Words That End With G

There are 20221 words that end with G:

2-Letter Words That End With G

There are 2 2-letter words that end with G:

Word Scrabble points Words With Friends points
AG 3 4
UG 3 5

3-Letter Words That End With G

There are 78 3-letter words that end with G:

Word Scrabble points Words With Friends points
BAG 6 8
BEG 6 8
BIG 6 8
BOG 6 8
BUG 6 9
CAG 6 8
CIG 6 8
COG 6 8
DAG 5 6
DEG 5 6
DIG 5 6
DOG 5 6
DUG 5 7
EGG 5 7
ENG 4 6
ERG 4 5
FAG 7 8
FEG 7 8
FIG 7 8
FOG 7 8
FUG 7 9
GAG 5 7
GIG 5 7
HAG 7 7
HOG 7 7
HUG 7 8
IGG 5 7
ING 4 6
JAG 11 14
JIG 11 14
JOG 11 14
JUG 11 15
KEG 8 9
LAG 4 6
LEG 4 6
LIG 4 6
LOG 4 6
LUG 4 7
MAG 6 8
MEG 6 8
MIG 6 8
MOG 6 8
MUG 6 9
NAG 4 6
NEG 4 6
NOG 4 6
NUG 4 7
ORG 4 5
PEG 6 8
PIG 6 8
PUG 6 9
RAG 4 5
REG 4 5
RIG 4 5
RUG 4 6
SAG 4 5
SEG 4 5
SIG 4 5
SOG 4 5
SUG 4 6
TAG 4 5
TEG 4 5
TIG 4 5
TOG 4 5
TUG 4 6
TYG 7 7
VAG 7 9
VEG 7 9
VIG 7 9
VOG 7 9
VUG 7 10
WAG 7 8
WIG 7 8
WOG 7 8
YAG 7 7
YUG 7 8
ZAG 13 14
ZIG 13 14

4-Letter Words That End With G

There are 142 4-letter words that end with G:

Word Scrabble points Words With Friends points
AGOG 6 8
AREG 5 6
BANG 7 10
BERG 7 9
BIGG 8 11
BING 7 10
BIOG 7 9
BLAG 7 10
BLOG 7 10
BONG 7 10
BOYG 10 11
BRAG 7 9
BRIG 7 9
BROG 7 9
BUNG 7 11
BURG 7 10
CANG 7 10
CHOG 10 11
CHUG 10 12
CLAG 7 10
CLEG 7 10
CLOG 7 10
CRAG 7 9
CROG 7 9
DANG 6 8
DARG 6 7
DING 6 8
DONG 6 8
DRAG 6 7
DREG 6 7
DRUG 6 8
DUNG 6 9
FANG 8 10
FLAG 8 10
FLEG 8 10
FLOG 8 10
FRAG 8 9
FRIG 8 9
FROG 8 9
FRUG 8 10
FUNG 8 11
GANG 6 9
GING 6 9
GLEG 6 9
GLUG 6 10
GONG 6 9
GOOG 6 8
GRIG 6 8
GROG 6 8
GUNG 6 10
HAGG 9 10
HANG 8 9
HING 8 9
HOGG 9 10
HONG 8 9
HUNG 8 10
JAGG 13 17
JONG 12 16
KANG 9 11
KING 9 11
KNAG 9 11
LANG 5 8
LENG 5 8
LING 5 8
LONG 5 8
LUNG 5 9
MAGG 8 11
MANG 7 10
MARG 7 9
MENG 7 10
MIGG 8 11
MING 7 10
MONG 7 10
MUGG 8 12
MUNG 7 11
NANG 5 8
NOGG 6 9
NONG 5 8
PANG 7 10
PEAG 7 9
PING 7 10
PLUG 7 11
PONG 7 10
PRIG 7 9
PROG 7 9
PUNG 7 11
QUAG 14 16
RAGG 6 8
RANG 5 7
RIGG 6 8
RING 5 7
RONG 5 7
RUNG 5 8
SAAG 5 6
SANG 5 7
SCAG 7 9
SCOG 7 9
SCUG 7 10
SHAG 8 8
SHOG 8 8
SING 5 7
SKAG 9 10
SKEG 9 10
SKOG 9 10
SKUG 9 11
SLAG 5 7
SLOG 5 7
SLUG 5 8
SMOG 7 9
SMUG 7 10
SNAG 5 7
SNIG 5 7
SNOG 5 7
SNUG 5 8
SONG 5 7
SPAG 7 9
SPUG 7 10
STAG 5 6
SUNG 5 8
SWAG 8 9
SWIG 8 9
TAIG 5 6
TANG 5 7
TEGG 6 8
THIG 8 8
THUG 8 9
TING 5 7
TONG 5 7
TRIG 5 6
TROG 5 6
TRUG 5 7
TUNG 5 8
TWIG 8 9
VANG 8 11
VLOG 8 11
VUGG 9 13
WANG 8 10
WHIG 11 11
WING 8 10
YANG 8 9
YEGG 9 10
ZING 14 16

5-Letter Words That End With G

There are 143 5-letter words that end with G:

Word Scrabble points Words With Friends points
ACING 8 11
AGING 7 10
AHING 9 10
AKING 10 12
ALANG 6 9
ALMUG 8 12
ALONG 6 9
AMONG 8 11
APING 8 11
AWING 9 11
AXING 13 15
BEFOG 11 13
BEING 8 11
BEWIG 11 13
BHANG 11 13
BLING 8 12
BOING 8 11
BOONG 8 11
BOURG 8 11
BRING 8 11
BRUNG 8 12
CHANG 11 13
CHING 11 13
CLANG 8 12
CLING 8 12
CLUNG 8 13
COHOG 11 12
COLOG 8 11
CRAIG 8 10
CUING 8 12
DEBAG 9 11
DEBUG 9 12
DEFOG 10 11
DERIG 7 8
DOING 7 9
DROOG 7 8
DUING 7 10
DWANG 10 12
DYING 10 11
EHING 9 10
EKING 10 12
EMBOG 10 13
EMERG 8 10
EMONG 8 11
ENNOG 6 9
ERING 6 8
EXING 13 15
EYING 9 10
FLING 9 12
FLONG 9 12
FLUNG 9 13
GLOGG 8 12
GOING 7 10
GULAG 7 11
HOING 9 10
HYING 12 12
HYLEG 12 12
ICING 8 11
INCOG 8 11
IRING 6 8
KAING 10 12
KIANG 10 12
KLANG 10 13
KLIEG 10 12
KLONG 10 13
KRANG 10 12
KRENG 10 12
KYANG 13 14
LIANG 6 9
LOLOG 6 9
LYING 9 11
MOONG 8 11
NYING 9 11
OBANG 8 11
OFLAG 9 11
OHING 9 10
OPING 8 11
ORANG 6 8
OWING 9 11
PEROG 8 10
PHANG 11 13
PIING 8 11
PIROG 8 10
PLING 8 12
PLONG 8 12
PRANG 8 11
PRONG 8 11
REJIG 13 16
RENIG 6 8
REORG 6 7
REPEG 8 10
RERIG 6 7
RETAG 6 7
ROLAG 6 8
RUING 6 9
SCOOG 8 10
SCOUG 8 11
SCRAG 8 10
SCROG 8 10
SHRUG 9 10
SKEGG 11 13
SLANG 6 9
SLING 6 9
SLUNG 6 10
SMORG 8 10
SPANG 8 11
SPEUG 8 11
SPLOG 8 11
SPRAG 8 10
SPRIG 8 10
SPROG 8 10
SPRUG 8 11
SQUEG 15 17
STAIG 6 7
STANG 6 8
STING 6 8
STONG 6 8
STRAG 6 7
STRIG 6 7
STUNG 6 9
SUING 6 9
SWANG 9 11
SWING 9 11
SWUNG 9 12
THANG 9 10
THING 9 10
THONG 9 10
TOING 6 8
TWANG 9 11
TYING 9 10
UNBAG 8 12
UNDUG 7 11
UNGAG 7 11
UNPEG 8 12
UNRIG 6 9
USING 6 9
VYING 12 14
WHANG 12 13
WRANG 9 11
WRING 9 11
WRONG 9 11
WRUNG 9 12
YOUNG 9 11

6-Letter Words That End With G

There are 693 6-letter words that end with G:

Word Scrabble points Words With Friends points
AAHING 10 11
ABLING 9 13
ABYING 12 14
ACHING 12 14
ACTING 9 12
ADDING 9 11
ADZING 17 19
AGEING 8 11
AGOING 8 11
AIDING 8 10
AILING 7 10
AIMING 9 12
AIRBAG 9 11
AIRING 7 9
AMPING 11 15
ANALOG 7 10
ANTING 7 10
APOLOG 9 12
APTING 9 12
ARCING 9 12
ARKING 11 13
ARLING 7 10
ARMING 9 12
ARSING 7 9
ASHING 10 11
ASKING 11 13
ASWING 10 12
ATABEG 9 11
AUDING 8 11
AWEING 10 12
AWNING 10 13
AWRONG 10 12
BAAING 9 12
BAGWIG 13 16
BAKING 13 16
BALING 9 13
BANDOG 10 13
BANING 9 13
BARING 9 12
BARONG 9 12
BASING 9 12
BATING 9 12
BAYING 12 14
BEBUNG 11 16
BECLOG 11 15
BEDBUG 12 16
BEDRUG 10 13
BEDUNG 10 14
BEFLAG 12 15
BELONG 9 13
BESANG 9 12
BESING 9 12
BESUNG 9 13
BETING 9 12
BIDING 10 13
BIGWIG 13 16
BIKING 13 16
BILING 9 13
BITING 9 12
BLUING 9 14
BOBWIG 14 17
BODING 10 13
BODRAG 10 12
BOGONG 10 14
BOKING 13 16
BONING 9 13
BOOING 9 12
BORING 9 12
BOWING 12 15
BOWLEG 12 15
BOXING 16 19
BOYING 12 14
BUGONG 10 15
BUMBAG 13 18
BUSING 9 13
BUYING 12 15
BYDING 13 15
BYKING 16 18
CAAING 9 12
CAGING 10 14
CAGMAG 12 16
CAKING 13 16
CANING 9 13
CAPING 11 15
CARING 9 12
CASING 9 12
CAVING 12 16
CAWING 12 15
CEDING 10 13
CERING 9 12
CIDING 10 13
CITING 9 12
CLUING 9 14
CLYING 12 15
COBURG 11 15
CODING 10 13
COKING 13 16
COMING 11 15
CONING 9 13
COOING 9 12
COPING 11 15
CORING 9 12
COSING 9 12
COTING 9 12
COVING 12 16
COWING 12 15
COXING 16 19
COYDOG 13 14
COYING 12 14
COZING 18 21
CRYING 12 14
CUBING 11 16
CUEING 9 13
CURING 9 13
CYBORG 14 16
DAEING 8 10
DARING 8 10
DATING 8 10
DAWING 11 13
DAZING 17 19
DEEING 8 10
DEFANG 11 13
DEFRAG 11 12
DEKING 12 14
DERING 8 10
DEWING 11 13
DIALOG 8 10
DICING 10 13
DIEING 8 10
DIKING 12 14
DINING 8 11
DITING 8 10
DIVING 11 14
DOGLEG 9 12
DOLING 8 11
DOMING 10 13
DONING 8 11
DOPING 10 13
DORBUG 10 13
DOSING 8 10
DOTING 8 10
DOVING 11 14
DOWING 11 13
DOXING 15 17
DOZING 17 19
DRYING 11 12
DUDING 9 12
DUGONG 9 13
DUKING 12 15
DUOLOG 8 11
DUPING 10 14
DURING 8 11
DYEING 11 12
DYKING 15 16
EALING 7 10
EANING 7 10
EARING 7 9
EARWIG 10 11
EASING 7 9
EATING 7 9
EAVING 10 13
EBBING 11 15
ECHING 12 14
EDGING 9 12
EELING 7 10
EFFING 13 15
EGGING 9 13
EGGNOG 9 13
EIKING 11 13
ELDING 8 11
ELFING 10 13
ENDING 8 11
ENRING 7 10
EPILOG 9 12
ERLANG 7 10
ERNING 7 10
ERRING 7 9
EUKING 11 14
EUMONG 9 13
EUMUNG 9 14
EWKING 14 16
EYEING 10 11
FAAING 10 12
FACING 12 15
FADING 11 13
FAKING 14 16
FAMING 12 15
FARANG 10 12
FARING 10 12
FATING 10 12
FAXING 17 19
FAYING 13 14
FAZING 19 21
FEEING 10 12
FENING 10 13
FETING 10 12
FEUING 10 13
FEYING 13 14
FIFING 13 15
FIKING 14 16
FILING 10 13
FINING 10 13
FIRING 10 12
FISGIG 11 13
FIXING 17 19
FIZGIG 20 22
FLYING 13 15
FOGDOG 12 14
FOXING 17 19
FROING 10 12
FRYING 13 14
FUMING 12 16
FUSING 10 13
FUZING 19 22
FYKING 17 18
GAEING 8 11
GAGING 9 13
GALING 8 12
GAMING 10 14
GAPING 10 14
GASBAG 10 13
GATING 8 11
GAZANG 17 20
GAZING 17 20
GEEBAG 10 13
GEEING 8 11
GEOTAG 8 10
GIBING 10 14
GIEING 8 11
GIVING 11 15
GLUING 8 13
GOBANG 10 14
GORING 8 11
GRUING 8 12
GUNDOG 9 13
GUYING 11 14
GYBING 13 16
GYRING 11 13
GYVING 14 17
HADING 11 12
HAEING 10 11
HALING 10 12
HAMING 12 14
HARING 10 11
HATING 10 11
HATPEG 12 13
HAVING 13 15
HAWING 13 14
HAYING 13 13
HAZING 19 20
HELING 10 12
HETING 10 11
HEWING 13 14
HEXING 17 18
HEYING 13 13
HIDING 11 12
HIEING 10 11
HIKING 14 15
HIRING 10 11
HIVING 13 15
HOAING 10 11
HOEING 10 11
HOHING 13 13
HOIING 10 11
HOKING 14 15
HOLING 10 12
HOMING 12 14
HONING 10 12
HOPDOG 13 14
HOPING 12 14
HOSING 10 11
HOTDOG 11 11
HOVING 13 15
HOXING 17 18
HOYING 13 13
HUMBUG 14 18
HYEING 13 13
HYPING 15 16
ICHING 12 14
IDLING 8 11
IGGING 9 13
IMPING 11 15
INKING 11 14
INNING 7 11
IRKING 11 13
ISLING 7 10
ISOLOG 7 9
JADING 15 19
JAPING 16 21
JAWING 17 21
JEEING 14 18
JETLAG 14 18
JEWING 17 21
JIBING 16 21
JIGJIG 22 28
JIVING 17 22
JOBING 16 21
JOKING 18 22
JOLING 14 19
JOWING 17 21
JOYING 17 20
JUKING 18 23
KAEING 11 13
KALONG 11 14
KAWING 14 16
KEYING 14 15
KILERG 11 13
KITBAG 13 15
KITING 11 13
KOBANG 13 16
LACING 9 13
LADING 8 11
LAKING 11 14
LALANG 7 11
LAMING 9 13
LAPDOG 10 13
LASING 7 10
LAVING 10 14
LAWING 10 13
LAXING 14 17
LAYING 10 12
LAZING 16 19
LEEING 7 10
LEGONG 8 12
LEMING 9 13
LERING 7 10
LIKING 11 14
LIMING 9 13
LINING 7 11
LITING 7 10
LIVING 10 14
LOBING 9 13
LOGLOG 8 12
LOMING 9 13
LOOING 7 10
LOPING 9 13
LORING 7 10
LOSING 7 10
LOUING 7 11
LOVING 10 14
LOWING 10 13
LOXING 14 17
LUBING 9 14
LUGING 8 13
LURING 7 11
LUTING 7 11
LUXING 14 18
LYSING 10 12
LYTING 10 12
MAAING 9 12
MACING 11 15
MAKING 13 16
MALMAG 11 15
MANBAG 11 15
MASING 9 12
MASKEG 13 15
MATING 9 12
MAWING 12 15
MAXING 16 19
MAYING 12 14
MAZING 18 21
MENING 9 13
MERING 9 12
METING 9 12
MEVING 12 16
MEWING 12 15
MIDLEG 10 13
MIKING 13 16
MILING 9 13
MIMING 11 15
MINING 9 13
MIRING 9 12
MIXING 16 19
MOBLOG 11 15
MOLING 9 13
MOOING 9 12
MOPING 11 15
MOSING 9 12
MOVING 12 16
MOWING 12 15
MOZING 18 21
MUDBUG 12 17
MULING 9 14
MURING 9 13
MUSANG 9 13
MUSING 9 13
MUSKEG 13 16
MUTING 9 13
MUXING 16 20
NAMING 9 13
NAPING 9 13
NEWING 10 13
NIDING 8 11
NIXING 14 17
NOSING 7 10
NOTING 7 10
NOYING 10 12
NUKING 11 15
NURHAG 10 12
NUTMEG 9 13
OARING 7 9
OBIING 9 12
OBLONG 9 13
OFFING 13 15
OGLING 8 12
OILING 7 10
ONDING 8 11
ONNING 7 11
OOHING 10 11
OOLONG 7 10
OOPING 9 12
OOZING 16 18
OPTING 9 12
ORBING 9 12
OULONG 7 11
OUPING 9 13
OURANG 7 10
OUTBEG 9 12
OUTING 7 10
OUTRIG 7 9
OWLING 10 13
OWNING 10 13
OXGANG 15 18
PACING 11 15
PADANG 10 13
PADNAG 10 13
PAGING 10 14
PALING 9 13
PANING 9 13
PARANG 9 12
PARING 9 12
PAVING 12 16
PAWING 12 15
PAYING 12 14
PEEING 9 12
PENANG 9 13
PENING 9 13
PHIZOG 21 22
PHOTOG 12 13
PICONG 11 15
PIEING 9 12
PIEROG 9 11
PIKING 13 16
PILING 9 13
PINANG 9 13
PINING 9 13
PIPING 11 15
PIZING 18 21
PLYING 12 15
POHING 12 14
POKING 13 16
POLING 9 13
POOING 9 12
PORING 9 12
POSING 9 12
POTING 9 12
POXING 16 19
PROLEG 9 12
PROLOG 9 12
PRYING 12 14
PUKING 13 17
PULING 9 14
PURING 9 13
PUTLOG 9 13
PWNING 12 16
PYEING 12 14
PYGARG 13 15
PYNING 12 15
PYXING 19 21
QIGONG 17 20
QUAHOG 19 20
QUOHOG 19 20
RACING 9 12
RAGBAG 10 13
RAGING 8 11
RAGTAG 8 10
RAHING 10 11
RAKING 11 13
RAPING 9 12
RARING 7 9
RASING 7 9
RATBAG 9 11
RATING 7 9
RAVING 10 13
RAWING 10 12
RAXING 14 16
RAYING 10 11
RAZING 16 18
REDBUG 10 13
REDING 8 10
REDLEG 8 10
REFLAG 10 12
REHANG 10 11
REHUNG 10 12
REKING 11 13
RICING 9 12
RIDING 8 10
RILING 7 10
RIMING 9 12
RIPING 9 12
RISING 7 9
RIVING 10 13
ROBING 9 12
RODING 8 10
ROKING 11 13
ROPING 9 12
ROSING 7 9
ROTING 7 9
ROVING 10 13
ROWING 10 12
RUEING 7 10
RULING 7 11
RUNRIG 7 10
RYKING 14 15
SAFING 10 12
SANING 7 10
SARING 7 9
SARONG 7 9
SATANG 7 9
SATING 7 9
SAVING 10 13
SAWING 10 12
SAWLOG 10 12
SAYING 10 11
SCHWAG 15 16
SEABAG 9 11
SEADOG 8 9
SEAHOG 10 10
SEEING 7 9
SEPMAG 11 14
SERANG 7 9
SERING 7 9
SEWING 10 12
SEXING 14 16
SHLONG 10 12
SHYING 13 13
SIDING 8 10
SILING 7 10
SIMORG 9 11
SIMURG 9 12
SINING 7 10
SIPING 9 12
SIRING 7 9
SITING 7 9
SIZING 16 18
SKIING 11 13
SKYING 14 15
SLAIRG 7 9
SLUING 7 11
SOLING 7 10
SONTAG 7 9
SORING 7 9
SOWBUG 12 15
SOWING 10 12
SPAING 9 12
SPRANG 9 12
SPRING 9 12
SPRONG 9 12
SPRUNG 9 13
SPUING 9 13
SPYING 12 14
STALAG 7 9
STRANG 7 9
STRING 7 9
STRONG 7 9
STRUNG 7 10
STYING 10 11
SUNDOG 8 11
SURING 7 10
SUSING 7 10
SYEING 10 11
SYNING 10 12
SYPING 12 14
TAEING 7 9
TAGRAG 8 10
TAKING 11 13
TALWEG 10 12
TAMING 9 12
TAPING 9 12
TARING 7 9
TASING 7 9
TAUTOG 7 9
TAWING 10 12
TAXING 14 16
TEABAG 9 11
TEAING 7 9
TEEING 7 9
TEWING 10 12
THRANG 10 11
THRONG 10 11
TICING 9 12
TIDING 8 10
TIEING 7 9
TILING 7 10
TIMING 9 12
TINING 7 10
TIRING 7 9
TOEING 7 9
TOERAG 7 8
TOGROG 8 10
TOKING 11 13
TOLING 7 10
TONING 7 10
TONNAG 7 10
TOPING 9 12
TOSING 7 9
TOTING 7 9
TOWING 10 12
TOYING 10 11
TOZING 16 18
TRUING 7 10
TRYING 10 11
TSKING 11 13
TUBING 9 13
TUNING 7 11
TYEING 10 11
TYNING 10 12
TYPING 12 14
TYRING 10 11
UGGING 9 14
ULLING 7 12
UMMING 11 16
UMPING 11 16
UNCLOG 9 14
UNHANG 10 13
UNHUNG 10 14
UNKING 11 15
UNPLUG 9 15
UNSNAG 7 11
UNSUNG 7 12
UPDRAG 10 13
UPGANG 10 15
UPHANG 12 15
UPHUNG 12 16
UPPING 11 16
URGING 8 12
URNING 7 11
URPING 9 13
VADING 11 14
VAPING 12 16
VERLIG 10 13
VEXING 17 20
VICING 12 16
VIKING 14 17
VINING 10 14
VIRING 10 13
VISING 10 13
VOLING 10 14
VOTING 10 13
VOWING 13 16
WADING 11 13
WAGING 11 14
WAKING 14 16
WALING 10 13
WANING 10 13
WARDOG 11 12
WARING 10 12
WAVING 13 16
WAXING 17 19
WAYANG 13 14
WAYING 13 14
WEBLOG 12 15
WEEING 10 12
WEXING 17 19
WIFING 13 15
WIGWAG 14 16
WILING 10 13
WINING 10 13
WIPING 12 15
WIRING 10 12
WISING 10 12
WITING 10 12
WIVING 13 16
WONING 10 13
WOOING 10 12
WOWING 13 15
WRYING 13 14
WYLING 13 15
WYTING 13 14
YAWING 13 14
YEDING 11 12
YEVING 13 15
YEXING 17 18
YIKING 14 15
YMPING 14 17
YOKING 14 15
YOWING 13 14
YUKING 14 16
ZAFTIG 19 20
ZAMANG 18 21
ZIGZAG 26 28
ZOFTIG 19 20
ZONING 16 19

7-Letter Words That End With G

There are 2341 7-letter words that end with G:

