Words That End With IS

There are 2210 words that end with IS:

2-Letter Words That End With IS

There is 1 2-letter word that ends with IS:

Word Scrabble points Words With Friends points
IS 2 2

3-Letter Words That End With IS

There are 18 3-letter words that end with IS:

Word Scrabble points Words With Friends points
AIS 3 3
BIS 5 6
CIS 5 6
DIS 4 4
GIS 4 5
HIS 6 5
KIS 7 7
LIS 3 4
MIS 5 6
NIS 3 4
OIS 3 3
PIS 5 6
QIS 12 12
SIS 3 3
TIS 3 3
VIS 6 7
WIS 6 6
XIS 10 10

4-Letter Words That End With IS

There are 44 4-letter words that end with IS:

Word Scrabble points Words With Friends points
AHIS 7 6
AJIS 11 13
AMIS 6 7
ANIS 4 5
ARIS 4 4
AXIS 11 11
BOIS 6 7
BRIS 6 7
CHIS 9 9
CRIS 6 7
DAIS 5 5
EGIS 5 6
FEIS 7 7
FRIS 7 7
GHIS 8 8
GRIS 5 6
HOIS 7 6
HUIS 7 7
IBIS 6 7
IRIS 4 4
IWIS 7 7
KAIS 8 8
KHIS 11 10
KOIS 8 8
KRIS 8 8
LEIS 4 5
OBIS 6 7
PAIS 6 7
PHIS 9 9
POIS 6 7
PSIS 6 7
RAIS 4 4
REIS 4 4
SAIS 4 4
SEIS 4 4
SKIS 8 8
SRIS 4 4
TAIS 4 4
THIS 7 6
TUIS 4 5
UNIS 4 6
UTIS 4 5
WAIS 7 7
YWIS 10 9

5-Letter Words That End With IS

There are 165 5-letter words that end with IS:

Word Scrabble points Words With Friends points
ABRIS 7 8
ACAIS 7 8
AEGIS 6 7
ALLIS 5 7
ANTIS 5 6
APHIS 10 10
APSIS 7 8
ARRIS 5 5
ARSIS 5 5
ARTIS 5 5
ASPIS 7 8
AURIS 5 6
BASIS 7 8
BENIS 7 9
BHAIS 10 10
BIDIS 8 9
BREIS 7 8
BUDIS 8 10
CADIS 8 9
CAMIS 9 11
CEDIS 8 9
CHAIS 10 10
CUTIS 7 9
DALIS 6 7
DARIS 6 6
DEFIS 9 9
DELIS 6 7
DENIS 6 7
DESIS 6 6
DEVIS 9 10
DIVIS 9 10
DORIS 6 6
EPRIS 7 8
ETUIS 5 6
FENIS 8 9
FIFIS 11 11
FINIS 8 9
FUJIS 15 18
GADIS 7 8
GARIS 6 7
GLEIS 6 8
GOBIS 8 10
GOJIS 13 16
GORIS 6 7
HAJIS 15 16
HIOIS 8 7
HOKIS 12 11
HORIS 8 7
IMPIS 9 11
INTIS 5 6
JEDIS 13 15
KADIS 10 10
KAKIS 13 13
KALIS 9 10
KAMIS 11 12
KATIS 9 9
KAZIS 18 18
KEPIS 11 12
KIWIS 12 12
KOJIS 16 18
KRAIS 9 9
KUFIS 12 13
KUMIS 11 13
KURIS 9 10
KUTIS 9 10
LABIS 7 9
LAPIS 7 9
LARIS 5 6
LENIS 5 7
LEVIS 8 10
LEWIS 8 9
LEXIS 12 13
LOCIS 7 9
LORIS 5 6
LOUIS 5 7
LWEIS 8 9
LYSIS 8 8
MAKIS 11 12
MALIS 7 9
MANIS 7 9
MAVIS 10 12
MAXIS 14 15
MERIS 7 8
METIS 7 8
MIDIS 8 9
MIHIS 10 10
MINIS 7 9
MITIS 7 8
MOKIS 11 12
MOTIS 7 8
MUNIS 7 10
MUTIS 7 9
NABIS 7 9
NARIS 5 6
NATIS 5 6
NAZIS 14 15
NELIS 5 7
NONIS 5 7
NORIS 5 6
OASIS 5 5
ORNIS 5 6
ORRIS 5 5
PADIS 8 9
PALIS 7 9
PARIS 7 8
PAVIS 10 12
PEDIS 8 9
PENIS 7 9
PERIS 7 8
PIKIS 11 12
PILIS 7 9
PIPIS 9 11
POLIS 7 9
PUBIS 9 12
PULIS 7 10
PURIS 7 9
PYXIS 17 17
QADIS 15 15
QUAIS 14 15
RABIS 7 8
RAGIS 6 7
RAKIS 9 9
RAMIS 7 8
RANIS 5 6
REAIS 5 5
REFIS 8 8
ROJIS 12 14
ROTIS 5 5
RUDIS 6 7
SADIS 6 6
SAKIS 9 9
SARIS 5 5
SATIS 5 5
SEMIS 7 8
SHRIS 8 7
SIMIS 7 8
SIRIS 5 5
SUMIS 7 9
SUNIS 5 7
SYLIS 8 8
TABIS 7 8
TAKIS 9 9
TAMIS 7 8
TAPIS 7 8
TAXIS 12 12
TIKIS 9 9
TIPIS 7 8
TITIS 5 5
TOPIS 7 8
TROIS 5 5
UNAIS 5 7
VALIS 8 10
VLEIS 8 10
WADIS 9 9
WALIS 8 9
WIKIS 12 12
WILIS 8 9
YAGIS 9 9
YETIS 8 7
YOGIS 9 9
YONIS 8 8
ZARIS 14 14
ZATIS 14 14
ZITIS 14 14
ZORIS 14 14

6-Letter Words That End With IS

There are 283 6-letter words that end with IS:

