES 9 10
SARGUSES 9 11
SARKIEST 12 12
SARKINGS 13 15
SARMENTA 10 12
SARMENTS 10 12
SARODIST 9 9
SARPANCH 15 17
SARRASIN 8 9
SARRAZIN 17 18
SARSDENS 9 10
SARSENET 8 9
SARSNETS 8 9
SARTORII 8 8
SASANQUA 17 19
SASARARA 8 8
SASHAYED 15 13
SASHIMIS 13 13
SASHLESS 11 11
SASSIEST 8 8
SASSOLIN 8 10
SASSWOOD 12 12
SASTRUGA 9 11
SASTRUGI 9 11
SATANISM 10 12
SATANIST 8 9
SATANITY 11 11
SATCHELS 13 14
SATELESS 8 9
SATELLES 8 10
SATIABLE 10 12
SATIABLY 13 14
SATIATED 9 9
SATIATES 8 8
SATINETS 8 9
SATINIER 8 9
SATINING 9 12
SATINPOD 11 13
SATIRISE 8 8
SATIRIST 8 8
SATIRIZE 17 17
SATRAPAL 10 12
SATSANGS 9 11
SATSUMAS 10 12
SATURANT 8 10
SATURATE 8 9
SATURNIC 10 13
SATYRALS 11 11
SATYRESS 11 10
SATYRIDS 12 11
SATYRISK 15 14
SAUCEBOX 19 22
SAUCEPAN 12 16
SAUCEPOT 12 15
SAUCIERS 10 12
SAUCIEST 10 12
SAUCISSE 10 12
SAUFGARD 13 15
SAUNAING 9 13
SAUNTERS 8 10
SAUNTING 9 13
SAURIANS 8 10
SAUROIDS 9 10
SAUROPOD 11 13
SAUSAGES 9 11
SAUTEING 9 12
SAUTERNE 8 10
SAUTOIRE 8 9
SAUTOIRS 8 9
SAVAGELY 15 17
SAVAGERY 15 16
SAVAGEST 12 14
SAVAGING 13 17
SAVAGISM 14 17
SAVANNAH 14 16
SAVANNAS 11 14
SAVANTES 11 13
SAVARINS 11 13
SAVASANA 11 13
SAVEABLE 13 16
SAVEGARD 13 15
SAVELOYS 14 15
SAVEYING 15 17
SAVINGLY 15 18
SAVIOURS 11 13
SAVORERS 11 12
SAVORIER 11 12
SAVORIES 11 12
SAVORILY 14 15
SAVORING 12 15
SAVOROUS 11 13
SAVOURED 12 14
SAVOURER 11 13
SAVOURLY 14 16
SAVOYARD 15 15
SAVVEYED 18 19
SAVVIEST 14 16
SAVVYING 18 21
SAWBILLS 13 16
SAWBLADE 14 16
SAWBONES 13 15
SAWBUCKS 19 22
SAWDERED 13 13
SAWDUSTS 12 13
SAWDUSTY 15 15
SAWFLIES 14 15
SAWGRASS 12 13
SAWHORSE 14 13
SAWMILLS 13 16
SAWSHARK 18 17
SAWTEETH 14 13
SAWTOOTH 14 13
SAXATILE 15 16
SAXHORNS 18 18
SAXICOLE 17 19
SAXONIES 15 16
SAXONITE 15 16
SAXTUBAS 17 19
SAYABLES 13 14
SAYONARA 11 11
SAZERACS 19 20

9-Letter Words That Start With SA

There are 380 9-letter words that start with SA:

Word Scrabble points Words With Friends points
SABADILLA 12 15
SABBATICS 15 18
SABBATINE 13 16
SABBATISE 13 15
SABBATISM 15 18
SABBATIZE 22 24
SABERLIKE 15 17
SABLEFISH 17 18
SABOTAGED 13 15
SABOTAGES 12 14
SABOTEURS 11 13
SABOTIERS 11 12
SABRELIKE 15 17
SABREWING 15 18
SACCHARIC 18 20
SACCHARIN 16 18
SACCHARUM 18 21
SACCIFORM 18 21
SACCULATE 13 17
SACHEMDOM 19 21
SACKAGING 17 21
SACKCLOTH 20 22
SACKLOADS 16 18
SACRALGIA 12 15
SACRALISE 11 13
SACRALITY 14 15
SACRALIZE 20 22
SACRAMENT 13 16
SACRARIAL 11 13
SACRARIUM 13 16
SACREDEST 12 13
SACRIFICE 16 18
SACRIFIDE 15 16
SACRIFIED 15 16
SACRIFIES 14 15
SACRILEGE 12 15
SACRISTAN 11 13
SADDENING 12 15
SADDLEBAG 14 17
SADDLEBOW 16 18
SADNESSES 10 11
SAECULUMS 13 18
SAFARIING 13 15
SAFARISTS 12 12
SAFEGUARD 14 16
SAFELIGHT 16 17
SAFETYING 16 17
SAFETYMAN 17 18
SAFETYMEN 17 18
SAFFLOWER 18 19
SAFFRONED 16 17
SAFRANINE 12 14
SAFRANINS 12 14
SAFRONALS 12 14
SAGACIOUS 12 15
SAGAMORES 12 14
SAGAPENUM 14 19
SAGATHIES 13 13
SAGEBRUSH 15 17
SAGEHOODS 14 14
SAGENITES 10 12
SAGENITIC 12 15
SAGGARING 12 16
SAGGERING 12 16
SAGINATED 11 13
SAGINATES 10 12
SAGITTARY 13 13
SAGITTATE 10 11
SAIBLINGS 12 16
SAILBOARD 12 14
SAILBOATS 11 13
SAILCLOTH 14 16
SAILMAKER 15 17
SAILORING 10 13
SAILPASTS 11 13
SAILPLANE 11 15
SAILROOMS 11 13
SAINFOINS 12 14
SAINTDOMS 12 14
SAINTFOIN 12 14
SAINTHOOD 13 13
SAINTISMS 11 13
SAINTLESS 9 11
SAINTLIER 9 11
SAINTLIKE 13 15
SAINTLILY 12 14
SAINTLING 10 14
SAINTSHIP 14 15
SALAAMING 12 16
SALACIOUS 11 14
SALADANGS 11 14
SALADINGS 11 14
SALANGANE 10 14
SALARIATS 9 10
SALARYING 13 15
SALARYMAN 14 16
SALARYMEN 14 16
SALERATUS 9 11
SALERINGS 10 13
SALEROOMS 11 13
SALESGIRL 10 13
SALESLADY 13 14
SALESROOM 11 13
SALEYARDS 13 13
SALIAUNCE 11 15
SALICETUM 13 17
SALICINES 11 14
SALICYLIC 16 19
SALIENCES 11 14
SALIENTLY 12 14
SALIFYING 16 18
SALIMETER 11 13
SALIMETRY 14 15
SALINISED 10 12
SALINISES 9 11
SALINIZED 19 21
SALINIZES 18 20
SALIVATED 13 15
SALIVATES 12 14
SALIVATOR 12 14
SALLOWEST 12 14
SALLOWIER 12 14
SALLOWING 13 17
SALLOWISH 15 16
SALLYPORT 14 16
SALMONETS 11 14
SALMONIDS 12 15
SALMONIER 11 14
SALMONOID 12 15
SALOMETER 11 13
SALPICONS 13 17
SALPIFORM 16 19
SALPINGES 12 16
SALPINXES 18 21
SALSIFIES 12 13
SALSILLAS 9 12
SALTANDOS 10 12
SALTATING 10 13
SALTATION 9 11
SALTATORY 12 12
SALTBOXES 18 20
SALTCHUCK 20 23
SALTERIES 9 10
SALTINESS 9 11
SALTISHLY 15 15
SALTPETER 11 13
SALTPETRE 11 13
SALTWATER 12 13
SALTWORKS 16 17
SALTWORTS 12 13
SALUBRITY 14 16
SALURETIC 11 14
SALVAGEES 13 16
SALVAGERS 13 16
SALVAGING 14 19
SALVARSAN 12 15
SALVATION 12 15
SALVATORY 15 16
SAMARITAN 11 13
SAMARIUMS 13 16
SAMEYNESS 14 15
SAMIZDATS 21 22
SAMPHIRES 16 17
SAMPLINGS 14 19
SAMSKARAS 15 16
SANATORIA 9 10
SANBENITO 11 14
SANCTIONS 11 14
SANCTUARY 14 16
SANDALING 11 15
SANDALLED 11 14
SANDARACH 15 16
SANDARACS 12 14
SANDBANKS 16 19
SANDBLAST 12 15
SANDBOXES 19 21
SANDBURRS 12 15
SANDCRACK 18 21
SANDERSES 10 11
SANDFLIES 13 15
SANDGLASS 11 14
SANDHEAPS 15 16
SANDHILLS 13 15
SANDINESS 10 12
SANDIVERS 13 15
SANDLINGS 11 15
SANDPAPER 14 17