Word Scrabble points Words With Friends points
ABASING 10 13
ABATING 10 13
ABIDING 11 14
ABODING 11 14
ABUSING 10 14
ABYEING 13 15
ADAWING 12 14
ADDLING 10 13
ADORING 9 11
AFFYING 17 18
AGELONG 9 13
AIRNING 8 11
AIRTING 8 10
AISLING 8 11
ALAYING 11 13
ALEYING 11 13
ALINING 8 12
ALLYING 11 14
AMATING 10 13
AMAZING 19 22
AMBLING 12 17
AMENING 10 14
AMOVING 13 17
AMUSING 10 14
ANELING 8 12
ANGLING 9 14
ANKLING 12 16
ANKLONG 12 16
ANKLUNG 12 17
ANTEING 8 11
ANTIBUG 10 14
ANTIFOG 11 13
ANTILOG 8 11
ANTISAG 8 10
APAYING 13 15
ARCHING 13 15
ARCKING 14 17
AREDING 9 11
ARGLING 9 13
ARGUING 9 13
ARISING 8 10
ATONING 8 11
AUTOING 8 11
AVALING 11 15
AVISING 11 14
AVIZING 20 23
AVOWING 14 17
AVYZING 23 25
AWAKING 15 17
BABYING 15 18
BACHING 15 18
BACKING 16 20
BACKLOG 16 20
BADGING 12 16
BAFFING 16 19
BAGGING 12 17
BAILING 10 14
BAITING 10 13
BAIZING 19 22
BALDING 11 15
BALKING 14 18
BALLING 10 15
BALMING 12 17
BAMMING 14 19
BANDING 11 15
BANGING 11 16
BANKING 14 18
BANNING 10 15
BANTENG 10 14
BANTING 10 14
BARBING 12 16
BARDING 11 14
BARFING 13 16
BARGING 11 15
BARKING 14 17
BARNING 10 14
BARRING 10 13
BASHING 13 15
BASHTAG 13 14
BASKING 14 17
BASSING 10 13
BASTING 10 13
BATHING 13 15
BATTING 10 13
BATWING 13 16
BAUKING 14 18
BAWLING 13 17
BAYTING 13 15
BAZZING 28 31
BEADING 11 14
BEALING 10 14
BEAMING 12 16
BEANBAG 12 16
BEANING 10 14
BEARHUG 13 15
BEARING 10 13
BEATING 10 13
BECKING 16 20
BEDDING 12 15
BEEFING 13 16
BEEPING 12 16
BEETING 10 13
BEGGING 12 17
BEGOING 11 15
BEINING 10 14
BELLING 10 15
BELTING 10 14
BELYING 13 16
BENDING 11 15
BERMING 12 16
BESTING 10 13
BETTING 10 13
BETTONG 10 13
BIASING 10 13
BIBBING 14 19
BIDDING 12 15
BIFFING 16 19
BIGGING 12 17
BILGING 11 16
BILKING 14 18
BILLBUG 12 18
BILLING 10 15
BILTONG 10 14
BINDING 11 15
BINGING 11 16
BINNING 10 15
BIRDDOG 12 14
BIRDING 11 14
BIRLING 10 14
BIRRING 10 13
BIRSING 10 13
BITTING 10 13
BLADING 11 15
BLAHING 13 16
BLAMING 12 17
BLARING 10 14
BLATING 10 14
BLAWING 13 17
BLAZING 19 23
BLOWING 13 17
BLUEING 10 15
BLUMING 12 18
BOAKING 14 17
BOATING 10 13
BOBBING 14 19
BOCKING 16 20
BODGING 12 16
BODYING 14 16
BOFFING 16 19
BOGGING 12 17
BOGLING 11 16
BOILING 10 14
BOLDING 11 15
BOLLING 10 15
BOLTING 10 14
BOMBING 14 19
BONDING 11 15
BONGING 11 16
BONKING 14 18
BOOBING 12 16
BOOHING 13 15
BOOKBAG 16 19
BOOKING 14 17
BOOLING 10 14
BOOMING 12 16
BOOSING 10 13
BOOTING 10 13
BOOTLEG 10 13
BOOZING 19 22
BOPPING 14 19
BORKING 14 17
BORMING 12 16
BOSSING 10 13
BOTTING 10 13
BOUGING 11 16
BOUNING 10 15
BOUSING 10 14
BOWLING 13 17
BOWNING 13 17
BOWSING 13 16
BOWYANG 16 18
BRACING 12 16
BRAKING 14 17
BRAVING 13 17
BRAYING 13 15
BRAZING 19 22
BREDING 11 14
BREIING 10 13
BREWING 13 16
BREYING 13 15
BRIBING 12 16
BRIDING 11 14
BRIMING 12 16
BRINING 10 14
BROKING 14 17
BRUTING 10 14
BRUXING 17 21
BUCKING 16 21
BUDDING 12 16
BUDGING 12 17
BUFFING 16 20
BUGGING 12 18
BUGLING 11 17
BULBING 12 18
BULGING 11 17
BULKING 14 19
BULLDOG 11 16
BULLING 10 16
BUMMING 14 20
BUMPING 14 20
BUNCING 12 18
BUNDING 11 16
BUNGING 11 17
BUNKING 14 19
BUNTING 10 15
BUOYING 13 16
BURKING 14 18
BURLING 10 15
BURNING 10 15
BURPING 12 17
BURRING 10 14
BURYING 13 16
BUSHING 13 16
BUSHPIG 15 18
BUSKING 14 18
BUSSING 10 14
BUSTING 10 14
BUSYING 13 16
BUTLING 10 15
BUTTING 10 14
BUZZING 28 32
BUZZWIG 31 34
BYRLING 13 16
CABBING 14 19
CABLING 12 17
CACHING 15 18
CACKING 16 20
CADGING 12 16
CALKING 14 18
CALLING 10 15
CALMING 12 17
CALVING 13 18
CAMMING 14 19
CAMPING 14 19
CAMPONG 14 19
CANNING 10 15
CANTDOG 11 14
CANTING 10 14
CAPPING 14 19
CARDING 11 14
CARKING 14 17
CARLING 10 14
CARPING 12 16
CARTING 10 13
CARVING 13 17
CASHING 13 15
CASKING 14 17
CASTING 10 13
CATALOG 10 13
CATELOG 10 13
CATJANG 17 22
CATLING 10 14
CATTING 10 13
CAUMING 12 17
CAUSING 10 14
CEASING 10 13
CEAZING 19 22
CEILING 10 14
CELLING 10 15
CENSING 10 14
CERNING 10 14
CESSING 10 13
CHACING 15 18
CHAFING 16 18
CHARING 13 15
CHASING 13 15
CHAWING 16 18
CHEFING 16 18
CHEWING 16 18
CHIDING 14 16
CHIMING 15 18
CHINING 13 16
CHINWAG 16 18
CHIVING 16 19
CHOKING 17 19
CHORING 13 15
CHOWING 16 18
CHUSING 13 16
CHUTING 13 16
CIELING 10 14
CISSING 10 13
CLAWING 13 17
CLAYING 13 16
CLEPING 12 17
CLEWING 13 17
CLIPING 12 17
CLOKING 14 18
CLONING 10 15
CLOSING 10 14
CLOWING 13 17
CLOYING 13 16
CLUEING 10 15
CLYPING 15 19
COALING 10 14
COAMING 12 16
COATING 10 13
COAXING 17 20
COBBING 14 19
COCKING 16 20
CODDING 12 15
CODLING 11 15
COFFING 16 19
COGGING 12 17
COIFING 13 16
COILING 10 14
COINING 10 14
COLLING 10 15
COLTING 10 14
COMBING 14 19
COMPING 14 19
CONKING 14 18
CONLANG 10 15
CONNING 10 15
COOKING 14 17
COOLING 10 14
COOMING 12 16
COONDOG 11 14
COOPING 12 16
COPPING 14 19
COPSING 12 16
COPYING 15 18
CORDING 11 14
CORKING 14 17
CORNING 10 14
COSHING 13 15
COSTING 10 13
COSYING 13 15
COTTING 10 13
COUPING 12 17
COURING 10 14
COWKING 17 20
COWLING 13 17
COWPING 15 19
COZYING 22 24
CRAKING 14 17
CRANING 10 14
CRANNOG 10 14
CRAPING 12 16
CRATING 10 13
CRAVING 13 17
CRAZING 19 22
CREEING 10 13
CREPING 12 16
CREWING 13 16
CRIMING 12 16
CRINING 10 14
CROMING 12 16
CROWING 13 16
CUBBING 14 20
CUCKING 16 21
CUFFING 16 20
CULLING 10 16
CULMING 12 18
CUMMING 14 20
CUNNING 10 16
CUPPING 14 20
CURBING 12 17
CURDING 11 15
CURLING 10 15
CURRING 10 14
CURSING 10 14
CURVING 13 18
CUSSING 10 14
CUTTING 10 14
CYCLING 15 19
CYMLING 15 19
DABBING 13 17
DACKING 15 18
DADDING 11 13
DADOING 10 12
DAFFING 15 17
DAGGING 11 15
DAINING 9 12
DAMMING 13 17
DAMNING 11 15
DAMPING 13 17
DANCING 11 15
DANGING 10 14
DANTING 9 12
DAPPING 13 17
DARKING 13 15
DARLING 9 12
DARNING 9 12
DARRING 9 11
DARTING 9 11
DASHING 12 13
DAUBING 11 15
DAUDING 10 13
DAURING 9 12
DAUTING 9 12
DAWDING 13 15
DAWNING 12 15
DAWTING 12 14
DAYLONG 12 14
DEADING 10 12
DEALING 9 12
DEANING 9 12
DEARING 9 11
DEAVING 12 15
DEAWING 12 14
DECALOG 11 14
DECKING 15 18
DEEDING 10 12
DEEMING 11 14
DEEVING 12 15
DEFYING 15 16
DEGGING 11 15
DEICING 11 14
DEKEING 13 15
DELEING 9 12
DELVING 12 16
DEMAGOG 12 15
DEMIVEG 14 17
DEMOING 11 14
DENNING 9 13
DENTING 9 12
DENYING 12 14
DERNING 9 12
DESKING 13 15
DEUCING 11 15
DEVLING 12 16
DIALING 9 12
DIBBING 13 17
DICKING 15 18
DICTING 11 14
DIETING 9 11
DIGGING 11 15
DILLING 9 13
DIMMING 13 17
DINGING 10 14
DINKING 13 16
DINNING 9 13
DINTING 9 12
DIPPING 13 17
DIRKING 13 15
DIRLING 9 12
DIRTBAG 11 13
DIRTING 9 11
DISCING 11 14
DISHING 12 13
DISHRAG 12 12
DISKING 13 15
DISSING 9 11
DITTING 9 11
DIVYING 15 17
DOATING 9 11
DOBBING 13 17
DOCKING 15 18
DODDING 11 13
DODGING 11 14
DOFFING 15 17
DOGGING 11 15
DOLLING 9 13
DONGING 10 14
DONNING 9 13
DOOCING 11 14
DOOKING 13 15
DOOMING 11 14
DOPPING 13 17
DORRING 9 11
DORTING 9 11
DOSSING 9 11
DOTTING 9 11
DOUKING 13 16
DOUSING 9 12
DOUTING 9 12
DOWNING 12 15
DOWSING 12 14
DRAPING 11 14
DRAWING 12 14
DRAYING 12 13
DREEING 9 11
DRIVING 12 15
DRONING 9 12
DROVING 12 15
DUBBING 13 18
DUCKING 15 19
DUCTING 11 15
DUELING 9 13
DUETING 9 12
DUFFING 15 18
DULLING 9 14
DUMBING 13 18
DUMPING 13 18
DUNGING 10 15
DUNKING 13 17
DUNNING 9 14
DUNTING 9 13
DUPPING 13 18
DURNING 9 13
DUSHING 12 14
DUSKING 13 16
DUSTING 9 12
DUSTRAG 9 11
DWINING 12 15
EAGLING 9 13
EANLING 8 12
EARDING 9 11
EARNING 8 11
EARPLUG 10 14
EARRING 8 10
EASTING 8 10
EASYING 11 12
EBAYING 13 15
ECHOING 13 15
EDDYING 13 14
EDITING 9 11
EDUCING 11 15
EECHING 13 15
EEVNING 11 15
EILDING 9 12
ELATING 8 11
ELIDING 9 12
ELOPING 10 14
ELUDING 9 13
ELUTING 8 12
EMOTING 10 13
EMOVING 13 17
EMPTING 12 16
EMULING 10 15
EMURING 10 14
ENDLANG 9 13
ENDLONG 9 13
ENDUING 9 13
ENEWING 11 14
ENSUING 8 12
ENURING 8 12
ENVYING 14 17
ERASING 8 10
ERELONG 8 11
ERLKING 12 15
ERODING 9 11
ESPYING 13 15
ETCHING 13 15
ETTLING 8 11
EVADING 12 15
EVENING 11 15
EVITING 11 14
EVOKING 15 18
EXEMING 17 20
EXILING 15 18
EXITING 15 17
EXUDING 16 19
FABLING 13 17
FADGING 13 16
FAFFING 17 19
FAGGING 13 17
FAIKING 15 17
FAILING 11 14
FAINING 11 14
FAIRING 11 13
FALLING 11 15
FALSING 11 14
FANDING 12 15
FANGING 12 16
FANKING 15 18
FANNING 11 15
FANTEEG 11 13
FARCING 13 16
FARDING 12 14
FARMING 13 16
FARRING 11 13
FARSING 11 13
FARTING 11 13
FASHING 14 15
FASTING 11 13
FATBERG 13 15
FATLING 11 14
FATTING 11 13
FAUTING 11 14
FAWNING 14 17
FAYNING 14 16
FEALING 11 14
FEARING 11 13
FEASING 11 13
FEATING 11 13
FEAZING 20 22
FECKING 17 20
FEEDBAG 14 16
FEEDING 12 14
FEELING 11 14
FEERING 11 13
FEESING 11 13
FEEZING 20 22
FELLING 11 15
FELTING 11 14
FENCING 13 17
FENDING 12 15
FENNING 11 15
FERNING 11 14
FESSING 11 13
FETTING 11 13
FEUDING 12 15
FIATING 11 13
FIBBING 15 19
FIDGING 13 16
FIGGING 13 17
FILABEG 13 16
FILIBEG 13 16
FILLING 11 15
FILMING 13 17
FINDING 12 15
FINKING 15 18
FINNING 11 15
FIREBUG 13 16
FIREDOG 12 13
FIRKING 15 17
FIRMING 13 16
FIRRING 11 13
FISHGIG 15 16
FISHING 14 15
FISKING 15 17
FISTING 11 13
FITTING 11 13
FIZZGIG 30 32
FIZZING 29 31
FLAKING 15 18
FLAMING 13 17
FLANING 11 15
FLARING 11 14
FLAWING 14 17
FLAYING 14 16
FLEABAG 13 16
FLEEING 11 14
FLEMING 13 17
FLEXING 18 21
FLEYING 14 16
FLITING 11 14
FLIXING 18 21
FLOTING 11 14
FLOWING 14 17
FLUKING 15 19
FLUMING 13 18
FLUTING 11 15
FLUXING 18 22
FLYPING 16 19
FLYTING 14 16
FOALING 11 14
FOAMING 13 16
FOBBING 15 19
FOGGING 13 17
FOILING 11 14
FOINING 11 14
FOLDING 12 15
FONDING 12 15
FONNING 11 15
FOOLING 11 14
FOOTBAG 13 15
FOOTING 11 13
FOPLING 13 17
FOPPING 15 19
FORCING 13 16
FORDING 12 14
FORELEG 11 13
FORGING 12 15
FORKING 15 17
FORMING 13 16
FORTING 11 13
FOULING 11 15
FOWLING 14 17
FOYLING 14 16
FOYNING 14 16
FRAMING 13 16
FRAPING 13 16
FRAYING 14 15
FREEING 11 13
FRIZING 20 22
FUBBING 15 20
FUCKING 17 21
FUDGING 13 17
FUELING 11 15
FUFFING 17 20
FUGGING 13 18
FUGLING 12 17
FUGUING 12 17
FULLING 11 16
FUNDING 12 16
FUNKING 15 19
FUNNING 11 16
FURLING 11 15
FURLONG 11 15
FURRING 11 14
FUSKING 15 18
FUSSING 11 14
FUSTING 11 14
FUTZING 20 23
FUZZING 29 32
GABBING 13 18
GABLING 11 16
GACHING 14 17
GADDING 11 14
GADLING 10 14
GAFFING 15 18
GAGGING 11 16
GAINING 9 13
GAITING 9 12
GALLING 9 14
GAMEBAG 13 17
GAMMING 13 18
GANGING 10 15
GANNING 9 14
GANTING 9 13
GAOLING 9 13
GAPPING 13 18
GARBING 11 15
GARRING 9 12
GASHING 12 14
GASKING 13 16
GASPING 11 15
GASSING 9 12
GASTING 9 12
GATELEG 9 12
GATLING 9 13
GAUDING 10 14
GAUGING 10 15
GAUMING 11 16
GAUPING 11 16
GAWKING 16 19
GAWPING 14 18
GEALING 9 13
GEARING 9 12
GECKING 15 19
GEEBUNG 11 16
GEITING 9 12
GELDING 10 14
GELLING 9 14
GEMMING 13 18
GENNING 9 14
GENSENG 9 13
GERMING 11 15
GERNING 9 13
GESSING 9 12
GETTING 9 12
GIBBING 13 18
GIFTING 12 15
GIGGING 11 16
GILDING 10 14
GILLING 9 14
GIMPING 13 18
GINNING 9 14
GINSENG 9 13
GIPPING 13 18
GIRDING 10 13
GIRNING 9 13
GIRTING 9 12
GITTING 9 12
GLARING 9 13
GLAZING 18 22
GLEEING 9 13
GLEYING 12 15
GLIDING 10 14
GLIMING 11 16
GLOBING 11 16
GLOVING 12 17
GLOWING 12 16
GLOZING 18 22
GLUEING 9 14
GNAWING 12 16
GOADING 10 13
GOALING 9 13
GOBBING 13 18
GODDING 11 14
GODLING 10 14
GOFFING 15 18
GOLDBUG 12 17
GOLFING 12 16
GONGING 10 15
GOOFING 12 15
GOOSING 9 12
GORGING 10 14
GORMING 11 15
GORPING 11 15
GOSLING 9 13
GOSSING 9 12
GOUGING 10 15
GOWFING 15 18
GOWLING 12 16
GOWNING 12 16
GRACING 11 15
GRADING 10 13
GRAPING 11 15
GRATING 9 12
GRAVING 12 16
GRAYING 12 14
GRAYLAG 12 14
GRAZING 18 21
GREEING 9 12
GREGING 10 14
GREWING 12 15
GREYING 12 14
GREYLAG 12 14
GRICING 11 15
GRIDING 10 13
GRIMING 11 15
GRIPING 11 15
GRISING 9 12
GROKING 13 16
GRONING 9 13
GROPING 11 15
GROWING 12 15
GROZING 18 21
GRUEING 9 13
GRYDING 13 15
GUBBING 13 19
GUIDING 10 14
GUILING 9 14
GUISING 9 13
GULFING 12 17
GULLING 9 15
GULPING 11 17
GUMMING 13 19
GUMPING 13 19
GUNGING 10 16
GUNKING 13 18
GUNNING 9 15
GURGING 10 15
GURLING 9 14
GURNING 9 14
GUSHING 12 15
GUSTING 9 13
GUTSING 9 13
GUTTING 9 13
GUYLING 12 16
GYMPING 16 20
GYPPING 16 20
HACKING 17 19
HADDING 13 14
HAFTING 14 15
HAGGING 13 16
HAILING 11 13
HAINING 11 13
HAIRING 11 12
HALLING 11 14
HALOING 11 13
HALSING 11 13
HALTING 11 13
HALVING 14 17
HAMBURG 15 18
HAMMING 15 18
HANDBAG 14 16
HANDING 12 14
HANGDOG 13 15
HANGING 12 15
HANGTAG 12 14
HANKING 15 17
HANTING 11 13
HAPPING 15 18
HARDBAG 14 15
HARKING 15 16
HARLING 11 13
HARMING 13 15
HARPING 13 15
HASHING 14 14
HASHTAG 14 13
HASPING 13 15
HASTING 11 12
HATTING 11 12
HAUDING 12 14
HAULING 11 14
HAUSING 11 13
HAWKING 18 19
HAWMING 16 18
HAWSING 14 15
HEADING 12 13
HEADRIG 12 12
HEALING 11 13
HEAPING 13 15
HEARING 11 12
HEATING 11 12
HEAVING 14 16
HEDGING 13 15
HEEDING 12 13
HEELING 11 13
HEEZING 20 21
HEFTING 14 15
HEILING 11 13
HEIRING 11 12
HELLING 11 14
HELMING 13 16
HELPING 13 16
HELVING 14 17
HEMAGOG 14 16
HEMMING 15 18
HENDING 12 14
HENNING 11 14
HENTING 11 13
HERDING 12 13
HERLING 11 13
HERRING 11 12
HERYING 14 14
HESPING 13 15
HIDLING 12 14
HIGHING 15 16
HILDING 12 14
HILLING 11 14
HILTING 11 13
HINDLEG 12 14
HINGING 12 15
HINTING 11 13
HIPPING 15 18
HIRLING 11 13
HISHING 14 14
HISSING 11 12
HISTING 11 12
HITTING 11 12
HIZZING 29 30
HOARING 11 12
HOAXING 18 19
HOBBING 15 18
HOBOING 13 15
HOCKING 17 19
HODDING 13 14
HOGGING 13 16
HOIKING 15 16
HOISING 11 12
HOLDING 12 14
HOLKING 15 17
HOMBURG 15 18
HOMOLOG 13 15
HONGING 12 15
HONKING 15 17
HOODING 12 13
HOOFING 14 15
HOOKING 15 16
HOONING 11 13
HOOPING 13 15
HOOTING 11 12
HOOVING 14 16
HOPPING 15 18
HORDING 12 13
HORKING 15 16
HORNBAG 13 15
HORNBUG 13 16
HORNDOG 12 13
HORNING 11 13
HORSING 11 12
HOSTING 11 12
HOTTING 11 12
HOUFING 14 16
HOUSING 11 13
HOUTING 11 13
HOWFING 17 18
HOWKING 18 19
HOWLING 14 16
HUCKING 17 20
HUFFING 17 19
HUGGING 13 17
HULKING 15 18
HULLING 11 15
HUMFING 16 19
HUMMING 15 19
HUMPING 15 19
HUNTING 11 14
HUPPING 15 19
HURLING 11 14
HURTING 11 13
HUSHING 14 15
HUSKING 15 17
HUTTING 11 13
HYLDING 15 16
HYMNING 16 18
HYPOING 16 17
HYPPING 18 20
ICEBERG 12 15
IMAGING 11 15
IMBUING 12 17
INBEING 10 14
INBRING 10 14
INCHING 13 16
INDUING 9 13
INGOING 9 13
INKLING 12 16
INLYING 11 14
INSWING 11 14
INURING 8 12
IRISING 8 10
IRONING 8 11
ISSUING 8 11
ITCHING 13 15
ITEMING 10 13
JABBING 19 25
JACKING 21 26
JACKLEG 21 26
JAGAING 16 21
JAGGING 17 23
JAILING 15 20
JAMBING 19 25
JAMMING 19 25
JAPPING 19 25
JARPING 17 22
JARRING 15 19
JAUKING 19 24
JAUPING 17 23
JAZZING 33 37
JEELING 15 20
JEEPING 17 22
JEERING 15 19
JEFFING 21 25
JELLING 15 21
JERKING 19 23
JESSING 15 19
JESTING 15 19
JETTING 15 19
JIBBING 19 25
JIGAJIG 23 29
JIGAJOG 23 29
JIGGING 17 23
JILTING 15 20
JINKING 19 24
JINXING 22 27
JOBBING 19 25
JOGGING 17 23
JOINING 15 20
JOLLING 15 21
JOLTING 15 20
JOOKING 19 23
JOSHING 18 21
JOTTING 15 19
JOUKING 19 24
JOULING 15 21
JOWLING 18 23
JUDGING 17 23
JUGGING 17 24
JUICING 17 23
JUMPING 19 26
JUNKING 19 25
JURYING 18 22
JUSTING 15 20
JUTTING 15 20
KAMPONG 16 20
KANTING 12 15
KARKING 16 18
KARTING 12 14
KAYOING 15 16
KEBBING 16 20
KECKING 18 21
KEDGING 14 17
KEEKING 16 18
KEELING 12 15
KEENING 12 15
KEEPING 14 17
KEGGING 14 18
KEGLING 13 17
KELPING 14 18
KEMBING 16 20
KEMPING 16 20
KENNING 12 16
KENTING 12 15
KEPPING 16 20
KERBING 14 17
KERFING 15 17
KERNING 12 15
KERVING 15 18
KESTING 12 14
KEYRING 15 16
KICKING 18 21
KIDDING 14 16
KIDLING 13 16
KILLING 12 16
KILNING 12 16
KILTING 12 15
KINDING 13 16
KINGING 13 17
KINKING 16 19
KIPPING 16 20
KIRKING 16 18
KIRNING 12 15
KISSING 12 14
KISTING 12 14
KITHING 15 16
KITLING 12 15
KITTING 12 14
KLUGING 13 18
KNEEING 12 15
KNIFING 15 18
KNIVING 15 19
KNOWING 15 18
KONKING 16 19
KONNING 12 16
KOOKING 16 18
KRISING 12 14
KYNDING 16 18
KYTHING 18 18
LACKING 14 18
LADLING 9 13
LADYBUG 14 17
LAERING 8 11
LAGGING 10 15
LAIDING 9 12
LAIKING 12 15
LAIRING 8 11
LALLING 8 13
LAMBING 12 17
LAMMING 12 17
LAMPING 12 17
LANCING 10 15
LANDING 9 13
LANKING 12 16
LAPPING 12 17
LAPSANG 10 14
LAPSING 10 14
LAPWING 13 17
LARDING 9 12
LARKING 12 15
LARNING 8 12
LASHING 11 13
LASTING 8 11
LATHING 11 13
LAUDING 9 13
LAWNING 11 15
LAZOING 17 20
LAZYING 20 22
LEADING 9 12
LEAFING 11 14
LEAKING 12 15
LEAMING 10 14
LEANING 8 12
LEAPING 10 14
LEARING 8 11
LEASING 8 11
LEAVING 11 15
LECHING 13 16
LEEPING 10 14
LEERING 8 11
LEESING 8 11
LEGGING 10 15
LEIRING 8 11
LEKKING 16 19
LEMMING 12 17
LENDING 9 13
LENGING 9 14
LENSING 8 12
LEPPING 12 17
LESTING 8 11
LETTING 8 11
LEVYING 14 17
LIBBING 12 17
LICKING 14 18
LIDDING 10 13
LIFTING 11 14
LIGGING 10 15
LILLING 8 13
LILTING 8 12
LIMBING 12 17
LIMNING 10 15
LIMPING 12 17
LINKING 12 16
LINNING 8 13
LINSANG 8 12
LINTING 8 12
LIPPING 12 17
LIRKING 12 15
LISPING 10 14
LISTING 8 11
LITHING 11 13
LOADING 9 12
LOAFING 11 14
LOAMING 10 14
LOANING 8 12
LOAVING 11 15
LOBBING 12 17
LOCKING 14 18
LOCOING 10 14
LODGING 10 14
LOFTING 11 14
LOGGING 10 15
LOIDING 9 12
LOLLING 8 13
LONGING 9 14
LOOKING 12 15
LOOMING 10 14
LOONING 8 12
LOOPING 10 14
LOOSING 8 11
LOOTING 8 11
LOPPING 12 17
LORDING 9 12
LOTTING 8 11
LOUNING 8 13
LOUPING 10 15
LOURING 8 12
LOUSING 8 12
LOUTING 8 12
LOVEBUG 13 18
LOWNING 11 15
LOWPING 13 17
LOWSING 11 14
LOWTING 11 14
LUCKING 14 19
LUFFING 14 18
LUGEING 9 14
LUGGING 10 16
LULLING 8 14
LUMBANG 12 18
LUMPING 12 18
LUNGING 9 15
LUNTING 8 13
LURKING 12 16
LUSHING 11 14
LUSKING 12 16
LUSTING 8 12
LUVVING 14 20
MADDING 12 15
MADLING 11 15
MAGALOG 11 15
MAGGING 12 17
MAHJONG 20 24
MAHUANG 13 16
MAIDING 11 14
MAILBAG 12 16
MAILING 10 14
MAIMING 12 16
MAINING 10 14
MALLING 10 15
MALTING 10 14
MANGING 11 16
MANNING 10 15
MAPPING 14 19
MARKING 14 17
MARLING 10 14
MARRING 10 13
MARTING 10 13
MASHING 13 15
MASKING 14 17
MASSING 10 13
MASTING 10 13
MATTING 10 13
MAULING 10 15
MEALING 10 14
MEANING 10 14
MEARING 10 13
MEASING 10 13
MEDLING 11 15
MEERING 10 13
MEETING 10 13
MEGAFOG 14 17
MEINING 10 14
MELDING 11 15
MELLING 10 15
MELTING 10 14
MENDING 11 15
MENGING 11 16
MENSING 10 14
MEOUING 10 14
MEOWING 13 16
MERGING 11 15
MERLING 10 14
MESHING 13 15
MESSING 10 13
METATAG 10 12
METRING 10 13
MEUSING 10 14
MEWLING 13 17
MEWSING 13 16
MICHING 15 18
MIEVING 13 17
MIFFING 16 19
MIHIING 13 15
MILCHIG 15 18
MILDING 11 15
MILKING 14 18
MILLING 10 15
MILTING 10 14
MINCING 12 17
MINDING 11 15
MINGING 11 16
MINTING 10 14
MIRVING 13 17
MISSING 10 13
MISTING 10 13
MITRING 10 13
MOANING 10 14
MOATING 10 13
MOBBING 14 19
MOBLING 12 17
MOCHING 15 18
MOCKING 16 20
MODDING 12 15
MODGING 12 16
MOERING 10 13
MOGGING 12 17
MOILING 10 14
MOLDING 11 15
MOLTING 10 14
MONOLOG 10 14
MOOLING 10 14
MOONDOG 11 14
MOONING 10 14
MOOPING 12 16
MOORING 10 13
MOORLOG 10 13
MOOTING 10 13
MOOVING 13 17
MOPPING 14 19
MORLING 10 14
MORNING 10 14
MORWONG 13 16
MOSHING 13 15
MOSSING 10 13
MOUPING 12 17
MOUSING 10 14
MOYLING 13 16
MRIDANG 11 14
MUCKING 16 21
MUDDING 12 16
MUDGING 12 17
MUFFING 16 20
MUGGING 12 18
MULLING 10 16
MUMMING 14 20
MUMPING 14 20
MUNGING 11 17
MUNTING 10 15
MURKING 14 18
MURLING 10 15
MUSHING 13 16
MUSKING 14 18
MUSSING 10 14
MUSTANG 10 14
MUSTING 10 14
MUZZING 28 32
NABBING 12 17
NAFFING 14 17
NAGGING 10 15
NAILING 8 12
NAMETAG 10 13
NAPPING 12 17
NARDING 9 12
NARKING 12 15
NEALING 8 12
NEAPING 10 14
NEARING 8 11
NEBBING 12 17
NECKING 14 18
NEEDING 9 12
NEESING 8 11
NEEZING 17 20
NEMNING 10 15
NERVING 11 15
NESTING 8 11
NETTING 8 11
NEWSING 11 14
NIBBING 12 17
NICHING 13 16
NICKING 14 18
NIFFING 14 17
NIGHING 12 15
NILLING 8 13
NIMMING 12 17
NIPPING 12 17
NIRLING 8 12
NITHING 11 13
NOCKING 14 18
NODDING 10 13
NOGGING 10 15
NOISING 8 11
NONDRUG 9 13
NOONING 8 12
NOOSING 8 11
NOSEBAG 10 13
NOSHING 11 13
NOTHING 11 13
NUBBING 12 18
NUDGING 10 15
NULLING 8 14
NUMBING 12 18
NURLING 8 13
NURSING 8 12
NUTTING 8 12
OAKLING 12 15
OBEYING 13 15
OCHRING 13 15
OINKING 12 15
OINTING 8 11
OKAYING 15 16
OMENING 10 14
ONGOING 9 13
OPENING 10 14
OPINING 10 14
ORATING 8 10
OUCHING 13 16
OUSTING 8 11
OUTBRAG 10 13
OUTDRAG 9 11
OUTRANG 8 11
OUTRING 8 11
OUTRUNG 8 12
OUTSANG 8 11
OUTSING 8 11
OUTSUNG 8 12
OUTWING 11 14
OVATING 11 14
OVENING 11 15
OVERBIG 13 16
OVERDOG 12 14
OVEREGG 12 15
OVERING 11 14
PACKING 16 20
PADDING 12 15
PAIKING 14 17
PAINING 10 14
PAIRING 10 13
PAKFONG 17 20
PAKTONG 14 17
PALLING 10 15
PALMING 12 17
PALPING 12 17
PANGING 11 16
PANNING 10 15
PANTING 10 14
PANTLEG 10 14
PAPPING 14 19
PARGING 11 15
PARKING 14 17
PARLING 10 14
PARPING 12 16
PARRING 10 13
PARSING 10 13
PARTING 10 13
PASHING 13 15
PASSING 10 13
PASTING 10 13
PATHING 13 15
PATTING 10 13
PAUSING 10 14
PAWNING 13 17
PEACING 12 16
PEAKING 14 17
PEALING 10 14
PEANING 10 14
PEASING 10 13
PEAZING 19 22
PECHING 15 18
PECKING 16 20
PEDAGOG 12 15
PEEKING 14 17
PEELING 10 14
PEENING 10 14
PEEPING 12 16
PEERING 10 13
PEEVING 13 17
PEGGING 12 17
PEGHING 14 17
PEINING 10 14
PEISING 10 13
PEIZING 19 22
PELLING 10 15
PELTING 10 14
PENDING 11 15
PENNING 10 15
PEPPING 14 19
PERCING 12 16
PERFING 13 16
PERIWIG 13 15
PERKING 14 17
PERMING 12 16
PERNING 10 14
PERSING 10 13
PERVING 13 17
PETTING 10 13
PEYSING 13 15
PFENNIG 13 17
PHASING 13 15
PHESING 13 15
PHONING 13 16
PICKING 16 20
PIECING 12 16
PIGGING 12 17
PIGLING 11 16
PILLBUG 12 18
PILLING 10 15
PIMPING 14 19
PINGING 11 16
PINKING 14 18
PINNING 10 15
PIONING 10 14
PIPPING 14 19
PIQUING 19 23
PISHEOG 13 14
PISHING 13 15
PISSING 10 13
PITHING 13 15
PITTING 10 13
PITYING 13 15
PLACING 12 17
PLANING 10 15
PLATING 10 14
PLAYING 13 16
PLEAING 10 14
PLEXING 17 21
PLOWING 13 17
PLOYING 13 16
PLUMING 12 18
PLUSING 10 15
POCKING 16 20
PODDING 12 15
POEPING 12 16
POGOING 11 15
POISING 10 13
POLKING 14 18
POLLING 10 15
POLTING 10 14
POLYBAG 15 18
PONCING 12 17
PONDING 11 15
PONGING 11 16
PONKING 14 18
PONYING 13 16
POOHING 13 15
POOKING 14 17
POOLING 10 14
POOPING 12 16
POOTING 10 13
POPPING 14 19
PORGING 11 15
PORKING 14 17
PORTING 10 13
POSHING 13 15
POSSING 10 13
POSTBAG 12 15
POSTING 10 13
POTTING 10 13
POUFING 13 17
POUKING 14 18
POUPING 12 17
POURING 10 14
POUTING 10 14
POWRING 13 16
POYSING 13 15
PRATING 10 13
PRAYING 13 15
PREEING 10 13
PREPREG 12 15
PRESONG 10 13
PREVING 13 17
PREYING 13 15
PRICING 12 16
PRIDING 11 14
PRIMING 12 16
PRISING 10 13
PRIZING 19 22
PROBANG 12 16
PROBING 12 16
PRODRUG 11 14
PROKING 14 17
PROLING 10 14
PROLONG 10 14
PROSING 10 13
PROVING 13 17
PRUNING 10 15
PRYSING 13 15
PUBBING 14 20
PUCKING 16 21
PUDDING 12 16
PUERING 10 14
PUFFING 16 20
PUGGING 12 18
PULLING 10 16
PULPING 12 18
PULSING 10 15
PUMPING 14 20
PUNCING 12 18
PUNNING 10 16
PUNTING 10 15
PUPPING 14 20
PURGING 11 16
PURLING 10 15
PURRING 10 14
PURSING 10 14
PUSHING 13 16
PUSLING 10 15
PUTTING 10 14
PUTZING 19 23
QUAHAUG 20 22
QUAKING 21 24
QUEMING 19 23
QUEUING 17 21
QUIRING 17 20
QUITING 17 20
QUOTING 17 20
QUYTING 20 22
RACKING 14 17
RADDING 10 12
RAFTING 11 13
RAGGING 10 14
RAIDING 9 11
RAIKING 12 14
RAILING 8 11
RAINING 8 11
RAISING 8 10
RAITING 8 10
RAMMING 12 16
RAMPING 12 16
RANCING 10 14
RANDING 9 12
RANGING 9 13
RANKING 12 15
RANTING 8 11
RAPPING 12 16
RARKING 12 14
RASHING 11 12
RASPING 10 13
RATLING 8 11
RATTING 8 10
RAYLING 11 13
RAZZING 26 28
READING 9 11
REAKING 12 14
REAMING 10 13
REAPING 10 13
REARING 8 10
REAVING 11 14
RECKING 14 17
REDDING 10 12
REDOING 9 11
REDWING 12 14
REEDING 9 11
REEFING 11 13
REEKING 12 14
REELING 8 11
REEVING 11 14
REFFING 14 16
REINING 8 11
REIVING 11 14
RELYING 11 13
RENDANG 9 12
RENDING 9 12
RENNING 8 12
RENTING 8 11
RENYING 11 13
REPPING 12 16
RESTING 8 10
RETTING 8 10
RETYING 11 12
REUSING 8 11
REVVING 14 18
REVYING 14 16
RHYMING 16 17
RIBBING 12 16
RICHING 13 15
RICKING 14 17
RIDDING 10 12
RIDGING 10 13
RIEVING 11 14
RIFFING 14 16
RIFLING 11 14
RIFTING 11 13
RIGGING 10 14
RIGLING 9 13
RILLING 8 12
RIMMING 12 16
RINDING 9 12
RINGING 9 13
RINKING 12 15
RINNING 8 12
RINSING 8 11
RIOTING 8 10
RIPPING 12 16
RISKING 12 14
RISPING 10 13
RITTING 8 10
ROADHOG 12 12
ROADING 9 11
ROAMING 10 13
ROARING 8 10
ROATING 8 10
ROBBING 12 16
ROCKING 14 17
RODDING 10 12
ROGUING 9 13
ROILING 8 11
ROINING 8 11
ROLFING 11 14
ROLLING 8 12
ROMPING 12 16
RONNING 8 12
ROOFING 11 13
ROOKING 12 14
ROOMING 10 13
ROOPING 10 13
ROOSING 8 10
ROOTING 8 10
RORTING 8 10
ROSTING 8 10
ROSYING 11 12
ROTTING 8 10
ROUGING 9 13
ROUMING 10 14
ROUPING 10 14
ROUSING 8 11
ROUTING 8 11
ROWTING 11 13
ROYNING 11 13
RUBBING 12 17
RUBYING 13 16
RUCHING 13 16
RUCKING 14 18
RUDDING 10 13
RUFFING 14 17
RUGGING 10 15
RUINING 8 12
RUMPING 12 17
RUNNING 8 13
RUSHING 11 13
RUSTING 8 11
RUTTING 8 11
RYMMING 15 18
SABBING 12 16
SABEING 10 13
SABLING 10 14
SABRING 10 13
SACKING 14 17
SACRING 10 13
SADDING 10 12
SAGGING 10 14
SAILING 8 11
SAINING 8 11
SAIRING 8 10
SALTING 8 11
SALUING 8 12
SALVING 11 15
SAMMING 12 16
SANDBAG 11 14
SANDHOG 12 13
SANDING 9 12
SAPLING 10 14
SAPPING 12 16
SARKING 12 14
SASHING 11 12
SASSING 8 10
SATSANG 8 10
SAUCING 10 14
SAUTING 8 11
SCALING 10 14
SCAPING 12 16
SCARING 10 13
SCENING 10 14
SCHLONG 13 16
SCOPING 12 16
SCORING 10 13
SCOWING 13 16
SCRYING 13 15
SCUMBAG 14 19
SCUSING 10 14
SEALING 8 11
SEAMING 10 13
SEANING 8 11
SEARING 8 10
SEASING 8 10
SEATING 8 10
SEAZING 17 19
SEEDING 9 11
SEEKING 12 14
SEELING 8 11
SEEMING 10 13
SEEPING 10 13
SEEWING 11 13
SEILING 8 11
SEINING 8 11
SEISING 8 10
SEIZING 17 19
SELFING 11 14
SELLING 8 12
SEMILOG 10 13
SENDING 9 12
SENSING 8 11
SENTING 8 11
SERGING 9 12
SERRING 8 10
SERVING 11 14
SESSING 8 10
SETTING 8 10
SEXTING 15 17
SHADING 12 13
SHAKING 15 16
SHALING 11 13
SHAMING 13 15
SHAPING 13 15
SHARING 11 12
SHAVING 14 16
SHAWING 14 15
SHEBANG 13 15
SHERANG 11 12
SHEWING 14 15
SHINDIG 12 13
SHINING 11 13
SHIRING 11 12
SHITBAG 13 14
SHITING 11 12
SHOEING 11 12
SHOOING 11 12
SHORING 11 12
SHOVING 14 16
SHOWING 14 15
SHULING 11 14
SHUTING 11 13
SIAMANG 10 13
SIBLING 10 14
SICCING 12 16
SICKING 14 17
SIDLING 9 12
SIEGING 9 12
SIEVING 11 14
SIFTING 11 13
SIGHING 12 14
SIGNING 9 13
SILKING 12 15
SILOING 8 11
SILTING 8 11
SINDING 9 12
SINGING 9 13
SINKING 12 15
SINNING 8 12
SIPPING 12 16
SIRGANG 9 12
SIRRING 8 10
SISTING 8 10
SITHING 11 12
SITTING 8 10
SKATING 12 14
SKEEING 12 14
SKEWING 15 17
SKITING 12 14
SKIVING 15 18
SKOLING 12 15
SKRYING 15 16
SKYFING 18 19
SKYRING 15 16
SKYTING 15 16
SLADANG 9 12
SLAKING 12 15
SLATING 8 11
SLAVING 11 15
SLAYING 11 13
SLEWING 11 14
SLICING 10 14
SLIDING 9 12
SLIMING 10 14
SLIPING 10 14
SLIVING 11 15
SLOPING 10 14
SLOWING 11 14
SLUEING 8 12
SMEKING 14 17
SMILING 10 14
SMITING 10 13
SMOKING 14 17
SMORING 10 13
SNAKING 12 15
SNARING 8 11
SNAWING 11 14
SNEEING 8 11
SNIDING 9 12
SNIPING 10 14
SNOKING 12 15
SNORING 8 11
SNOTRAG 8 10
SNOWING 11 14
SOAKING 12 14
SOAPING 10 13
SOARING 8 10
SOBBING 12 16
SOCKING 14 17
SODDING 10 12
SOFTING 11 13
SOGGING 10 14
SOILING 8 11
SOLOING 8 11
SOLVING 11 15
SOOKING 12 14
SOOLING 8 11
SOOMING 10 13
SOOPING 10 13
SOOTING 8 10
SOPPING 12 16
SORBING 10 13
SORDING 9 11
SORNING 8 11
SORTING 8 10
SOSSING 8 10
SOTTING 8 10
SOUCING 10 14
SOUKING 12 15
SOUMING 10 14
SOUPING 10 14
SOURING 8 11
SOUSING 8 11
SOWCING 13 16
SOWFING 14 16
SOWLING 11 14
SOWMING 13 16
SOWPING 13 16
SOWSING 11 13
SOYLING 11 13
SPACING 12 16
SPADING 11 14
SPAEING 10 13
SPANING 10 14
SPARING 10 13
SPAYING 13 15
SPEWING 13 16
SPICING 12 16
SPIKING 14 17
SPILING 10 14
SPIRING 10 13
SPITING 10 13
SPOKING 14 17
SPORING 10 13
SPUEING 10 14
SPUMING 12 17
SPURDOG 11 14
STAGING 9 12
STAKING 12 14
STALING 8 11
STANING 8 11
STARING 8 10
STATING 8 10
STAVING 11 14
STAWING 11 13
STAYING 11 12
STEDING 9 11
STEMING 10 13
STEWING 11 13
STILING 8 11
STIMING 10 13
STIRING 8 10
STIVING 11 14
STOKING 12 14
STONING 8 11
STOPING 10 13
STORING 8 10
STOVING 11 14
STOWING 11 13
STUPING 10 14
STYLING 11 13
STYMING 13 15
STYRING 11 12
STYTING 11 12
SUBBING 12 17
SUBRING 10 14
SUBSONG 10 14
SUCKING 14 18
SUDSING 9 12
SUEDING 9 12
SUGGING 10 15
SUGHING 12 15
SUITING 8 11
SULKING 12 16
SUMMING 12 17
SUNNING 8 13
SUPPING 12 17
SURFING 11 14
SURGING 9 13
SUSSING 8 11
SWAGING 12 15
SWALING 11 14
SWAYING 14 15
SWEEING 11 13
SWEYING 14 15
SWILING 11 14
SWIPING 13 16
SWIVING 14 17
SYNAGOG 12 14
SYNCING 13 16
SYNDING 12 14
TABBING 12 16
TABLING 10 14
TABUING 10 14
TACKING 14 17
TAGGING 10 14
TAILING 8 11
TALCING 10 14
TALKING 12 15
TAMPING 12 16
TANGING 9 13
TANKING 12 15
TANLING 8 12
TANNING 8 12
TAPPING 12 16
TAPUING 10 14
TARGING 9 12
TARRING 8 10
TARTING 8 10
TASHING 11 12
TASKING 12 14
TASTING 8 10
TATHING 11 12
TATTING 8 10
TATUING 8 11
TAUTAUG 8 11
TAUTING 8 11
TAWSING 11 13
TAWTING 11 13
TAXIING 15 17
TAXYING 18 19
TEAMING 10 13
TEARING 8 10
TEASING 8 10
TEAZING 17 19
TEDDING 10 12
TEEMING 10 13
TEENING 8 11
TEERING 8 10
TELLING 8 12
TEMPING 12 16
TEMSING 10 13
TENDING 9 12
TENSING 8 11
TENTING 8 11
TERMING 10 13
TERNING 8 11
TESTING 8 10
TEXTING 15 17
THALWEG 14 15
THAWING 14 15
THEEING 11 12
THEMING 13 15
THEOLOG 11 12
THOLING 11 13
THOUING 11 13
TICCING 12 16
TICKING 14 17
TIDYING 12 13
TIERING 8 10
TIFFING 14 16
TIFTING 11 13
TIGGING 10 14
TIKIING 12 14
TILLING 8 12
TILTING 8 11
TINDING 9 12
TINGING 9 13
TINKING 12 15
TINNING 8 12
TINTING 8 11
TIPPING 12 16
TIRLING 8 11
TIRRING 8 10
TITHING 11 12
TITLING 8 11
TITTING 8 10
TOAZING 17 19
TOCKING 14 17
TODDING 10 12
TOGGING 10 14
TOILING 8 11
TOITING 8 10
TOLLING 8 12
TOMBING 12 16
TOMMING 12 16
TONGING 9 13
TONKING 12 15
TOOLBAG 10 13
TOOLING 8 11
TOOMING 10 13
TOOTING 8 10
TOPPING 12 16
TOSHING 11 12
TOSSING 8 10
TOTTING 8 10
TOUKING 12 15
TOURING 8 11
TOUSING 8 11
TOUTING 8 11
TOUZING 17 20
TOWSING 11 13
TOWTING 11 13
TOWZING 20 22
TRACING 10 13
TRADING 9 11
TRAPING 10 13
TREEING 8 10
TREPANG 10 13
TRICING 10 13
TRINING 8 11
TROKING 12 14
TROPING 10 13
TROWING 11 13
TRUCING 10 14
TRUEING 8 11
TUBBING 12 17
TUCKING 14 18
TUFTING 11 14
TUGGING 10 15
TUMPING 12 17
TUNDING 9 13
TUNNING 8 13
TUPPING 12 17
TURFING 11 14
TURNING 8 12
TUSHING 11 13
TUSKING 12 15
TUTENAG 8 11
TUTSING 8 11
TUTTING 8 11
TWINING 11 14
TWIRING 11 13
TYTHING 14 14
UGLYING 12 16
UNAGING 9 14
UNAKING 12 16
UNBEING 10 15
UNCLING 10 16
UNDOING 9 13
UNDYING 12 15
UNITING 8 12
UNSLING 8 13
UNSLUNG 8 14
UNSTUNG 8 13
UNTYING 11 14
UNWRUNG 11 16
UNYOUNG 11 15
UPALONG 10 15
UPBRING 12 17
UPFLING 13 18
UPFLUNG 13 19
UPGOING 11 16
UPLYING 13 17
UPSWING 13 17
UPSWUNG 13 18
UPTYING 13 16
URINING 8 12
USURING 8 12
VACKING 17 21
VAGGING 13 18
VAGUING 12 17
VAILING 11 15
VALSING 11 15
VALUING 11 16
VALVING 14 19
VAMPING 15 20
VANNING 11 16
VARYING 14 16
VATTING 11 14
VAUTING 11 15
VAWTING 14 17
VEALING 11 15
VEERING 11 14
VEGGING 13 18
VEILING 11 15
VEINING 11 15
VENDING 12 16
VENGING 12 17
VENTING 11 15
VERBING 13 17
VERGING 12 16
VERSING 11 14
VERTING 11 14
VESTING 11 14
VETOING 11 14
VETTING 11 14
VIALING 11 15
VIEWING 14 17
VIFFING 17 20
VINTING 11 15
VISAING 11 14
VISEING 11 14
VISHING 14 16
VIVAING 14 18
VIZYING 23 25
VOGUING 12 17
VOICING 13 17
VOIDING 12 15
VOLTING 11 15
VOLVING 14 19
VOMMING 15 20
VORRING 11 14
VULNING 11 17
VUMMING 15 21
WADDING 13 15
WAFFING 17 19
WAFTING 14 16
WAGGING 13 17
WAIFING 14 16
WAILING 11 14
WAINING 11 14
WAIRING 11 13
WAITING 11 13
WAIVING 14 17
WALKING 15 18
WALLING 11 15
WANKING 15 18
WANNING 11 15
WANTING 11 14
WANZING 20 23
WAPPING 15 19
WARDING 12 14
WARKING 15 17
WARLING 11 14
WARMING 13 16
WARNING 11 14
WARPING 13 16
WARRING 11 13
WARTHOG 14 14
WASHBAG 16 17
WASHING 14 15
WASHRAG 14 14
WASTING 11 13
WAUKING 15 18
WAULING 11 15
WAURING 11 14
WAWAING 14 16
WAWLING 14 17
WAXWING 21 23
WAZZING 29 31
WEANING 11 14
WEARING 11 13
WEAVING 14 17
WEBBING 15 19
WEBRING 13 16
WEDDING 13 15
WEDGING 13 16
WEEDING 12 14
WEENING 11 14
WEEPING 13 16
WEETING 11 13
WEFTING 14 16
WEIRING 11 13
WEISING 11 13
WEIZING 20 22
WELDING 12 15
WELKING 15 18
WELLING 11 15
WELTING 11 14
WENDING 12 15
WESTING 11 13
WETTING 11 13
WHALING 14 16
WHEWING 17 18
WHILING 14 16
WHINING 14 16
WHITING 14 15
WHORING 14 15
WHOWING 17 18
WICKING 17 20
WIGGING 13 17
WILDING 12 15
WILLING 11 15
WILTING 11 14
WIMPING 15 19
WINCING 13 17
WINDBAG 14 17
WINDING 12 15
WINGING 12 16
WINKING 15 18
WINNING 11 15
WISHING 14 15
WISPING 13 16
WISSING 11 13
WISTING 11 13
WITHING 14 15
WITLING 11 14
WITTING 11 13
WOLFING 14 17
WOLVING 14 18
WOMBING 15 19
WONNING 11 15
WONTING 11 14
WOODING 12 14
WOOFING 14 16
WOONING 11 14
WOPPING 15 19
WORDING 12 14
WORKBAG 17 19
WORKING 15 17
WORMING 13 16
WORSING 11 13
WOTTING 11 13
WRITING 11 13
WUDDING 13 16
WULLING 11 16
WYSIWYG 20 19
YACKING 17 19
YAFFING 17 18
YAKKING 19 20
YANKING 15 17
YAPPING 15 18
YARDANG 12 13
YARDING 12 13
YARKING 15 16
YARNING 11 13
YARRING 11 12
YAUPING 13 16
YAWLING 14 16
YAWNING 14 16
YAWPING 16 18
YEADING 12 13
YEALING 11 13
YEANING 11 13
YEEDING 12 13
YELLING 11 14
YELMING 13 16
YELPING 13 16
YENNING 11 14
YERDING 12 13
YERKING 15 16
YESKING 15 16
YESSING 11 12
YEUKING 15 17
YILLING 11 14
YIPPING 15 18
YIRDING 12 13
YIRKING 15 16
YIRRING 11 12
YOCKING 17 19
YODLING 12 14
YOKKING 19 20
YOMPING 15 18
YORKING 15 16
YORLING 11 13
YORPING 13 15
YOUKING 15 17
YOWLING 14 16
YUCKING 17 20
YUKKING 19 21
YUMPING 15 19
ZAGGING 19 23
ZANYING 20 22
ZAPPING 21 25
ZEROING 17 19
ZESTING 17 19
ZIGGING 19 23
ZINCING 19 23
ZINGING 18 22
ZINKING 21 24
ZIPPING 21 25
ZIZZING 35 37
ZONKING 21 24
ZOOMING 19 22
ZOONING 17 20
ZORBING 19 22