Word Scrabble points Words With Friends points
AALIIS 6 7
AARTIS 6 6
ABATIS 8 9
ACQUIS 17 19
ADONIS 7 8
ADUKIS 11 12
AGAMIS 9 11
AGUTIS 7 9
AIOLIS 6 7
ALIBIS 8 10
ANIMIS 8 10
APPUIS 10 13
ARABIS 8 9
ARDRIS 7 7
ARIKIS 10 10
ASSAIS 6 6
ATIGIS 7 8
AZUKIS 19 20
BAJRIS 15 18
BALTIS 8 10
BAMBIS 12 15
BARFIS 11 12
BASTIS 8 9
BENNIS 8 11
BESTIS 8 9
BHAJIS 18 20
BIALIS 8 10
BINDIS 9 11
BLINIS 8 11
BOCCIS 12 15
BODHIS 12 12
BOOAIS 8 9
BRAAIS 8 9
BREVIS 11 13
BREWIS 11 12
BRIKIS 12 13
BUBKIS 14 17
BUPKIS 14 17
BURFIS 11 13
BUSTIS 8 10
BWAZIS 20 21
CADDIS 10 11
CAPRIS 10 12
CARDIS 9 10
CASSIS 8 9
CAULIS 8 11
CAURIS 8 10
CEILIS 8 10
CERCIS 10 12
CERRIS 8 9
CHILIS 11 12
CHOLIS 11 12
CLAVIS 11 14
CLEVIS 11 14
CLOVIS 11 14
CNEMIS 10 13
COATIS 8 9
COMBIS 12 15
COMMIS 12 15
COQUIS 17 19
CORGIS 9 11
COULIS 8 11
CRASIS 8 9
CRISIS 8 9
CULLIS 8 12
CUSPIS 10 13
CYESIS 11 11
CYPRIS 13 14
DARZIS 16 16
DASHIS 10 9
DEBRIS 9 10
DEIXIS 14 14
DERMIS 9 10
DERRIS 7 7
DESHIS 10 9
DHOBIS 12 12
DHOTIS 10 9
DHUTIS 10 10
DIESIS 7 7
DILLIS 7 9
DURZIS 16 17
ECESIS 8 9
ELCHIS 11 12
ELEMIS 8 10
EMESIS 8 9
EMOJIS 15 18
ENNUIS 6 9
ENOKIS 10 11
ENOSIS 6 7
ENVOIS 9 11
EPULIS 8 11
EXOMIS 15 16
FACTIS 11 12
FASCIS 11 12
FERMIS 11 12
FILMIS 11 13
FLEXIS 16 17
FOLLIS 9 11
FORTIS 9 9
FUNDIS 10 12
GADDIS 9 10
GHAZIS 19 19
GIBLIS 9 12
GLACIS 9 12
GNOSIS 7 9
GRATIS 7 8
GRAVIS 10 12
GUMMIS 11 15
GUSLIS 7 10
HACHIS 14 13
HADJIS 17 18
HAGGIS 11 12
HAJJIS 23 26
HANGIS 10 11
HAPPIS 13 14
HIKOIS 13 12
HONGIS 10 11
HOURIS 9 9
HUBRIS 11 12
HYBRIS 14 13
IBERIS 8 9
IMARIS 8 9
INDRIS 7 8
IRITIS 6 6
ISSEIS 6 6
JASPIS 15 18
JINNIS 13 17
KADAIS 11 11
KALPIS 12 14
KANJIS 17 20
KARRIS 10 10
KATTIS 10 10
KAURIS 10 11
KERMIS 12 13
KHADIS 14 13
KHAKIS 17 16
KHAZIS 22 21
KIBBIS 14 16
KIBEIS 12 13
KIKOIS 14 14
KIRRIS 10 10
KOORIS 10 10
KOUMIS 12 14
KRUBIS 12 14
KUKRIS 14 15
KULFIS 13 15
LAARIS 6 7
LANAIS 6 8
LASSIS 6 7
LATHIS 9 9
LICHIS 11 12
LUNGIS 7 11
LURGIS 7 10
MAJLIS 15 19
MANDIS 9 11
MANTIS 8 10
MAQUIS 17 19
MARRIS 8 9
MATAIS 8 9
MAURIS 8 10
MEJLIS 15 19
MIOSIS 8 9
MISSIS 8 9
MOCHIS 13 14
MOOLIS 8 10
MORRIS 8 9
MUFTIS 11 13
MURRIS 8 10
MURTIS 8 10
MYASIS 11 11
MYOSIS 11 11
NASHIS 9 9
NEBRIS 8 10
NEREIS 6 7
NGATIS 7 9
NISEIS 6 7
NKOSIS 10 11
NOESIS 6 7
OKAPIS 12 13
ORCHIS 11 11
OREXIS 13 13
ORIBIS 8 9
OTITIS 6 6
OXALIS 13 14
OZEKIS 19 19
PAGRIS 9 11
PALAIS 8 10
PALKIS 12 14
PARKIS 12 13
PARTIS 8 9
PARVIS 11 13
PASTIS 8 9
PATOIS 8 9
PELVIS 11 14
PENNIS 8 11
PEPSIS 10 12
PERAIS 8 9
PETTIS 8 9
PHASIS 11 11
PHYSIS 14 13
PIERIS 8 9
PIRAIS 8 9
POLEIS 8 10
POORIS 8 9
PRAXIS 15 16
PRECIS 10 12
PTOSIS 8 9
PTYXIS 18 18
PUNJIS 15 20
PUTOIS 8 10
PYOSIS 11 11
RABBIS 10 12
RACHIS 11 11
RAHUIS 9 9
RANGIS 7 9
RAPHIS 11 11
REIKIS 10 10
RHEXIS 16 15
RISHIS 9 8
ROSHIS 9 8
ROSTIS 6 6
RUBAIS 8 10
SAKAIS 10 10
SAKTIS 10 10
SALMIS 8 10
SAMPIS 10 12
SATAIS 6 6
SEHRIS 9 8
SENGIS 7 9
SENSIS 6 7
SEPSIS 8 9
SERAIS 6 6
SHCHIS 14 13
SHIAIS 9 8
SHOGIS 10 10
SHOJIS 16 17
SPAHIS 11 11
STASIS 6 6
SUSHIS 9 9
SWAMIS 11 12
SYRTIS 9 8
TABBIS 10 12
TAKHIS 13 12
TALLIS 6 8
TANGIS 7 9
TAWAIS 9 9
TENNIS 6 8
TENUIS 6 8
TERAIS 6 6
TESTIS 6 6
TETRIS 6 6
THAGIS 10 10
THALIS 9 9
THESIS 9 8
TMESIS 8 9
TRAVIS 9 10
TREVIS 9 10
TSADIS 7 7
TSORIS 6 6
TSURIS 6 7
TUCHIS 11 12
TULSIS 6 8
TURKIS 10 11
TUSSIS 6 7
TUTTIS 6 7
TZURIS 15 16
UGALIS 7 10
ULITIS 6 8
ULOSIS 6 8
UMAMIS 10 13
UNGUIS 7 11
URALIS 6 8
URARIS 6 7
URESIS 6 7
UROSIS 6 7
VENDIS 10 12
VERMIS 11 13
VOLTIS 9 11
WERRIS 9 9
WHOSIS 12 11
WONGIS 10 12
ZIMBIS 19 21
ZOMBIS 19 21

7-Letter Words That End With IS

There are 277 7-letter words that end with IS:

Word Scrabble points Words With Friends points
ABATTIS 9 10
ABIOSIS 9 10
ADSUKIS 12 13
ADZUKIS 21 22
AETATIS 7 7
AGOUTIS 8 10
ALFAKIS 14 15
ALGESIS 8 10
ALKALIS 11 13
AMAUTIS 9 11
AMBARIS 11 13
ANOESIS 7 8
APHESIS 12 12
ARACHIS 12 12
ARGALIS 8 10
ARTIGIS 8 9
ASCARIS 9 10
ASCESIS 9 10
ASEPSIS 9 10
ASKARIS 11 11
ASKESIS 11 11
AUXESIS 14 15
BAILLIS 9 12
BANZAIS 18 20
BHAKTIS 16 16
BHINDIS 13 14
BHISTIS 12 12
BIKINIS 13 15
BIMINIS 11 14
BINDHIS 13 14
BINGHIS 13 15
BONACIS 11 14
BOOHAIS 12 12
BORZOIS 18 19
BUBALIS 11 15
BUIBUIS 11 15
BUKSHIS 16 17
BURITIS 9 11
BUZUKIS 22 25
CADAGIS 11 13
CALLAIS 9 12
CECITIS 11 13
CESTUIS 9 11
CHABLIS 14 16
CHALLIS 12 14
CHAMOIS 14 15
CHASSIS 12 12
CHATTIS 12 12
CHICHIS 17 17
CHILLIS 12 14
CHINOIS 12 13
CHOKRIS 16 16
CHOWRIS 15 15
CIDARIS 10 11
CLASSIS 9 11
COLITIS 9 11
CORONIS 9 11
COXITIS 16 17
CROQUIS 18 20
CURARIS 9 11
DALASIS 8 9
DEGAMIS 11 13
DEWANIS 11 12
DHIMMIS 15 16
DHOOTIS 11 10
DULOSIS 8 10
ECDYSIS 13 13
ECTASIS 9 10
ELTCHIS 12 13
ENDYSIS 11 11
ENTASIS 7 8
EPACRIS 11 13
EPHELIS 12 13
FINALIS 10 12
GAPOSIS 10 12
GELATIS 8 10
GENESIS 8 10
GHARRIS 11 11
GHIBLIS 13 15
GILGAIS 9 12
GLIOSIS 8 10
GLOTTIS 8 10
GOMUTIS 10 13
GRIGRIS 9 11
GUANXIS 15 18
GURAMIS 10 13
HAKARIS 14 13
HAUBOIS 12 13
HEGARIS 11 11
ILEITIS 7 8
ILLUPIS 9 13
INKOSIS 11 12
JALEBIS 16 20
JAWARIS 17 19
JEHADIS 18 19
JIHADIS 18 19
JOWARIS 17 19
JUDOGIS 16 20
JUNGLIS 15 21
JUPATIS 16 20
KABIKIS 17 18
KABUKIS 17 19
KAIKAIS 15 15
KALUKIS 15 17
KAMAHIS 16 16
KARAHIS 14 13
KAWAIIS 14 14
KENOSIS 11 12
KETOSIS 11 11
KIMCHIS 18 19
KINESIS 11 12
KOKIRIS 15 15
KONAKIS 15 16
KONINIS 11 13
KORARIS 11 11
KOWHAIS 17 16
KRYPSIS 16 16
KUMARIS 13 15
LAOGAIS 8 10
LAZULIS 16 19
LIATRIS 7 8
LIMOSIS 9 11
LITCHIS 12 13
LOIASIS 7 8
LUNGYIS 11 14
LYCHNIS 15 16
MANATIS 9 11
MARABIS 11 13
MARARIS 9 10
MARQUIS 18 20
MAULVIS 12 16
MAUVAIS 12 15
MAZHBIS 23 24
MEHNDIS 13 14
MEIOSIS 9 10
MEISHIS 12 12
MERISIS 9 10
MILADIS 10 12
MILREIS 9 11
MIMESIS 11 13
MIRITIS 9 10
MISHMIS 14 15
MITOSIS 9 10
MOKIHIS 16 16
MONOSIS 9 11
MOOLVIS 12 15
MOPANIS 11 14
MUESLIS 9 12
MUNSHIS 12 14
MYCOSIS 14 15
MYIASIS 12 12
NAGARIS 8 10
NEINEIS 7 9
NEMESIS 9 11
NEROLIS 7 9
NIGIRIS 8 10
NILGAIS 8 11
OCTROIS 9 10
OORALIS 7 8
OSMOSIS 9 10
OSTOSIS 7 7
OURALIS 7 9
OURARIS 7 8
OUREBIS 9 11
PACZKIS 24 26
PAKAHIS 16 16
PAKIHIS 16 16
PALAGIS 10 13
PANINIS 9 12
PARESIS 9 10
PAROTIS 9 10
PARULIS 9 12
PATIKIS 13 14
PEDESIS 10 11
PEROGIS 10 12
PETSAIS 9 10
PHLOMIS 14 16
PILOTIS 9 11
PITURIS 9 11
POHIRIS 12 12
POROSIS 9 10
PUJARIS 16 20
PURIRIS 9 11
PUTELIS 9 12
PYRALIS 12 13
PYRAMIS 14 15
PYROSIS 12 12
RAGINIS 8 10
RAPINIS 9 11
REISHIS 10 9
RENVOIS 10 12
RHACHIS 15 14
RHAPHIS 15 14
ROESTIS 7 7
ROMAJIS 16 19
ROTINIS 7 8
RUMAKIS 13 15
SAFARIS 10 10
SAIKEIS 11 11
SALAMIS 9 11
SALUKIS 11 13
SAMITIS 9 10
SANCAIS 9 11
SANDHIS 11 11
SANSEIS 7 8
SATORIS 7 7
SCAMPIS 13 16
SCEPSIS 11 13
SENITIS 7 8
SENSEIS 7 8
SESELIS 7 8
SHALLIS 10 11
SHAMOIS 12 12
SHANTIS 10 10
SHENAIS 10 10
SHERRIS 10 9
SHTCHIS 15 14
SHUFTIS 13 13
SIDDHIS 12 11
SIMPAIS 11 13
SINOPIS 9 11
SKEPSIS 13 14
SMRITIS 9 10
SOMONIS 9 11
SONERIS 7 8
SOROSIS 7 7
SOUARIS 7 8
STYPSIS 12 12
SUNDRIS 8 10
SURIMIS 9 11
SYCOSIS 12 12
SYNAXIS 17 17
SYNESIS 10 10
TABULIS 9 12
TAHINIS 10 10
TAMARIS 9 10
TANUKIS 11 13
TAPETIS 9 10
TATAMIS 9 10
TATSOIS 7 7
TAUIWIS 10 11
TAWHAIS 13 12
TELESIS 7 8
THETRIS 10 9
TIRITIS 7 7
TITANIS 7 8
TITOKIS 11 11
TOITOIS 7 7
TRAVOIS 10 11
TRELLIS 7 9
TRIPSIS 9 10
TSOORIS 7 7
TSOTSIS 7 7
TSOURIS 7 8
TUFOLIS 10 12
TULADIS 8 10
TURKOIS 11 12
TYLOSIS 10 10
TZADDIS 18 18
TZITZIS 25 25
UAKARIS 11 12
UMFAZIS 21 23
UVEITIS 10 12
VIROSIS 10 11
WAKIKIS 18 18
WAPITIS 12 13
WARAGIS 11 12
WASABIS 12 13
WHATSIS 13 12
WHOOSIS 13 12
XEROSIS 14 14
YANQUIS 19 20
YIDAKIS 15 14
YOGINIS 11 12
ZAIKAIS 20 20
ZYGOSIS 20 20
ZYMOSIS 21 21