SANDPEEPS 14 17
SANDPILES 12 15
SANDPIPER 14 17
SANDPUMPS 16 21
SANDSHOES 13 13
SANDSOAPS 12 14
SANDSPITS 12 14
SANDSPOUT 12 15
SANDSPURS 12 15
SANDSTONE 10 12
SANDSTORM 12 14
SANDWORMS 15 17
SANDWORTS 13 14
SANGAREES 10 12
SANGFROID 14 16
SANGLIERS 10 13
SANGRAILS 10 13
SANGREALS 10 13
SANGUINED 11 15
SANGUINES 10 14
SANIDINES 10 12
SANIFYING 16 18
SANITARIA 9 10
SANITATED 10 11
SANITATES 9 10
SANITISED 10 11
SANITISER 9 10
SANITISES 9 10
SANITIZED 19 20
SANITIZER 18 19
SANITIZES 18 19
SANITORIA 9 10
SANNYASIN 12 14
SANNYASIS 12 13
SANSERIFS 12 13
SANTALINS 9 12
SANTALOLS 9 12
SANTERIAS 9 10
SANTOLINA 9 12
SANTONICA 11 14
SANTONINS 9 12
SAPANWOOD 15 17
SAPHEADED 16 16
SAPHENOUS 14 16
SAPIDLESS 12 14
SAPIDNESS 12 14
SAPIENCES 13 16
SAPIENTLY 14 16
SAPODILLA 12 15
SAPOGENIN 12 16
SAPONARIA 11 13
SAPONATED 12 14
SAPONINES 11 14
SAPONITES 11 13
SAPORIFIC 16 18
SAPPHIRED 17 18
SAPPHIRES 16 17
SAPPHISMS 18 20
SAPPHISTS 16 17
SAPPINESS 13 16
SAPRAEMIA 13 15
SAPRAEMIC 15 18
SAPREMIAS 13 15
SAPROBIAL 13 16
SAPROBITY 16 17
SAPROLITE 11 13
SAPROPELS 13 16
SAPROZOIC 22 24
SAPSUCKER 17 20
SAPUCAIAS 13 16
SARABANDE 12 14
SARABANDS 12 14
SARBACANE 13 16
SARCASTIC 13 15
SARCENETS 11 13
SARCOCARP 15 18
SARCOLOGY 15 17
SARCOMATA 13 15
SARCOMERE 13 15
SARCONETS 11 13
SARCOPTIC 15 18
SARCOSOME 13 15
SARDELLES 10 12
SARDINING 11 14
SARDIUSES 10 11
SARDONIAN 10 12
SARGASSOS 10 11
SARGASSUM 12 15
SARKINESS 13 14
SARMENTUM 13 17
SARODISTS 10 10
SARRASINS 9 10
SARRAZINS 18 19
SARSENETS 9 10
SARTORIAL 9 10
SARTORIAN 9 10
SARTORIUS 9 10
SASANQUAS 18 20
SASARARAS 9 9
SASHAYING 16 16
SASKATOON 13 14
SASQUATCH 23 24
SASSABIES 11 12
SASSAFRAS 12 12
SASSARARA 9 9
SASSINESS 9 10
SASSOLINS 9 11
SASSOLITE 9 10
SASSWOODS 13 13
SASSYWOOD 16 15
SATANICAL 11 14
SATANISMS 11 13
SATANISTS 9 10
SATCHELED 15 16
SATEDNESS 10 11
SATELLITE 9 11
SATIATING 10 12
SATIATION 9 10
SATIETIES 9 9
SATINETTA 9 10
SATINETTE 9 10
SATINIEST 9 10
SATINPODS 12 14
SATINWOOD 13 14
SATIRICAL 11 13
SATIRISED 10 10
SATIRISER 9 9
SATIRISES 9 9
SATIRISTS 9 9
SATIRIZED 19 19
SATIRIZER 18 18
SATIRIZES 18 18
SATISFICE 14 15
SATISFIED 13 13
SATISFIER 12 12
SATISFIES 12 12
SATRAPIES 11 12
SATURABLE 11 14
SATURANTS 9 11
SATURATED 10 11
SATURATER 9 10
SATURATES 9 10
SATURATOR 9 10
SATURNIID 10 12
SATURNINE 9 12
SATURNISM 11 14
SATURNIST 9 11
SATYRICAL 14 15
SATYRISKS 16 15
SATYRLIKE 16 16
SAUCEBOAT 13 16
SAUCELESS 11 14
SAUCEPANS 13 17
SAUCEPOTS 13 16
SAUCERFUL 14 18
SAUCINESS 11 14
SAUCISSES 11 13
SAUCISSON 11 14
SAUFGARDS 14 16
SAUNTERED 10 12
SAUNTERER 9 11
SAUROPODS 12 14
SAUTEEING 10 13
SAUTERNES 9 11
SAUTOIRES 9 10
SAVAGEDOM 16 19
SAVAGISMS 15 18
SAVANNAHS 15 17
SAVASANAS 12 14
SAVEGARDS 14 16
SAVORIEST 12 13
SAVORLESS 12 14
SAVOURERS 12 14
SAVOURIER 12 14
SAVOURIES 12 14
SAVOURILY 15 17
SAVOURING 13 17
SAVOYARDS 16 16
SAVVEYING 19 22
SAVVINESS 15 18
SAWBLADES 15 17
SAWDERING 14 16
SAWDUSTED 14 15
SAWFISHES 18 17
SAWHORSES 15 14
SAWMILLER 14 17
SAWSHARKS 19 18
SAWTIMBER 16 18
SAXIFRAGE 20 21
SAXITOXIN 23 24
SAXONITES 16 17
SAXOPHONE 21 22
SAYONARAS 12 12