8-Letter Words That End With G

There are 3029 8-letter words that end with G:

Word Scrabble points Words With Friends points
ABANDING 12 16
ABASHING 14 16
ABDUCING 14 19
ABEARING 11 14
ABEGGING 13 18
ABETTING 11 14
ABJURING 18 24
ABLATING 11 15
ABORDING 12 15
ABORNING 11 15
ABORTING 11 14
ABRADING 12 15
ABRAYING 14 16
ABUTTING 11 15
ACCEDING 14 18
ACCITING 13 17
ACCOYING 16 19
ACCRUING 13 18
ACCUSING 13 18
ACUATING 11 15
ADAPTING 12 15
ADDUCING 13 17
ADEEMING 12 15
ADHERING 13 14
ADJURING 17 22
ADMIRING 12 15
ADMIXING 19 22
ADOPTING 12 15
ADORNING 10 13
ADUSTING 10 13
ADVENING 13 17
ADVEWING 16 19
ADVISING 13 16
AEMULING 11 16
AERATING 9 11
AFEARING 12 14
AFFIXING 22 24
AGASTING 10 13
AGENTING 10 14
AGISTING 10 13
AGNISING 10 14
AGNIZING 19 23
AGREEING 10 13
AGRISING 10 13
AGRIZING 19 22
AGRYZING 22 24
AGUISING 10 14
AGUIZING 19 23
AIRTHING 12 13
ALARMING 11 15
ALEGGING 11 16
ALERTING 9 12
ALIASING 9 12
ALIBIING 11 15
ALIENING 9 13
ALIGNING 10 15
ALLAYING 12 15
ALLEGING 10 15
ALLOWING 12 16
ALLOYING 12 15
ALLUDING 10 15
ALLURING 9 14
ALTERING 9 12
AMASSING 11 14
AMENDING 12 16
AMERCING 13 17
AMISSING 11 14
AMOOVING 14 18
ANEARING 9 12
ANGELING 10 15
ANGERING 10 14
ANGKLUNG 14 20
ANGLEDUG 11 16
ANNEXING 16 20
ANNOYING 12 15
ANTIDRUG 10 13
ANTIGANG 10 14
ANTIKING 13 16
ANTISMOG 11 14
ANVILING 12 17
ANYTHING 15 16
APPAYING 16 19
APPLYING 16 20
APPOSING 13 17
APPUYING 16 20
APRONING 11 15
AQUALUNG 18 23
ARAISING 9 11
ARAYSING 12 13
ARCADING 12 15
AREADING 10 12
AREFYING 15 16
ARETTING 9 11
ARMORING 11 14
AROUSING 9 12
ARRAYING 12 13
ARRIDING 10 12
ARRIVING 12 15
ARROWING 12 14
ASHAMING 14 16
ASLAKING 13 16
ASPIRING 11 14
ASSAYING 12 13
ASSIZING 18 20
ASSUMING 11 15
ASSURING 9 12
ASTONING 9 12
ATHELING 12 14
ATTIRING 9 11
ATTONING 9 12
ATTUNING 9 13
AUDITING 10 13
AUGURING 10 15
AVAILING 12 16
AVENGING 13 18
AVERRING 12 15
AVERTING 12 15
AVIATING 12 15
AVOIDING 13 16
AVULSING 12 17
AWAITING 12 14
AWANTING 12 15
AWARDING 13 15
AWARNING 12 15
AWHAPING 17 19
BABBLING 15 21
BAFFLING 17 21
BAGELING 12 17
BALLSING 11 16
BALLYRAG 14 17
BANDYING 15 18
BANTLING 11 16
BANXRING 18 22
BARDLING 12 16
BARREING 11 14
BATCHING 16 19
BATIKING 15 18
BATONING 11 15
BATSWING 14 17
BATTLING 11 15
BAUBLING 13 19
BAULKING 15 20
BAVINING 14 19
BEACHING 16 19
BEAGLING 12 17
BEARDING 12 15
BEASTING 11 14
BEATHING 14 16
BECOMING 15 20
BEDAZING 21 24
BEDEWING 15 18
BEDYEING 15 17
BEESTING 11 14
BEESTUNG 11 15
BEESWING 14 17
BEETLING 11 15
BEGAZING 21 25
BEHAVING 17 20
BEHOTING 14 16
BEHOVING 17 20
BEJADING 19 24
BELACING 13 18
BELATING 11 15
BELAYING 14 17
BELCHING 16 20
BELEEING 11 15
BELLYING 14 18
BELOVING 14 19
BEMETING 13 17
BEMIRING 13 17
BEMIXING 20 24
BEMUSING 13 18
BENAMING 13 18
BENCHING 16 20
BERAKING 15 18
BERATING 11 14
BERAYING 14 16
BERIMING 13 17
BERRYING 14 16
BERTHING 14 16
BESEEING 11 14
BESOMING 13 17
BETAKING 15 18
BETIDING 12 15
BETIMING 13 17
BEVELING 14 19
BEVERING 14 18
BEVVYING 20 24
BEWARING 14 17
BEZZLING 29 33
BIASSING 11 14
BIELDING 12 16
BIGHTING 15 18
BINGEING 12 17
BINGLING 12 18
BINGOING 12 17
BIRCHING 16 19
BIRDSONG 12 15
BIRDWING 15 18
BIRSLING 11 15
BIRTHING 14 16
BITCHING 16 19
BITEWING 14 17
BIVVYING 20 24
BLABBING 15 21
BLACKING 17 22
BLACKLEG 17 22
BLADDING 13 17
BLAFFING 17 21
BLAGGING 13 19
BLAMMING 15 21
BLANDING 12 17
BLANKING 15 20
BLARTING 11 15
BLASHING 14 17
BLASTING 11 15
BLATTING 11 15
BLAUDING 12 17
BLEARING 11 15
BLEATING 11 15
BLEBBING 15 21
BLEEDING 12 16
BLEEPING 13 18
BLENDING 12 17
BLESSING 11 15
BLETTING 11 15
BLIMBING 15 21
BLIMPING 15 21
BLINDING 12 17
BLINGING 12 18
BLINKING 15 20
BLINNING 11 17
BLIPPING 15 21
BLISSING 11 15
BLITTING 11 15
BLITZING 20 24
BLOATING 11 15
BLOBBING 15 21
BLOCKING 17 22
BLOGGING 13 19
BLOGRING 12 17
BLONDING 12 17
BLOODING 12 16
BLOOMING 13 18
BLOOPING 13 18
BLOTTING 11 15
BLOUSING 11 16
BLUBBING 15 22
BLUDGING 13 19
BLUEWING 14 19
BLUFFING 17 22
BLUNGING 12 19
BLUNKING 15 21
BLUNTING 11 17
BLURBING 13 19
BLURRING 11 16
BLURTING 11 16
BLUSHING 14 18
BOARDING 12 15
BOASTING 11 14
BOBBLING 15 21
BOGEYING 15 18
BOGGLING 13 19
BOGIEING 12 16
BOINGING 12 17
BOINKING 15 19
BOLIXING 18 22
BONUSING 11 16
BOODLING 12 16
BOODYING 15 17
BOOGYING 15 18
BOOSTING 11 14
BORATING 11 14
BOSOMING 13 17
BOTCHING 16 19
BOTTLING 11 15
BOULTING 11 16
BOUNCING 13 19
BOUNDING 12 17
BOURDING 12 16
BOWELING 14 18
BOWERING 14 17
BRAAIING 11 14
BRADDING 13 16
BRAGGING 13 18
BRAIDING 12 15
BRAILING 11 15
BRAINING 11 15
BRAISING 11 14
BRANDING 12 16
BRANKING 15 19
BRANNING 11 16
BRASHING 14 16
BRASSING 11 14
BRASTING 11 14
BRATLING 11 15
BRAVOING 14 18
BRAWLING 14 18
BREADING 12 15
BREAKING 15 18
BREAMING 13 17
BREEDING 12 15
BREERING 11 14
BREEZING 20 23
BRENNING 11 16
BRICKING 17 21
BRIDGING 13 17
BRIDLING 12 16
BRIEFING 14 17
BRIGUING 12 17
BRIMMING 15 20
BRINGING 12 17
BRISKING 15 18
BRISLING 11 15
BROCHING 16 19
BRODDING 13 16
BROGGING 13 18
BROILING 11 15
BRONZING 20 24
BROODING 12 15
BROOKING 15 18
BROOMING 13 17
BROWNING 14 18
BROWSING 14 17
BRUISING 11 15
BRUITING 11 15
BRUNTING 11 16
BRUSHING 14 17
BRUSTING 11 15
BUBBLING 15 22
BUCKLING 17 23
BUDDLING 13 18
BUDDYING 16 19
BUILDING 12 17
BUISTING 11 15
BULLFROG 14 19
BULLRING 11 17
BULLYING 14 19
BULLYRAG 14 18
BUMBLING 15 22
BUMMLING 15 22
BUNCHING 16 21
BUNCOING 13 19
BUNDLING 12 18
BUNDYING 15 19
BUNGLING 12 19
BUNKOING 15 20
BURBLING 13 19
BURGLING 12 18
BURSTING 11 15
BUSTLING 11 16
BUTCHING 16 20
BUTTLING 11 16
BYLINING 14 18
CABINING 13 18
CACKLING 17 22
CADDYING 16 18
CAGELING 12 17
CAJOLING 18 24
CALQUING 20 25
CAMEOING 13 17
CAMPLING 15 21
CANALING 11 16
CANDLING 12 17
CANDYING 15 18
CANGLING 12 18
CANOEING 11 15
CANTLING 11 16
CAPERING 13 17
CAPRIFIG 16 19
CARGOING 12 16
CARNYING 14 17
CAROLING 11 15
CAROMING 13 17
CARRYING 14 16
CASTLING 11 15
CATCHING 16 19
CATERING 11 14
CAUDLING 12 17
CAULKING 15 20
CAVILING 14 19
CENTRING 11 15
CHACKING 20 23
CHAFFING 20 22
CHAINING 14 17
CHAIRING 14 16
CHALKING 18 21
CHAMPING 18 22
CHANCING 16 20
CHANGING 15 19
CHANTING 14 17
CHAPPING 18 22
CHARGING 15 18
CHARKING 18 20
CHARMING 16 19
CHARRING 14 16
CHARTING 14 16
CHATTING 14 16
CHAUFING 17 20
CHEAPING 16 19
CHEATING 14 16
CHECKING 20 23
CHEEKING 18 20
CHEEPING 16 19
CHEERING 14 16
CHEESING 14 16
CHEFFING 20 22
CHELPING 16 20
CHEQUING 23 26
CHESTING 14 16
CHEVYING 20 22
CHIBBING 18 22
CHILDING 15 18
CHILIDOG 15 17
CHILLING 14 18
CHINKING 18 21
CHINNING 14 18
CHINSING 14 17
CHIPPING 18 22
CHIRKING 18 20
CHIRLING 14 17
CHIRMING 16 19
CHIRPING 16 19
CHIRRING 14 16
CHIRTING 14 16
CHITLING 14 17
CHITTING 14 16
CHIVVING 20 24
CHIVYING 20 22
CHIZZING 32 34
CHOCKING 20 23
CHOIRING 14 16
CHOMPING 18 22
CHOOFING 17 19
CHOOKING 18 20
CHOOSING 14 16
CHOPPING 18 22
CHORDING 15 17
CHOUSING 14 17
CHOWSING 17 19
CHROMING 16 19
CHUCKING 20 24
CHUFFING 20 23
CHUGALUG 15 20
CHUGGING 16 21
CHUMMING 18 23
CHUMPING 18 23
CHUNKING 18 22
CHURNING 14 18
CHURRING 14 17
CINCHING 16 20
CIRCLING 13 18
CLACHING 16 20
CLACKING 17 22
CLADDING 13 17
CLAGGING 13 19
CLAIMING 13 18
CLAMMING 15 21
CLAMPING 15 21
CLANGING 12 18
CLANKING 15 20
CLAPPING 15 21
CLARTING 11 15
CLASHING 14 17
CLASPING 13 18
CLASSING 11 15
CLATTING 11 15
CLAUTING 11 16
CLEANING 11 16
CLEARING 11 15
CLEATING 11 15
CLEAVING 14 19
CLECKING 17 22
CLEEKING 15 19
CLEEPING 13 18
CLEFTING 14 18
CLEMMING 15 21
CLERKING 15 19
CLICKING 17 22
CLIMBING 15 21
CLINGING 12 18
CLINKING 15 20
CLIPPING 15 21
CLIQUING 20 25
CLOAKING 15 19
CLOCKING 17 22
CLODDING 13 17
CLOGGING 13 19
CLOMPING 15 21
CLONKING 15 20
CLOPPING 15 21
CLOTHING 14 17
CLOTTING 11 15
CLOUDING 12 17
CLOURING 11 16
CLOUTING 11 16
CLOWNING 14 19
CLUBBING 15 22
CLUCKING 17 23
CLUMPING 15 22
CLUNKING 15 21
COACHDOG 17 19
COACHING 16 19
COACTING 13 17
COAPTING 13 17
COASTING 11 14
COBBLING 15 21
COCKLING 17 22
CODDLING 13 17
COERCING 13 17
COFFLING 17 21
COFIRING 14 17
COGGLING 13 19
COHERING 14 16
COIFFING 17 20
COIGNING 12 17
COLLYING 14 18
COLORING 11 15
COMAKING 17 21
COMPTING 15 20
CONCHING 16 20
CONGAING 12 17
CONGEING 12 17
COOEEING 11 14
COOEYING 14 16
COOPTING 13 17
COPERING 13 17
CORKWING 18 21
CORNFLAG 14 18
CORPSING 13 17
COTISING 11 14
COUCHING 16 20
COUGHING 15 19
COUNTING 11 16
COUPLING 13 19
COURBING 13 18
COURSING 11 15
COURTING 11 15
COVERING 14 18
COVETING 14 18
COWERING 14 17
COZENING 20 24
CRAALING 11 15
CRABBING 15 20
CRACKING 17 21
CRADLING 12 16
CRAFTING 14 17
CRAMMING 15 20
CRAMPING 15 20
CRANKING 15 19
CRAPPING 15 20
CRASHING 14 16
CRAWLING 14 18
CREAKING 15 18
CREAMING 13 17
CREASING 11 14
CREATING 11 14
CREELING 11 15
CREEPING 13 17
CREESING 11 14
CRESTING 11 14
CRIBBING 15 20
CRICKING 17 21
CRIMPING 15 20
CRINGING 12 17
CRISPING 13 17
CROAKING 15 18
CROCKING 17 21
CROFTING 14 17
CROGGING 13 18
CROMBING 15 20
CROOKING 15 18
CROOLING 11 15
CROONING 11 15
CROPPING 15 20
CROSSING 11 14
CROUPING 13 18
CROWDING 15 18
CROWNING 14 18
CRUDDING 13 17
CRUISING 11 15
CRUMBING 15 21
CRUMPING 15 21
CRUSHING 14 17
CRUSTING 11 15
CUDDLING 13 18
CUFFLING 17 22
CULLYING 14 19
CUPELING 13 19
CURATING 11 15
CURDLING 12 17
CURRYING 14 17
CUTTLING 11 16
CWTCHING 19 22
CYMBLING 18 23
DABBLING 14 19
DADDLING 12 15
DAGGLING 12 17
DAIDLING 11 14
DAIRYING 13 14
DAKERING 14 16
DALLYING 13 16
DAMAGING 13 17
DANDLING 11 15
DANGLING 11 16
DAPPLING 14 19
DARKLING 14 17
DARTLING 10 13
DAUNTING 10 14
DAVENING 13 17
DAWDLING 14 17
DAYCHING 18 19
DAZZLING 28 31
DEAIRING 10 12
DEARLING 10 13
DEARNING 10 13
DEASHING 13 14
DEBASING 12 15
DEBATING 12 15
DEBITING 12 15
DEBONING 12 16
DEBUSING 12 16
DEBUTING 12 16
DECALING 12 16
DECAYING 15 17
DECIDING 13 16
DECKOING 16 19
DECODING 13 16
DECOKING 16 19
DECOYING 15 17
DECRYING 15 17
DEDUCING 13 17
DEFACING 15 18
DEFAMING 15 18
DEFILING 13 16
DEFINING 13 16
DEFUSING 13 16
DEFUZING 22 25
DEIFYING 16 17
DEIGNING 11 15
DEKKOING 18 20
DELATING 10 13
DELAYING 13 15
DELETING 10 13
DELIMING 12 16
DELOPING 12 16
DELUDING 11 15
DELUGING 11 16
DEMINING 12 16
DEMISING 12 15
DEMOTING 12 15
DEMURING 12 16
DENAYING 13 15
DENOTING 10 13
DENUDING 11 15
DEPONING 12 16
DEPOSING 12 15
DEPUTING 12 16
DERATING 10 12
DERAYING 13 14
DERIDING 11 13
DERIVING 13 16
DESEXING 17 19
DESINING 10 13
DESIRING 10 12
DESYNING 13 15
DETOXING 17 19
DETUNING 10 14
DEVELING 13 17
DEVILING 13 17
DEVISING 13 16
DEVOTING 13 16
DEWAXING 20 22
DIALLING 10 14
DIBBLING 14 19
DICHTING 15 17
DIDDLING 12 15
DIGHTING 14 16
DILATING 10 13
DILUTING 10 14
DIMPLING 14 19
DINDLING 11 15
DINGDONG 12 16
DINGOING 11 15
DINGYING 14 17
DINNLING 10 15
DIRTYING 13 14
DISCOING 12 15
DISPLING 12 16
DISUSING 10 13
DITCHING 15 17
DITTOING 10 12
DITTYING 13 14
DIVIDING 14 17
DIVINING 13 17
DIVVYING 19 22
DIZENING 19 22
DIZZYING 31 32
DOLLYING 13 16
DONATING 10 13
DOODLING 11 14
DORISING 10 12
DORIZING 19 21
DOUBLING 12 17
DOUBTING 12 16
DOUCHING 15 18
DOVENING 13 17
DOVERING 13 16
DOWELING 13 16
DOWERING 13 15
DOZENING 19 22
DRABBING 14 18
DRAFTING 13 15
DRAGGING 12 16
DRAILING 10 13
DRAINING 10 13
DRAMMING 14 18
DRANTING 10 13
DRAPPING 14 18
DRATTING 10 12
DRAWLING 13 16
DREADING 11 13
DREAMING 12 15
DREARING 10 12
DREDGING 12 15
DRESSING 10 12
DRIBBING 14 18
DRIFTING 13 15
DRILLING 10 14
DRINKING 14 17
DRIPPING 14 18
DROILING 10 13
DROLLING 10 14
DROOKING 14 16
DROOLING 10 13
DROOPING 12 15
DROPPING 14 18
DROUKING 14 17
DROWNING 13 16
DROWSING 13 15
DRUBBING 14 19
DRUDGING 12 16
DRUGGING 12 17
DRUMMING 14 19
DUALLING 10 15
DUCKLING 16 21
DUELLING 10 15
DUETTING 10 13
DUKELING 14 18
DUMMYING 17 21
DUMPLING 14 20
DUNCHING 15 19
DUNSHING 13 16
DUPLYING 15 19
DWALMING 15 19
DWAMMING 17 21
DWARFING 16 18
DWAUMING 15 19
DWELLING 13 17
EARTHING 12 13
EASTLING 9 12
ECLOSING 11 15
EDIFYING 16 17
EFFACING 17 20
EFFERING 15 17
EFFUSING 15 18
EGESTING 10 13
EJECTING 18 23
ELANCING 11 16
ELAPSING 11 15
ELBOWING 14 18
ELECTING 11 15
ELOINING 9 13
EMAILING 11 15
EMBACING 15 20
EMBALING 13 18
EMBASING 13 17
EMBAYING 16 19
EMBOWING 16 20
EMBOXING 20 24
EMBRUING 13 18
EMBUSING 13 18
EMCEEING 13 17
EMENDING 12 16
EMERGING 12 16
EMERYING 14 16
EMITTING 11 14
EMMEWING 16 20
EMMOVING 16 21
EMPALING 13 18
EMPARING 13 17
EMPTYING 16 19
EMULGING 12 18
EMUNGING 12 18
ENABLING 11 16
ENACTING 11 15
ENARMING 11 15
ENCAGING 12 17
ENCASING 11 15
ENCAVING 14 19
ENCODING 12 16
ENCORING 11 15
ENDEWING 13 16
ENDITING 10 13
ENDOWING 13 16
ENDURING 10 14
ENERVING 12 16
ENFACING 14 18
ENFIRING 12 15
ENFIXING 19 22
ENGAGING 11 16
ENGINING 10 15
ENGORING 10 14
ENISLING 9 13
ENJOYING 19 23
ENLACING 11 16
ENMEWING 14 18
ENMOVING 14 19
ENNUYING 12 16
ENRACING 11 15
ENRAGING 10 14
ENROBING 11 15
ENSEWING 12 15
ENSILING 9 13
ENSKYING 16 18
ENSURING 9 13
ENTAMING 11 15
ENTERING 9 12
ENTICING 11 15
ENURNING 9 14
ENZONING 18 22
EPOXYING 21 23
EQUALING 18 22
EQUATING 18 21
ERECTING 11 14
ERUCTING 11 15
ERUPTING 11 15
ESCAPING 13 17
ESCOTING 11 14
ESSAYING 12 13
ESTATING 9 11
EUCHRING 14 17
EVENSONG 12 16
EVENTING 12 16
EVERTING 12 15
EVICTING 14 18
EVINCING 14 19
EVOLVING 15 20
EVULSING 12 17
EXACTING 18 21
EXALTING 16 19
EXCIDING 19 22
EXCISING 18 21
EXCITING 18 21
EXCUSING 18 22
EXEEMING 18 21
EXERTING 16 18
EXHALING 19 21
EXHUMING 21 24
EXISTING 16 18
EXPIRING 18 21
EXPOSING 18 21
EXULLING 16 21
EXULTING 16 20
FACETING 14 17
FADDLING 14 17
FAGOTING 13 16
FAINTING 12 15
FAITHING 15 16
FANCYING 17 20
FANGLING 13 18
FANKLING 16 20
FANNYING 15 18
FARTHING 15 16
FATWAING 15 17
FAUBOURG 14 18
FAULTING 12 16
FAVORING 15 18
FEAGUING 13 17
FEASTING 12 14
FECHTING 17 19
FEDEXING 20 22
FEEBLING 14 18
FEIGNING 13 17
FEINTING 12 15
FELCHING 17 20
FEOFFING 18 20
FERLYING 15 17
FERRYING 15 16
FERULING 12 16
FETCHING 17 19
FETTLING 12 15
FEUTRING 12 15
FEVERING 15 18
FICKLING 18 22
FIDDLING 14 17
FIELDING 13 16
FIGHTING 16 18
FIGURING 13 17
FILCHING 17 20
FILETING 12 15
FILLIBEG 14 18
FINIKING 16 19
FIREFANG 15 17
FIREPLUG 14 18
FISSLING 12 15
FIXATING 19 21
FIZZLING 30 33
FLACKING 18 22
FLAFFING 18 21
FLAGGING 14 19
FLAILING 12 16
FLAMMING 16 21
FLANGING 13 18
FLANKING 16 20
FLAPPING 16 21
FLASHING 15 17
FLATLING 12 16
FLATLONG 12 16
FLATTING 12 15
FLECKING 18 22
FLEDGING 14 18
FLEECING 14 18
FLEERING 12 15
FLEETING 12 15
FLEGGING 14 19
FLEISHIG 15 16
FLENSING 12 16
FLESHING 15 17
FLEXWING 22 25
FLICKING 18 22
FLIMPING 16 21
FLINGING 13 18
FLINTING 12 16
FLIPPING 16 21
FLIRTING 12 15
FLISKING 16 19
FLITTING 12 15
FLOATING 12 15
FLOBBING 16 21
FLOCCING 16 21
FLOCKING 18 22
FLOGGING 14 19
FLOODING 13 16
FLOORING 12 15
FLOPPING 16 21
FLOSSING 12 15
FLOURING 12 16
FLOUSING 12 16
FLOUTING 12 16
FLUBBING 16 22
FLUFFING 18 22
FLUMPING 16 22
FLUNKING 16 21
FLURRING 12 16
FLUSHING 15 18
FOCUSING 14 18
FOISTING 12 14
FOLIOING 12 15
FOLKSONG 16 19
FOLLYING 15 18
FONDLING 13 17
FONDUING 13 17
FOOTLING 12 15
FOOTLONG 12 15
FOOTSLOG 12 14
FOOZLING 21 24
FORAGING 13 16
FORAYING 15 16
FORDOING 13 15
FOREKING 16 18
FOREWING 15 17
FORGOING 13 16
FOUNDING 13 17
FOUTRING 12 15
FRABBING 16 20
FRACKING 18 21
FRACTING 14 17
FRAGGING 14 18
FRAISING 12 14
FRANKING 16 19
FRAPPING 16 20
FREAKING 16 18
FREEZING 21 23
FRESHING 15 16
FRETTING 12 14
FRICKING 18 21
FRIDGING 14 17
FRIEZING 21 23
FRIGGING 14 18
FRILLING 12 16
FRINGING 13 17
FRISKING 16 18
FRISTING 12 14
FRITTING 12 14
FRITZING 21 23
FRIZZING 30 32
FROCKING 18 21
FROGGING 14 18
FROGLING 13 17
FRONTING 12 15
FROSTING 12 14
FROTHING 15 16
FROWNING 15 18
FRUGGING 14 19
FRUITING 12 15
FRUMPING 16 21
FRUSHING 15 17
FUDDLING 14 18
FUELLING 12 17
FUMBLING 16 22
FUNGOING 13 18
FUZZLING 30 34
GABBLING 14 20
GAGGLING 12 18
GALLYING 13 17
GALOPING 12 17
GAMBLING 14 20
GANCHING 15 19
GANGBANG 13 19
GANGLING 11 17
GANGSHAG 14 17
GARAGING 11 15
GARBLING 12 17
GARGLING 11 16
GAROTING 10 13
GATCHING 15 18
GAUCHING 15 19
GAUNTING 10 15
GAVELING 13 18
GELATING 10 14
GENTLING 10 15
GHASTING 13 15
GHESSING 13 15
GHOSTING 13 15
GIDDYING 15 17
GIGGLING 12 18
GILLYING 13 17
GIPSYING 15 18
GIRDLING 11 15
GIRTHING 13 15
GIUSTING 10 14
GLACEING 12 17
GLADDING 12 16
GLAIRING 10 14
GLAMMING 14 20
GLAMPING 14 20
GLANCING 12 18
GLASSING 10 14
GLAUMING 12 18
GLEAMING 12 17
GLEANING 10 15
GLEDGING 12 17
GLEEKING 14 18
GLEETING 10 14
GLENTING 10 15
GLIBBING 14 20
GLIFFING 16 20
GLINTING 10 15
GLITZING 19 23
GLOAMING 12 17
GLOATING 10 14
GLOMMING 14 20
GLOOMING 12 17
GLOOPING 12 17
GLOPPING 14 20
GLORYING 13 16
GLOSSING 10 14
GLOUTING 10 15
GLUGGING 12 19
GLUTTING 10 15
GNARLING 10 15
GNARRING 10 14
GNASHING 13 16
GNATLING 10 15
GOATLING 10 14
GOBBLING 14 20
GOGGLING 12 18
GOLLIWOG 13 17
GOLLYING 13 17
GOLLYWOG 16 19
GOOGLING 11 16
GOOSEGOG 11 14
GOUCHING 15 19
GRABBING 14 19
GRAFFING 16 19
GRAFTING 13 16
GRAINING 10 14
GRANTING 10 14
GRAPHING 15 18
GRASPING 12 16
GRASSING 10 13
GRAYLING 13 16
GREASING 10 13
GREAVING 13 17
GREEKING 14 17
GREENBUG 12 17
GREENING 10 14
GREESING 10 13
GREETING 10 13
GREINING 10 14
GRENNING 10 15
GRESSING 10 13
GRIDDING 12 15
GRIEVING 13 17
GRIFTING 13 16
GRIGGING 12 17
GRILLING 10 15
GRINDING 11 15
GRINNING 10 15
GRIPPING 14 19
GRITTING 10 13
GROANING 10 14
GROCKING 16 20
GROGGING 12 17
GROINING 10 14
GROKKING 18 21
GROOMING 12 16
GROOVING 13 17
GROSSING 10 13
GROUPING 12 17
GROUSING 10 14
GROUTING 10 14
GROWLING 13 17
GRUBBING 14 20
GRUDGING 12 17
GRUELING 10 15
GRUFFING 16 20
GRUMPING 14 20
GRUNTING 10 15
GUARDDOG 12 15
GUARDING 11 15
GUDDLING 12 17
GUESSING 10 14
GUESTING 10 14
GUGGLING 12 19
GUILTING 10 15
GUIMPING 14 20
GULCHING 15 20
GULLWING 13 19
GULLYING 13 18
GUNNYBAG 15 20
GURGLING 11 17
GUSSYING 13 16
GUTTLING 10 15
GUZZLING 28 33
GYPSYING 18 20
GYRATING 13 15
HABITING 14 16
HACKLING 18 21
HAGGLING 14 18
HAIRWING 15 16
HALFLING 15 18
HALLOING 12 15
HAMBLING 16 20
HANCHING 17 19
HANDLING 13 16
HAPPYING 19 21
HARRYING 15 15
HARSHING 15 15
HASSLING 12 14
HATCHING 17 18
HAUNTING 12 15
HAVENING 15 18
HAVERING 15 17
HEADBANG 15 17
HEADLONG 13 15
HEADRING 13 14
HEALDING 13 15
HEARSING 12 13
HEARTING 12 13
HECHTING 17 18
HECKLING 18 21
HEDDLING 14 16
HEDGEHOG 17 17
HEDGEPIG 16 18
HEISTING 12 13
HELLOING 12 15
HENNAING 12 15
HERRYING 15 15
HIGGLING 14 18
HIGHTING 16 17
HIKOIING 16 17
HILCHING 17 19
HILLOING 12 15
HINDWING 16 18
HINNYING 15 17
HIRELING 12 14
HIRPLING 14 17
HIRSLING 12 14
HITCHING 17 18
HOARDING 13 14
HOASTING 12 13
HOBBLING 16 20
HOCKLING 18 21
HOCUSING 14 17
HODDLING 14 16
HOGTYING 16 17
HOICKING 18 20
HOISTING 12 13
HOLLAING 12 15
HOLLOING 12 15
HOMAGING 15 18
HOMERING 14 16
HONDLING 13 16
HONEYING 15 16
HONGIING 13 16
HONORING 12 14
HOOSHING 15 15
HOPPLING 16 20
HOSEYING 15 15
HOTCHING 17 18
HOTELING 12 14
HOUFFING 18 20
HOUGHING 16 18
HOUNDING 13 16
HOURLONG 12 15
HOUSLING 12 15
HOVELING 15 18
HOVERING 15 17
HOWDYING 19 19
HOWFFING 21 22
HUCKLING 18 22
HUDDLING 14 17
HULLOING 12 16
HUMBLING 16 21
HUMORING 14 17
HUMPHING 19 22
HUNCHING 17 20
HURDLING 13 16
HURRAING 12 14
HURRYING 15 16
HURTLING 12 15
HUSTLING 12 15
HUTCHING 17 19
HUZZAING 30 32
HYDRAGOG 17 17
IDEATING 10 12
IGNITING 10 14
IGNORING 10 14
ILLUDING 10 15
ILLUMING 11 17
IMBASING 13 17
IMBIBING 15 20
IMBRUING 13 18
IMMEWING 16 20
IMMIXING 20 24
IMMURING 13 18
IMPALING 13 18
IMPAVING 16 21
IMPEDING 14 18
IMPLYING 16 20
IMPONING 13 18
IMPOSING 13 17
IMPUTING 13 18
INARMING 11 15
INCAGING 12 17
INCASING 11 15
INCAVING 14 19
INCEDING 12 16
INCISING 11 15
INCITING 11 15
INCOMING 13 18
INCUSING 11 16
INDEWING 13 16
INDEXING 17 20
INDITING 10 13
INDOWING 13 16
INDUCING 12 17
INFAMING 14 18
INFIXING 19 22
INFUSING 12 16
INGOTING 10 14
INHALING 12 15
INHERING 12 14
INHUMING 14 18
INISLING 9 13
INJURING 16 22
INLACING 11 16
INLAYING 12 15
INORBING 11 15
INSURING 9 13
INTONING 9 13
INURNING 9 14
INVADING 13 17
INVITING 12 16
INVOKING 16 20
IODATING 10 12
IODISING 10 12
IODIZING 19 21
IONISING 9 12
IONIZING 18 21
JABBLING 20 27
JACKLING 22 28
JANGLING 17 24
JANNYING 19 24
JAUNCING 18 25
JAUNSING 16 22
JAUNTING 16 22
JEELYING 19 23
JELLYING 19 24
JELUTONG 16 22
JEMMYING 23 28
JERQUING 25 30
JETTYING 19 22
JEWELING 19 24
JICKAJOG 29 35
JIGGLING 18 25
JIMMYING 23 28
JINGBANG 19 26
JINGLING 17 24
JIRBLING 18 24
JOGGLING 18 25
JOINTING 16 21
JOISTING 16 20
JOLLYING 19 24
JONESING 16 21
JOSTLING 16 21
JOUNCING 18 25
JOUSTING 16 21
JUGGLING 18 26
JUMARING 18 24
JUMBLING 20 28
JUSTLING 16 22
JUTTYING 19 23
KAIAKING 17 19
KAOLIANG 13 16
KAYAKING 20 21
KECKLING 19 23
KEMBOING 17 21
KETCHING 18 20
KETTLING 13 16
KIBBLING 17 22
KIDDYING 18 19
KIMBOING 17 21
KINDLING 14 18
KINGLING 14 19
KITTLING 13 16
KLAPPING 17 22
KLUDGING 15 20
KNACKING 19 23
KNAPPING 17 22
KNARRING 13 16
KNEADING 14 17
KNEELING 13 17
KNELLING 13 18
KNITTING 13 16
KNOBBING 17 22
KNOCKING 19 23
KNOLLING 13 18
KNOTTING 13 16
KNOUTING 13 17
KNURLING 13 18
KOTCHING 18 20
KOTOWING 16 18
KRAALING 13 16
KREESING 13 15
KRUMPING 17 22
KVELLING 16 21
LABELING 11 16
LABORING 11 15
LACEWING 14 18
LADENING 10 14
LAGERING 10 14
LAIPSING 11 15
LALLYGAG 13 17
LAMBLING 13 19
LANCHING 14 18
LASERING 9 12
LASSOING 9 12
LATCHING 14 17
LATENING 9 13
LAUCHING 14 18
LAUGHING 13 17
LAUNCING 11 17
LAYERING 12 14
LEACHING 14 17
LEAGUING 10 15
LEAPFROG 14 17
LEARNING 9 13
LEASHING 12 14
LEECHING 14 17
LEFTWING 15 18
LEGATING 10 14
LEGERING 10 14
LEMONING 11 16
LENITING 9 13
LETCHING 14 17
LEVEEING 12 16
LEVELING 12 17
LEVERING 12 16
LIAISING 9 12
LIBATING 11 15
LIBELING 11 16
LICHTING 14 17
LIFELONG 12 16
LIGATING 10 14
LIGHTING 13 16
LIKENING 13 17
LIMBOING 13 18
LIMITING 11 15
LINDYING 13 16
LITHOING 12 14
LITTLING 9 13
LIVEBLOG 14 19
LIVELONG 12 17
LIVENING 12 17
LIVERING 12 16
LOATHING 12 14
LOBBYING 16 20
LOCATING 11 15
LOLLYGAG 13 17
LONGEING 10 15
LORDLING 10 14
LOUNDING 10 15
LOUNGING 10 16
LOWERING 12 15
LOWNDING 13 17
LUMINING 11 17
LUNCHING 14 19
LUNGEING 10 16
LURCHING 14 18
LUSTRING 9 13
LUXATING 16 20
LYNCHING 17 20
MACKLING 17 22
MACULING 13 19
MADAMING 14 18
MAFFLING 17 21
MAHJONGG 22 27
MAJORING 18 23
MALAXING 18 22
MALGRING 12 17
MALICING 13 18
MAMBOING 15 20
MANAGING 12 17
MANEGING 12 17
MANGLING 12 18
MANTLING 11 16
MANURING 11 16
MARAGING 12 16
MARBLING 13 18
MARCHING 16 19
MARDYING 15 17
MARRYING 14 16
MASONING 11 15
MATCHING 16 19
MATURING 11 15
MAUGRING 12 17
MAUNDING 12 17
MEALYBUG 16 20
MEASLING 11 15
MEDALING 12 16
MEDDLING 13 17
MENACING 13 18
MENAGING 12 17
MENSHING 14 17
MERITING 11 14
METALING 11 15
METERING 11 14
MIAOUING 11 15
MIAOWING 14 17
MIAULING 11 16
MICATING 13 17
MIDDLING 13 17
MIMEOING 13 17
MINGLING 12 18
MINORING 11 15
MINUTING 11 16
MISCUING 13 18
MISDOING 12 15
MISGOING 12 16
MISLYING 14 17
MISTLING 11 15
MISUSING 11 15
MITCHING 16 19
MITERING 11 14
MIZZLING 29 33
MOBBLING 15 21
MODELING 12 16
MODEMING 14 18
MOISTING 11 14
MONEYBAG 16 19
MOOCHING 16 19
MOODYING 15 17
MORPHING 16 19
MORTLING 11 15
MOSEYING 14 16
MOTIVING 14 18
MOTORING 11 14
MOTTLING 11 15
MOUCHING 16 20
MOULDING 12 17
MOULTING 11 16
MOUNDING 12 17
MOUNTING 11 16
MOURNING 11 16
MOUSLING 11 16
MOUSSING 11 15
MOUSTING 11 15
MOUTHING 14 17
MOZZLING 29 33
MUDDLING 13 18
MUDDYING 16 19
MUDSLING 12 17
MUDSLUNG 12 18