8-Letter Words That End With IS

There are 298 8-letter words that end with IS:

Word Scrabble points Words With Friends points
ACIDOSIS 11 12
ACOUCHIS 15 17
ADENITIS 9 10
ADENOSIS 9 10
ADIPOSIS 11 12
AFGHANIS 15 16
AGENESIS 9 11
AKINESIS 12 13
ALFAQUIS 20 22
ALIZARIS 17 18
ALPHOSIS 13 14
AMEIOSIS 10 11
AMITOSIS 10 11
ANABASIS 10 12
ANALYSIS 11 12
ANATEXIS 15 16
ANEMOSIS 10 12
ANTHEMIS 13 14
ANTHESIS 11 11
ANURESIS 8 10
AORTITIS 8 8
APNEUSIS 10 13
APOAPSIS 12 14
APODOSIS 11 12
APOMIXIS 19 21
ASSAGAIS 9 10
ASSEGAIS 9 10
ASTATKIS 12 12
BANDARIS 11 13
BANOFFIS 16 18
BASENJIS 17 21
BASMATIS 12 14
BAVAROIS 13 15
BAZOUKIS 23 25
BELLINIS 10 14
BERBERIS 12 14
BHISHTIS 16 15
BILIMBIS 14 18
BIOLYSIS 13 14
BIRIANIS 10 12
BIRYANIS 13 14
BOREALIS 10 12
BOTRYTIS 13 13
BOUILLIS 10 14
BREWSKIS 17 18
BROCOLIS 12 15
BURKINIS 14 17
BURSITIS 10 12
BUSUUTIS 10 14
CAECITIS 12 14
CAMOODIS 13 15
CANNABIS 12 16
CANNOLIS 10 14
CANTORIS 10 12
CARDITIS 11 12
CATHEXIS 20 20
CENTESIS 10 12
CHAPATIS 15 16
CHARPAIS 15 16
CHARQUIS 22 23
CHIANTIS 13 14
CHORISIS 13 13
CHUPATIS 15 17
CLEMATIS 12 15
CLITORIS 10 12
COLIBRIS 12 15
COLPITIS 12 15
CONIOSIS 10 12
COSMESIS 12 14
CREMINIS 12 15
CRIMINIS 12 15
CYANOSIS 13 14
CYCLOSIS 15 17
CYSTITIS 13 13
DAKOITIS 13 13
DAQUIRIS 18 19
DARTITIS 9 9
DASHEKIS 16 15
DASHIKIS 16 15
DEMENTIS 11 13
DIALYSIS 12 12
DIDAKAIS 14 14
DIDAKEIS 14 14
DIDICOIS 12 13
DIEGESIS 10 11
DIERESIS 9 9
DIPLOSIS 11 13
DIURESIS 9 10
ECCRISIS 12 14
ECLIPSIS 12 15
ECSTASIS 10 11
EFFENDIS 15 16
ELLIPSIS 10 13
EMPHASIS 15 16
EMPTYSIS 15 16
EMPYESIS 15 16
ENCLISIS 10 13
ENDEIXIS 16 17
ENURESIS 8 10
EPITASIS 10 11
EPITAXIS 17 18
EROTESIS 8 8
ESTHESIS 11 10
EUCHARIS 13 14
EXEGESIS 16 17
FASCITIS 13 14
FETIALIS 11 12
FIBROSIS 13 14
FLOKATIS 15 16
FUSILLIS 11 14
GEOTAXIS 16 17
GHILGAIS 13 15
GINGELIS 10 14
GINGILIS 10 14
GOURAMIS 11 14
GRACILIS 11 14
GRISGRIS 10 12
GUARANIS 9 12
GUMMOSIS 13 17
HALIOTIS 11 11
HALLALIS 11 13
HALOUMIS 13 15
HAPLOSIS 13 14
HARAMDIS 14 14
HAUTBOIS 13 14
HAVARTIS 14 14
HEITIKIS 15 14
HELIOSIS 11 11
HELISKIS 15 15
HELLERIS 11 12
HEXEREIS 18 17
HIBACHIS 18 18
HIDROSIS 12 11
HOKONUIS 15 16
HOMEOSIS 13 13
HORMESIS 13 13
HYPNOSIS 16 16
IMPRIMIS 14 17
INKHOSIS 15 15
JACUZZIS 35 39
JALLEBIS 17 22
JAMDANIS 18 22
JAMPANIS 19 24
JINJILIS 22 28
JUKSKEIS 23 26
KABADDIS 16 17
KACHERIS 17 17
KACHORIS 17 17
KAHAWAIS 18 17
KALOOKIS 16 17
KAMICHIS 19 20
KAROSHIS 15 14
KIPUNJIS 21 26
KOKOWAIS 19 19
KOLBASIS 14 16
KOROWAIS 15 15
KURTOSIS 12 13
KYLLOSIS 15 16
KYPHOSIS 20 19
LAMPUKIS 16 20
LECYTHIS 16 16
LEUCOSIS 10 13
LEUKOSIS 12 14
LORDOSIS 9 10
LYOLYSIS 14 14
MACRAMIS 14 17
MAKHANIS 17 18
MAMMITIS 14 17
MANKINIS 14 17
MARCONIS 12 15
MARTINIS 10 12
MASTITIS 10 11
MATHESIS 13 13
MATSURIS 10 12
MECHOUIS 15 17
MELTEMIS 12 15
MEPHITIS 15 16
MERANTIS 10 12
METHYSIS 16 15
METICAIS 12 14
METRITIS 10 11
MINISKIS 14 16
MONOSKIS 14 16
MYELITIS 13 14
MYOSITIS 13 13
MYOSOTIS 13 13
NARCOSIS 10 12
NARQUOIS 17 19
NECROSIS 10 12
NEGRONIS 9 12
NEURITIS 8 10
NEUROSIS 8 10
NILGHAIS 12 14
NOTORNIS 8 10
NYLGHAIS 15 16
ORCHESIS 13 13
ORCHITIS 13 13
ORIGAMIS 11 13
ORTHOSIS 11 10
OSTEITIS 8 8
OSTEOSIS 8 8
OUAKARIS 12 13
OUSTITIS 8 9
OVARITIS 11 12
PACHISIS 15 16
PAHLAVIS 16 18
PANDANIS 11 14
PANMIXIS 19 22
PARDALIS 11 13
PECCAVIS 17 21
PENUCHIS 15 18
PHERESIS 13 13
PHIMOSIS 15 16
PHTHISIS 16 15
PHYLAXIS 23 23
PHYLESIS 16 16
PHYSALIS 16 16
PHYTOSIS 16 15
PIGNOLIS 11 15
PINDARIS 11 13
PORCINIS 12 15
POWHIRIS 16 16
PREPUBIS 14 18
PROPOLIS 12 15
PROTASIS 10 11
PSILOSIS 10 12
PTILOSIS 10 12
PYCNOSIS 15 17
PYELITIS 13 14
PYKNOSIS 17 18
QAWWALIS 23 24
QUILLAIS 17 20
RABBONIS 12 15
RACHITIS 13 13
RANGOLIS 9 12
RAURIKIS 12 13
RAVIOLIS 11 13
RECTITIS 10 11
REMBLAIS 12 15
REREMAIS 10 11
REVERSIS 11 12
RHINITIS 11 11
SAIMIRIS 10 11
SAMADHIS 14 14
SAMITHIS 13 13
SAMNITIS 10 12
SAMURAIS 10 12
SANYASIS 11 11
SAOUARIS 8 9
SARANGIS 9 11
SASHIMIS 13 13
SEMIOSIS 10 11
SERKALIS 12 13
SHEHNAIS 14 13
SHIKARIS 15 14
SHIVITIS 14 14
SINUITIS 8 10
SIRIASIS 8 8
SLOUGHIS 12 14
SONDELIS 9 11
SPARAXIS 17 18
SPUMONIS 12 16
STENOSIS 8 9
SUBCUTIS 12 16
SUFFARIS 14 15
SUNDARIS 9 11
SYNAPSIS 13 14
SYNDESIS 12 12
SYNOPSIS 13 14
SYNTEXIS 18 18
SYPHILIS 16 16
TABOULIS 10 13
TANKINIS 12 14
TAWHIRIS 14 13
TENIASIS 8 9
THELITIS 11 11
THLIPSIS 13 14
THYLOSIS 14 13
TIBIALIS 10 12
TOFUTTIS 11 12
TORTONIS 8 9
TOULADIS 9 11
TRIPOLIS 10 12
TSUNAMIS 10 13
TURFSKIS 15 16
TURQUOIS 17 19
TYRANNIS 11 12
UTERITIS 8 9
UVULITIS 11 15
VENTURIS 11 14
VIRELAIS 11 13
VULVITIS 14 18
WISTITIS 11 11
WOORALIS 11 12
WOORARIS 11 11
WOURALIS 11 13
XERANSIS 15 16
ZOONOSIS 17 18