10-Letter Words That Start With SA

There are 323 10-letter words that start with SA:

Word Scrabble points Words With Friends points
SABADILLAS 13 16
SABBATICAL 16 20
SABBATISED 15 17
SABBATISES 14 16
SABBATISMS 16 19
SABBATIZED 24 26
SABBATIZES 23 25
SABOTAGING 14 18
SABRETACHE 17 18
SABREWINGS 16 19
SABULOSITY 15 17
SACAHUISTA 15 16
SACAHUISTE 15 16
SACCHARASE 17 18
SACCHARATE 17 18
SACCHARIDE 18 19
SACCHARIFY 23 23
SACCHARINE 17 19
SACCHARINS 17 19
SACCHARISE 17 18
SACCHARIZE 26 27
SACCHAROID 18 19
SACCHAROSE 17 18
SACCHARUMS 19 22
SACCULATED 15 19
SACERDOTAL 13 15
SACHEMDOMS 20 22
SACHEMSHIP 22 23
SACKCLOTHS 21 23
SACRALGIAS 13 16
SACRALISED 13 15
SACRALISES 12 14
SACRALIZED 22 24
SACRALIZES 21 23
SACRAMENTS 14 17
SACRARIUMS 14 17
SACREDNESS 13 15
SACRIFICED 18 20
SACRIFICER 17 19
SACRIFICES 17 19
SACRIFYING 19 21
SACRILEGES 13 16
SACRISTANS 12 14
SACRISTIES 12 13
SACROILIAC 14 17
SACROSANCT 14 17
SADDLEBACK 20 23
SADDLEBAGS 15 18
SADDLEBILL 14 18
SADDLEBOWS 17 19
SADDLEBRED 15 17
SADDLELESS 12 14
SADDLERIES 12 13
SADDLEROOM 14 16
SADDLETREE 12 13
SAFEGUARDS 15 17
SAFELIGHTS 17 18
SAFENESSES 13 14
SAFFLOWERS 19 20
SAFFRONIER 16 17
SAFRANINES 13 15
SAGACITIES 13 15
SAGANASHES 14 15
SAGAPENUMS 15 20
SAGENESSES 11 13
SAGINATING 12 16
SAGINATION 11 14
SAGITTALLY 14 16
SAILBOARDS 13 15
SAILBOATER 12 14
SAILCLOTHS 15 17
SAILFISHES 16 16
SAILMAKERS 16 18
SAILMAKING 17 21
SAILORINGS 11 14
SAILORLESS 10 12
SAILORLIER 10 12
SAILORLIKE 14 16
SAILPLANED 13 17
SAILPLANER 12 16
SAILPLANES 12 16
SAINTESSES 10 11
SAINTFOINS 13 15
SAINTHOODS 14 14
SAINTLIEST 10 12
SAINTLINGS 11 15
SAINTSHIPS 15 16
SALABILITY 15 17
SALACITIES 12 14
SALAMANDER 13 16
SALANGANES 11 15
SALBUTAMOL 14 19
SALESCLERK 16 19
SALESGIRLS 11 14
SALESROOMS 12 14
SALESWOMAN 15 18
SALESWOMEN 15 18
SALIAUNCES 12 16
SALICETUMS 14 18
SALICIONAL 12 16
SALICORNIA 12 15
SALICYLATE 15 17
SALICYLISM 17 20
SALIENCIES 12 15
SALIENTIAN 10 13
SALIFEROUS 13 15
SALIFIABLE 15 18
SALIMETERS 12 14
SALIMETRIC 14 17
SALINISING 11 15
SALINITIES 10 12
SALINIZING 20 24
SALIVATING 14 18
SALIVATION 13 16
SALIVATORS 13 15
SALLENDERS 11 14
SALLOWIEST 13 15
SALLOWNESS 13 16
SALLYPORTS 15 17
SALMAGUNDI 14 19
SALMAGUNDY 17 21
SALMANASER 12 15
SALMANAZAR 21 24
SALMONELLA 12 17
SALMONIEST 12 15
SALMONOIDS 13 16
SALOMETERS 12 14
SALOPETTES 12 14
SALPINGIAN 13 18
SALTARELLI 10 13
SALTARELLO 10 13
SALTATIONS 10 12
SALTBUSHES 15 17
SALTCELLAR 12 16
SALTCHUCKS 21 24
SALTFISHES 16 16
SALTIGRADE 12 14
SALTNESSES 10 12
SALTPETERS 12 14
SALTPETRES 12 14
SALTSHAKER 17 17
SALTWATERS 13 14
SALUBRIOUS 12 16
SALURETICS 12 15
SALUTARILY 13 15
SALUTATION 10 13
SALUTATORY 13 14
SALVARSANS 13 16
SALVATIONS 13 16
SALVERFORM 18 21
SALVIFICAL 18 22
SAMARIFORM 17 19
SAMARITANS 12 14
SAMARSKITE 16 17
SAMENESSES 12 14
SAMNITISES 12 14
SAMPLERIES 14 17
SANATORIUM 12 15