MUFFLING 17 22
MUISTING 11 15
MULCHING 16 21
MULCTING 13 19
MULESING 11 16
MULSHING 14 18
MUMBLING 15 22
MUMMYING 18 23
MUNCHING 16 21
MUNITING 11 16
MUSCLING 13 19
MUTATING 11 15
MUTCHING 16 20
MUTINING 11 16
MUZZLING 29 34
MYSTAGOG 15 17
NAETHING 12 14
NANNYING 12 16
NAPOOING 11 15
NATURING 9 13
NAVVYING 18 22
NEEDLING 10 14
NEGATING 10 14
NEIGHING 13 16
NESTLING 9 13
NETTLING 9 13
NIBBLING 13 19
NICKLING 15 20
NIDATING 10 13
NIDERING 10 13
NIGGLING 11 17
NIPPLING 13 19
NOBBLING 13 19
NODDLING 11 15
NOINTING 9 13
NONBEING 11 16
NONCLING 11 17
NONUSING 9 14
NOODGING 11 15
NOODLING 10 14
NORTHING 12 14
NOTATING 9 12
NOTCHING 14 17
NOTICING 11 15
NOUSLING 9 14
NOVATING 12 16
NUANCING 11 17
NUBBLING 13 20
NUDZHING 22 25
NURDLING 10 15
NURSLING 9 14
NUTATING 9 13
NUZZLING 27 32
NYAFFING 18 20
NYMPHING 19 22
OBDURING 12 16
OBEAHING 14 16
OBJURING 18 24
OBLIGING 12 17
OCHERING 14 16
OFFERING 15 17
OLDENING 10 14
OLLIEING 9 13
OMITTING 11 14
ONCOMING 13 18
ONIONING 9 13
OPAQUING 20 24
OPIATING 11 14
OPPOSING 13 17
ORACLING 11 15
ORBITING 11 14
ORDERING 10 12
OSMOSING 11 14
OSNABURG 11 15
OTHERING 12 13
OTTERING 9 11
OUGHTING 13 16
OUTDOING 10 13
OUTFLING 12 16
OUTFLUNG 12 17
OUTGOING 10 14
OUTLYING 12 15
OUTSWING 12 15
OUTSWUNG 12 16
OUTVYING 15 18
OVERGANG 13 17
OVERHANG 15 17
OVERHUNG 15 18
OVERKING 16 19
OVERLONG 12 16
OVERWING 15 18
OXTERING 16 18
PACKFONG 20 24
PADDLING 13 17
PAINTING 11 15
PAKTHONG 18 20
PALATING 11 15
PALLYING 14 18
PALSYING 14 17
PANDYING 15 18
PANELING 11 16
PAPERING 13 17
PARADING 12 15
PARASANG 11 14
PARAWING 14 17
PARCHING 16 19
PAROLING 11 15
PARRYING 14 16
PARTYING 14 16
PATCHING 16 19
PATINING 11 15
PAWAWING 17 20
PEACHING 16 19
PEARCING 13 17
PEARLING 11 15
PEBBLING 15 21
PEDALING 12 16
PEDDLING 13 17
PEENGING 12 17
PEOPLING 13 18
PERCHING 16 19
PERILING 11 15
PERSUING 11 15
PERUSING 11 15
PESTLING 11 15
PETERING 11 14
PETTIFOG 14 16
PETTLING 11 15
PFENNING 14 19
PHANGING 15 19
PHARMING 16 19
PHEESING 14 16
PHEEZING 23 25
PHILABEG 16 19
PHILIBEG 16 19
PHISHING 17 18
PHONYING 17 19
PHOTOING 14 16
PHRASING 14 16
PHUTTING 14 17
PIAFFING 17 20
PICKLING 17 22
PICOTING 13 17
PIDDLING 13 17
PIERCING 13 17
PIFFLING 17 21
PIGHTING 15 18
PILOTING 11 15
PINCHBUG 18 23
PINCHING 16 20
PINDLING 12 17
PINGLING 12 18
PINGPONG 14 20
PIRATING 11 14
PITCHING 16 19
PIVOTING 14 18
PLAGUING 12 18
PLAIDING 12 16
PLAINING 11 16
PLAITING 11 15
PLANKING 15 20
PLANNING 11 17
PLANTING 11 16
PLAPPING 15 21
PLASHING 14 17
PLATTING 11 15
PLEADING 12 16
PLEASING 11 15
PLEATING 11 15
PLEDGING 13 18
PLIMMING 15 21
PLINGING 12 18
PLINKING 15 20
PLOATING 11 15
PLODDING 13 17
PLODGING 13 18
PLOGGING 13 19
PLONGING 12 18
PLONKING 15 20
PLOPPING 15 21
PLOTTING 11 15
PLOTZING 20 24
PLUCKING 17 23
PLUFFING 17 22
PLUGGING 13 20
PLUMBING 15 22
PLUMPING 15 22
PLUNGING 12 19
PLUNKING 15 21
PLUSSING 11 16
PLUTOING 11 16
POACHING 16 19
PODDLING 13 17
POESYING 14 16
POINDING 12 16
POINTING 11 15
POLICING 13 18
POLKAING 15 19
POLLIWIG 14 18
POLLIWOG 14 18
POLLYWIG 17 20
POLLYWOG 17 20
POLYDRUG 15 18
POMADING 14 18
POOCHING 16 19
POONCING 13 18
POONTANG 11 15
POOTLING 11 15
POPELING 13 18
POPPLING 15 21
PORKLING 15 19
PORNOMAG 13 17
POSITING 11 14
POSTDRUG 12 15
POTCHING 16 19
POUCHING 16 20
POUFFING 17 21
POUNCING 13 19
POUNDING 12 17
POWERING 14 17
POWNDING 15 19
POYNTING 14 17
PRAISING 11 14
PRANCING 13 18
PRANGING 12 17
PRANKING 15 19
PRATTING 11 14
PRAWNING 14 18
PREACING 13 17
PREASING 11 14
PREDYING 15 17
PREENING 11 15
PREEVING 14 18
PRENTING 11 15
PREPPING 15 20
PRESSING 11 14
PRESTING 11 14
PREVUING 14 19
PRICKING 17 21
PRIEVING 14 18
PRIGGING 13 18
PRILLING 11 16
PRIMMING 15 20
PRIMPING 15 20
PRINCING 13 18
PRINKING 15 19
PRINTING 11 15
PRISSING 11 14
PRODDING 13 16
PROGGING 13 18
PROINING 11 15
PROLLING 11 16
PROMOING 13 17
PRONGING 12 17
PRONKING 15 19
PROOFING 14 17
PROPPING 15 20
PROULING 11 16
PROWLING 14 18
PROYNING 14 17
PSALMING 13 18
PSHAWING 17 19
PSYCHING 19 21
PUDDLING 13 18
PUGGLING 13 20
PUMICING 15 21
PUMPKING 19 25
PUNCHBAG 18 23
PUNCHING 16 21
PUNGLING 12 19
PUNJIING 18 25
PUPATING 13 18
PUPPYING 18 23
PUREEING 11 15
PURFLING 14 19
PURPLING 13 19
PURSUING 11 16
PUTTYING 14 17
PUZZLING 29 34
QUACKING 24 28
QUADDING 20 23
QUAFFING 24 27
QUAILING 18 22
QUALMING 20 25
QUANDANG 19 23
QUANDONG 19 23
QUANTING 18 22
QUANTONG 18 22
QUASHING 21 23
QUATTING 18 21
QUEENING 18 22
QUEERING 18 21
QUELLING 18 23
QUERYING 21 23
QUESTING 18 21
QUETHING 21 23
QUEUEING 18 22
QUICHING 23 26
QUIETING 18 21
QUILLING 18 23
QUILTING 18 22
QUIPPING 22 27
QUIRKING 22 25
QUIRTING 18 21
QUISLING 18 22
QUITTING 18 21
QUIZZING 36 39
QUODDING 20 23
QUOIFING 21 24
QUOINING 18 22
QUOITING 18 21
QUONKING 22 26
QUOPPING 22 27
RABBLING 13 18
RADDLING 11 14
RADIOING 10 12
RAFFLING 15 18
RAGGLING 11 16
RALLYING 12 15
RALPHING 14 17
RAMBLING 13 18
RANCHING 14 17
RANKLING 13 17
RASSLING 9 12
RATCHING 14 16
RATTLING 9 12
RAUNGING 10 15
RAVAGING 13 17
RAVELING 12 16
RAVENING 12 16
RAVINING 12 16
RAZEEING 18 20
RAZORING 18 20
REACHING 14 16
REACTING 11 14
READDING 11 13
READYING 13 14
REARMING 11 14
REASTING 9 11
REBASING 11 14
REBATING 11 14
REBITING 11 14
REBORING 11 14
REBUKING 15 19
REBUYING 14 17
RECANING 11 15
RECCEING 13 17
RECCYING 16 19
RECEDING 12 15
RECITING 11 14
RECKLING 15 19
RECODING 12 15
RECULING 11 16
RECURING 11 15
RECUSING 11 15
REDATING 10 12
REDDLING 11 14
REDRYING 13 14
REDUCING 12 16
REDYEING 13 14
REECHING 14 16
REEDLING 10 13
REESTING 9 11
REFACING 14 17
REFILING 12 15
REFINING 12 15
REFIRING 12 14
REFIXING 19 21
REFLYING 15 17
REFRYING 15 16
REFUGING 13 17
REFUSING 12 15
REFUTING 12 15
REGALING 10 14
REGIVING 13 17
REGLUING 10 15
REHIRING 12 13
REHOMING 14 16
REIFYING 15 16
REIGNING 10 14
REINKING 13 16
REISTING 9 11
REKEYING 16 17
RELACING 11 15
RELATING 9 12
RELAXING 16 19
RELAYING 12 14
RELINING 9 13
RELIVING 12 16
RELUMING 11 16
REMAKING 15 18
REMATING 11 14
REMBLING 13 18
REMEDING 12 15
REMISING 11 14
REMIXING 18 21
REMOVING 14 18
RENAMING 11 15
RENAYING 12 14
RENEGING 10 14
RENEWING 12 15
RENEYING 12 14
REOILING 9 12
REORGING 10 13
REPAVING 14 18
REPAYING 14 16
REPINING 11 15
REPLYING 14 17
REPONING 11 15
REPOSING 11 14
REPURING 11 15
REPUTING 11 15
RERISING 9 11
RESAWING 12 14
RESAYING 12 13
RESCUING 11 15
RESEEING 9 11
RESEWING 12 14
RESIDING 10 12
RESILING 9 12
RESINING 9 12
RESITING 9 11
RESIZING 18 20
RESKUING 13 16
RESOLING 9 12
RESOWING 12 14
RESPRANG 11 14
RESPRING 11 14
RESPRUNG 11 15
RESTRING 9 11
RESTRUNG 9 12
RESUMING 11 15
RETAKING 13 15
RETAPING 11 14
RETAXING 16 18
RETCHING 14 16
RETIEING 9 11
RETILING 9 12
RETIMING 11 14
RETIRING 9 11
RETOXING 16 18
RETRYING 12 13
RETUNING 9 13
RETYPING 14 16
REURGING 10 14
REVELING 12 16
REVERING 12 15
REVILING 12 16
REVISING 12 15
REVIVING 15 19
REVOKING 16 19
REVOTING 12 15
REWAKING 16 18
REWAXING 19 21
REWIRING 12 14
REZONING 18 21
RICHTING 14 16
RIDDLING 11 14
RIDGLING 11 15
RIESLING 9 12
RIFFLING 15 18
RIGHTING 13 15
RIMPLING 13 18
RIPENING 11 15
RIPPLING 13 18
RIVALING 12 16
RIVETING 12 15
ROACHING 14 16
ROARMING 11 14
ROASTING 9 11
ROCKLING 15 19
RODEOING 10 12
ROGERING 10 13
ROGUEING 10 14
ROISTING 9 11
RONEOING 9 12
RONGGENG 11 16
ROOSTING 9 11
ROOTLING 9 12
ROSESLUG 9 12
ROSETING 9 11
ROSINING 9 12
ROSITING 9 11
ROTATING 9 11
ROUCHING 14 17
ROUGHING 13 16
ROUGHLEG 13 16
ROUNDING 10 14
ROUSTING 9 12
ROUTEING 9 12
ROWELING 12 15
ROWNDING 13 16
ROYSTING 12 13
ROZETING 18 20
ROZITING 18 20
RUBBLING 13 19
RUCKLING 15 20
RUDDLING 11 15
RUDDYING 14 16
RUFFLING 15 19
RULERING 9 13
RUMBAING 13 18
RUMBLING 13 19
RUMORING 11 15
RUMPLING 13 19
RUNKLING 13 18
RUSTLING 9 13
SABERING 11 14
SADDLING 11 14
SAIBLING 11 15
SAINTING 9 12
SALADANG 10 13
SALADING 10 13
SALERING 9 12
SALLYING 12 15
SALSAING 9 12
SALTOING 9 12
SALUTING 9 13
SALVOING 12 16
SAMBAING 13 17
SAMPLING 13 18
SANDLING 10 14
SAPPLING 13 18
SATINING 9 12
SAUNAING 9 13
SAUNTING 9 13
SAUTEING 9 12
SAVAGING 13 17
SAVEYING 15 17
SAVORING 12 15
SAVVYING 18 21
SCABBING 15 20
SCAFFING 17 20
SCAGGING 13 18
SCAILING 11 15
SCALAWAG 14 17
SCALDING 12 16
SCALPING 13 18
SCAMMING 15 20
SCAMPING 15 20
SCANNING 11 16
SCANTING 11 15
SCAPAING 13 17
SCARFING 14 17
SCARPING 13 17
SCARRING 11 14
SCARTING 11 14
SCATHING 14 16
SCATTING 11 14
SCAUDING 12 16
SCAUPING 13 18
SCAURING 11 15
SCENDING 12 16
SCENTING 11 15
SCERNING 11 15
SCHEMING 16 19
SCLATING 11 15
SCOFFING 17 20
SCOGGING 13 18
SCOLDING 12 16
SCONCING 13 18
SCOOGING 12 16
SCOOPING 13 17
SCOOTING 11 14
SCORNING 11 15
SCORSING 11 14
SCOUGING 12 17
SCOUPING 13 18
SCOURING 11 15
SCOUTING 11 15
SCOWLING 14 18
SCOWPING 16 20
SCRAPING 13 17
SCREWING 14 17
SCRIBING 13 17
SCRIKING 15 18
SCRIVING 14 18
SCROMING 13 17
SCRUZING 20 24
SCUBAING 13 18
SCUDDING 13 17
SCUFFING 17 21
SCUGGING 13 19
SCULKING 15 20
SCULLING 11 17
SCULPING 13 19
SCUMMING 15 21
SCUNGING 12 18
SCUPPAUG 15 21
SCURRING 11 15
SCUZZBAG 31 35
SCYTHING 17 18
SDAINING 10 13
SDAYNING 13 15
SDEINING 10 13
SEAGOING 10 13
SEARCING 11 14
SECEDING 12 15
SECURING 11 15
SEDATING 10 12
SEDUCING 12 16
SEEDLING 10 13
SEETHING 12 13
SEGUEING 10 14
SELADANG 10 13
SEMBLING 13 18
SERENING 9 12
SERRYING 12 13
SETTLING 9 12
SEVERING 12 15
SEWERING 12 14
SHACKING 18 20
SHAFTING 15 16
SHAGGING 14 17
SHAMMING 16 19
SHANKING 16 18
SHANTUNG 12 15
SHARKING 16 17
SHARPING 14 16
SHASHING 15 15
SHAULING 12 15
SHAWLING 15 17
SHEADING 13 14
SHEAFING 15 16
SHEALING 12 14
SHEARING 12 13
SHEARLEG 12 13
SHEAVING 15 17
SHEDDING 14 15
SHEELING 12 14
SHEENING 12 14
SHEEPDOG 15 16
SHEERING 12 13
SHEERLEG 12 13
SHEETING 12 13
SHEILING 12 14
SHELFING 15 17
SHELLING 12 15
SHELVING 15 18
SHENDING 13 15
SHETTING 12 13
SHIELING 12 14
SHIFTING 15 16
SHILLING 12 15
SHIMMING 16 19
SHINNING 12 15
SHIPPING 16 19
SHIRKING 16 17
SHIRRING 12 13
SHIRTING 12 13
SHITTING 12 13
SHIVVING 18 21
SHOALING 12 14
SHOCKING 18 20
SHOGGING 14 17
SHOOLING 12 14
SHOOTING 12 13
SHOPPING 16 19
SHORTING 12 13
SHOTTING 12 13
SHOUTING 12 14
SHOWDING 16 17
SHOWRING 15 16
SHREWING 15 16
SHRIKING 16 17
SHRINING 12 14
SHRIVING 15 17
SHROVING 15 17
SHROWING 15 16
SHUCKING 18 21
SHUNNING 12 16
SHUNTING 12 15
SHUSHING 15 16
SHUTTING 12 14
SICHTING 14 16
SICKLING 15 19
SIDELING 10 13
SIDELONG 10 13
SIFFLING 15 18
SIGHTING 13 15
SILAGING 10 14
SIMPLING 13 18
SINEWING 12 15
SINGEING 10 14
SINGLING 10 15
SINGSONG 10 14
SIPPLING 13 18
SIRUPING 11 15
SIZZLING 27 30
SKAILING 13 16
SKANKING 17 20
SKEARING 13 15
SKEDDING 15 17
SKEERING 13 15
SKEINING 13 16
SKELPING 15 19
SKENNING 13 17
SKEPPING 17 21
SKERRING 13 15
SKETTING 13 15
SKIDDING 15 17
SKIFFING 19 21
SKILLING 13 17
SKIMMING 17 21
SKIMPING 17 21
SKINKING 17 20
SKINNING 13 17
SKIORING 13 15
SKIPPING 17 21
SKIRLING 13 16
SKIRRING 13 15
SKIRTING 13 15
SKLATING 13 16
SKOALING 13 16
SKOFFING 19 21
SKOGGING 15 19
SKOLLING 13 17
SKRIKING 17 19
SKUGGING 15 20
SKULKING 17 21
SKULLING 13 18
SKUNKING 17 21
SLABBING 13 18
SLACKING 15 19
SLAGGING 11 16
SLAMMING 13 18
SLANGING 10 15
SLANTING 9 13
SLAPPING 13 18
SLARTING 9 12
SLASHING 12 14
SLATTING 9 12
SLEAVING 12 16
SLEAZING 18 21
SLEDDING 11 14
SLEDGING 11 15
SLEEKING 13 16
SLEEPING 11 15
SLEETING 9 12
SLEEVING 12 16
SLICKING 15 19
SLIMEBAG 13 17
SLIMMING 13 18
SLINGING 10 15
SLINKING 13 17
SLIPPING 13 18
SLITTING 9 12
SLOBBING 13 18
SLOGGING 11 16
SLOOMING 11 15
SLOPPING 13 18
SLORMING 11 15
SLOSHING 12 14
SLOTHING 12 14
SLOTTING 9 12
SLUBBING 13 19
SLUDGING 11 16
SLUFFING 15 19
SLUGGING 11 17
SLUICING 11 16
SLUMMING 13 19
SLUMPING 13 19
SLURPING 11 16
SLURRING 9 13
SLUSHING 12 15
SMAAKING 15 18
SMACKING 17 21
SMALLING 11 16
SMALMING 13 18
SMARMING 13 17
SMARTING 11 14
SMASHING 14 16
SMEARING 11 14
SMEEKING 15 18
SMEIKING 15 18
SMELLING 11 16
SMELTING 11 15
SMERKING 15 18
SMIRKING 15 18
SMIRRING 11 14
SMIRTING 11 14
SMISHING 14 16
SMITHING 14 16
SMITTING 11 14
SMOCKING 17 21
SMOILING 11 15
SMOOGING 12 16
SMOORING 11 14
SMOOTING 11 14
SMOUSING 11 15
SMOUTING 11 15
SMOYLING 14 17
SMUDGING 13 18
SMUGGING 13 19
SMURFING 14 18
SMURRING 11 15
SMUSHING 14 17
SMUTTING 11 15
SNACKING 15 19
SNAFUING 12 16
SNAGGING 11 16
SNAILING 9 13
SNAPPING 13 18
SNARFING 12 15
SNARLING 9 13
SNARRING 9 12
SNASHING 12 14
SNEAKING 13 16
SNEAPING 11 15
SNEBBING 13 18
SNECKING 15 19
SNEDDING 11 14
SNEERING 9 12
SNEEZING 18 21
SNELLING 9 14
SNIBBING 13 18
SNICKING 15 19
SNIFFING 15 18
SNIFTING 12 15
SNIGGING 11 16
SNIPPING 13 18
SNIRTING 9 12
SNOBLING 11 16
SNODDING 11 14
SNOGGING 11 16
SNOODING 10 13
SNOOKING 13 16
SNOOLING 9 13
SNOOPING 11 15
SNOOTING 9 12
SNOOZING 18 21
SNORTING 9 12
SNOTTING 9 12
SNOUTING 9 13
SNOWKING 16 19
SNUBBING 13 19
SNUDGING 11 16
SNUFFING 15 19
SNUGGING 11 17
SNUSHING 12 15
SOBERING 11 14
SOFTLING 12 15
SOLACING 11 15
SOLATING 9 12
SOMBRING 13 17
SOOCHONG 14 16
SOOTHING 12 13
SOPITING 11 14
SOUCHONG 14 17
SOUGHING 13 16
SOUNDING 10 14
SOUPLING 11 16
SOURCING 11 15
SOUTHING 12 14
SOWFFING 18 20
SOWNDING 13 16
SOWSSING 12 14
SOWTHING 15 16
SOZZLING 27 30
SPAGGING 13 18
SPAINING 11 15
SPALLING 11 16
SPALTING 11 15
SPAMMING 15 20
SPANGING 12 17
SPANKING 15 19
SPANNING 11 16
SPARGING 12 16
SPARKING 15 18
SPARLING 11 15
SPARRING 11 14
SPASMING 13 17
SPATTING 11 14
SPAWLING 14 18
SPAWNING 14 18
SPAZZING 29 32
SPEAKING 15 18
SPEANING 11 15
SPEARING 11 14
SPECCING 15 20
SPECKING 17 21
SPECTING 13 17
SPEEDING 12 15
SPEELING 11 15
SPEERING 11 14
SPEILING 11 15
SPEIRING 11 14
SPELDING 12 16
SPELLING 11 16
SPENDING 12 16
SPERLING 11 15
SPERRING 11 14
SPERSING 11 14
SPETTING 11 14
SPHERING 14 16
SPIELING 11 15
SPIERING 11 14
SPIFFING 17 20
SPILLING 11 16
SPIMMING 15 20
SPINKING 15 19
SPINNING 11 16
SPIRLING 11 15
SPIRTING 11 14
SPITTING 11 14
SPLAYING 14 17
SPLICING 13 18
SPLINING 11 16
SPOILING 11 15
SPONGING 12 17
SPONSING 11 15
SPOOFING 14 17
SPOOKING 15 18
SPOOLING 11 15
SPOOMING 13 17
SPOONING 11 15
SPOORING 11 14
SPORTING 11 14
SPOTTING 11 14
SPOUSING 11 15
SPOUTING 11 15
SPRAYING 14 16
SPREEING 11 14
SPRITZIG 20 22
SPRUCING 13 18
SPUDDING 13 17
SPUNKING 15 20
SPURLING 11 16
SPURNING 11 16
SPURRING 11 15
SPURTING 11 15
SQUARING 18 21
SQUIRING 18 21
STABBING 13 17
STABLING 11 15
STACKING 15 18
STAFFING 15 17
STAGGING 11 15
STAINING 9 12
STALKING 13 16
STALLING 9 13
STAMPING 13 17
STANDING 10 13
STANGING 10 14
STANKING 13 16
STAPLING 11 15
STAPPING 13 17
STARKING 13 15
STARLING 9 12
STARNING 9 12
STARRING 9 11
STARTING 9 11
STARVING 12 15
STASHING 12 13
STAUNING 9 13
STAYNING 12 14
STEADING 10 12
STEALING 9 12
STEAMING 11 14
STEANING 9 12
STEARING 9 11
STEDDING 11 13
STEEDING 10 12
STEEKING 13 15
STEELING 9 12
STEEMING 11 14
STEENING 9 12
STEEPING 11 14
STEERING 9 11
STEEVING 12 15
STEINING 9 12
STELLING 9 13
STEMMING 13 17
STENDING 10 13
STENNING 9 13
STENTING 9 12
STEPPING 13 17
STERLING 9 12
STERNING 9 12
STERVING 12 15
STETTING 9 11
STICKING 15 18
STIFFING 15 17
STIFLING 12 15
STILLING 9 13
STILTING 9 12
STIMYING 14 16
STINGING 10 14
STINKBUG 15 19
STINKING 13 16
STINTING 9 12
STIRRING 9 11
STOBBING 13 17
STOCKING 15 18
STODGING 11 14
STOITING 9 11
STOMPING 13 17
STONERAG 9 11
STONKING 13 16
STONNING 9 13
STONYING 12 14
STOOGING 10 13
STOOKING 13 15
STOOLING 9 12
STOOPING 11 14
STOOZING 18 20
STOPPING 13 17
STORMING 11 14
STORYING 12 13
STOTTING 9 11
STOUNING 9 13
STRAFING 12 14
STRAVAIG 12 14
STRAWING 12 14
STRAYING 12 13
STREWING 12 14
STRIDING 10 12
STRIKING 13 15
STRIPING 11 14
STRIVING 12 15
STROBING 11 14
STROKING 13 15
STROWING 12 14
STROYING 12 13
STUBBING 13 18
STUDDING 11 14
STUDYING 13 15
STUFFING 15 18
STUMMING 13 18
STUMPING 13 18
STUNNING 9 14
STUNTING 9 13
STURTING 9 12
STYMYING 17 18
SUBDUING 12 17
SUCKLING 15 20
SUDATING 10 13
SUGARING 10 14
SULLYING 12 16
SUPERBUG 13 18
SUPERING 11 15
SUPPLING 13 19
SUTTLING 9 13
SUTURING 9 13
SVEDBERG 15 18
SWABBING 16 20
SWACKING 18 21
SWAGGING 14 18
SWAINING 12 15
SWAMPING 16 20
SWANKING 16 19
SWANNING 12 16
SWANSONG 12 15
SWAPPING 16 20
SWARDING 13 15
SWARFING 15 17
SWARMING 14 17
SWARVING 15 18
SWASHING 15 16
SWATHING 15 16
SWATTING 12 14
SWAYLING 15 17
SWEALING 12 15
SWEARING 12 14
SWEATING 12 14
SWEELING 12 15
SWEEPING 14 17
SWEERING 12 14
SWEETING 12 14
SWEIRING 12 14
SWELLING 12 16
SWELTING 12 15
SWERFING 15 17
SWERVING 15 18
SWIFTING 15 17
SWIGGING 14 18
SWILLING 12 16
SWIMMING 16 20
SWINGING 13 17
SWINKING 16 19
SWIRLING 12 15
SWISHING 15 16
SWISSING 12 14
SWIZZING 30 32
SWOBBING 16 20
SWOFFING 18 20
SWOONING 12 15
SWOOPING 14 17
SWOPPING 16 20
SWORDING 13 15
SWOTTING 12 14
SWOUNING 12 16
SYNCHING 17 19
SYRUPING 14 17
TABBYING 16 19
TABERING 11 14
TABOOING 11 14
TABORING 11 14
TACKLING 15 19
TAGALONG 10 14
TAIGLING 10 14
TAINTING 9 12
TALCKING 15 19
TALLYING 12 15
TAMMYING 16 19
TANGLING 10 15
TANGOING 10 14
TAPERING 11 14
TAPETING 11 14
TARDYING 13 14
TARRYING 12 13
TASERING 9 11
TATTLING 9 12
TAUNTING 9 13
TAVERING 12 15
TEACHING 14 16
TEAGLING 10 14
TEAZLING 18 21
TEENDING 10 13
TEETHING 12 13
TEINDING 10 13
TELEXING 16 19
TEMPTING 13 17
TENONING 9 13
TENURING 9 13
THACKING 18 20
THANKING 16 18
THEEKING 16 17
THERBLIG 14 16
THICKING 18 20
THIEVING 15 17
THIGGING 14 17
THINKING 16 18
THINNING 12 15
THIRDING 13 14
THIRLING 12 14
THONGING 13 16
THORNING 12 14
THRAWING 15 16
THRIVING 15 17
THROEING 12 13
THRONING 12 14
THROWING 15 16
THUDDING 14 16
THUMBING 16 20
THUMPING 16 20
THUNKING 16 19
TICKLING 15 19
TIDDLING 11 14
TINCTING 11 15
TINGEING 10 14
TINGLING 10 15
TINKLING 13 17
TIPPLING 13 18
TIRELING 9 12
TISSUING 9 12
TITTLING 9 12
TITULING 9 13
TITUPING 11 15
TJANTING 16 21
TOADYING 13 14
TOASTING 9 11
TODDLING 11 14
TOGGLING 11 16
TOKENING 13 16
TOMMYING 16 19
TONGUING 10 15
TOODLING 10 13
TOOTHING 12 13
TOOTLING 9 12
TOOTSING 9 11
TOPPLING 13 18
TORCHING 14 16
TORQUING 18 21
TOTALING 9 12
TOTTRING 9 11
TOUCHING 14 17
TOUGHING 13 16
TOUSLING 9 13
TOUZLING 18 22
TOWELING 12 15
TOWERING 12 14
TOWNLING 12 16
TRACKING 15 18
TRACTING 11 14
TRAIKING 13 15
TRAILING 9 12
TRAINING 9 12
TRAMMING 13 17
TRAMPING 13 17
TRANCING 11 15
TRANKING 13 16
TRANTING 9 12
TRAPPING 13 17
TRAPSING 11 14
TRASHING 12 13
TRAVELOG 12 15
TRAWLING 12 15
TRAYNING 12 14
TREADING 10 12
TREATING 9 11
TREBLING 11 15
TRECKING 15 18
TREKKING 17 19
TRENDING 10 13
TRESSING 9 11
TRIAGING 10 13
TRIALING 9 12
TRICKING 15 18
TRIFLING 12 15
TRIGGING 11 15
TRILLING 9 13
TRIMMING 13 17
TRIPLING 11 15
TRIPPING 13 17
TRITHING 12 13
TROAKING 13 15
TROATING 9 11
TROCKING 15 18
TROGGING 11 15
TROLLING 9 13
TROMPING 13 17
TROOPING 11 14
TROTHING 12 13
TROTTING 9 11
TROULING 9 13
TROUPING 11 15
TROUTING 9 12
TRUCKING 15 19
TRUDGING 11 15
TRUMPING 13 18
TRUNKING 13 17
TRUSSING 9 12
TRUSTING 9 12
TRYSTING 12 13
TUMBLING 13 19
TURTLING 9 13
TUSSLING 9 13
TUTORING 9 12
TWANGING 13 17
TWANKING 16 19
TWATTING 12 14
TWEAKING 16 18
TWEELING 12 15
TWEERING 12 14
TWEETING 12 14
TWEEZING 21 23
TWERKING 16 18
TWIGGING 14 18
TWILLING 12 16
TWILTING 12 15
TWINGING 13 17
TWINKING 16 19
TWINLING 12 16
TWINNING 12 16
TWIRLING 12 15
TWISTING 12 14
TWITTING 12 14
TWOCCING 16 20
TWOCKING 18 21
TYPTOING 14 16
TYRANING 12 14
ULCERING 11 16
ULLAGING 10 16
UMBERING 13 18
UMPIRING 13 18
UNACHING 14 18
UNAGEING 10 15
UNARMING 11 16
UNBALING 11 17
UNBARING 11 16
UNBODING 12 17
UNBONING 11 17
UNBOWING 14 19
UNBOXING 18 23
UNCAGING 12 18
UNCAKING 15 20
UNCAPING 13 19
UNCARING 11 16
UNCASING 11 16
UNCOPING 13 19
UNDARING 10 14
UNDATING 10 14
UNDERDOG 11 14
UNEDGING 11 16
UNENDING 10 15
UNERRING 9 13
UNFADING 13 17
UNFIXING 19 23
UNGAZING 19 24
UNGIVING 13 19
UNGLUING 10 17
UNGYVING 16 21
UNHELING 12 16
UNHIVING 15 19
UNIFYING 15 18
UNLACING 11 17
UNLADING 10 15
UNLAWING 12 17
UNLAYING 12 16
UNLIMING 11 17
UNLINING 9 15
UNLIVING 12 18
UNLOVING 12 18
UNMAKING 15 20
UNMEWING 14 19
UNMIXING 18 23
UNMOVING 14 20
UNPAYING 14 18
UNPILING 11 17
UNPOPING 13 19
UNRAKING 13 17
UNROBING 11 16
UNROPING 11 16
UNSATING 9 13
UNSAYING 12 15
UNSEEING 9 13
UNSEWING 12 16
UNSEXING 16 20
UNSPRUNG 11 17
UNSTRING 9 13
UNSTRUNG 9 14
UNTAMING 11 16
UNTAXING 16 20
UNTIEING 9 13
UNTILING 9 14
UNTIRING 9 13
UNTUNING 9 15
UNWANING 12 17
UNWIRING 12 16
UNWIVING 15 20
UNYOKING 16 19
UPCOMING 15 21
UPDATING 12 16
UPDIVING 15 20
UPDOMING 14 19
UPDRYING 15 18
UPENDING 12 17
UPGAZING 21 26
UPLAYING 14 18
UPMAKING 17 22
UPPILING 13 19
UPRATING 11 15
UPRISING 11 15
UPSIZING 20 24
UPSPRANG 13 18
UPSPRING 13 18
UPSPRUNG 13 19
UPTAKING 15 19
UPVOTING 14 19
USHERING 12 14
USURPING 11 16
UTTERING 9 12
VACATING 14 18
VALETING 12 16
VAMOSING 14 18
VAPORING 14 18
VAUCHING 17 21
VAULTING 12 17
VAUNCING 14 20
VAUNTING 12 17
VELURING 12 17
VENOMING 14 19
VENTRING 12 16
VIALLING 12 17
VIDEOING 13 16
VINEWING 15 19
VISIEING 12 15
VISITING 12 15
VISORING 12 15
VISTAING 12 15
VITTLING 12 16
VIZORING 21 24
VLOGGING 14 20
VOGUEING 13 18
VOLUMING 14 20
VOMITING 14 18
VOUCHING 17 21
VOYAGING 16 19
VROOMING 14 18
WABBLING 16 21
WADDLING 14 17
WADDYING 17 18
WAFERING 15 17
WAFFLING 18 21
WAGERING 13 16
WAGGLING 14 19
WAGONING 13 17
WAISTING 12 14
WAKENING 16 19
WALTZING 21 24
WAMBLING 16 21
WANDLING 13 17
WANGLING 13 18
WARBLING 14 18
WARSLING 12 15
WATCHDOG 18 19
WATCHING 17 19
WATERDOG 13 14
WATERING 12 14
WATERLOG 12 14
WATTLING 12 15
WAUFFING 18 21
WAUGHING 16 19
WAULKING 16 20
WAVERING 15 18
WAYGOING 16 18
WEAKLING 16 19
WEANLING 12 16
WEARYING 15 16
WECHTING 17 19
WEDELING 13 16
WEEKLONG 16 19
WEIGHING 16 18
WEIRDING 13 15
WELCHING 17 20
WELSHING 15 17
WENCHING 17 20
WHACKING 21 23
WHAMMING 19 22
WHANGING 16 19
WHAPPING 19 22
WHARFING 18 19
WHEELING 15 17
WHEEPING 17 19
WHEEZING 24 25
WHELMING 17 20
WHELPING 17 20
WHETTING 15 16
WHIDDING 17 18
WHIFFING 21 22
WHIGGING 17 20
WHIMMING 19 22
WHINGING 16 19
WHIPPING 19 22
WHIRLING 15 17
WHIRRING 15 16
WHISHING 18 18
WHISKING 19 20
WHISSING 15 16
WHISTING 15 16
WHITLING 15 17
WHIZBANG 26 28
WHIZZING 33 34
WHOMPING 19 22
WHOOFING 18 19
WHOOPING 17 19
WHOOTING 15 16
WHOPPING 19 22
WHORLING 15 17
WHUMPING 19 23
WHUPPING 19 23
WIBBLING 16 21
WIDDLING 14 17
WIDENING 13 16
WIDOWING 16 18
WIELDING 13 16
WIGGLING 14 19
WIGHTING 16 18
WILDLING 13 17
WILLYING 15 18
WIMBLING 16 21
WIMPLING 16 21
WINCHING 17 20
WINDLING 13 17
WINDRING 13 16
WINGDING 14 18
WINGEING 13 17
WINKLING 16 20
WINTLING 12 16
WISELING 12 15
WITCHING 17 19
WIZENING 21 24
WOBBLING 16 21
WOLFLING 15 19
WOMANING 14 18
WONGIING 13 17
WOOLDING 13 16
WOOPSING 14 17
WOOSHING 15 16
WORKSONG 16 18
WORRYING 15 16
WORSTING 12 14
WORTHING 15 16
WOUNDING 13 17
WRACKING 18 21
WRANGING 13 17
WRAPPING 16 20
WRASTING 12 14
WRATHING 15 16
WRAWLING 15 18
WRAXLING 19 22
WREAKING 16 18
WRECKING 18 21
WRESTING 12 14
WRETHING 15 16
WRICKING 18 21
WRINGING 13 17
WRISTING 12 14
WRITHING 15 16
WRONGING 13 17
WROOTING 12 14
WUZZLING 30 34
XEROXING 23 25
YABBYING 19 21
YACHTING 17 18
YEALMING 14 17
YEANLING 12 15
YEARDING 13 14
YEARLING 12 14
YEARLONG 12 14
YEARNING 12 14
YEASTING 12 13
YELDRING 13 15
YIELDING 13 15
YINGYANG 16 18
YODELING 13 15
YOICKING 18 20
YOKERING 16 17
YOLDRING 13 15
ZINCKING 24 28
ZIZZLING 36 39
ZUGZWANG 31 35