9-Letter Words That End With IS

There are 299 9-letter words that end with IS:

Word Scrabble points Words With Friends points
ACARIASIS 11 12
ACROPOLIS 13 16
AEPYORNIS 14 15
AEROTAXIS 16 16
AESTHESIS 12 11
ALKALOSIS 13 15
ALLANTOIS 9 12
AMARYLLIS 14 16
AMAUROSIS 11 13
AMBERGRIS 14 17
AMEBIASIS 13 15
ANABIOSIS 11 13
ANACHARIS 14 15
ANACLISIS 11 14
ANACRUSIS 11 14
ANAMNESIS 11 14
ANAPTYXIS 21 22
ANASTASIS 9 10
ANECDYSIS 15 16
ANIDROSIS 10 11
ANKYLOSIS 16 17
APHERESIS 14 14
APOPHASIS 16 17
APOPHYSIS 19 19
APOPTOSIS 13 15
ARTERITIS 9 9
ARTHRITIS 12 11
ARTHROSIS 12 11
ASSEGAAIS 10 11
ASYNAPSIS 14 15
ATHETESIS 12 11
ATHETOSIS 12 11
ATMOLYSIS 14 15
AUSTRALIS 9 11
AUTOLYSIS 12 13
BALANITIS 11 14
BANDITTIS 12 14
BARACHOIS 16 17
BAROTITIS 11 12
BERIBERIS 13 15
BHELPURIS 16 19
BIMBASHIS 18 20
BIRIYANIS 14 15
BOSTANGIS 12 15
BOURGEOIS 12 15
BOUSOUKIS 15 18
BOUZOUKIS 24 27
BRAHMANIS 16 18
BRINDISIS 12 14
BROCCOLIS 15 19
BUMALOTIS 13 17
BURQUINIS 20 24
BUZKASHIS 27 28
CALAMARIS 13 16
CANTHARIS 14 15
CANTHITIS 14 15
CARYOPSIS 16 17
CATABASIS 13 15
CATALEXIS 18 20
CATALYSIS 14 15
CATHARSIS 14 14
CERATITIS 11 12
CHAPATTIS 16 17
CHAPPATIS 18 20
CHEILITIS 14 15
CHIGETAIS 15 16
CHLOROSIS 14 15
CHRYSALIS 17 17
CHUPATTIS 16 18
CIRRHOSIS 14 14
CLAFOUTIS 14 17
CLINOAXIS 18 21
CLOACITIS 13 16
COKULORIS 15 18
COLONITIS 11 14
CONCHITIS 16 18
COREOPSIS 13 15
CORNEITIS 11 13
CORYDALIS 15 16
CROSTINIS 11 13
CUMBUNGIS 16 23
CUNJEVOIS 21 27
CYTOLYSIS 17 17
CYTOTAXIS 21 21
DAIQUIRIS 19 20
DAISHIKIS 17 16
DIAERESIS 10 10
DIAGNOSIS 11 13
DIAPHYSIS 18 17
DIAPYESIS 15 15
DIASTASIS 10 10
DIATHESIS 13 12
DIAZEUXIS 26 27
DIGENESIS 11 13
DIGITALIS 11 13
DIVIDIVIS 17 19
DOUPIONIS 12 15
DURUKULIS 14 18
ECPHRASIS 16 17
EISEGESIS 10 11
EKPHRASIS 18 18
EMPHLYSIS 19 20
ENCANTHIS 14 16
ENDOMIXIS 19 21
ENTERITIS 9 10
EPHEMERIS 16 17
EPIBIOSIS 13 15
EPICLESIS 13 16
EPICRISIS 13 15
EPIDERMIS 14 16
EPIPHYSIS 19 19
EPISTASIS 11 12
EPISTAXIS 18 19
EPITHESIS 14 14
EPIZEUXIS 27 29
EXODERMIS 19 20
EXOSMOSIS 18 19
EXOSTOSIS 16 16
FASCIITIS 14 15
FEDELINIS 13 15
FEMINAZIS 23 25
FLUOROSIS 12 14
FRANGLAIS 13 16
FRASCATIS 14 15
FRONTENIS 12 14
GASTRITIS 10 11
GEOGNOSIS 11 14
GINGELLIS 11 16
GINGILLIS 11 16
GLOSSITIS 10 12
GOMPHOSIS 17 19
GRAFFITIS 16 17
GUARACHIS 15 17
HAEREMAIS 14 14
HALITOSIS 12 12
HALLOUMIS 14 17
HAMAMELIS 16 18
HELIOPSIS 14 15
HEMATOSIS 14 14
HEMOLYSIS 17 17
HEPATITIS 14 14
HETEROSIS 12 11
HOMOEOSIS 14 14
HOMOLYSIS 17 17
HOMOTAXIS 21 21
HYDRASTIS 16 14
HYDROSKIS 20 18
HYPINOSIS 17 17
HYPOTAXIS 24 23
IDEOPOLIS 12 14
IXODIASIS 17 17
JALFREZIS 28 31
KACHAHRIS 21 20
KAKARIKIS 21 21
KATABASIS 15 16
KATHARSIS 16 15
KERATITIS 13 13
KERATOSIS 13 13
KILIKITIS 17 18
KIRIGAMIS 16 18
KOFTGARIS 17 18
KOHLRABIS 18 19
KOLBASSIS 15 17
KOMITAJIS 22 25
KUMIKUMIS 21 25
LAMINITIS 11 14
LEYLANDIS 13 15
LINGUINIS 10 15
LIPIDOSIS 12 14
LIPOLYSIS 14 16
LITHIASIS 12 12
MACARONIS 13 16
MADAROSIS 12 13
MAHARANIS 14 15
MAHIMAHIS 19 19
MALIHINIS 14 16
MANUHIRIS 14 16
MARAVEDIS 15 17
MARIACHIS 16 17
MELANOSIS 11 14
MENOMINIS 13 17
MENOPOLIS 13 17
METABASIS 13 15
MIRABILIS 13 16
MISTIGRIS 12 14
MONOKINIS 15 18
MORPHOSIS 16 17
MYDRIASIS 15 15
NANNYGAIS 13 16
NENNIGAIS 10 14
NEPHRITIS 14 15
NEPHROSIS 14 15
NIRAMIAIS 11 13
NONCRISIS 11 14
ONCOLYSIS 14 16
ONYCHITIS 17 17
OOGENESIS 10 12
ORTHOAXIS 19 18
OUISTITIS 9 10
OVOTESTIS 12 13
PACHOULIS 16 19
PARABASIS 13 15
PARACUSIS 13 16
PARALYSIS 14 15
PARATAXIS 18 19
PARCHESIS 16 17
PARCHISIS 16 17
PARENESIS 11 13
PAROTITIS 11 12
PARURESIS 11 13
PASTRAMIS 13 15
PASTROMIS 13 15
PATUTUKIS 15 18
PEPERONIS 13 16
PERIAPSIS 13 15
PERTUSSIS 11 13
PHLEBITIS 16 18
PHRENESIS 14 15
PHRENITIS 14 15
PIHOIHOIS 17 16
PLEURITIS 11 14
POLYPOSIS 16 18
PONTLEVIS 14 18
PRECRISIS 13 15
PROBOSCIS 15 18
PROCLISIS 13 16
PROCTITIS 13 15
PROGNOSIS 12 15
PROLEPSIS 13 16
PROMUSCIS 15 19
PROPTOSIS 13 15
PROTHESIS 14 14
PROTOAVIS 14 16
PSEUDAXIS 19 21
PSORIASIS 11 12
PSYCHOSIS 19 19
PYROLYSIS 17 17
RASMALAIS 11 13
RENMINBIS 13 17
RESINOSIS 9 10
RETINITIS 9 10
RHACHITIS 17 16
RHEOTAXIS 19 18
RIGATONIS 10 12
RYOTWARIS 15 14
SANNYASIS 12 13
SCLERITIS 11 13
SCLEROSIS 11 13
SCOLIOSIS 11 13
SELENOSIS 9 11
SHANGHAIS 16 16
SHERWANIS 15 15
SHILINGIS 13 15
SIDEROSIS 10 10
SILICOSIS 11 13
SINUSITIS 9 11
SOUVLAKIS 16 19
SPLENITIS 11 14
STEATOSIS 9 9
STEGNOSIS 10 12
STRUMITIS 11 13
SUKIYAKIS 20 20
SUMOTORIS 11 13
SYLLEPSIS 14 16
SYMBIOSIS 16 17
SYMPHYSIS 22 21
SYMPTOSIS 16 17
SYNCHYSIS 20 19
SYNERESIS 12 12
SYNIZESIS 21 21
SYNOVITIS 15 16
SYNTHESIS 15 14
TABBOULIS 13 17
TAENIASIS 9 10
TAGLIONIS 10 13
TANDOORIS 10 11
TARAKIHIS 16 15
TELOTAXIS 16 17
TEOCALLIS 11 14
TERAKIHIS 16 15
TERIYAKIS 16 15
TORTELLIS 9 11
TORULOSIS 9 11
TOXICOSIS 18 19
TRACHITIS 14 14
TRICHOSIS 14 14
TYPHLITIS 17 17
TZATZIKIS 31 31
UMEBOSHIS 16 18
VAGINITIS 13 16
VAGINOSIS 13 16
VARICOSIS 14 16
VERDIGRIS 14 16
VIBRIOSIS 14 16
WATERSKIS 16 16
WHARENUIS 15 16
YAKITORIS 16 15
ZUCCHINIS 25 28
ZYMOLYSIS 26 26