SANBENITOS 12 15
SANCTIFIED 16 18
SANCTIFIER 15 17
SANCTIFIES 15 17
SANCTIMONY 17 20
SANCTIONED 13 16
SANCTIONER 12 15
SANCTITIES 12 14
SANCTITUDE 13 16
SANDALLING 12 17
SANDALWOOD 15 17
SANDARACHS 16 17
SANDBAGGED 16 20
SANDBAGGER 15 19
SANDBLASTS 13 16
SANDCASTLE 13 16
SANDCRACKS 19 22
SANDERLING 12 16
SANDFISHES 17 17
SANDGROPER 14 17
SANDGROUSE 12 15
SANDLOTTER 11 13
SANDPAPERS 15 18
SANDPAPERY 18 20
SANDPIPERS 15 18
SANDSPOUTS 13 16
SANDSTONES 11 13
SANDSTORMS 13 15
SANDSUCKER 17 20
SANDWICHED 20 21
SANDWICHES 19 20
SANENESSES 10 12
SANGFROIDS 15 17
SANGUIFIED 15 18
SANGUIFIES 14 17
SANGUINARY 14 17
SANGUINELY 14 18
SANGUINING 12 18
SANGUINITY 14 17
SANITARIAN 10 12
SANITARIES 10 11
SANITARILY 13 14
SANITARIST 10 11
SANITARIUM 12 15
SANITATING 11 14
SANITATION 10 12
SANITISERS 10 11
SANITISING 11 14
SANITIZERS 19 20
SANITIZING 20 23
SANITORIUM 12 15
SANNYASINS 13 15
SANTOLINAS 10 13
SANTONICAS 12 15
SAPANWOODS 16 18
SAPIDITIES 13 14
SAPIENCIES 14 17
SAPIENTIAL 12 15
SAPODILLAS 13 16
SAPOGENINS 13 17
SAPONARIAS 12 14
SAPONIFIED 16 18
SAPONIFIER 15 17
SAPONIFIES 15 17
SAPPANWOOD 18 21
SAPPERMENT 16 20
SAPPHIRINE 17 19
SAPRAEMIAS 14 16
SAPROBIONT 14 17
SAPROGENIC 15 19
SAPROLITES 12 14
SAPROLITIC 14 17
SAPROPELIC 16 20
SAPROPHYTE 20 20
SAPROTROPH 17 18
SAPSUCKERS 18 21
SARABANDES 13 15
SARBACANES 14 17
SARCOCARPS 16 19
SARCOCOLLA 14 18
SARCOLEMMA 16 20
SARCOMERES 14 16
SARCOPENIA 14 17
SARCOPHAGI 18 20
SARCOPLASM 16 20
SARCOSOMAL 14 17
SARCOSOMES 14 16
SARDONIANS 11 13
SARDONICAL 13 16
SARDONYXES 21 21
SARGASSOES 11 12
SARGASSUMS 13 16
SARMENTOSE 12 14
SARMENTOUS 12 15
SARPANCHES 17 19
SARRACENIA 12 14
SASKATOONS 14 15
SASSARARAS 10 10
SASSOLITES 10 11
SASSYWOODS 17 16
SATANITIES 10 11
SATANOLOGY 14 16
SATCHELFUL 18 21
SATCHELLED 16 18
SATELLITED 11 13
SATELLITES 10 12
SATELLITIC 12 15
SATIATIONS 10 11
SATINETTAS 10 11
SATINETTES 10 11
SATINWOODS 14 15
SATIRISERS 10 10
SATIRISING 11 13
SATIRIZERS 19 19
SATIRIZING 20 22
SATISFICED 16 17
SATISFICER 15 16
SATISFICES 15 16
SATISFIERS 13 13
SATISFYING 17 18
SATURATERS 10 11
SATURATING 11 14
SATURATION 10 12
SATURATORS 10 11
SATURNALIA 10 13
SATURNIIDS 11 13
SATURNISMS 12 15
SATURNISTS 10 12
SATYAGRAHA 17 16
SATYAGRAHI 17 16
SATYRESQUE 22 22
SATYRESSES 13 12
SATYRIASES 13 12
SATYRIASIS 13 12
SAUCEBOATS 14 17
SAUCEBOXES 21 24
SAUCERFULS 15 19
SAUCERLESS 12 15
SAUCERLIKE 16 19
SAUCISSONS 12 15
SAUERKRAUT 14 16
SAUNTERERS 10 12
SAUNTERING 11 15
SAUSSURITE 10 12
SAVAGEDOMS 17 20
SAVAGENESS 14 17
SAVAGERIES 14 16
SAVEGARDED 16 18
SAVINGNESS 14 18
SAVORINESS 13 15
SAVOURIEST 13 15
SAVOURLESS 13 16
SAWBONESES 15 17
SAWDUSTIER 14 15
SAWDUSTING 15 18
SAWGRASSES 14 15
SAWMILLERS 15 18
SAWTIMBERS 17 19
SAXICAVOUS 22 25
SAXICOLINE 19 22
SAXICOLOUS 19 22
SAXIFRAGES 21 22
SAXITOXINS 24 25
SAXOPHONES 22 23
SAXOPHONIC 24 26