9-Letter Words That End With G

There are 3452 9-letter words that end with G:

Word Scrabble points Words With Friends points
ABDUCTING 15 20
ABHORRING 15 17
ABJECTING 21 27
ABOUNDING 13 18
ABRAIDING 13 16
ABRIDGING 14 18
ABROOKING 16 19
ABSCISING 14 18
ABSEILING 12 16
ABSENTING 12 16
ABSOLVING 15 20
ABSORBING 14 18
ABUILDING 13 18
ACCENDING 15 20
ACCENTING 14 19
ACCEPTING 16 21
ACCESSING 14 18
ACCINGING 15 21
ACCLOYING 17 21
ACCORDING 15 19
ACCOSTING 14 18
ACCRETING 14 18
ACCREWING 17 21
ACCURSING 14 19
ACHIEVING 18 21
ACKNOWING 19 23
ACQUIRING 21 25
ACQUITING 21 25
ACTIONING 12 16
ACTUATING 12 16
ACYLATING 15 18
ADDEEMING 14 17
ADDICTING 14 17
ADDOOMING 14 17
ADDUCTING 14 18
ADJOINING 18 23
ADJUDGING 20 26
ADJUSTING 18 23
ADMITTING 13 16
ADONISING 11 14
ADONIZING 20 23
ADREADING 12 14
ADSORBING 13 16
ADULATING 11 15
ADVANCING 16 21
ADVECTING 16 20
ADVERTING 14 17
ADWARDING 15 17
AERIFYING 16 17
AFFEARING 16 18
AFFECTING 18 21
AFFEERING 16 18
AFFIRMING 18 21
AFFORCING 18 21
AFFORDING 17 19
AFFRAYING 19 20
AGATISING 11 14
AGATIZING 20 23
AGENISING 11 15
AGENIZING 20 24
AGGRACING 14 19
AGGRADING 13 17
AGGRATING 12 16
AGITATING 11 14
AGONISING 11 15
AGONIZING 20 24
ALARUMING 12 17
ALIGHTING 14 17
ALLEDGING 12 17
ALLEGGING 12 18
ALLONGING 11 17
ALLOTTING 10 14
AMBUSHING 17 21
AMENAGING 13 18
AMOUNTING 12 17
ANALYSING 13 16
ANALYZING 22 25
ANCHORING 15 18
ANIMATING 12 16
ANNEALING 10 15
ANNULLING 10 17
ANODISING 11 14
ANODIZING 20 23
ANOINTING 10 14
ANSWERING 13 16
ANTHEMING 15 18
ANTIAGING 11 15
ANTICKING 16 20
ANTICLING 12 17
ANTIQUING 19 23
ANVILLING 13 19
APPAIRING 14 18
APPALLING 14 20
APPEALING 14 19
APPEARING 14 18
APPEASING 14 18
APPENDING 15 20
APPRISING 14 18
APPRIZING 23 27
APPROVING 17 22
ARABISING 12 15
ARABIZING 21 24
ARCHIVING 18 21
AREACHING 15 17
ARGUFYING 17 20
ARMOURING 12 16
AROINTING 10 13
AROYNTING 13 15
ARRANGING 11 15
ARREEDING 11 13
ARRESTING 10 12
ARTICLING 12 16
ARTMAKING 16 19
ASCENDING 13 17
ASCRIBING 14 18
ASHLARING 13 15
ASHLERING 13 15
ASKANCING 16 20
ASKANTING 14 17
ASPECTING 14 18
ASPERGING 13 17
ASPERSING 12 15
ASPORTING 12 15
ASSAILING 10 13
ASSARTING 10 12
ASSENTING 10 13
ASSERTING 10 12
ASSESSING 10 12
ASSIEGING 11 14
ASSIGNING 11 15
ASSISTING 10 12
ASSOILING 10 13
ASSORTING 10 12
ASSOTTING 10 12
ASSUAGING 11 15
ASSWAGING 14 17
ASTARTING 10 12
ASTERTING 10 12
ASTONYING 13 15
ASTUNNING 10 15
ATHEISING 13 14
ATHEIZING 22 23
ATOMISING 12 15
ATOMIZING 21 24
ATTACHING 15 17
ATTACKING 16 19
ATTAINING 10 13
ATTASKING 14 16
ATTENDING 11 14
ATTESTING 10 12
ATTORNING 10 13
ATTRITING 10 12
ATTUITING 10 13
AUDIBLING 13 18
AUMAILING 12 17
AUREOLING 10 14
AURIFYING 16 18
AUTHORING 13 15
AVAUNTING 13 18
AVENTRING 13 17
AVERAGING 14 18
AVOUCHING 18 22
AWAKENING 17 20
AZOTISING 19 21
AZOTIZING 28 30
BACKSWING 21 25
BADGERING 14 18
BAGELLING 13 19
BAGPIPING 17 23
BALANCING 14 20
BALLADING 13 18
BALLATING 12 17
BALLETING 12 17
BALLOTING 12 17
BALSAMING 14 19
BANDAGING 14 19
BANGSRING 13 18
BANISHING 15 18
BANJAXING 26 32
BANNERING 12 17
BANTERING 12 16
BAPTISING 14 18
BAPTIZING 23 27
BARBERING 14 18
BARKENING 16 20
BARNEYING 15 18
BARRAGING 13 17
BARRATING 12 15
BARRELING 12 16
BARTERING 12 15
BASIFYING 18 20
BASSETING 12 15
BATOONING 12 16
BATTELING 12 16
BATTENING 12 16
BATTERING 12 15
BAUCHLING 17 22
BEACONING 14 19
BEAUTYING 15 18
BEAVERING 15 19
BEBOPPING 18 24
BECALLING 14 20
BECALMING 16 22
BECAPPING 18 24
BECKONING 18 23
BECRIMING 16 21
BECURLING 14 20
BECURSING 14 19
BEDAMNING 15 20
BEDASHING 16 18
BEDAUBING 15 20
BEDECKING 19 23
BEDIMMING 17 22
BEDRAPING 15 19
BEDSPRING 15 19
BEDUCKING 19 24
BEDUMBING 17 23
BEDUNCING 15 21
BEDUNGING 14 20
BEDUSTING 13 17
BEELINING 12 17
BEFALLING 15 20
BEFITTING 15 18
BEFLEAING 15 19
BEFOAMING 17 21
BEFOGGING 17 22
BEFOOLING 15 19
BEFOULING 15 20
BEGALLING 13 19
BEGEMMING 17 23
BEGETTING 13 17
BEGGARING 14 19
BEGIFTING 16 20
BEGILDING 14 19
BEGINNING 13 19
BEGIRDING 14 18
BEGLERBEG 15 20
BEGNAWING 16 21
BEGRIMING 15 20
BEGUILING 13 19
BEGULFING 16 22
BEGUNKING 17 23
BEHEADING 16 18
BEHOLDING 16 19
BEHOOVING 18 21
BEHOWLING 18 21
BEKISSING 16 19
BEKNAVING 19 24
BELADYING 16 19
BELAUDING 13 18
BELEAPING 14 19
BELIEVING 15 20
BELLOWING 15 20
BELONGING 13 19
BEMADDING 16 20
BEMAULING 14 20
BEMEANING 14 19
BEMISTING 14 18
BEMOANING 14 19
BEMOCKING 20 25
BEMOILING 14 19
BEMUDDING 16 21
BENDAYING 16 19
BENETTING 12 16
BENUMBING 16 23
BEPATTING 14 18
BEPELTING 14 19
BEPITYING 17 20
BEPROSING 14 18
BEPUFFING 20 25
BEREAVING 15 19
BERHYMING 20 22
BERLEYING 15 18
BEROBBING 16 21
BESEEKING 16 19
BESEEMING 14 18
BESETTING 12 15
BESHAMING 17 20
BESHINING 15 18
BESIEGING 13 17
BESIGHING 16 19
BESINGING 13 18
BESITTING 12 15
BESLAVING 15 20
BESLIMING 14 19
BESMILING 14 19
BESMOKING 18 22
BESNOWING 15 19
BESORTING 12 15
BESOTTING 12 15
BESPICING 16 21
BESTOWING 15 18
BETEEMING 14 18
BETITLING 12 16
BETOILING 12 16
BETOSSING 12 15
BETRAYING 15 17
BETTERING 12 15
BEVELLING 15 21
BEWAILING 15 19
BEWEEPING 17 21
BEWETTING 15 18
BEWHORING 18 20
BEWIGGING 17 22
BEWORMING 17 21
BEWRAYING 18 20
BICKERING 18 22
BICYCLING 19 24
BILIMBING 16 22
BILLABONG 14 20
BILLETING 12 17
BILLOWING 15 20
BINTURONG 12 17
BIOMINING 14 19
BIOPSYING 17 20
BIRDIEING 13 16
BISECTING 14 18
BISHOPING 17 20
BISSONING 12 16
BITTERING 12 15
BLANCHING 17 22
BLANCOING 14 20
BLAZONING 21 26
BLEACHING 17 21
BLENCHING 17 22
BLIGHTING 16 20
BLOODYING 16 19
BLOOSMING 14 19
BLOTCHING 17 21
BOBOLLING 14 20
BOGARTING 13 17
BOLDENING 13 18
BOLLIXING 19 24
BOLLOXING 19 24
BONNETING 12 17
BONUSSING 12 17
BOOGEYING 16 19
BOOGIEING 13 17
BOOHOOING 15 17
BOOMERANG 14 18
BOOMSLANG 14 19
BORDERING 13 16
BORROWING 15 18
BOTHERING 15 17
BOTTOMING 14 18
BOWELLING 15 20
BOWSTRING 15 18
BOWSTRUNG 15 19
BOWWOWING 21 24
BRABBLING 16 22
BRAILLING 12 17
BRAIRDING 13 16
BRAMBLING 16 22
BRANCHING 17 21
BRANDLING 13 18
BRANDYING 16 19
BRANGLING 13 19
BRATTLING 12 16
BRAZENING 21 25
BREACHING 17 20
BREASTING 12 15
BREATHING 15 17
BREECHING 17 20
BREENGING 13 18
BREINGING 13 18
BREVETING 15 19
BRIGADING 14 18
BRISTLING 12 16
BRITTLING 12 16
BROACHING 17 20
BROASTING 12 15
BROCADING 15 19
BRODDLING 14 18
BROKERING 16 19
BROMATING 14 18
BROMISING 14 18
BROMIZING 23 27
BROOCHING 17 20
BRUNCHING 17 22
BUCKETING 18 23
BUDGETING 14 19
BUFFERING 18 22
BUFFETING 18 22
BUGGERING 14 20
BULLERING 12 18
BULLETING 12 18
BUMBAZING 25 31
BUMPERING 16 22
BUNKERING 16 21
BURDENING 13 18
BURLEYING 15 19
BURRAWANG 15 19
BURROWING 15 19
BUSHELING 15 19
BUTLERING 12 17
BUTTERING 12 16
BUTTONING 12 17
BYPASSING 17 20
CABALLING 14 20
CABBAGING 17 23
CABOBBING 18 24
CACHETING 17 20
CACHOLONG 17 21
CADENCING 15 20
CALCINING 14 20
CALEFYING 18 21
CALLUSING 12 18
CALVERING 15 20
CAMBERING 16 21
CAMPUSING 16 22
CANALLING 12 18
CANARYING 15 18
CANCELING 14 20
CANKERING 16 20
CANNONING 12 18
CANOPYING 17 21
CANTERING 12 16
CANTONING 12 17
CANVASING 15 20
CANYONING 15 19
CAPOTTING 14 18
CAPSIZING 23 27
CAPSULING 14 20
CAPTIVING 17 22
CAPTURING 14 19
CARCASING 14 18
CAREENING 12 16
CAREERING 12 15
CARESSING 12 15
CARNEYING 15 18
CAROLLING 12 17
CAROUSING 12 16
CARPETBAG 16 20
CARPETING 14 18
CARROMING 14 18
CARTONING 12 16
CASCADING 15 19
CASEATING 12 15
CASEFYING 18 20
CASKETING 16 19
CATFACING 17 21
CAUCUSING 14 20
CAVEATING 15 19
CAVERNING 15 20
CAVILLING 15 21
CAVORTING 15 19
CELLARING 12 17
CEMENTING 14 19
CENSORING 12 16
CENSURING 12 17
CENSUSING 12 17
CENTERING 12 16
CENTREING 12 16
CHALANING 15 19
CHAMMYING 22 25
CHASSEING 15 17
CHAUFFING 21 24
CHAUNCING 17 22
CHAUNGING 16 21
CHAUNTING 15 19
CHELATING 15 18
CHERRYING 18 19
CHERUPING 17 21
CHIACKING 21 24
CHIAUSING 15 18
CHICANING 17 21
CHICKLING 21 25
CHIEFLING 18 21
CHINCHING 20 23
CHISELING 15 18
CHIVVYING 24 27
CHORTLING 15 18
CHORUSING 15 18
CHUCKLING 21 26
CHURCHING 20 23
CHYACKING 24 26
CINDERING 13 17
CIPHERING 17 20
CITIFYING 18 20
CITYFYING 21 22
CLAMORING 14 19
CLARETING 12 16
CLATCHING 17 21
CLAVERING 15 20
CLEANSING 12 17
CLEARWING 15 19
CLENCHING 17 22
CLERKLING 16 21
CLIFFHANG 21 24
CLIFFHUNG 21 25
CLIMATING 14 19
CLIMAXING 21 26
CLINCHING 17 22
CLOSETING 12 16
CLOSURING 12 17
CLOTURING 12 17
CLUTCHING 17 22
COALISING 12 16
COALIZING 21 25
COCKERING 18 22
COCOONING 14 19
CODIFYING 19 21
CODRIVING 16 20
COEDITING 13 16
COEMPTING 16 21
COFFERING 18 21
COFFINING 18 22
COGNISING 13 18
COGNIZING 22 27
COHEADING 16 18
COHOSTING 15 17
COHOUSING 15 18
COJOINING 19 25
COLEADING 13 17
COLLAGING 13 19
COLLARING 12 17
COLLATING 12 17
COLLETING 12 17
COLLIDING 13 18
COLLUDING 13 19
COLOURING 12 17
COMBATING 16 21
COMBINING 16 22
COMMIXING 23 28
COMMONING 16 22
COMMOVING 19 25
COMMUNING 16 23
COMMUTING 16 22
COMPANING 16 22
COMPARING 16 21
COMPERING 16 21
COMPETING 16 21
COMPILING 16 22
COMPLYING 19 24
COMPOSING 16 21
COMPUTING 16 22
CONACRING 14 19
CONCAVING 17 23
CONCEDING 15 20
CONCISING 14 19
CONDOLING 13 18
CONDONING 13 18
CONDUCING 15 21
CONFIDING 16 20
CONFINING 15 20
CONFIXING 22 26
CONFUSING 15 20
CONFUTING 15 20
CONGEEING 13 18
CONGRUING 13 19
CONJEEING 19 25
CONJURING 19 26
CONNIVING 15 21
CONNOTING 12 17
CONSOLING 12 17
CONSPUING 14 20
CONSUMING 14 20
CONTUSING 12 17
CONVENING 15 21
CONVEXING 22 27
CONVEYING 18 22
CONVIVING 18 24
CONVOKING 19 24
CONVOYING 18 22
COOPERING 14 18
COORIEING 12 15
COOSENING 12 16
COOSINING 12 16
COOTCHING 17 20
COPPERING 16 21
COPPICING 18 24
CORBELING 14 19
CORDONING 13 17
CORNERING 12 16
CORNICING 14 19
CORNUTING 12 17
CORRADING 13 16
CORRODING 13 16
CORSETING 12 15
CORVETING 15 19
COSHERING 15 17
COSIGNING 13 18
COSSETING 12 15
COSTUMING 14 19
COTTAGING 13 17
COTTERING 12 15
COTTISING 12 15
COTTONING 12 16
COUPONING 14 20
COURIEING 12 16
COURTLING 12 17
COVARYING 18 21
COWARDING 16 19
COWBOYING 20 23
COWHIDING 19 21
COWRITING 15 18
CRACKLING 18 23
CRANCHING 17 21
CRANKLING 16 21
CRANNYING 15 19
CRATERING 12 15
CRAVENING 15 20
CRAYONING 15 18
CREDITING 13 16
CREESHING 15 17
CREMATING 14 18
CRENELING 12 17
CRIBBLING 16 22
CRIMPLING 16 22
CRINKLING 16 21
CRIPPLING 16 22
CROODLING 13 17
CROTONBUG 14 19
CROUCHING 17 21
CRUDDLING 14 19
CRUMBLING 16 23
CRUMPLING 16 23
CRUNCHING 17 22
CRUNKLING 16 22
CRUSADING 13 17
CRUTCHING 17 21
CUCKOOING 18 23
CUDGELING 14 20
CUITERING 12 16
CUITTLING 12 17
CULTURING 12 18
CUMBERING 16 22
CUPELLING 14 21
CUPOLAING 14 20
CURETTING 12 16
CURRAJONG 19 25
CURRAWONG 15 19
CURREJONG 19 25
CURRIJONG 19 25
CURTSYING 15 18
CURVETING 15 20
CYANIDING 16 19
CYANISING 15 18
CYANIZING 24 27
CYCLISING 17 21
CYCLIZING 26 30
CYPHERING 20 22
DACKERING 17 20
DAGGERING 13 17
DAIKERING 15 17
DAMASKING 17 20
DAMPENING 15 20
DANDERING 12 15
DANGERING 12 16
DANNEBROG 13 17
DANTONING 11 15
DARKENING 15 18
DAUNERING 11 15
DAWNERING 14 17
DAYSPRING 16 18
DEACONING 13 17
DEADENING 12 15
DEAFENING 14 17
DEBAGGING 15 20
DEBARKING 17 20
DEBARRING 13 16
DEBEAKING 17 20
DEBELLING 13 18
DEBOSHING 16 18
DEBOSSING 13 16
DEBRIDING 14 17
DEBUDDING 15 19
DEBUGGING 15 21
DEBUNKING 17 22
DEBURRING 13 17
DEBUSSING 13 17
DECALLING 13 18
DECAMPING 17 22
DECANTING 13 17
DECARBING 15 19
DECEASING 13 16
DECEIVING 16 20
DECERNING 13 17
DECLARING 13 17
DECLAWING 16 20
DECLINING 13 18
DECOCTING 15 19
DECREEING 13 16
DECREWING 16 19
DECUPLING 15 21
DECURVING 16 21
DEDUCTING 14 18
DEEJAYING 21 24
DEEPENING 13 17
DEFANGING 15 19
DEFATTING 14 16
DEFEATING 14 16
DEFECTING 16 19
DEFENCING 16 20
DEFENDING 15 18
DEFENSING 14 17
DEFERRING 14 16
DEFLATING 14 17
DEFLEAING 14 17
DEFLEXING 21 24
DEFOAMING 16 19
DEFOGGING 16 20
DEFORCING 16 19
DEFORMING 16 19
DEFOULING 14 18
DEFRAYING 17 18
DEFUELING 14 18
DEFUNDING 15 19
DEGASSING 12 15
DEGEARING 12 15
DEGERMING 14 18
DEGLAZING 21 25
DEGOUTING 12 16
DEGRADING 13 16
DEGUMMING 16 22
DEGUSTING 12 16
DEHAIRING 14 15
DEHISCING 16 18
DEHORNING 14 16
DEHORTING 14 15
DEJECTING 20 25
DELAPSING 13 17
DELEADING 12 15
DELEAVING 14 18
DELINKING 15 19
DELISTING 11 14
DELOUSING 11 15
DELUNDUNG 12 18
DEMANDING 14 18
DEMANNING 13 18
DEMARKING 17 20
DEMASTING 13 16
DEMEANING 13 17
DEMENTING 13 17
DEMERGING 14 18
DEMERSING 13 16
DEMISTING 13 16
DEMITTING 13 16
DEMOBBING 17 22
DEMURRING 13 17
DENETTING 11 14
DEPARTING 13 16
DEPECHING 18 21
DEPENDING 14 18
DEPERMING 15 19
DEPICTING 15 19
DEPLANING 13 18
DEPLETING 13 17
DEPLORING 13 17
DEPLOYING 16 19
DEPLUMING 15 21
DEPORTING 13 16
DEPRAVING 16 20
DEPRIMING 15 19
DEPRIVING 16 20
DEQUEUING 20 24
DERAILING 11 14
DERANGING 12 16
DERATTING 11 13
DERIGGING 13 17
DESALTING 11 14
DESANDING 12 15
DESCALING 13 17
DESCRYING 16 18
DESEEDING 12 14
DESERTING 11 13
DESERVING 14 17
DESIGNING 12 16
DESISTING 11 13
DESORBING 13 16
DESPISING 13 16
DESPITING 13 16
DESTINING 11 14
DETACHING 16 18
DETAILING 11 14
DETAINING 11 14
DETECTING 13 16
DETERGING 12 15
DETERRING 11 13
DETESTING 11 13
DETICKING 17 20
DETORTING 11 13
DETOURING 11 14
DETRUDING 12 15
DEVALLING 14 19
DEVALUING 14 19
DEVEINING 14 18
DEVELLING 14 19
DEVESTING 14 17
DEVIATING 14 17
DEVILLING 14 19
DEVOICING 16 20
DEVOLVING 17 22
DEVOURING 14 18
DEWITTING 14 16
DEWOOLING 14 17
DEWORMING 16 19
DEZINCING 22 26
DIADEMING 14 17
DIALOGING 12 16
DIALYSING 14 16
DIALYZING 23 25
DIAPERING 13 16
DIARISING 11 13
DIARIZING 20 22
DICKERING 17 20
DICTATING 13 16
DIDDERING 13 15
DIESELING 11 14
DIFFERING 17 19
DIFFUSING 17 20
DIGESTING 12 15
DINNERING 11 15
DIPHTHONG 19 20
DIRECTING 13 16
DISABLING 13 17
DISARMING 13 16
DISCAGING 14 18
DISCASING 13 16
DISCIDING 14 17
DISCURING 13 17
DISEASING 11 13
DISEDGING 13 16
DISFAMING 16 19
DISHOMING 16 18
DISJUNING 18 24
DISLIKING 15 18
DISMAYING 16 18
DISOWNING 14 17
DISPACING 15 19
DISPONING 13 17
DISPOSING 13 16
DISPUTING 13 17
DISRATING 11 13
DISROBING 13 16
DISSAVING 14 17
DISTUNING 11 15
DISYOKING 18 19
DITHERING 14 15
DIVERGING 15 19
DIVERSING 14 17
DIVERTING 14 17
DIVESTING 14 17
DIVORCING 16 20
DIVULGING 15 21
DIVULSING 14 19
DOCKETING 17 20
DOCKISING 17 20
DOCKIZING 26 29
DOCTORING 13 16
DODDERING 13 15
DOGEARING 12 15
DOGGONING 13 18
DOGNAPING 14 19
DOLLOPING 13 18
DONDERING 12 15
DONUTTING 11 15
DOODLEBUG 14 18
DOUCHEBAG 18 21
DOWELLING 14 18
DOWNSWING 17 20
DRABBLING 15 20
DRAGGLING 13 18
DRAMATURG 13 16
DRAUNTING 11 15
DRENCHING 16 19
DRIBBLING 15 20
DRIVELING 14 18
DRIZZLING 29 32
DROWNDING 15 18
DRUMBLING 15 21
DUALISING 11 15
DUALIZING 20 24
DUBBINING 15 21
DUDDERING 13 16
DUPLEXING 20 25
DUSKENING 15 19
DWINDLING 15 19
EARTHLING 13 15
EASYGOING 14 16
EBONISING 12 16
EBONIZING 21 25
ECHOISING 15 17
ECHOIZING 24 26
ECLIPSING 14 19
EDUCATING 13 17
EFFECTING 18 21
EFFEIRING 16 18
EFFORCING 18 21
EFFULGING 17 22
EGOTISING 11 14
EGOTIZING 20 23
EGRESSING 11 14
ELEGISING 11 15
ELEGIZING 20 24
ELEVATING 13 17
ELICITING 12 16
ELOCUTING 12 17
ELOIGNING 11 16
EMANATING 12 16
EMBAILING 14 19
EMBALLING 14 20
EMBALMING 16 22
EMBANKING 18 23
EMBARKING 18 22
EMBARRING 14 18
EMBATHING 17 20
EMBEDDING 16 20
EMBLAZING 23 28
EMBLEMING 16 22
EMBODYING 18 21
EMBOGGING 16 22
EMBOGUING 15 21
EMBOILING 14 19
EMBOSKING 18 22
EMBOSSING 14 18
EMBRACING 16 21
EMBRAVING 17 22
EMBRUTING 14 19
EMBUSSING 14 19
EMBUSYING 17 21
EMICATING 14 18
EMMESHING 17 20
EMPAIRING 14 18
EMPARLING 14 19
EMPARTING 14 18
EMPAYRING 17 20
EMPERCING 16 21
EMPLACING 16 22
EMPLANING 14 20
EMPLOYING 17 21
EMPLUMING 16 23
EMULATING 12 17
ENAMELING 12 17
ENAMORING 12 16
ENARCHING 15 18
ENCALMING 14 20
ENCAMPING 16 22
ENCASHING 15 18
ENCHAFING 18 21
ENCHASING 15 18
ENCLAVING 15 21
ENCLOSING 12 17
ENCYSTING 15 18
ENDARTING 11 14
ENDEARING 11 14
ENDORSING 11 14
ENDOSSING 11 14
ENFLAMING 15 20
ENFOLDING 14 18
ENFORCING 15 19
ENFORMING 15 19
ENFRAMING 15 19
ENFREEING 13 16
ENGAOLING 11 16
ENGILDING 12 17
ENGIRDING 12 16
ENGLOBING 13 19
ENGORGING 12 17
ENGRACING 13 18
ENGRAVING 14 19
ENGULFING 14 20
ENHALOING 13 16
ENHANCING 15 19
ENJAMBING 21 28
ENJOINING 17 23
ENLARDING 11 15
ENLARGING 11 16
ENLINKING 14 19
ENLISTING 10 14
ENLOCKING 16 21
ENMESHING 15 18
ENNOBLING 12 18
ENOUNCING 12 18
ENPLANING 12 18
ENQUEUING 19 24
ENQUIRING 19 23
ENRANGING 11 16
ENRANKING 14 18
ENRICHING 15 18
ENRINGING 11 16
ENROLLING 10 15
ENROOTING 10 13
ENSEALING 10 14
ENSEAMING 12 16
ENSEARING 10 13
ENSERFING 13 16
ENSIGNING 11 16
ENSLAVING 13 18
ENSNARING 10 14
ENSOULING 10 15
ENSTYLING 13 16
ENTAILING 10 14
ENTAYLING 13 16
ENTHUSING 13 16
ENTITLING 10 14
ENTOILING 10 14
ENTOMBING 14 19
ENTWINING 13 17
ENWALLING 13 18
ENWINDING 14 18
ENWOMBING 17 22
EPATERING 12 15
EPILATING 12 16
EPISTLING 12 16
EPURATING 12 16
EQUALLING 19 24
EQUIPPING 23 28
EROTISING 10 12
EROTIZING 19 21
ESCARPING 14 18
ESCHEWING 18 20
ESCORTING 12 15
ESCOTTING 12 15
ESCRIBING 14 18
ESCROWING 15 18
ESLOINING 10 14
ESLOYNING 13 16
ESPOUSING 12 16
ESQUIRING 19 22
ESSOINING 10 13
ESTEEMING 12 15
ESTOPPING 14 18
ESTRAYING 13 14
ESTREPING 12 15
EVILDOING 14 18
EVIRATING 13 16
EVITATING 13 16
EVOCATING 15 19
EVOLUTING 13 18
EXAMINING 19 23
EXAMPLING 21 26
EXCAMBING 23 28
EXCEEDING 20 23
EXCELLING 19 24
EXCEPTING 21 25
EXCESSING 19 22
EXCLUDING 20 25
EXCRETING 19 22
EXCURSING 19 23
EXECUTING 19 23
EXEMPTING 21 25
EXFILLING 20 24
EXHORTING 20 21
EXPANDING 20 24
EXPECTING 21 25
EXPELLING 19 24
EXPENDING 20 24
EXPENSING 19 23
EXPERTING 19 22
EXPIATING 19 22
EXPLODING 20 24
EXPLORING 19 23
EXPORTING 19 22
EXPUGNING 20 26
EXPULSING 19 24
EXPUNGING 20 26
EXPURGING 20 25
EXSECTING 19 22
EXSERTING 17 19
EXTENDING 18 21
EXTIRPING 19 22
EXTOLLING 17 21
EXTORTING 17 19
EXTRUDING 18 21
EYELETING 13 15
FACETTING 15 18
FACTORING 15 18
FAGGOTING 15 19
FALLOWING 16 20
FALTERING 13 16
FAMISHING 18 20
FAMOUSING 15 19
FANFARING 16 19
FARROWING 16 18
FARSEEING 13 15
FASTENING 13 16
FATHERING 16 17
FATHOMING 18 20
FATIGUING 14 18
FATTENING 13 16
FATWAHING 19 20
FAVOURING 16 20
FEATURING 13 16
FELLATING 13 17
FELLOWING 16 20
FELTERING 13 16
FENAGLING 14 19
FERRELING 13 16
FERRETING 13 15
FERRULING 13 17
FESTERING 13 15
FETTERING 13 15
FEWTERING 16 18
FIBROSING 15 18
FIDGETING 15 18
FILIATING 13 16
FILLETING 13 17
FILLIPING 15 20
FILMGOING 16 21
FILTERING 13 16
FINAGLING 14 19
FINANCING 15 20
FINEERING 13 16
FINESSING 13 16
FINGERING 14 18
FINICKING 19 23
FINISHING 16 18
FIRSTLING 13 16
FISSURING 13 16
FLAMBEING 17 22
FLANCHING 18 22
FLASHBANG 18 21
FLAUNTING 13 18
FLAVORING 16 20
FLEDGLING 15 20
FLEECHING 18 21
FLENCHING 18 22
FLESHLING 16 19
FLETCHING 18 21
FLIGHTING 17 20
FLINCHING 18 22
FLITCHING 18 21
FLOUNCING 15 21
FLOUSHING 16 19
FLOWERING 16 19
FLURRYING 16 19
FOCUSSING 15 19
FODDERING 15 17
FOLIATING 13 16
FOLLOWING 16 20
FOMENTING 15 19
FONDUEING 14 18
FOOTERING 13 15
FORBODING 16 19
FOREDOING 14 16
FOREGOING 14 17
FORELLING 13 17
FORELYING 16 18
FORESTING 13 15
FORGIVING 17 21
FORHOOING 16 17
FORHOWING 19 20
FORLESING 13 16
FORMATING 15 18