10-Letter Words That End With IS

There are 238 10-letter words that end with IS:

Word Scrabble points Words With Friends points
AEROBIOSIS 12 13
AGNOLOTTIS 11 14
ALVEOLITIS 13 16
AMANUENSIS 12 16
AMOEBIASIS 14 16
AMPELOPSIS 16 20
AMPHIMIXIS 26 28
AMYLOLYSIS 18 19
ANAGENESIS 11 14
ANCHYLOSIS 18 19
ANHIDROSIS 14 14
ANTALKALIS 14 17
ANTIADITIS 11 12
ANTIBIOSIS 12 14
ANTISEPSIS 12 14
ANTITHESIS 13 13
APHAERESIS 15 15
APOTHEOSIS 15 15
APPLETINIS 14 18
AQUAFORTIS 22 23
ASBESTOSIS 12 13
ASCARIASIS 12 13
ATELEIOSIS 10 11
BABESIASIS 14 16
BABESIOSIS 14 16
BAGASSOSIS 13 15
BAHUVRIHIS 21 22
BAROGNOSIS 13 16
BEAUJOLAIS 19 24
BHIKKHUNIS 26 27
BIOCENOSIS 14 17
BIOGENESIS 13 16
BIOPOIESIS 14 16
BONAMIASIS 14 17
BRAAIVLEIS 15 18
BRACHYAXIS 27 27
BRONCHITIS 17 19
BUMMALOTIS 16 21
BUTTINSKIS 16 19
BYSSINOSIS 15 16
CALCINOSIS 14 18
CALLIOPSIS 14 18
CAPELLINIS 14 19
CARCINOSIS 14 17
CARNAROLIS 12 15
CATACLASIS 14 17
CATASTASIS 12 13
CATECHESIS 17 18
CELLULITIS 12 17
CEPHALITIS 17 19
CEREBRITIS 14 16
CERVICITIS 17 20
CHAPRASSIS 17 18
CHARIVARIS 18 19
CHEMOTAXIS 24 25
CHIYOGAMIS 21 22
CHONDRITIS 16 17
COMITADJIS 22 26
CORYLOPSIS 17 19
COSMOPOLIS 16 20
CROREPATIS 14 16
CYSTINOSIS 15 16
DENDROPHIS 17 18
DERMATITIS 13 14
DERMATOSIS 13 14
DIAGENESIS 12 14
DIAKINESIS 15 16
DIAPEDESIS 14 15
DIASTALSIS 11 12
DIORTHOSIS 14 13
DOUPPIONIS 15 19
DUODENITIS 12 14
DYSGENESIS 15 16
DZIGGETAIS 22 24
ECCHYMOSIS 22 23
ECHOPRAXIS 24 25
ECPHONESIS 17 19
ECTHLIPSIS 17 19
ENANTIOSIS 10 12
ENCOPRESIS 14 17
ENDODERMIS 14 16
ENDOSMOSIS 13 15
ENDOSTOSIS 11 12
EPENTHESIS 15 16
EPEXEGESIS 20 22
EPIDIDYMIS 19 20
EPIGENESIS 13 16
EPIGLOTTIS 13 16
EXOCYTOSIS 22 22
FETTUCINIS 15 18
FIBROSITIS 15 16
FILARIASIS 13 14
FONTINALIS 13 16
GARIBALDIS 14 17
GIARDIASIS 12 13
GINGIVITIS 15 19
GLYCOLYSIS 19 21
GRANULOSIS 11 15
HAEMATOSIS 15 15
HAEMOLYSIS 18 18
HARAMZADIS 25 25
HELIOTAXIS 20 20
HEMOPTYSIS 20 20
HEMOSTASIS 15 15
HISTOLYSIS 16 15
HORIATIKIS 17 16
HYDROLYSIS 20 18
HYDROTAXIS 24 22
HYPODERMIS 21 21
HYPOPHYSIS 26 24
HYPOSTASIS 18 17
HYPOTHESIS 21 19
HYSTERESIS 16 14
HYSTERITIS 16 14
ICHTHYOSIS 21 19
IRUKANDJIS 22 26
JABORANDIS 20 24
KALAMKARIS 20 22
KAOLINOSIS 14 16
KARYOLYSIS 20 19
KATHAKALIS 21 21
KUNDALINIS 15 19
LAMASERAIS 12 14
LARYNGITIS 14 16
LEONTIASIS 10 12
LEYLANDIIS 14 16
LILANGENIS 11 16
MACCARONIS 16 20
MAHARISHIS 18 17
MANICOTTIS 14 17
MARMAROSIS 14 16
MATAGOURIS 13 16
MECONOPSIS 16 20
MENINGITIS 13 17
METALEPSIS 14 17
METAPLASIS 14 17
METASTASIS 12 13
METATHESIS 15 15
METECDYSIS 18 19
METROPOLIS 14 17
MICROMINIS 16 20
MICROPOLIS 16 20
MOLYBDOSIS 18 20
MONILIASIS 12 15
MYRINGITIS 16 18
NECROPOLIS 14 18
NEOGENESIS 11 14
NEUROLYSIS 13 15
NOOGENESIS 11 14
NOTEBANDIS 13 16
OLIGURESIS 11 14
OLOLIUQUIS 19 23
OOPHORITIS 15 15
ORNITHOSIS 13 13
OROGENESIS 11 13
OSMIDROSIS 13 14
OXYURIASIS 20 20
OZONOLYSIS 22 23
PANGENESIS 13 17
PAPILLITIS 14 18
PARABIOSIS 14 16
PARAENESIS 12 14
PARAGNOSIS 13 16
PARALIPSIS 14 17
PARAPHYSIS 20 20
PARAPRAXIS 21 23
PARATHESIS 15 15
PARCHEESIS 17 18
PATCHOULIS 17 20
PENTAPOLIS 14 18
PEPPERONIS 16 20
PERIEGESIS 13 15
PHOLIDOSIS 16 17
PHOTOLYSIS 18 18
PHOTOTAXIS 22 22
PITYRIASIS 15 15
POLLENOSIS 12 16
POLLINOSIS 12 16
PORTCULLIS 14 19
POSTCRISIS 14 16
POTPOURRIS 14 17
PROAIRESIS 12 13
PROCRYPSIS 19 21
PROGLOTTIS 13 16
PROSTHESIS 15 15
PTERYLOSIS 15 16
PYOGENESIS 16 18
RADIOLYSIS 14 14
RASTAFARIS 13 13
REANALYSIS 13 14
REEMPHASIS 17 18
SATYRIASIS 13 12
SCLERIASIS 12 14
SCUNGILLIS 13 19
SHIBUICHIS 20 21
SOLVOLYSIS 16 18
SPAGHETTIS 16 17
STEREOPSIS 12 13
STOMATITIS 12 13
SUPERMINIS 14 18
SYNAERESIS 13 13
SYNDERESIS 14 14
SYNEIDESIS 14 14
SYNGENESIS 14 16
SYNOSTOSIS 13 13
SYNTENOSIS 13 14
SYNTERESIS 13 13
SYRINGITIS 14 15
TARGETITIS 11 12
TELEGNOSIS 11 14
TENDINITIS 11 13
TENDONITIS 11 13
TETRAPOLIS 12 14
THANATOSIS 13 13
THROMBOSIS 17 18
TOKOLOSHIS 17 17
TONSILITIS 10 12
TOPAGNOSIS 13 16
TRACHEITIS 15 15
TRICHIASIS 15 15
TROPOTAXIS 19 20
TYMPANITIS 17 19
URANALYSIS 13 15
URETERITIS 10 11
URETHRITIS 13 13
URINALYSIS 13 15
UROPOIESIS 12 14
VALVULITIS 16 21
VANASPATIS 15 18
VASCULITIS 15 19
VICHYSSOIS 21 21
WARIBASHIS 18 18
WATERZOOIS 22 22
WHAREPUNIS 18 20
ZAMINDARIS 22 24
ZEMINDARIS 22 24
ZINCOLYSIS 24 26
ZOOTHAPSIS 24 24