11-Letter Words That Start With SA

There are 223 11-letter words that start with SA:

Word Scrabble points Words With Friends points
SABBATARIAN 15 18
SABBATICALS 17 21
SABBATISING 16 20
SABBATIZING 25 29
SABLEFISHES 19 20
SABRETACHES 18 19
SABURRATION 13 16
SACAHUISTAS 16 17
SACAHUISTES 16 17
SACCHARASES 18 19
SACCHARATED 19 20
SACCHARATES 18 19
SACCHARIDES 19 20
SACCHARINES 18 20
SACCHARISED 19 20
SACCHARISES 18 19
SACCHARIZED 28 29
SACCHARIZES 27 28
SACCHAROIDS 19 20
SACCHAROSES 18 19
SACCULATION 15 20
SACCULIFORM 20 25
SACHEMSHIPS 23 24
SACRALISING 14 18
SACRALITIES 13 15
SACRALIZING 23 27
SACRAMENTAL 15 19
SACRAMENTED 16 19
SACRIFICERS 18 20
SACRIFICIAL 18 21
SACRIFICING 19 23
SACRILEGIST 14 17
SACROCOSTAL 15 18
SACROILIACS 15 18
SADDLEBACKS 21 24
SADDLEBILLS 15 19
SADDLEBREDS 16 18
SADDLECLOTH 18 20
SADDLEROOMS 15 17
SADDLETREES 13 14
SAFECRACKER 22 24
SAFEGUARDED 17 19
SAFEKEEPING 21 24
SAFFRONIEST 17 18
SAGACIOUSLY 17 20
SAGEBRUSHES 17 19
SAGINATIONS 12 15
SAGITTARIES 12 13
SAGITTIFORM 17 19
SAILBOARDED 15 17
SAILBOARDER 14 16
SAILBOATERS 13 15
SAILBOATING 14 18
SAILMAKINGS 18 22
SAILORLIEST 11 13
SAILPLANERS 13 17
SAILPLANING 14 20
SAINTLINESS 11 14
SAINTPAULIA 13 17
SALABLENESS 13 17
SALACIOUSLY 16 19
SALAMANDERS 14 17
SALBUTAMOLS 15 20
SALEABILITY 16 18
SALERATUSES 11 13
SALESCLERKS 17 20
SALESLADIES 12 14
SALESPEOPLE 15 19
SALESPERSON 13 16
SALICACEOUS 15 19
SALICIONALS 13 17
SALICORNIAS 13 16
SALICYLATED 17 19
SALICYLATES 16 18
SALICYLISMS 18 21
SALIENTIANS 11 14
SALIMETRIES 13 15
SALINOMETER 13 16
SALINOMETRY 16 18
SALIVATIONS 14 17
SALMAGUNDIS 15 20
SALMANASERS 13 16
SALMANAZARS 22 25
SALMONBERRY 18 21
SALMONELLAE 13 18
SALMONELLAS 13 18
SALPINGITIC 16 21
SALPINGITIS 14 18
SALSUGINOUS 12 17
SALTARELLOS 11 14
SALTATORIAL 11 13
SALTCELLARS 13 17
SALTCHUCKER 22 25
SALTIGRADES 13 15
SALTIMBANCO 17 22
SALTIMBOCCA 19 24
SALTINESSES 11 13
SALTIREWISE 14 15
SALTISHNESS 14 15
SALTSHAKERS 18 18
SALUBRITIES 13 16
SALUTATIONS 11 14
SALVABILITY 19 22
SALVAGEABLE 17 22
SALVATIONAL 14 18
SALVATORIES 14 16
SAMARSKITES 17 18
SAMEYNESSES 16 17
SANATORIUMS 13 16
SANCTIFIERS 16 18
SANCTIFYING 20 23
SANCTIONEER 13 16
SANCTIONERS 13 16
SANCTIONING 14 19
SANCTITUDES 14 17
SANCTUARIES 13 16
SANCTUARISE 13 16
SANCTUARIZE 22 25
SANDALWOODS 16 18
SANDBAGGERS 16 20
SANDBAGGING 17 23
SANDBLASTED 15 18
SANDBLASTER 14 17
SANDCASTLES 14 17
SANDERLINGS 13 17
SANDERSWOOD 16 17
SANDGLASSES 13 16
SANDGROPERS 15 18
SANDGROUSES 13 16
SANDINESSES 12 14
SANDLOTTERS 12 14
SANDPAPERED 17 20
SANDSUCKERS 18 21
SANDWICHING 21 24
SANGUIFYING 19 23
SANGUINARIA 12 16
SANGUINEOUS 12 17
SANITARIANS 11 13
SANITARISTS 11 12
SANITARIUMS 13 16
SANITATIONS 11 13
SANITORIUMS 13 16
SANSCULOTTE 13 17
SANSEVIERIA 14 16
SAPIDNESSES 14 16
SAPLESSNESS 13 16
SAPONACEOUS 15 19
SAPONIFIERS 16 18
SAPONIFYING 20 23
SAPOTACEOUS 15 18
SAPPANWOODS 19 22
SAPPHIRINES 18 20
SAPPINESSES 15 18
SAPROBIONTS 15 18
SAPROBIOTIC 17 20
SAPROBITIES 15 17
SAPROGENOUS 14 18
SAPROLEGNIA 14 18
SAPROPELITE 15 18
SAPROPHYTES 21 21
SAPROPHYTIC 23 24
SAPROTROPHS 18 19
SARCENCHYME 23 25
SARCOCOLLAS 15 19
SARCOCYSTIS 18 19
SARCOIDOSES 14 15
SARCOIDOSIS 14 15
SARCOLEMMAL 17 22
SARCOLEMMAS 17 21
SARCOLOGIES 14 17
SARCOMATOID 16 18
SARCOMATOUS 15 18
SARCOPENIAS 15 18
SARCOPHAGAL 19 22
SARCOPHAGUS 19 22
SARCOPLASMS 17 21
SARDONICISM 16 19
SARKINESSES 15 16
SARRACENIAS 13 15
SARTORIALLY 14 15
SARTORIUSES 11 12
SASQUATCHES 25 26
SASSAFRASES 14 14
SASSINESSES 11 12
SATANICALLY 16 19
SATANOPHANY 19 20
SATCHELFULS 19 22
SATCHELSFUL 19 22
SATEDNESSES 12 13
SATELLITING 12 16
SATELLITISE 11 13
SATELLITIUM 13 17
SATELLITIZE 20 22
SATIABILITY 16 17
SATINFLOWER 17 19
SATIRICALLY 16 18
SATIRISABLE 13 15
SATIRIZABLE 22 24
SATISFIABLE 16 18
SATISFICERS 16 17
SATISFICING 17 20
SATURATIONS 11 13
SATURNALIAN 11 15
SATURNALIAS 11 14
SATURNINELY 14 17
SATURNINITY 14 16
SATYAGRAHAS 18 17
SATYAGRAHIS 18 17
SAUCINESSES 13 16
SAUERBRATEN 13 16
SAUERKRAUTS 15 17
SAUNTERINGS 12 16
SAURISCHIAN 16 18
SAUROPODOUS 14 17
SAUROPSIDAN 14 17
SAUSSURITES 11 13
SAUSSURITIC 13 16
SAVABLENESS 16 20
SAVEGARDING 17 21
SAVOURINESS 14 17
SAVVINESSES 17 20
SAWDUSTIEST 15 16
SAXOPHONIST 23 24

12-Letter Words That Start With SA

There are 144 12-letter words that start with SA:

Word Scrabble points Words With Friends points
SABERMETRICS 18 21
SABULOSITIES 14 17
SABURRATIONS 14 17
SACCADICALLY 22 26
SACCHARIFIED 23 24
SACCHARIFIES 22 23
SACCHARINELY 22 24
SACCHARINITY 22 23
SACCHARISING 20 23
SACCHARIZING 29 32
SACCHAROIDAL 20 22
SACCULATIONS 16 21
SACERDOTALLY 18 20
SACRAMENTALS 16 20
SACRAMENTARY 19 21
SACRAMENTING 17 22
SACREDNESSES 15 17
SACRILEGIOUS 15 19
SACRILEGISTS 15 18
SACROCOSTALS 16 19
SACROILIITIS 14 16
SADDLEBACKED 23 26
SADDLECLOTHS 19 21
SADISTICALLY 18 20
SAFECRACKERS 23 25
SAFECRACKING 24 28
SAFEGUARDING 18 22
SAFEKEEPINGS 22 25
SAILBOARDERS 15 17
SAILBOARDING 16 20
SAILBOATINGS 15 19
SAILPLANINGS 15 21
SAINTPAULIAS 14 18
SALABILITIES 14 17
SALAMANDRIAN 15 19
SALAMANDRINE 15 19
SALAMANDROID 16 19
SALEABLENESS 14 18
SALESMANSHIP 19 22
SALESPERSONS 14 17
SALICYLAMIDE 20 23
SALICYLATING 18 22
SALIFICATION 17 20
SALINISATION 12 15
SALINIZATION 21 24
SALINOMETERS 14 17
SALINOMETRIC 16 20
SALLOWNESSES 15 18
SALMAGUNDIES 16 21
SALPIGLOSSES 15 19
SALPIGLOSSIS 15 19
SALSOLACEOUS 14 18
SALTATIONISM 14 17
SALTATIONIST 12 14
SALTATORIOUS 12 14
SALTCHUCKERS 23 26
SALTIMBANCOS 18 23
SALTIMBOCCAS 20 25
SALTPETREMAN 16 20
SALTPETREMEN 16 20
SALUBRIOUSLY 17 21
SALUTARINESS 12 15
SALUTATIONAL 12 16
SALUTATORIAN 12 15
SALUTATORIES 12 14
SALUTATORILY 15 17
SALUTIFEROUS 15 18
SALVABLENESS 17 22
SALVATIONISM 17 21
SALVATIONIST 15 18
SALVIFICALLY 23 27
SANCTIFIABLE 19 23
SANCTIFIEDLY 21 23
SANCTIFYINGS 21 24
SANCTIMONIES 16 20
SANCTIONABLE 16 21
SANCTIONEERS 14 17
SANCTIONLESS 14 18
SANCTUARISED 15 18
SANCTUARISES 14 17
SANCTUARIZED 24 27
SANCTUARIZES 23 26
SANDBLASTERS 15 18
SANDBLASTING 16 21
SANDERSWOODS 17 18
SANDPAINTING 16 21
SANDPAPERIER 17 20
SANDPAPERING 18 23
SANGUIFEROUS 16 20
SANGUINARIAS 13 17
SANGUINARILY 16 20
SANGUINENESS 13 18
SANGUINITIES 13 17
SANGUINOLENT 13 19
SANGUIVOROUS 16 21
SANITARINESS 12 14
SANITISATION 12 14
SANITIZATION 21 23
SANSCULOTTES 14 18
SANSCULOTTIC 16 21
SANSEVIERIAS 15 17
SANTALACEOUS 14 18
SAPIENTIALLY 17 20
SAPINDACEOUS 17 21
SAPONIFIABLE 19 23
SAPROLEGNIAS 15 19
SAPROPELITES 16 19
SAPROPHAGOUS 20 23
SAPROPHYTISM 24 25
SAPROTROPHIC 21 23
SARCENCHYMES 24 26
SARCOLEMMATA 18 22
SARCOMATOSES 16 18
SARCOMATOSIS 16 18
SARCOPHAGOUS 20 23
SARCOPLASMIC 20 25
SARDONICALLY 18 21
SARDONICISMS 17 20
SARRUSOPHONE 17 19
SARSAPARILLA 14 17
SATANOLOGIES 13 16
SATANOPHOBIA 19 21
SATELLITISED 13 15
SATELLITISES 12 14
SATELLITIUMS 14 18
SATELLITIZED 22 24
SATELLITIZES 21 23
SATINFLOWERS 18 20
SATIRISATION 12 13
SATIRIZATION 21 22
SATISFACTION 17 19
SATISFACTORY 20 20
SATISFICINGS 18 21
SATISFYINGLY 22 23
SATURABILITY 17 19
SAUERBRATENS 14 17
SAUNTERINGLY 16 20
SAURISCHIANS 17 19
SAUROPSIDANS 15 18
SAVAGENESSES 16 19
SAVEABLENESS 17 21
SAVINGNESSES 16 20
SAVORINESSES 15 17
SAXOPHONISTS 24 25

13-Letter Words That Start With SA

There are 86 13-letter words that start with SA:

Word Scrabble points Words With Friends points
SACCHARIFYING 27 29
SACCHARIMETER 22 24
SACCHARIMETRY 25 26
SACCHAROMETER 22 24
SACCHAROMETRY 25 26
SACCHAROMYCES 27 29
SACERDOTALISE 16 18
SACERDOTALISM 18 21
SACERDOTALIST 16 18
SACERDOTALIZE 25 27
SACRALISATION 15 18
SACRALIZATION 24 27
SACRAMENTALLY 20 24
SACRIFICEABLE 22 26
SACRIFICIALLY 23 26
SACROSANCTITY 20 22
SADOMASOCHISM 23 25
SADOMASOCHIST 21 22
SAFECRACKINGS 25 29
SAGACIOUSNESS 16 20
SAILBOARDINGS 17 21
SAINTLINESSES 13 16
SALABLENESSES 15 19
SALACIOUSNESS 15 19
SALAMANDRIANS 16 20
SALAMANDROIDS 17 20
SALEABILITIES 15 18
SALESMANSHIPS 20 23
SALICYLAMIDES 21 24
SALIFICATIONS 18 21
SALINISATIONS 13 16
SALINIZATIONS 22 25
SALINOMETRIES 15 18
SALMONBERRIES 17 21
SALMONELLOSES 15 20
SALMONELLOSIS 15 20
SALPINGECTOMY 23 28
SALPINGITISES 16 20
SALTATIONISMS 15 18
SALTATIONISTS 13 15
SALTISHNESSES 16 17
SALUTATORIANS 13 16
SALVABILITIES 18 22
SALVATIONISMS 18 22
SALVATIONISTS 16 19
SALVINIACEOUS 18 23
SANCTIFYINGLY 25 28
SANCTIMONIOUS 17 22
SANCTUARISING 16 21
SANCTUARIZING 25 30
SANDBLASTINGS 17 22
SANDPAINTINGS 17 22
SANDPAPERIEST 18 21
SANDPAPERINGS 19 24
SANGUINOLENCY 19 25
SANITARIANISM 15 18
SANITATIONIST 13 15
SANITISATIONS 13 15
SANITIZATIONS 22 24
SANSCULOTTISH 18 21
SANSCULOTTISM 17 22
SANSCULOTTIST 15 19
SAPLESSNESSES 15 18
SAPROGENICITY 21 24
SAPROPHYTISMS 25 26
SARCASTICALLY 20 23
SARCOCYSTISES 20 21
SARCOPHAGUSES 21 24
SARMENTACEOUS 17 21
SARRUSOPHONES 18 20
SARSAPARILLAS 15 18
SATANICALNESS 15 19
SATANOPHANIES 18 20
SATANOPHOBIAS 20 22
SATELLITISING 14 18
SATELLITIZING 23 27
SATIABILITIES 15 17
SATIRICALNESS 15 18
SATIRISATIONS 13 14
SATIRIZATIONS 22 23
SATISFACTIONS 18 20
SATURNALIANLY 16 20
SATURNINITIES 13 16
SAUROGNATHOUS 17 20
SAVABLENESSES 18 22
SAVOURINESSES 16 19

14-Letter Words That Start With SA

There are 50 14-letter words that start with SA:

Word Scrabble points Words With Friends points
SABERMETRICIAN 20 24
SACCHARIFEROUS 24 26
SACCHARIMETERS 23 25
SACCHARINITIES 21 23
SACCHARISATION 21 23
SACCHARIZATION 30 32
SACCHAROMETERS 23 25
SACERDOTALISED 18 20
SACERDOTALISES 17 19
SACERDOTALISMS 19 22
SACERDOTALISTS 17 19
SACERDOTALIZED 27 29
SACERDOTALIZES 26 28
SACRALISATIONS 16 19
SACRALIZATIONS 25 28
SACRAMENTALISM 20 25
SACRAMENTALIST 18 22
SACRAMENTALITY 21 24
SACRAMENTARIAN 18 22
SACRAMENTARIES 18 21
SACRILEGIOUSLY 20 24
SACROCOCCYGEAL 26 31
SACROILIITISES 16 18
SACROSANCTNESS 18 22
SADOMASOCHISMS 24 26
SADOMASOCHISTS 22 23
SALEABLENESSES 16 20
SALPIGLOSSISES 17 21
SALUBRIOUSNESS 16 21
SALUTARINESSES 14 17
SALVABLENESSES 19 24
SALVAGEABILITY 23 27
SANCTIFICATION 21 25
SANGUIFICATION 20 25
SANGUINARINESS 15 20
SANGUINENESSES 15 20
SANGUINIVOROUS 18 24
SANITARIANISMS 16 19
SANITARINESSES 14 16
SANITATIONISTS 14 16
SANSCULOTTERIE 16 20
SANSCULOTTIDES 17 21
SANSCULOTTISMS 18 23
SANSCULOTTISTS 16 20
SAPONIFICATION 21 25
SATISFACTORILY 22 23
SATURABILITIES 16 19
SAUROPTERYGIAN 20 23
SAVEABLENESSES 19 23
SAXIFRAGACEOUS 27 30

15-Letter Words That Start With SA

There are 32 15-letter words that start with SA:

Word Scrabble points Words With Friends points
SABERMETRICIANS 21 25
SACCHARIMETRIES 24 26
SACCHARISATIONS 22 24
SACCHARIZATIONS 31 33
SACCHAROMETRIES 24 26
SACCHAROMYCETES 29 31
SACERDOTALISING 19 23
SACERDOTALIZING 28 32
SACRAMENTALISMS 21 26
SACRAMENTALISTS 19 23
SACRAMENTALNESS 19 24
SACRAMENTARIANS 19 23
SACROSANCTITIES 19 22
SADOMASOCHISTIC 25 27
SAGACIOUSNESSES 18 22
SALACIOUSNESSES 17 21
SALPINGECTOMIES 22 28
SANCTIFICATIONS 22 26
SANCTIMONIOUSLY 22 27
SANGUIFICATIONS 21 26
SANGUINEOUSNESS 16 22
SANGUINOLENCIES 18 25
SANSCULOTTERIES 17 21
SAPONACEOUSNESS 19 24
SAPONIFICATIONS 22 26
SAPROGENICITIES 20 24
SAPROPHYTICALLY 30 32
SARCENCHYMATOUS 27 30
SARRACENIACEOUS 19 23
SATANICALNESSES 17 21
SATIRICALNESSES 17 20
SAUROPTERYGIANS 21 24