FORPINING 15 19
FORRAYING 16 17
FORSAKING 17 19
FORSAYING 16 17
FORTUNING 13 17
FOSTERING 13 15
FOTHERING 16 17
FOUNDLING 14 19
FOUTERING 13 16
FRATCHING 18 20
FRAZZLING 31 34
FRECKLING 19 23
FRENCHING 18 21
FRENZYING 25 27
FRESCOING 15 18
FRIBBLING 17 22
FRICHTING 18 20
FRIENDING 14 17
FRIGHTING 17 19
FRIVOLING 16 20
FRIZZLING 31 34
FROUNCING 15 20
FROWSTING 16 18
FRUMPLING 17 23
FULLERING 13 18
FULMINING 15 21
FUNNELING 13 19
FURCATING 15 19
FURNACING 15 20
FURROWING 16 19
FUSKERING 17 20
GALLETING 11 16
GALLISING 11 16
GALLIZING 20 25
GALLOPING 13 19
GALLOWING 14 19
GALOCHING 16 20
GALOPPING 15 21
GALOSHING 14 17
GAMBITING 15 20
GAMBOLING 15 21
GAMIFYING 19 22
GAMMONING 15 21
GANDERING 12 16
GARDENING 12 16
GARISHING 14 16
GARNERING 11 15
GAROTTING 11 14
GARROTING 11 14
GARTERING 11 14
GASIFYING 17 19
GASTERING 11 14
GATHERING 14 16
GAUNCHING 16 21
GAVELLING 14 20
GAVOTTING 14 18
GAZANGING 21 26
GAZETTING 20 23
GAZUMPING 24 30
GEMMATING 15 20
GENDERING 12 16
GEOCODING 14 18
GESTATING 11 14
GESTURING 11 15
GETTERING 11 14
GEYSERING 14 16
GHERAOING 14 16
GHETTOING 14 16
GHILLYING 17 20
GIBBERING 15 20
GIBBETING 15 20
GIGGITING 13 18
GIMBALING 15 21
GIMLETING 13 18
GINGERING 12 17
GIZZENING 29 33
GLAMORING 13 18
GLIMPSING 15 21
GLOWERING 14 18
GLUNCHING 16 22
GLUTCHING 16 21
GOCHUJANG 23 29
GOFFERING 17 20
GOLDENING 12 17
GOLIASING 11 15
GOLLARING 11 16
GOLLERING 11 16
GOLLIWOGG 15 20
GOLLOPING 13 19
GOLOSHING 14 17
GOPHERING 16 19
GOSSIPING 13 17
GOSTERING 11 14
GOVERNING 14 19
GRABBLING 15 21
GRADATING 12 15
GRAITHING 14 16
GRANNYING 14 18
GRAPPLING 15 21
GRAVELING 14 19
GRECISING 13 17
GRECIZING 22 26
GREENLING 11 16
GREENWING 14 18
GRIDDLING 13 17
GRIMACING 15 20
GRIZZLING 29 33
GROUCHING 16 20
GROUNDHOG 15 18
GROUNDING 12 17
GROVELING 14 19
GRUBBLING 15 22
GRUELLING 11 17
GRUMBLING 15 22
GRUMPHING 18 23
GRUNTLING 11 17
GRUTCHING 16 20
GUFFAWING 20 24
GULLEYING 14 19
GUSSETING 11 15
GUTTATING 11 15
GUTTERING 11 15
HACHURING 18 20
HAGRIDING 15 17
HAINCHING 18 20
HAIRSTING 13 14
HALALLING 13 17
HALLOAING 13 16
HALLOOING 13 16
HALLOWING 16 19
HALTERING 13 15
HAMBONING 17 21
HAMMERING 17 20
HAMPERING 17 20
HAMSTRING 15 17
HAMSTRUNG 15 18
HANGARING 14 17
HANKERING 17 19
HANSELING 13 16
HAPPENING 17 21
HARASSING 13 14
HARBORING 15 17
HARDENING 14 16
HARKENING 17 19
HARMDOING 16 18
HARROWING 16 17
HARTENING 13 15
HASTENING 13 15
HATCHLING 18 20
HATTERING 13 14
HAUNCHING 18 21
HAVOCKING 22 25
HAYMAKING 22 23
HAZARDING 23 24
HEARTHRUG 16 16
HEARTLING 13 15
HECTORING 15 17
HEEHAWING 19 19
HELMETING 15 18
HERALDING 14 16
HEROISING 13 14
HEROIZING 22 23
HICCUPING 19 24
HIGHERING 17 18
HIJACKING 26 30
HILLOAING 13 16
HINDERING 14 16
HIRSELING 13 15
HITHERING 16 16
HOATCHING 18 19
HOBDAYING 19 20
HOCUSSING 15 18
HOGTIEING 14 16
HOICKSING 19 21
HOIDENING 14 16
HOLLERING 13 16
HOLLOAING 13 16
HOLLOOING 13 16
HOLLOWING 16 19
HONCHOING 18 20
HONOURING 13 16
HOODOOING 14 15
HOORAHING 16 16
HOORAYING 16 16
HOOROOING 13 14
HOOVERING 16 18
HOSTELING 13 15
HOTBOXING 22 24
HOTELLING 13 16
HOTTERING 13 14
HOUSELING 13 16
HOVELLING 16 20
HOYDENING 17 18
HULLOAING 13 17
HULLOOING 13 17
HUMECTING 17 21
HUMEFYING 21 23
HUMIFYING 21 23
HUMOURING 15 19
HUNGERING 14 18
HUNKERING 17 20
HURRAHING 16 17
HURRAYING 16 17
HUSHERING 16 17
HUZZAHING 34 35
HYDRATING 17 17
HYPHENING 21 22
ICONISING 12 16
ICONIZING 21 25
IDOLISING 11 14
IDOLIZING 20 23
IGNIFYING 17 20
ILLAPSING 12 17
IMAGINING 13 18
IMBALMING 16 22
IMBARKING 18 22
IMBARRING 14 18
IMBATHING 17 20
IMBEDDING 16 20
IMBLAZING 23 28
IMBODYING 18 21
IMBOSKING 18 22
IMBOSSING 14 18
IMBRUTING 14 19
IMBURSING 14 19
IMITATING 12 15
IMMASKING 18 22
IMMERGING 15 20
IMMERSING 14 18
IMMESHING 17 20
IMMITTING 14 18
IMPACTING 16 21
IMPAIRING 14 18
IMPARKING 18 22
IMPARLING 14 19
IMPARTING 14 18
IMPASTING 14 18
IMPAWNING 17 22
IMPELLING 14 20
IMPENDING 15 20
IMPINGING 15 21
IMPLATING 14 19
IMPLETING 14 19
IMPLODING 15 20
IMPLORING 14 19
IMPORTING 14 18
IMPOSTING 14 18
IMPROVING 17 22
IMPUGNING 15 22
IMPULSING 14 20
INARCHING 15 18
INBURNING 12 18
INCANTING 12 17
INCENSING 12 17
INCENTING 12 17
INCEPTING 14 19
INCHASING 15 18
INCLINING 12 18
INCLOSING 12 17
INCLUDING 13 19
INCURRING 12 17
INCURVING 15 21
INDARTING 11 14
INDENTING 11 15
INDICTING 13 17
INDORSING 11 14
INDUCTING 13 18
INDULGING 12 18
INFALLING 13 18
INFECTING 15 19
INFEFTING 16 19
INFERRING 13 16
INFESTING 13 16
INFILLING 13 18
INFIRMING 15 19
INFLAMING 15 20
INFLATING 13 17
INFLOWING 16 20
INFOLDING 14 18
INFORCING 15 19
INFORMING 15 19
INGESTING 11 15
INGLOBING 13 19
INGROWING 14 18
INGULFING 14 20
INHERCING 15 18
INHOLDING 14 17
INHOOPING 15 18
INJECTING 19 25
INLETTING 10 14
INLOCKING 16 21
INMESHING 15 18
INNERVING 13 18
INPOURING 12 17
INPUTTING 12 17
INQUERING 19 23
INQUIRING 19 23
INRUSHING 13 16
INSEAMING 12 16
INSEEMING 12 16
INSELBERG 12 16
INSERTING 10 13
INSETTING 10 13
INSISTING 10 13
INSNARING 10 14
INSOULING 10 15
INSPIRING 12 16
INSTATING 10 13
INSULTING 10 15
INTENDING 11 15
INTERGANG 11 15
INTERNING 10 14
INTERRING 10 13
INTITLING 10 14
INTOMBING 14 19
INTORTING 10 13
INTRUDING 11 15
INTUITING 10 14
INTWINING 13 17
INVENTING 13 18
INVERSING 13 17
INVERTING 13 17
INVESTING 13 17
INVOICING 15 20
INVOLVING 16 22
INWALLING 13 18
INWEAVING 16 20
INWICKING 19 23
INWINDING 14 18
INWORKING 17 20
IRIDISING 11 13
IRIDIZING 20 22
IRISATING 10 12
IRONISING 10 13
IRONIZING 19 22
IRRUPTING 12 16
ISLANDING 11 15
ISOLATING 10 13
ITEMISING 12 15
ITEMIZING 21 24
ITERATING 10 12
JABBERING 21 27
JACKETING 23 28
JALOUSING 17 23
JANNEYING 20 25
JAPANNING 19 26
JARGONING 18 24
JARLSBERG 19 24
JAWBONING 22 28
JEELIEING 17 22
JENNETING 17 23
JEWELLING 20 26
JIBBERING 21 27
JIGGERING 19 25
JIGSAWING 21 26
JINKERING 21 26
JITTERBUG 19 24
JITTERING 17 21
JOCKEYING 26 30
JOCKTELEG 23 28
JODELLING 18 24
JOLLEYING 20 25
JOYRIDING 21 24
JUDDERING 19 24
JUMARRING 19 25
JUNEATING 17 23
JUNIORING 17 23
JUNKETING 21 27
KABABBING 20 25
KABOBBING 20 25
KASHERING 17 18
KEBABBING 20 25
KEBOBBING 20 25
KENNELING 14 19
KERNELING 14 18
KEYNOTING 17 19
KIBITZING 25 28
KIBOSHING 19 21
KIDNAPING 17 21
KIPPERING 18 22
KITTENING 14 17
KLAXONING 21 25
KNAPPLING 18 24
KNIGHTING 18 21
KNOBBLING 18 24
KNUBBLING 18 25
KNUCKLING 20 26
KOREROING 14 16
KOSHERING 17 18
KOWTOWING 20 22
KURRAJONG 21 26
KURVEYING 20 23
KVETCHING 22 25
KYANISING 17 19
KYANIZING 26 28
KYBOSHING 22 23
LAAGERING 11 15
LABELLING 12 18
LABOURING 12 17
LACKERING 16 20
LACKEYING 19 22
LACTATING 12 16
LADDERING 12 15
LADIFYING 17 19
LADYFYING 20 21
LAICISING 12 16
LAICIZING 21 25
LAIRISING 10 13
LAIRIZING 19 22
LAMENTING 12 17
LAPPERING 14 19
LARGENING 11 16
LARIATING 10 13
LARRUPING 12 17
LATHERING 13 15
LATTICING 12 16
LAUNCHING 15 20
LAURELING 10 15
LAVEERING 13 17
LAVISHING 16 19
LAVOLTING 13 18
LAWGIVING 17 22
LAWMAKING 19 23
LAWYERING 16 18
LEADENING 11 15
LEASOWING 13 16
LEAVENING 13 18
LECHERING 15 18
LECTURING 12 17
LEDGERING 12 16
LEISURING 10 14
LENIFYING 16 19
LESIONING 10 14
LESSENING 10 14
LESSONING 10 14
LETTERING 10 13
LEVANTING 13 18
LEVELLING 13 19
LIBELLING 12 18
LIBRATING 12 16
LICENCING 14 20
LICENSING 12 17
LICHENING 15 19
LIGHTNING 14 18
LIMBERING 14 19
LINGERING 11 16
LINISHING 13 16
LIONISING 10 14
LIONIZING 19 23
LIPPENING 14 20
LIPPERING 14 19
LIQUATING 19 23
LIQUORING 19 23
LISTENING 10 14
LITTERBAG 12 15
LITTERBUG 12 16
LITTERING 10 13
LOADENING 11 15
LOCUSTING 12 17
LOITERING 10 13
LOLLOPING 12 18
LOOSENING 10 14
LOPPERING 14 19
LOUDENING 11 16
LOWSENING 13 17
LUMBERING 14 20
LUSTERING 10 14
MACHINING 17 21
MADDENING 14 18
MADEFYING 19 21
MAGICKING 19 24
MAISTRING 12 15
MAKUTUING 16 21
MALIGNING 13 19
MAMMERING 16 21
MANACLING 14 20
MANDATING 13 17
MANRIDING 13 17
MAPMAKING 20 25
MARAUDING 13 17
MARGINING 13 18
MARKETING 16 19
MAROONING 12 16
MARROWING 15 18
MARTYRING 15 17
MARVELING 15 20
MARVERING 15 19
MASSAGING 13 17
MASTERING 12 15
MATTERING 12 15
MAULGRING 13 19
MEASURING 12 16
MEDALLING 13 18
MEDIATING 13 16
MEEKENING 16 20
MELLOWING 15 20
MENTORING 12 16
MESSAGING 13 17
METALLING 12 17
MICKEYING 21 24
MICROBLOG 16 21
MIDWIFING 19 22
MIDWIVING 19 23
MIGRATING 13 17
MILDENING 13 18
MILDEWING 16 20
MIMICKING 20 25
MINIATING 12 16
MINIFYING 18 21
MINISHING 15 18
MINUETING 12 17
MIRRORING 12 15
MISACTING 14 18
MISADDING 14 17
MISAIMING 14 18
MISCITING 14 18
MISCODING 15 19
MISCUEING 14 19
MISDATING 13 16
MISEATING 12 15
MISFARING 15 18
MISFILING 15 19
MISFIRING 15 18
MISGAGING 14 19
MISGIVING 16 21
MISKEYING 19 21
MISLAYING 15 18
MISLIKING 16 20
MISLIVING 15 20
MISMAKING 18 22
MISMATING 14 18
MISMOVING 17 22
MISNAMING 14 19
MISPAGING 15 20
MISRATING 12 15
MISRULING 12 17
MISSAYING 15 17
MISSEEING 12 15
MISTAKING 16 19
MISTERING 12 15
MISTIMING 14 18
MISTUNING 12 17
MISTYPING 17 20
MISYOKING 19 21
MITHERING 15 17
MOCKERING 18 22
MODELLING 13 18
MODIFYING 19 21
MOIDERING 13 16
MOLDERING 13 17
MOLESTING 12 16
MONGERING 13 18
MONISHING 15 18
MONKEYING 19 22
MONTAGING 13 18
MONTHLING 15 19
MONTHLONG 15 19
MORALLING 12 17
MORRISING 12 15
MORSELING 12 16
MORTARING 12 15
MORTICING 14 18
MORTISING 12 15
MOTHERING 15 17
MOTIONING 12 16
MOUTERING 12 16
MUCKERING 18 23
MULLAHING 15 20
MULLERING 12 18
MULTIDRUG 13 18
MULTURING 12 18
MUMMERING 16 22
MUMMICHOG 21 26
MUNIFYING 18 22
MURDERING 13 17
MURMURING 14 20
MUSICKING 18 23
MUSTERING 12 16
MUTINYING 15 19
MUTTERING 12 16
MYSPACING 19 23
MYTHISING 18 19
MYTHIZING 27 28
NAPALMING 14 20
NARRATING 10 13
NARROWING 13 16
NATTERING 10 13
NAYSAYING 16 17
NAZIFYING 25 27
NEATENING 10 14
NECROSING 12 16
NEUTERING 10 14
NEVELLING 13 19
NICHERING 15 18
NICKELING 16 21
NICKERING 16 20
NICTATING 12 16
NIDDERING 12 15
NIDERLING 11 15
NIDGETING 12 16
NIDIFYING 17 19
NIELLOING 10 15
NIFFERING 16 19
NIGGERING 12 17
NIGHTLONG 14 18
NIPPERING 14 19
NITHERING 13 15
NITRATING 10 13
NITRIDING 11 14
NOCHELING 15 19
NONACTING 12 17
NONBITING 12 17
NONBUYING 15 20
NONCAKING 16 21
NONCODING 13 18
NONCOKING 16 21
NONDRYING 14 17
NONENDING 11 16
NONFADING 14 18
NONFLYING 16 20
NONJURING 17 24
NONLIVING 13 19
NONLOVING 13 19
NONMOVING 15 21
NONPAYING 15 19
NONRULING 10 16
NONVOTING 13 18
NOTIFYING 16 18
NOURSLING 10 15
NUGGETING 12 18
NUMBERING 14 20
NURSELING 10 15
NURTURING 10 15
OBELISING 12 16
OBELIZING 21 25
OBJECTING 21 27
OBLIQUING 21 26
OBSCURING 14 19
OBSERVING 15 19
OBSESSING 12 15
OBSIGNING 13 18
OBTAINING 12 16
OBTENDING 13 17
OBTESTING 12 15
OBTRUDING 13 17
OBTUNDING 13 18
OBVERTING 15 19
OBVIATING 15 19
OCCLUDING 15 21
OCCULTING 14 20
OCCUPYING 19 24
OCCURRING 14 19
OCTUPLING 14 20
ODORISING 11 13
ODORIZING 20 22
OFFENDING 17 20
OFFSPRING 18 21
OLFACTING 15 19
OMNIFYING 18 21
ONLOADING 11 15
ONLOOKING 14 18
ONRUSHING 13 16
ONSETTING 10 13
ONSHORING 13 15
OOMPAHING 17 20
OPERATING 12 15
OPPUGNING 15 22
OPTIONING 12 16
ORDAINING 11 14
ORGASMING 13 17
ORIENTING 10 13
ORPHANING 15 18
OSSIFYING 16 17
OSTENTING 10 13
OUGHLYING 17 20
OUGLIEING 11 16
OUTACTING 12 16
OUTADDING 12 15
OUTASKING 14 17
OUTBAKING 16 20
OUTBOXING 19 23
OUTBUYING 15 19
OUTCRYING 15 18
OUTDARING 11 14
OUTDATING 11 14
OUTDURING 11 15
OUTEATING 10 13
OUTFACING 15 19
OUTFIRING 13 16
OUTFLYING 16 19
OUTFOXING 20 23
OUTGAZING 20 24
OUTGIVING 14 19
OUTHIRING 13 15
OUTHYRING 16 17
OUTLAWING 13 17
OUTLAYING 13 16
OUTLINING 10 15
OUTLIVING 13 18
OUTLOVING 13 18
OUTMODING 13 17
OUTMOVING 15 20
OUTNAMING 12 17
OUTPACING 14 19
OUTRACING 12 16
OUTRAGING 11 15
OUTRATING 10 13
OUTRAVING 13 17
OUTRIDING 11 14
OUTROWING 13 16
OUTSAYING 13 15
OUTSEEING 10 13
OUTSPRANG 12 16
OUTSPRING 12 16
OUTSPRUNG 12 17
OUTTAKING 14 17
OUTVOTING 13 17
OUTWILING 13 17
OVERAWING 16 19
OVERDOING 14 17
OVEREYING 16 18
OVERGOING 14 18
OVERLYING 16 19
OVERSWING 16 19
OVERSWUNG 16 20
OVERUSING 13 17
OVULATING 13 18
OXALATING 17 20
OXIDATING 18 20
OXIDISING 18 20
OXIDIZING 27 29
OYSTERING 13 14
OZONATING 19 22
OZONISING 19 22
OZONIZING 28 31
PACIFYING 20 23
PACKAGING 19 24
PACKETING 18 22
PALLETING 12 17
PALPATING 14 19
PALTERING 12 16
PAMPERING 16 21
PANCAKING 18 23
PANDARING 13 17
PANDERING 13 17
PANELLING 12 18
PANFRYING 18 21
PANICKING 18 23
PANTILING 12 17
PARABLING 14 19
PARAPHING 17 20
PARBAKING 18 22
PARCELING 14 19
PARDONING 13 17
PARENTING 12 16
PARGETING 13 17
PARLAYING 15 18
PARLEYING 15 18
PARODYING 16 18
PARROTING 12 15
PARTAKING 16 19
PASEARING 12 15
PASSAGING 13 17
PASSALONG 12 16
PASTORING 12 15
PASTURING 12 16
PATENTING 12 16
PATTENING 12 16
PATTERING 12 15
PAUNCHING 17 22
PAUPERING 14 19
PECTISING 14 18
PECTIZING 23 27
PEDALLING 13 18
PEENGEING 13 18
PEINCTING 14 19
PELLETING 12 17
PELTERING 12 16
PENANCING 14 20
PENCILING 14 20
PENTICING 14 19
PENTISING 12 16
PEPPERING 16 21
PEPTISING 14 18
PEPTIZING 23 27
PERDURING 13 17
PERFUMING 17 22
PERFUSING 15 19
PERILLING 12 17
PERIODING 13 16
PERISHING 15 17
PERJURING 19 25
PERMUTING 14 19
PERTAKING 16 19
PERVADING 16 20
PESTERING 12 15
PETNAPING 14 19
PHIALLING 15 19
PHILLABEG 17 21
PHILLIBEG 17 21
PHILTRING 15 18
PHONATING 15 18
PHONEYING 18 20
PHOTOBLOG 17 20
PHREAKING 19 21
PICKAXING 25 29
PICKETING 18 22
PICTURING 14 19
PIECENING 14 19
PIGEONING 13 18
PILFERING 15 19
PILLAGING 13 19
PILLARING 12 17
PILLOWING 15 20
PINCERING 14 19
PINIONING 12 17
PINKENING 16 21
PIPETTING 14 18
PIQUETING 21 25
PISTOLING 12 16
PITTERING 12 15
PLACATING 14 19
PLAINSONG 12 17
PLANCHING 17 22
PLANTLING 12 18
PLAYGOING 16 20
PLAYTHING 18 20
PLEACHING 17 21
PLEUCHING 17 22
PLEUGHING 16 21
PLICATING 14 19
PLIGHTING 16 20
PLOUGHING 16 21
POCHAYING 20 22
POCKETING 18 22
PODIUMING 15 20
POETISING 12 15
POETIZING 21 24
POGROMING 15 20
POISONING 12 16
POLDERING 13 17
POLEAXING 19 23
POLISHING 15 18
POLLAXING 19 24
POLLENING 12 18
POLLUTING 12 18
POMMELING 16 22
POMPEYING 19 23
PONDERING 13 17
POOTERING 12 15
POPJOYING 24 29
POPPERING 16 21
PORTAGING 13 17
PORTERING 12 15
POSSETING 12 15
POSSUMING 14 19
POSTERING 12 15
POSTILING 12 16
POSTURING 12 16
POTASHING 15 17
POTATOBUG 14 18
POTHERING 15 17
POTHOLING 15 18
POTTERING 12 15
POUNCHING 17 22
POURSUING 12 17
POWDERING 16 19
POWTERING 15 18
POWWOWING 21 24
POYSONING 15 18
PRANCKING 18 23
PRANKLING 16 21
PRATTLING 12 16
PRAUNCING 14 20
PREACHING 17 20
PREACTING 14 18
PREARMING 14 18
PREASSING 12 15
PREBAKING 18 22
PREBUYING 17 21
PRECEDING 15 19
PRECISING 14 18
PRECODING 15 19
PRECURING 14 19
PREDATING 13 16
PREDRYING 16 18
PREFACING 17 21
PREFADING 16 19
PREFILING 15 19
PREFIRING 15 18
PREFIXING 22 25
PREGAMING 15 20
PREHIRING 15 17
PRELUDING 13 18
PREMAKING 18 22
PREMISING 14 18
PREMIXING 21 25
PREMOVING 17 22
PREPARING 14 18
PREPAVING 17 22
PREPAYING 17 20
PREPONING 14 19
PREPOSING 14 18
PRESAGING 13 17
PRESIDING 13 16
PRESSGANG 13 17
PRESUMING 14 19
PRETAPING 14 18
PRETTYING 15 17
PRETYPING 17 20
PREVENING 15 20
PREVISING 15 19
PREWIRING 15 18
PRICKLING 18 23
PRIESTING 12 15
PRISONING 12 16
PROBATING 14 18
PROCURING 14 19
PRODUCING 15 20
PROFANING 15 19
PROFILING 15 19
PROFITING 15 18
PROIGNING 13 18
PROLATING 12 16
PROLOGING 13 18
PROMISING 14 18
PROMOTING 14 18
PROMPTING 16 21
PRONATING 12 16
PROPAGING 15 20
PROPALING 14 19
PROPINING 14 19
PROPONING 14 19
PROPOSING 14 18
PRORATING 12 15
PROVIDING 16 20
PROVINING 15 20
PROVOKING 19 23
PRUSIKING 16 20
PUCKERING 18 23
PUDDENING 14 19
PUDDERING 14 18
PULLEYING 15 20
PULSATING 12 17
PULVERING 15 21
PUMMELING 16 23
PUNISHING 15 19
PURIFYING 18 21
PURPOSING 14 19
PURSEWING 15 19
PURVEYING 18 22
PUTTERING 12 16
QUACKLING 25 30
QUAEREING 19 22
QUARRYING 22 24
QUATCHING 24 27
QUAVERING 22 26
QUELCHING 24 28
QUENCHING 24 28
QUETCHING 24 27
QUIBBLING 23 29
QUIDDLING 21 25
QUIESCING 21 25
QUIGHTING 23 26
QUINCHING 24 28
QUITCHING 24 27
QUIVERING 22 26
RABATTING 12 15
RABBETING 14 18
RABBITING 14 18
RACEGOING 13 17
RACHETING 15 17
RACKETING 16 19
RADIATING 11 13
RADIUSING 11 14
RAFTERING 13 15
RAGOUTING 11 15
RAMIFYING 18 20
RAMPAGING 15 20
RANSOMING 12 16
RAPPELING 14 19
RAPTURING 12 16
RAREFYING 16 17
RARIFYING 16 17
RASTERING 10 12
RATIFYING 16 17
RATIONING 10 13
RATOONING 10 13
RATTENING 10 13
RATTLEBAG 12 15
RAUNCHING 15 19
RAVELLING 13 18
RAVISHING 16 18
RAWHIDING 17 18
REALISING 10 13
REALIZING 19 22
REALLYING 13 16
REARGUING 11 15
REARISING 10 12
REASONING 10 13
REAVOWING 16 19
REAWAKING 17 19
REBACKING 18 22
REBADGING 14 18
REBAITING 12 15
REBELLING 12 17
REBIDDING 14 17
REBILLING 12 17
REBINDING 13 17
REBODYING 16 18
REBOILING 12 16
REBOOKING 16 19
REBOOTING 12 15
REBRACING 14 18
REBUFFING 18 22
REBURYING 15 18
REBUTTING 12 16
RECALLING 12 17
RECANTING 12 16
RECAPPING 16 21
RECASTING 12 15
RECATALOG 12 15
RECEIVING 15 19
RECENSING 12 16
RECESSING 12 15
RECHEWING 18 20
RECKONING 16 20
RECLINING 12 17
RECLOSING 12 16
RECOALING 12 16
RECOATING 12 15
RECOCKING 18 22
RECOILING 12 16
RECOINING 12 16
RECOMBING 16 21
RECONNING 12 17
RECOOKING 16 19
RECOPYING 17 20
RECORDING 13 16
RECORKING 16 19
RECOUPING 14 19
RECOURING 12 16
RECOYLING 15 18
RECRATING 12 15
RECUILING 12 17
RECURRING 12 16
RECURVING 15 20
RECUTTING 12 16
RECYCLING 17 21
REDACTING 13 16
REDDENING 12 15
REDEALING 11 14
REDEEMING 13 16
REDEFYING 17 18
REDENYING 14 16
REDIALING 11 14
REDIPPING 15 19
REDLINING 11 15
REDOCKING 17 20
REDONNING 11 15
REDRAWING 14 16
REDRIVING 14 17
REDUBBING 15 20
REEARNING 10 13
REECHOING 15 17
REEDITING 11 13
REEVOKING 17 20
REFALLING 13 17
REFECTING 15 18
REFEEDING 14 16
REFEELING 13 16
REFELLING 13 17
REFENCING 15 19
REFERRING 13 15
REFILLING 13 17
REFILMING 15 19
REFINDING 14 17
REFITTING 13 15
REFLATING 13 16
REFLEXING 20 23
REFLOWING 16 19
REFLUXING 20 24
REFOLDING 14 17
REFOOTING 13 15
REFORGING 14 17
REFORMING 15 18
REFRAMING 15 18
REFUELING 13 17
REFUNDING 14 18
REFURBING 15 19
REGAINING 11 15
REGARDING 12 15
REGAUGING 12 17
REGEARING 11 14
REGESTING 11 14
REGIFTING 14 17
REGILDING 12 16
REGLAZING 20 24
REGLOWING 14 18
REGORGING 12 16
REGRADING 12 15
REGRATING 11 14
REGREDING 12 15
REGROWING 14 17
REHABBING 17 20
REHANGING 14 17
REHASHING 16 16
REHEARING 13 14
REHEATING 13 14
REHEELING 13 15
REHEMMING 17 20
REHINGING 14 17
REHOUSING 13 15
REIMAGING 13 17
REISSUING 10 13
REITERING 10 12
REJECTING 19 24
REJIGGING 19 25
REJOICING 19 24
REJOINING 17 22
REJUDGING 19 25
RELANDING 11 15
RELAPSING 12 16
RELEASING 10 13
RELENDING 11 15
RELENTING 10 14
RELETTING 10 13
RELIEVING 13 17
RELINKING 14 18
RELISHING 13 15
RELISTING 10 13
RELOADING 11 14
RELOANING 10 14
RELOCKING 16 20
RELOOKING 14 17
RELUCTING 12 17
REMAILING 12 16
REMAINING 12 16
REMANDING 13 17
REMANNING 12 17
REMAPPING 16 21
REMARKING 16 19
REMEADING 13 16
REMEDYING 16 18
REMEETING 12 15
REMEIDING 13 16
REMELTING 12 16
REMENDING 13 17
REMERGING 13 17
REMINDING 13 17
REMINTING 12 16
REMITTING 12 15
REMOLDING 13 17
RENAGUING 11 16