11-Letter Words That End With IS

There are 205 11-letter words that end with IS:

Word Scrabble points Words With Friends points
ABIOGENESIS 14 17
AGRANULOSIS 12 16
AMMONOLYSIS 18 21
AMPHIGOURIS 19 22
AMYLOIDOSIS 17 18
ANADIPLOSIS 14 17
ANAESTHESIS 14 14
ANAGNORISIS 12 15
ANAPHORESIS 16 17
ANAPHYLAXIS 26 27
ANAPLEROSIS 13 16
ANASTOMOSIS 13 15
ANTHRACOSIS 16 17
ANTIPHRASIS 16 17
ANTIPYRESIS 16 17
APONEUROSIS 13 16
APOSIOPESIS 15 17
ARCHAEORNIS 16 17
ARTHRODESIS 15 14
ATELECTASIS 13 15
AUTOGENESIS 12 15
AUTOKINESIS 15 17
AVOIRDUPOIS 17 20
BACTERIOSIS 15 17
BARRAMUNDIS 16 20
BERYLLIOSIS 16 18
BIOCOENOSIS 15 18
BLEPHARITIS 18 20
BROCCOLINIS 17 22
BROMIDROSIS 16 18
BRUCELLOSIS 15 20
BURRAMUNDIS 16 21
CANDIDIASIS 15 17
CANNELLINIS 13 19
CARYOPTERIS 18 19
CATACHRESIS 18 19
CELLENTANIS 13 18
CENESTHESIS 16 17
CENOGENESIS 14 18
CERTIORARIS 13 14
CHEMOSMOSIS 20 22
CHOLESTASIS 16 17
CHOROIDITIS 17 17
COATIMUNDIS 16 20
COCCIDIOSIS 18 21
CYTOGENESIS 17 19
CYTOKINESIS 20 21
DEVANAGARIS 16 19
DIAPHORESIS 17 17
DIAPOPHYSIS 22 22
DIARTHROSIS 15 14
ECBLASTESIS 15 18
ECTOGENESIS 14 17
EMPHYTEUSIS 21 22
ENARTHROSIS 14 14
ENDOCYTOSIS 17 18
ENDOMITOSIS 14 16
ENZYMOLYSIS 28 29
EPANALEPSIS 15 19
EREMACAUSIS 15 18
ESOPHAGITIS 17 18
FETTUCCINIS 18 22
FRANGIPANIS 17 21
FRONTOLYSIS 17 18
GAMOGENESIS 15 19
GLIOMATOSIS 14 17
GNOTOBIOSIS 14 17
GYNOGENESIS 16 19
HACKERAZZIS 38 38
HAEMOPTYSIS 21 21
HAEMOSTASIS 16 16
HEMATEMESIS 18 19
HEMATOLYSIS 19 19
HEMOPOIESIS 18 19
HETEROLYSIS 17 16
HETEROTAXIS 21 20
HOMEOSTASIS 16 16
HOMOGENESIS 17 19
HOMOZYGOSIS 29 29
HYLOGENESIS 18 19
HYPERACUSIS 21 22
HYPEREMESIS 21 21
HYPERINOSIS 19 19
HYPOTYPOSIS 24 23
ICHTHYORNIS 22 21
ICONOSTASIS 13 15
JAGUARONDIS 20 25
JAGUARUNDIS 20 26
KARUHIRUHIS 21 21
KENOGENESIS 16 19
KETOGENESIS 16 18
KINESTHESIS 18 18
KOWHAIWHAIS 27 25
LIPOGENESIS 14 18
LIPOMATOSIS 15 18
LISTERIOSIS 11 12
LUMBRICALIS 17 23
MAKUNOUCHIS 22 26
MASTOIDITIS 14 15
MEGALOPOLIS 16 21
MEROGENESIS 14 17
METACHROSIS 18 19
METAGENESIS 14 17
METANALYSIS 16 18
METAPHRASIS 18 19
MILLEFIORIS 16 19
MINGIMINGIS 17 23
MISANALYSIS 16 18
MISEMPHASIS 20 22
MONOBLEPSIS 17 22
MONOGENESIS 14 18
MULTICULTIS 15 21
MUTAGENESIS 14 18
MYOCARDITIS 19 20
MYTHOPOESIS 21 21
MYXOMATOSIS 25 26
NATRIURESIS 11 13
NEARTHROSIS 14 14
NECROBIOSIS 15 18
NECROPOLEIS 15 19
NEPHROLEPIS 18 21
ONCOGENESIS 14 18
ONTOGENESIS 12 15
ORBICULARIS 15 19
ORTHOPRAXIS 23 23
OSTEOCLASIS 13 15
PAKIRIKIRIS 21 22
PARABLEPSIS 17 21
PARAGENESIS 14 17
PARALEIPSIS 15 18
PARAPARESIS 15 17
PARAPHRAXIS 25 26
PARASITOSIS 13 14
PARENTHESIS 16 17
PAROTIDITIS 14 15
PEDICULOSIS 16 20
PEDOGENESIS 15 18
PERIGENESIS 14 17
PERIOSTITIS 13 14
PERIPHRASIS 18 19
PERISTALSIS 13 15
PERITONITIS 13 15
PHARYNGITIS 20 21
PHTHIRIASIS 19 18
PHYLLOTAXIS 26 27
PICCALILLIS 17 23
PINOCYTOSIS 18 20
PLASMOLYSIS 18 21
PNEUMONITIS 15 20
POLYGENESIS 17 20
PRESBYCUSIS 20 23
PROPHYLAXIS 28 29
PROSTATITIS 13 14
PROTEOLYSIS 16 17
PSITTACOSIS 15 17
PYROKINESIS 20 21
RAIYATWARIS 17 16
RESYNTHESIS 17 16
SALMAGUNDIS 15 20
SALPINGITIS 14 18
SARCOCYSTIS 18 19
SARCOIDOSIS 14 15
SATYAGRAHIS 18 17
SCALLOPINIS 15 20
SCLEROTITIS 13 15
SHAKUHACHIS 26 25
SHARAWADGIS 19 19
SHARAWAGGIS 19 20
SHIGELLOSIS 15 17
SOMESTHESIS 16 16
SPERMACETIS 17 20
SPIRILLOSIS 13 16
SPONDYLITIS 17 19
SPONDYLOSIS 17 19
STAPHYLITIS 19 19
STEATOLYSIS 14 14
STEPHANOTIS 16 17
STEREOTAXIS 18 18
STYLOSTIXIS 21 21
SYNANTHESIS 17 17
SYNCHORESIS 19 19
SYNDESMOSIS 17 18
SYNOECIOSIS 16 17
SYSSARCOSIS 16 16
TABOPARESIS 15 17
TAGLIARINIS 12 15
TECHNOPOLIS 18 21
TELEKINESIS 15 17
THANATOPSIS 16 17
THERAPEUSIS 16 17
THERMOLYSIS 19 19
THERMOTAXIS 23 23
THIGMOTAXIS 24 25
THYROIDITIS 18 16
TONSILLITIS 11 14
TORTELLINIS 11 14
TORTICOLLIS 13 16
TRICHINOSIS 16 17
TROPHOTAXIS 23 23
UTRICULITIS 13 17
VERMICELLIS 18 23
XENOGENESIS 19 22
XEROTRIPSIS 20 21
YERSINIOSIS 14 14
ZYMOGENESIS 26 28