RENAILING 10 14
RENDERING 11 14
RENEGUING 11 16
RENESTING 10 13
RENIGGING 12 17
RENOWNING 13 17
REOPENING 12 16
REPACKING 18 22
REPAIRING 12 15
REPARKING 16 19
REPASSING 12 15
REPASTING 12 15
REPEALING 12 16
REPEATING 12 15
REPEGGING 14 19
REPELLING 12 17
REPENTING 12 16
REPERKING 16 19
REPINNING 12 17
REPIQUING 21 25
REPLACING 14 19
REPLATING 12 16
REPLAYING 15 18
REPLETING 12 16
REPLOWING 15 19
REPOLLING 12 17
REPORTING 12 15
REPOSTING 12 15
REPOTTING 12 15
REPOURING 12 16
REPRICING 14 18
REPRIMING 14 18
REPRISING 12 15
REPRIVING 15 19
REPRIZING 21 24
REPROBING 14 18
REPROVING 15 19
REPRYVING 18 21
REPUGNING 13 19
REPULPING 14 20
REPULSING 12 17
REPUMPING 16 22
REQUERING 19 22
REQUIRING 19 22
REQUITING 19 22
REQUOTING 19 22
RERACKING 16 19
RERAILING 10 13
RERAISING 10 12
REREADING 11 13
RERENTING 10 13
RERIGGING 12 16
REROLLING 10 14
REROOFING 13 15
REROUTING 10 13
RERUNNING 10 15
RESAILING 10 13
RESCALING 12 16
RESCORING 12 15
RESEALING 10 13
RESEATING 10 12
RESECTING 12 15
RESEEDING 11 13
RESEEKING 14 16
RESEIZING 19 21
RESELLING 10 14
RESENDING 11 14
RESENTING 10 13
RESERVING 13 16
RESETTING 10 12
RESHAPING 15 17
RESHAVING 16 18
RESHINING 13 15
RESHOEING 13 14
RESHOWING 16 17
RESIFTING 13 15
RESIGNING 11 15
RESISTING 10 12
RESITTING 10 12
RESKEWING 17 19
RESLATING 10 13
RESOAKING 14 16
RESODDING 12 14
RESOLVING 13 17
RESORBING 12 15
RESORTING 10 12
RESPACING 14 18
RESPADING 13 16
RESPIRING 12 15
RESPITING 12 15
RESTAGING 11 14
RESTATING 10 12
RESTOKING 14 16
RESTORING 10 12
RESTYLING 13 15
RESULTING 10 14
RESURGING 11 15
RETACKING 16 19
RETAGGING 12 16
RETAILING 10 13
RETAINING 10 13
RETARDING 11 13
RETASTING 10 12
RETEAMING 12 15
RETEARING 10 12
RETELLING 10 14
RETESTING 10 12
RETINTING 10 13
RETITLING 10 13
RETOOLING 10 13
RETORTING 10 12
RETOURING 10 13
RETRACING 12 15
RETRATING 10 12
RETUNDING 11 15
RETURFING 13 16
RETURNING 10 14
REUNITING 10 14
REVALUING 13 18
REVAMPING 17 22
REVEALING 13 17
REVELLING 13 18
REVENGING 14 19
REVERBING 15 19
REVERSING 13 16
REVERTING 13 16
REVESTING 13 16
REVETTING 13 16
REVIEWING 16 19
REVOICING 15 19
REVOLTING 13 17
REVOLVING 16 21
REWARDING 14 16
REWARMING 15 18
REWASHING 16 17
REWEARING 13 15
REWEAVING 16 19
REWEDDING 15 17
REWELDING 14 17
REWETTING 13 15
REWILDING 14 17
REWINDING 14 17
REWINNING 13 17
REWORDING 14 16
REWORKING 17 19
REWRITING 13 15
REZEROING 19 21
RHUMBAING 17 21
RIBBONING 14 19
RICHENING 15 18
RIDGELING 12 16
RIPOSTING 12 15
RIPSAWING 15 18
RIVALLING 13 18
RIVELLING 13 18
RIVETTING 13 16
RIZZARING 28 30
RIZZERING 28 30
RIZZORING 28 30
ROCKETING 16 19
ROMANCING 14 19
ROQUETING 19 22
ROSETTING 10 12
ROSTERING 10 12
ROTUNDING 11 15
ROWELLING 13 17
RUBBERING 14 19
RUBEFYING 18 21
RUBIFYING 18 21
RUINATING 10 14
RUMMAGING 15 21
RUMOURING 12 17
RUPTURING 12 17
RUSSETING 10 13
SABREWING 15 18
SACKAGING 17 21
SADDENING 12 15
SADDLEBAG 14 17
SAFARIING 13 15
SAFETYING 16 17
SAGGARING 12 16
SAGGERING 12 16
SAILORING 10 13
SAINTLING 10 14
SALAAMING 12 16
SALARYING 13 15
SALIFYING 16 18
SALLOWING 13 17
SALTATING 10 13
SALVAGING 14 19
SANDALING 11 15
SANIFYING 16 18
SARDINING 11 14
SASHAYING 16 16
SATIATING 10 12
SAUTEEING 10 13
SAVOURING 13 17
SAVVEYING 19 22
SAWDERING 14 16
SCABBLING 16 22
SCAITHING 15 17
SCALLAWAG 15 19
SCALLYWAG 18 21
SCAMBLING 16 22
SCANTLING 12 17
SCAPPLING 16 22
SCARPAING 14 18
SCARPHING 17 20
SCAVAGING 16 21
SCEDULING 13 18
SCEPTRING 14 18
SCHILLING 15 19
SCHOOLBAG 17 20
SCHOOLING 15 18
SCHUSSING 15 18
SCLAFFING 18 22
SCLIMMING 16 22
SCOOCHING 17 20
SCOOSHING 15 17
SCORCHING 17 20
SCOTCHING 17 20
SCOURGING 13 18
SCOURSING 12 16
SCRABBING 16 21
SCRAGGING 14 19
SCRAMBING 16 21
SCRAMMING 16 21
SCRAPPING 16 21
SCRATTING 12 15
SCRAWBING 17 21
SCRAWLING 15 19
SCRAWMING 17 21
SCRAWPING 17 21
SCREAKING 16 19
SCREAMING 14 18
SCREEDING 13 16
SCREENING 12 16
SCREETING 12 15
SCREEVING 15 19
SCRIEVING 15 19
SCRIMPING 16 21
SCRIPTING 14 18
SCROBBING 16 21
SCROLLING 12 17
SCROOGING 13 17
SCROOPING 14 18
SCROUGING 13 18
SCROWLING 15 19
SCRUBBING 16 22
SCRUFFING 18 22
SCRUMMING 16 22
SCRUMPING 16 22
SCRUPLING 14 20
SCUDDLING 14 19
SCUFFLING 18 23
SCULPTING 14 20
SCUMBLING 16 23
SCURRYING 15 18
SCUTCHING 17 21
SCUTTLING 12 17
SDEIGNING 12 16
SEAFARING 13 15
SEARCHING 15 17
SEASONING 10 13
SECERNING 12 16
SECLUDING 13 18
SECONDING 13 17
SECRETING 12 15
SECTORING 12 15
SEESAWING 13 15
SELECTING 12 16
SELVAGING 14 19
SENESCING 12 16
SENSATING 10 13
SEPADDING 14 17
SEQUINING 19 23
SERIATING 10 12
SERMONING 12 16
SERRATING 10 12
SERUEWING 13 16
SERVEWING 16 19
SERVICING 15 19
SETTERING 10 12
SHACKLING 19 22
SHADOWING 17 18
SHAMBLING 17 21
SHAMMYING 20 22
SHAMOYING 18 19
SHAPENING 15 18
SHAVELING 16 19
SHEARLING 13 15
SHEATHING 16 16
SHEUCHING 18 20
SHEUGHING 17 19
SHIELDING 14 16
SHIMMYING 20 22
SHINGLING 14 18
SHINNYING 16 18
SHINTYING 16 17
SHIVERING 16 18
SHLEPPING 17 21
SHLUMPING 17 22
SHMEARING 15 17
SHMEERING 15 17
SHMOOSING 15 17
SHMOOZING 24 26
SHOGGLING 15 19
SHOOGLING 14 17
SHOOSHING 16 16
SHOVELING 16 19
SHOWERING 16 17
SHREDDING 15 16
SHREEKING 17 18
SHREIKING 17 18
SHRIEKING 17 18
SHRIEVING 16 18
SHRILLING 13 16
SHRIMPING 17 20
SHRINKING 17 19
SHROFFING 19 20
SHROOMING 15 17
SHROUDING 14 16
SHRUBBING 17 21
SHRUGGING 15 19
SHTUPPING 17 21
SHUFFLING 19 22
SHUTTLING 13 16
SHVITZING 25 27
SIAMESING 12 15
SIAMEZING 21 24
SICKENING 16 20
SICKLYING 19 22
SIGMATING 13 17
SIGNALING 11 16
SIGNETING 11 15
SILAGEING 11 15
SILENCING 12 17
SILKENING 14 18
SILVERING 13 17
SIMMERING 14 18
SIMPERING 14 18
SINGALONG 11 16
SINNERING 10 14
SINTERING 10 13
SINUATING 10 14
SIPHONING 15 18
SIRNAMING 12 16
SISTERING 10 12
SITUATING 10 13
SITZKRIEG 23 24
SIWASHING 16 17
SKAITHING 17 18
SKELLYING 17 20
SKETCHING 19 21
SKEWERING 17 19
SKIDOOING 15 17
SKIFFLING 20 23
SKIJORING 21 25
SKITCHING 19 21
SKITTLING 14 17
SKIVERING 17 20
SKIVVYING 23 26
SKLENTING 14 18
SKLIFFING 20 23
SKLIMMING 18 23
SKOOSHING 17 18
SKRIMPING 18 22
SKRUMPING 18 23
SKURRYING 17 19
SKUTTLING 14 18
SKYDIVING 21 23
SLAIRGING 11 15
SLALOMING 12 17
SLAVERING 13 17
SLEAZEBAG 21 24
SLEIGHING 14 17
SLEUTHING 13 16
SLIGHTING 14 17
SLIVERING 13 17
SLOKENING 14 18
SLOOSHING 13 15
SLOUCHING 15 19
SLOUGHING 14 18
SLURRYING 13 16
SMATCHING 17 20
SMEECHING 17 20
SMEETHING 15 17
SMIDDYING 17 19
SMIGHTING 16 19
SMIRCHING 17 20
SMITHYING 18 19
SMOOCHING 17 20
SMOODGING 14 18
SMOOSHING 15 17
SMOOTHING 15 17
SMOUCHING 17 21
SMUGGLING 14 21
SMUTCHING 17 21
SNABBLING 14 20
SNAFFLING 16 20
SNARFLING 13 17
SNATCHING 15 18
SNEESHING 13 15
SNIFFLING 16 20
SNIGGLING 12 18
SNIRTLING 10 14
SNITCHING 15 18
SNIVELING 13 18
SNOOZLING 19 23
SNUFFLING 16 21
SNUGGLING 12 19
SNUZZLING 28 33
SOCKETING 16 19
SODDENING 12 15
SODGERING 12 15
SOFTENING 13 16
SOLDERING 11 14
SOLLARING 10 14
SOLVATING 13 17
SOMBERING 14 18
SOMETHING 15 17
SONNETING 10 14
SOOGEEING 11 14
SOOGIEING 11 14
SORROWING 13 15
SORTIEING 10 12
SPACKLING 18 23
SPAIRGING 13 17
SPANGLING 13 19
SPARKLING 16 20
SPARKPLUG 18 23
SPECKLING 18 23
SPEECHING 17 20
SPELDRING 13 17
SPETCHING 17 20
SPIDERING 13 16
SPIFFYING 21 23
SPIGHTING 16 19
SPINDLING 13 18
SPIRALING 12 16
SPIRITING 12 15
SPLASHING 15 18
SPLATTING 12 16
SPLINTING 12 17
SPLISHING 15 18
SPLITTING 12 16
SPLODGING 14 19
SPLOSHING 15 18
SPLURGING 13 19
SPLURTING 12 17
SPONGEBAG 15 20
SPONGEING 13 18
SPRAGGING 14 19
SPRAINING 12 16
SPRAWLING 15 19
SPREADING 13 16
SPREAZING 21 24
SPREDDING 14 17
SPREEZING 21 24
SPRENTING 12 16
SPRIGGING 14 19
SPRINGING 13 18
SPRINTING 12 16
SPRITZING 21 24
SPROUTING 12 16
SPRUIKING 16 20
SPRUSHING 15 18
SPULYEING 15 19
SQUABBING 23 28
SQUADDING 21 24
SQUAILING 19 23
SQUALLING 19 24
SQUASHING 22 24
SQUATTING 19 22
SQUAWKING 26 29
SQUEAKING 23 26
SQUEALING 19 23
SQUEEZING 28 31
SQUEGGING 21 26
SQUIBBING 23 28
SQUIDDING 21 24
SQUIDGING 21 25
SQUINTING 19 23
SQUINYING 22 25
SQUIRMING 21 25
SQUIRRING 19 22
SQUIRTING 19 22
SQUISHING 22 24
SQUUSHING 22 25
STANCHING 15 18
STARCHING 15 17
STARTLING 10 13
STEADYING 14 15
STEDDYING 15 16
STEEDYING 14 15
STEEPLING 12 16
STEERLING 10 13
STENCHING 15 18
STENOSING 10 13
STEREOING 10 12
STICKLING 16 20
STICKYING 19 21
STIPPLING 14 19
STITCHING 15 17
STITHYING 16 16
STOPPLING 14 19
STOUNDING 11 15
STOUSHING 13 15
STOWNDING 14 17
STRAFFING 16 18
STRAIKING 14 16
STRAINING 10 13
STRAITING 10 12
STRAMPING 14 18
STRANDING 11 14
STRAPHANG 15 17
STRAPHUNG 15 18
STRAPPING 14 18
STRAYLING 13 15
STRAYVING 16 18
STREAKING 14 16
STREAMING 12 15
STREEKING 14 16
STREELING 10 13
STREETING 10 12
STRESSING 10 12
STRIATING 10 12
STRIDLING 11 14
STRIGGING 12 16
STRIMMING 14 18
STRINGING 11 15
STRIPLING 12 16
STRIPPING 14 18
STROAMING 12 15
STRODLING 11 14
STROLLING 10 14
STROPPING 14 18
STROUDING 11 14
STROUTING 10 13
STRUMMING 14 19
STRUNTING 10 14
STRUTTING 10 13
STUCCOING 14 19
STUMBLING 14 20
STYLISING 13 15
STYLIZING 22 24
STYMIEING 15 17
SUBACTING 14 19
SUBDEWING 16 20
SUBDUCING 15 21
SUBFEUING 15 20
SUBLATING 12 17
SUBLIMING 14 20
SUBORNING 12 17
SUBSIDING 13 17
SUBSUMING 14 20
SUBVENING 15 21
SUBWAYING 18 21
SUCCORING 14 19
SUCKERING 16 20
SUFFERING 16 19
SUFFICING 18 22
SUFFIXING 23 26
SUFFUSING 16 20
SUICIDING 13 17
SUITORING 10 13
SULFATING 13 17
SULFURING 13 18
SUMMATING 14 19
SUMMERING 14 19
SUMMITING 14 19
SUMMONING 14 20
SUNBAKING 16 21
SUNDERING 11 15
SUNGAZING 20 25
SUNRISING 10 14
SUPERLONG 12 17
SUPPERING 14 19
SUPPLYING 17 22
SUPPOSING 14 19
SURBATING 12 16
SURETYING 13 15
SURFACING 15 19
SURMISING 12 16
SURNAMING 12 17
SURTAXING 17 20
SURVEYING 16 19
SURVIVING 16 21
SUSPIRING 12 16
SWADDLING 15 18
SWEPTWING 18 21
SWINDGING 15 19
SWINDLING 14 18
SWINGEING 14 18
SWINGLING 14 19
SWITCHING 18 20
SWIVELING 16 20
SWIZZLING 31 34
SWOOSHING 16 17
SWOUNDING 14 18
SYMBOLING 17 21
SYNAPSING 15 18
SYPHERING 18 19
SYPHONING 18 20
SYRINGING 14 17
TABEFYING 18 20
TABLETING 12 16
TABOURING 12 16
TAIHOAING 13 14
TAILORING 10 13
TAIVERING 13 16
TALCUMING 14 20
TALLAGING 11 16
TALLOWING 13 17
TAMPERING 14 18
TAMPONING 14 19
TANKERING 14 17
TANNOYING 13 16
TAPPICING 16 21
TARGETING 11 14
TARIFFING 16 18
TARROWING 13 15
TASSELING 10 13
TATTERING 10 12
TATTOOING 10 12
TATTOWING 13 15
TAUTENING 10 14
TAXPAYING 22 24
TCHICKING 21 24
TEASELING 10 13
TEAZELING 19 22
TEDDERING 12 14
TEETERING 10 12
TELFERING 13 16
TELLARING 10 14
TELLERING 10 14
TELNETING 10 14
TEMPERING 14 18
TENANTING 10 14
TENDERING 11 14
TENTERING 10 13
TEPEFYING 18 20
TERRACING 12 15
TETHERING 13 14
TETTERING 10 12
TEXTURING 17 20
THATCHING 18 19
THETCHING 18 19
THIMBLING 17 21
THIRSTING 13 14
THRAIPING 15 17
THRALLING 13 16
THRANGING 14 17
THRASHING 16 16
THREADING 14 15
THREAPING 15 17
THREATING 13 14
THREEPING 15 17
THRESHING 16 16
THRIDDING 15 16
THRILLING 13 16
THRISTING 13 14
THROATING 13 14
THROBBING 17 20
THRONGING 14 17
THRUMMING 17 21
THRUSTING 13 15
THUMBLING 17 22
THWACKING 22 24
THWARTING 16 17
TICKETING 16 19
TIFFINING 16 19
TIGGERING 12 16
TILLERING 10 14
TIMBERING 14 18
TINKERING 14 17
TINSELING 10 14
TIPTOEING 12 15
TITRATING 10 12
TITTERING 10 12
TITTUPING 12 16
TITUPPING 14 19
TOCHERING 15 17
TOGGERING 12 16
TOILETING 10 13
TOLTERING 10 13
TOMPONING 14 19
TONIFYING 16 18
TONSURING 10 14
TOPLINING 12 17
TOPMAKING 18 22
TORTURING 10 13
TOTALLING 10 14
TOTTERING 10 12
TOWELLING 13 17
TRACHLING 15 18
TRADUCING 13 17
TRAIPSING 12 15
TRAMELING 12 16
TRAMPLING 14 19
TRAPESING 12 15
TRAPEZING 21 24
TRAVELING 13 17
TREACLING 12 16
TREADLING 11 14
TREDDLING 12 15
TREMBLING 14 19
TREMORING 12 15
TRENCHING 15 18
TRIALLING 10 14
TRICKLING 16 20
TRINDLING 11 15
TRIPLYING 15 18
TRIPPLING 14 19
TROLLYING 13 16
TROPHYING 18 19
TROUBLING 12 17
TROUGHING 14 17
TROUNCING 12 17
TROUTLING 10 14
TROWELING 13 16
TRUANTING 10 14
TRUCKLING 16 21
TRUFFLING 16 20
TRUNDLING 11 16
TSKTSKING 18 20
TUCKERBAG 18 22
TUCKERING 16 20
TUMBLEBUG 16 23
TUMEFYING 18 21
TUMESCING 14 19
TUMULTING 12 18
TUNNELING 10 16
TUPTOWING 15 19
TURNIPING 12 17
TWADDLING 15 18
TWANGLING 14 19
TWATTLING 13 16
TWEEDLING 14 17
TWIDDLING 15 18
TWIGHTING 17 19
TWINGEING 14 18
TWINKLING 17 21
TWITCHING 18 20
TWIZZLING 31 34
TYPIFYING 21 22
TYRANNING 13 16
TYRANTING 13 15
UGLIFYING 17 21
ULULATING 10 16
UMBRAGING 15 21
UMLAUTING 12 18
UNABATING 12 17
UNABIDING 13 18
UNAMUSING 12 18
UNBAGGING 14 21
UNBANNING 12 19
UNBARKING 16 21
UNBARRING 12 17
UNBEARING 12 17
UNBEDDING 14 19
UNBELTING 12 18
UNBENDING 13 19
UNBIASING 12 17
UNBINDING 13 19
UNBITTING 12 17
UNBOLTING 12 18
UNBOOTING 12 17
UNBRACING 14 20
UNBRAKING 16 21
UNBUDGING 14 21
UNBURYING 15 20
UNBUSYING 15 20
UNCAPPING 16 23
UNCARTING 12 17
UNCASTING 12 17
UNCEASING 12 17
UNCHOKING 19 23
UNCLEWING 15 21
UNCLOSING 12 18
UNCLOYING 15 20
UNCOATING 12 17
UNCOCKING 18 24
UNCOILING 12 18
UNCOLTING 12 18
UNCORDING 13 18
UNCORKING 16 21
UNCOWLING 15 21
UNCRATING 12 17
UNCUFFING 18 24
UNCURBING 14 21
UNCURLING 12 19
UNCURSING 12 18
UNDAMMING 15 21
UNDAWNING 14 19
UNDEAFING 14 18
UNDECKING 17 22
UNDERFONG 14 18
UNDERHUNG 14 18
UNDERKING 15 19
UNDERLING 11 16
UNDERSONG 11 15
UNDERWING 14 18
UNDOCKING 17 22
UNDRAPING 13 18
UNDRAWING 14 18
UNENVYING 16 21
UNFAILING 13 18
UNFAIRING 13 17
UNFEARING 13 17
UNFEELING 13 18
UNFENCING 15 21
UNFITTING 13 17
UNFOLDING 14 19
UNFOOLING 13 18
UNFORMING 15 20
UNFREEING 13 17
UNFURLING 13 19
UNGAGGING 13 20
UNGEARING 11 16
UNGETTING 11 16
UNGILDING 12 18
UNGIRDING 12 17
UNGLOVING 14 21
UNGODDING 13 18
UNGOWNING 14 20
UNGUMMING 15 23
UNHAIRING 13 16
UNHANDING 14 18
UNHANGING 14 19
UNHARMING 15 19
UNHASPING 15 19
UNHASTING 13 16
UNHATTING 13 16
UNHEADING 14 17
UNHEALING 13 17
UNHEEDING 14 17
UNHELMING 15 20
UNHINGING 14 19
UNHOODING 14 17
UNHOOKING 17 20
UNHOOPING 15 19
UNHORSING 13 16
UNHOUSING 13 17
UNHUSKING 17 21
UNITISING 10 14
UNITIZING 19 23
UNJAMMING 21 29
UNKINGING 15 21
UNKINKING 18 23
UNKISSING 14 18
UNKNOWING 17 22
UNLASHING 13 17
UNLEADING 11 16
UNLIDDING 12 17
UNLINKING 14 20
UNLOADING 11 16
UNLOCKING 16 22
UNLOOSING 10 15
UNLORDING 11 16
UNMANNING 12 19
UNMASKING 16 21
UNMEANING 12 18
UNMESHING 15 19
UNMITRING 12 17
UNMOLDING 13 19
UNMOORING 12 17
UNNAILING 10 16
UNNERVING 13 19
UNNESTING 10 15
UNNOBLING 12 19
UNPACKING 18 24
UNPEGGING 14 21
UNPENNING 12 19
UNPICKING 18 24
UNPINNING 12 19
UNPITYING 15 19
UNPLACING 14 21
UNPLUMING 14 22
UNPRAYING 15 19
UNPURSING 12 18
UNQUAKING 23 28
UNQUOTING 19 24
UNREAVING 13 18
UNREELING 10 15
UNREEVING 13 18
UNREINING 10 15
UNRESTING 10 14
UNRIGGING 12 18
UNRIPPING 14 20
UNROLLING 10 16
UNROOFING 13 17
UNROOTING 10 14
UNSCALING 12 18
UNSEALING 10 15
UNSEAMING 12 17
UNSEATING 10 14
UNSEELING 10 15
UNSEEMING 12 17
UNSELFING 13 18
UNSELLING 10 16
UNSENSING 10 15
UNSETTING 10 14
UNSHALING 13 17
UNSHAPING 15 19
UNSHOEING 13 16
UNSIGHING 14 18
UNSISTING 10 14
UNSMILING 12 18
UNSOULING 10 16
UNSPARING 12 17
UNSTATING 10 14
UNSTAYING 13 16
UNSTOWING 13 17
UNSUITING 10 15
UNTACKING 16 21
UNTEAMING 12 17
UNTENTING 10 15
UNTHAWING 16 19
UNTIDYING 14 17
UNTINNING 10 16
UNTOILING 10 15
UNTOMBING 14 20
UNTRACING 12 17
UNTUCKING 16 22
UNTURFING 13 18
UNTURNING 10 16
UNTWINING 13 18
UNVAILING 13 19
UNVARYING 16 20
UNVEILING 13 19
UNVOICING 15 21
UNWASTING 13 17
UNWEAVING 16 21
UNWEETING 13 17
UNWILLING 13 19
UNWINDING 14 19
UNWINKING 17 22
UNWISHING 16 19
UNWITTING 13 17
UNWORKING 17 21
UNWRITING 13 17
UNZIPPING 23 29
UPBEARING 14 19
UPBINDING 15 21
UPBLOWING 17 23
UPBOILING 14 20
UPBRAYING 17 21
UPBURNING 14 21
UPCASTING 14 19
UPCLOSING 14 20
UPCOILING 14 20
UPCURLING 14 21
UPCURVING 17 24
UPCYCLING 19 25
UPDARTING 13 17
UPDRAWING 16 20
UPFILLING 15 21
UPFLOWING 18 23
UPFOLDING 16 21
UPFURLING 15 21
UPGIRDING 14 19
UPGIRTING 13 18
UPGRADING 14 19
UPGROWING 16 21
UPGUSHING 16 21
UPHANGING 16 21
UPHAUDING 16 20
UPHEAPING 17 21
UPHEAVING 18 22
UPHOLDING 16 20
UPHURLING 15 20
UPJETTING 19 25
UPLEADING 13 18
UPLEANING 12 18
UPLEAPING 14 20
UPLIFTING 15 20
UPLINKING 16 22
UPLOADING 13 18
UPLOCKING 18 24
UPLOOKING 16 21
UPRAISING 12 16
UPREARING 12 16
UPROARING 12 16
UPROLLING 12 18
UPROOTING 12 16
UPROUSING 12 17
UPRUNNING 12 19
UPRUSHING 15 19
UPSCALING 14 20
UPSELLING 12 18
UPSENDING 13 18
UPSETTING 12 16
UPSITTING 12 16
UPSOARING 12 16
UPSTAGING 13 18
UPSTARING 12 16
UPSTAYING 15 18
UPSURGING 13 19
UPSWAYING 18 21
UPTALKING 16 21
UPTEARING 12 16
UPTILTING 12 17
UPTITLING 12 17
UPTOSSING 12 16
UPTURNING 12 18
UPVALUING 15 22
UPWAFTING 18 22
UPWELLING 15 21
UPWINDING 16 21
URINATING 10 14
UTILISING 10 14
UTILIZING 19 23
VACUATING 15 20
VACUUMING 17 24
VALANCING 15 21
VALUATING 13 18
VAMOOSING 15 19
VAMPIRING 17 22
VANDYKING 21 24
VANISHING 16 19
VANTAGING 14 19
VAPOURING 15 20
VARIATING 13 16
VAROOMING 15 19
VECTORING 15 19
VELVETING 16 21
VENEERING 13 17
VENTURING 13 18
VERIFYING 19 21
VESTURING 13 17
VETCHLING 18 22
VIBRATING 15 19
VICIATING 15 19
VILIFYING 19 22
VINIFYING 19 22
VINTAGING 14 19
VIOLATING 13 17
VIRGINING 14 19
VISIONING 13 17
VITIATING 13 16
VIVIFYING 22 25
VIZARDING 23 26
VIZZIEING 31 34
VOLLEYING 16 20
VOODOOING 14 17
VOUDOUING 14 19
VOWELLING 16 21
VRAICKING 19 23
WAGGONING 15 20
WAITERING 13 15
WALLOPING 15 20
WALLOWING 16 20
WALLYDRAG 17 19
WANDERING 14 17
WANTONING 13 17
WAPPERING 17 21
WARDENING 14 17
WARDERING 14 16
WARFARING 16 18
WARGAMING 16 20
WARRANING 13 16
WARRAYING 16 17
WARREYING 16 17
WARSTLING 13 16
WASHERING 16 17
WASTERING 13 15
WAUCHTING 18 21
WAUGHTING 17 20
WAYFARING 19 20
WAYLAYING 19 20
WEAKENING 17 20
WEAPONING 15 19
WEASELING 13 16
WEAZENING 22 25
WEBIFYING 21 23
WEDDERING 15 17
WEDELNING 14 18
WEEWEEING 16 18
WEIGHTING 17 19
WELCOMING 17 22
WELLBEING 15 20
WELTERING 13 16
WESTERING 13 15
WHAISLING 16 18
WHAIZLING 25 27
WHEECHING 21 22
WHEEDLING 17 19
WHEENGING 17 20
WHEEPLING 18 21
WHEESHING 19 19
WHEEZLING 25 27
WHEMMLING 20 24
WHERRYING 19 19
WHEUGHING 20 22
WHIFFLING 22 24
WHILLYING 19 21
WHIMPLING 20 24
WHINGDING 18 21
WHINGEING 17 20
WHINNYING 19 21
WHIRLIGIG 17 19
WHIRRYING 19 19
WHISHTING 19 19
WHISTLING 16 18
WHITENING 16 18
WHITEWING 19 20
WHITTLING 16 18
WHIZZBANG 36 38
WHOMBLING 20 24
WHOMMLING 20 24
WHOOSHING 19 19
WHUMMLING 20 25
WICKTHING 22 24
WILDERING 14 17
WILLEYING 16 19
WILLOWING 16 20
WINDOWING 17 20
WINNOWING 16 20
WINTERING 13 16
WITHERING 16 17
WITTERING 13 15
WOBBEGONG 18 23
WOMANNING 15 20
WONDERING 14 17
WOODENING 14 17
WOOMERANG 15 18
WORLDLING 14 18
WORRITING 13 15
WORSENING 13 16
WORTHYING 19 19
WRANGLING 14 19
WRASSLING 13 16
WRASTLING 13 16
WREATHING 16 17
WRENCHING 18 21
WRESTLING 13 16
WRIGGLING 15 20
WRINKLING 17 21
WUTHERING 16 18
YABBERING 17 20
YAMMERING 17 20
YATTERING 13 14
YCLEEPING 17 21
YELLOWING 16 19
YICKERING 19 21
YIKKERING 21 22
YODELLING 14 17
YOICKSING 19 21
YOUNGLING 14 19
YSHENDING 17 18
ZHOOSHING 25 25
ZIPPERING 23 27