12-Letter Words That End With IS

There are 146 12-letter words that end with IS:

Word Scrabble points Words With Friends points
ACROCYANOSIS 19 21
AERONEUROSIS 12 14
AGAMOGENESIS 16 20
AMELOGENESIS 15 19
ANACATHARSIS 17 18
ANAEROBIOSIS 14 16
ANAMORPHOSIS 19 21
ANAPLASMOSIS 16 20
ANDROGENESIS 14 17
ANGIOGENESIS 14 18
APPENDICITIS 19 23
ATHROCYTOSIS 20 19
AUTOHYPNOSIS 20 21
AVITAMINOSIS 17 20
BAROPHORESIS 19 20
BILHARZIASIS 26 27
BILHARZIOSIS 26 27
BIOSYNTHESIS 20 20
BROMHIDROSIS 20 21
CACTOBLASTIS 18 22
CAENOGENESIS 15 19
CAINOGENESIS 15 19
CATAPHORESIS 19 20
CHEMIOSMOSIS 21 23
CHEMOKINESIS 23 25
CLADOGENESIS 16 20
COENESTHESIS 17 18
COMPUTERITIS 18 22
CRYPTOBIOSIS 21 23
CRYSTALLITIS 17 19
CYANOGENESIS 18 21
CYCLOGENESIS 20 24
DIPHTHERITIS 21 20
DIPLOGENESIS 16 20
DOUROUCOULIS 15 20
DRACONTIASIS 15 17
ELECTROLYSIS 17 19
ENCEPHALITIS 19 22
ENDOCARDITIS 16 18
ENDOMETRITIS 15 17
ENTEROBIASIS 14 16
ENTEROPTOSIS 14 16
EPANORTHOSIS 17 18
EPIDIDYMITIS 21 22
EPIMORPHOSIS 21 23
FASCIOLIASIS 17 19
FIBRINOLYSIS 20 22
FOLLICULITIS 17 22
FURUNCULOSIS 17 23
GLYCOGENESIS 19 23
HAEMATEMESIS 19 20
HAEMATOLYSIS 20 20
HAEMOPOIESIS 19 20
HALLUCINOSIS 17 21
HAMARTHRITIS 20 19
HEMEROCALLIS 19 22
HEMODIALYSIS 21 21
HETERAUXESIS 22 22
HISTOGENESIS 16 17
HOMOEOSTASIS 17 17
HYPERIDROSIS 21 20
HYPERKINESIS 24 24
HYPEROSTOSIS 20 19
HYPNOGENESIS 21 23
INTERKINESIS 16 18
IONOPHORESIS 17 18
KAINOGENESIS 17 20
KARYOKINESIS 23 23
KETOACIDOSIS 19 20
KINAESTHESIS 19 19
LEUCOCYTOSIS 19 22
LEUCOPOIESIS 16 20
LEUKOCYTOSIS 21 23
LEUKOPOIESIS 18 21
LYMPHANGITIS 23 26
MACROCYTOSIS 21 23
MESENTERITIS 14 16
MISDIAGNOSIS 16 19
MOLYBDENOSIS 20 23
MORPHALLAXIS 26 29
MYTHOGENESIS 21 22
NEPHROPTOSIS 19 21
NEUROGENESIS 13 17
OESOPHAGITIS 18 19
OPHTHALMITIS 22 23
ORTHOGENESIS 16 17
ORTHOTONESIS 15 15
OSTEOGENESIS 13 15
OSTEOPOROSIS 14 15
OTOSCLEROSIS 14 16
OVERANALYSIS 18 20
OVEREMPHASIS 22 24
PAEDOGENESIS 16 19
PALINGENESIS 15 20
PANARTHRITIS 17 18
PANCREATITIS 16 19
PARACENTESIS 16 19
PARAPHIMOSIS 21 23
PARAPOPHYSIS 24 25
PARASYNAPSIS 19 21
PATHOGENESIS 18 20
PERICARDITIS 17 19
PERICHORESIS 19 20
PERINEURITIS 14 17
PETROGENESIS 15 18
PHAGOCYTOSIS 23 24
PHOTOKINESIS 21 22
PHYLOGENESIS 21 23
PHYTOGENESIS 21 22
PNEUMOCYSTIS 21 25
PODOCONIOSIS 17 20
POLYHEDROSIS 21 21
POLYMYOSITIS 22 23
POLYNEURITIS 17 20
PRESBYACUSIS 21 24
PRESBYCOUSIS 21 24
PSEUDOCYESIS 20 22
PSYCHOGNOSIS 23 25
RACHISCHISIS 22 22
SACROILIITIS 14 16
SALPIGLOSSIS 15 19
SARCOMATOSIS 16 18
SCHINDYLESIS 21 22
SCHWARMEREIS 22 23
SOMAESTHESIS 17 17
SPAGHETTINIS 18 20
SPOROGENESIS 15 18
STEREOGNOSIS 13 15
STRONGYLOSIS 16 18
SVARABHAKTIS 24 25
SYNAESTHESIS 18 17
SYNARTHROSIS 18 17
TELEPHONITIS 17 19
THROMBOLYSIS 22 23
TOXOCARIASIS 21 22
TRANSGENESIS 13 16
TRICHINIASIS 17 18
TRICHURIASIS 17 18
TROMBIDIASIS 17 19
TROPHALLAXIS 24 26
TROPHOBIOSIS 19 20
TUBERCULOSIS 16 21
UNCINARIASIS 14 18
UROLITHIASIS 15 16
VESTIBULITIS 17 21
ZYGAPOPHYSIS 35 35

13-Letter Words That End With IS

There are 116 13-letter words that end with IS:

Word Scrabble points Words With Friends points
ACTINOMYCOSIS 22 25
AMNIOCENTESIS 17 21
ANTIARTHRITIS 16 16
ANTIBOURGEOIS 16 20
APOCATASTASIS 17 19
ARACHNOIDITIS 19 20
ASPERGILLOSIS 16 20
ASTEREOGNOSIS 14 16
ATHEROGENESIS 17 18
AUTOCATALYSIS 18 20
BACTERIOLYSIS 20 22
BLASTOGENESIS 16 20
BLASTOMYCOSIS 22 25
BRONCHIOLITIS 20 23
CARAVANSARAIS 18 21
CARAVANSERAIS 18 21
CHIQUICHIQUIS 41 43
CHOLECYSTITIS 23 24
CHROMATOLYSIS 23 24
COENAESTHESIS 18 19
CORDOCENTESIS 18 21
CRYPTANALYSIS 23 25
CYCLODIALYSIS 24 26
CYSTICERCOSIS 22 24
CYTODIAGNOSIS 20 22
DIAPHRAGMITIS 22 24
DYNAMOGENESIS 20 23
ELEPHANTIASIS 18 20
EMBRYOGENESIS 21 24
ENDOMETRIOSIS 16 18
ENDOSYMBIOSIS 21 23
ENTEROCOLITIS 15 18
EPANADIPLOSIS 18 22
EPEIROGENESIS 16 19
EPICONDYLITIS 21 24
EPIDERMOLYSIS 21 23
FRONTOGENESIS 17 20
GAMETOGENESIS 17 21
HAEMODIALYSIS 22 22
HELMINTHIASIS 21 22
HEMATOGENESIS 19 21
HEMATOPOIESIS 20 21
HETEROGENESIS 17 18
HETEROZYGOSIS 29 28
HOMOMORPHOSIS 25 26
HYDRARTHROSIS 23 20
HYPERHIDROSIS 25 23
HYPERSARCOSIS 23 23
HYPNOANALYSIS 24 25
IMMUNOGENESIS 18 24
IONTOPHORESIS 18 19
LABYRINTHITIS 21 22
LEISHMANIASIS 18 20
LEISHMANIOSIS 18 20
LEPTOSPIROSIS 17 20
LYMPHADENITIS 24 26
LYMPHOCYTOSIS 28 29
LYMPHOMATOSIS 25 27
LYMPHOPOIESIS 25 27
MELANOGENESIS 16 21
METAMORPHOSIS 22 24
METASOMATOSIS 17 19
MICROANALYSIS 20 23
MONONUCLEOSIS 17 23
MORPHOGENESIS 21 24
MYCOPLASMOSIS 24 28
MYCOTOXICOSIS 29 31
MYELOFIBROSIS 23 25
NARCOANALYSIS 18 21
NARCOHYPNOSIS 23 25
NEUROSYPHILIS 21 23
ONOMATOPOESIS 17 20
ORGANOGENESIS 15 19
OSTEOFIBROSIS 18 19
OSTEOMYELITIS 18 19
OSTEOPETROSIS 15 16
OVERDIAGNOSIS 18 21
PARAPSYCHOSIS 25 26
PARASYMBIOSIS 22 24
PARASYNTHESIS 21 21
PERIGASTRITIS 16 18
PERIHEPATITIS 20 21
PERINEPHRITIS 20 22
PERIODONTITIS 16 18
PERITYPHLITIS 23 24
PHOTOPHORESIS 23 23
PNEUMATOLYSIS 20 24
POLIOMYELITIS 20 23
POLYARTHRITIS 21 21
POLYSYNTHESIS 24 24
POSTBOURGEOIS 18 22
PRESBYACOUSIS 22 25
PSYCHOGENESIS 24 26
PSYCHOKINESIS 27 28
PUTANGITANGIS 17 23
SALMONELLOSIS 15 20
SCHIZOGENESIS 28 30
SERODIAGNOSIS 15 17
SPHEROCYTOSIS 23 23
SPIROCHETOSIS 20 21
SPONDYLOLYSIS 22 24
SYNCHONDROSIS 22 23
SYNECPHONESIS 23 25
TACHYPHYLAXIS 36 35
TAPHROGENESIS 19 21
TENOSYNOVITIS 19 21
TENOVAGINITIS 17 21
TERATOGENESIS 14 16
THERMOGENESIS 19 21
THORACENTESIS 18 19
TOXOPLASMOSIS 24 27
TUMORIGENESIS 16 20
UNDEREMPHASIS 21 24
VENOSCLEROSIS 18 22
VISCEROPTOSIS 20 23
XENODIAGNOSIS 22 25

14-Letter Words That End With IS

There are 78 14-letter words that end with IS:

Word Scrabble points Words With Friends points
AMPHIARTHROSIS 24 24
ANTIMETATHESIS 19 20
ANTIPERISTASIS 16 18
BACTERIOSTASIS 18 20
BRONCHIECTASIS 23 26
CARCINOGENESIS 19 24
CARCINOMATOSIS 20 24
CARDIOCENTESIS 19 22
CHEMOSYNTHESIS 27 27
CHOLELITHIASIS 22 23
CHONDROGENESIS 21 24
CHONDROMATOSIS 22 24
CONJUNCTIVITIS 28 36
CRYPTOCOCCOSIS 27 31
CYSTOLITHIASIS 22 22
DIVERTICULITIS 20 24
DIVERTICULOSIS 20 24
DRACUNCULIASIS 19 25
ECHINOCOCCOSIS 25 29
ELECTROGENESIS 17 21
ELECTROOSMOSIS 18 21
ENTEROCENTESIS 16 19
ERYTHROPOIESIS 22 21
GALACTOPOIESIS 19 23
GLYCOGENOLYSIS 24 28
HAEMATOGENESIS 20 22
HAEMATOPOIESIS 21 22
HETEROKARYOSIS 24 22
HISTOPLASMOSIS 21 23
HYDROGENOLYSIS 25 25
HYDRONEPHROSIS 26 25
HYPERCATALEXIS 31 32
HYPERKERATOSIS 26 25
IMMUNOPHORESIS 23 27
LEUCOCYTOLYSIS 24 27
LEUKEMOGENESIS 21 26
LEUKOCYTOLYSIS 26 28
MACCHERONCINIS 25 30
MANRIKIGUSARIS 21 25
METEMPSYCHOSIS 28 30
MUCOVISCIDOSIS 24 29
NARCOCATHARSIS 21 23
NARCOSYNTHESIS 22 23
NEMATODIRIASIS 17 19
OMPHALOSKEPSIS 27 30
ONCHOCERCIASIS 23 26
ONOMATOPOIESIS 18 21
OSTEOARTHRITIS 17 16
OSTEOARTHROSIS 17 16
PAEDOMORPHOSIS 24 26
PAPILLOMATOSIS 20 25
PHOSPHOROLYSIS 27 27
PHOTOCATALYSIS 24 25
PHOTOSYNTHESIS 25 24
PLASMAPHERESIS 23 26
PLEURAPOPHYSIS 26 29
PLEUROCENTESIS 18 23
PNEUMOCONIOSIS 20 26
PNEUMOKONIOSIS 22 27
PSEPHOANALYSIS 24 26
PSEUDARTHROSIS 20 21
PSYCHOANALYSIS 27 28
PSYCHONEUROSIS 24 26
PYELONEPHRITIS 24 26
SPERMIOGENESIS 19 23
SPIROCHAETOSIS 21 22
SPOROTRICHOSIS 21 22
TELANGIECTASIS 17 21
TENDOVAGINITIS 19 23
THYROTOXICOSIS 29 28
TREPONEMATOSIS 18 21
TRICHOMONIASIS 21 23
TRICHOPHYTOSIS 27 26
TROPHONEUROSIS 19 21
TSUTSUGAMUSHIS 20 24
VITELLOGENESIS 18 23
VULVOVAGINITIS 24 31
XIPHIHUMERALIS 31 33

15-Letter Words That End With IS

There are 42 15-letter words that end with IS:

Word Scrabble points Words With Friends points
ADENOHYPOPHYSIS 32 31
AGRANULOCYTOSIS 21 25
ANCYLOSTOMIASIS 22 25
ANKYLOSTOMIASIS 24 26
ANTHROPOGENESIS 21 24
ANTIPERISTALSIS 17 20
ARIBOFLAVINOSIS 23 27
ATHEROSCLEROSIS 20 21
CHORIOALLANTOIS 20 23
DERMATOMYOSITIS 23 24
DERMATOPHYTOSIS 26 26
DIAPHRAGMATITIS 24 26
ELECTROANALYSIS 20 23
ELECTRODIALYSIS 21 23
ELECTROPHORESIS 22 24
ENTEROHEPATITIS 20 21
GASTROENTERITIS 16 18
GLUCONEOGENESIS 19 26
GLYCONEOGENESIS 22 27
HEMOCHROMATOSIS 27 28
HYPOCHONDRIASIS 29 29
IMMUNODIAGNOSIS 21 27
LEUCAEMOGENESIS 20 26
LEUKAEMOGENESIS 22 27
NEUROHYPOPHYSIS 31 31
NUCLEOSYNTHESIS 23 26
ONYCHOCRYPTOSIS 30 31
PACHYMENINGITIS 28 32
PANOPHTHALMITIS 27 30
PARTHENOGENESIS 21 24
PHLEBOSCLEROSIS 24 28
PSEUDOARTHROSIS 21 22
PSYCHOSYNTHESIS 31 30
PYCNODYSOSTOSIS 26 27
PYKNODYSOSTOSIS 28 28
SCHISTOSOMIASIS 22 23
SPERMATOGENESIS 20 24
STEROIDOGENESIS 17 19
STRONGYLOIDOSIS 20 22
THERIOMORPHOSIS 25 25
THORACOCENTESIS 22 24
TRYPANOSOMIASIS 22 24