10-Letter Words That End With G

There are 3327 10-letter words that end with G:

Word Scrabble points Words With Friends points
ABANDONING 14 19
ABDICATING 16 20
ABERRATING 13 16
ABJOINTING 20 26
ABNEGATING 14 19
ABOLISHING 16 19
ABREACTING 15 19
ABROGATING 14 18
ABSCESSING 15 19
ABSCINDING 16 21
ABSCONDING 16 21
ABSTAINING 13 17
ABSTERGING 14 18
ACCLAIMING 17 23
ACCOASTING 15 19
ACCOLADING 16 21
ACCOMPTING 19 25
ACCORAGING 16 21
ACCOUNTING 15 21
ACCOURTING 15 20
ACCOUTRING 15 20
ACERBATING 15 19
ACETIFYING 19 21
ACIDIFYING 20 22
ACIERATING 13 16
ACQUITTING 22 26
ACTIVATING 16 20
ACTIVISING 16 20
ACTIVIZING 25 29
ADDRESSING 13 15
ADHIBITING 17 19
ADJOURNING 19 25
ADPRESSING 14 17
ADVOCATING 17 21
AFFIANCING 19 23
AFFLICTING 19 23
AFFOORDING 18 20
AFFRAPPING 21 25
AFFRONTING 17 20
AFTEREYING 17 18
AGGRESSING 13 17
AGGRIEVING 16 21
AIRBALLING 13 18
AIRLIFTING 14 17
AIRMAILING 13 17
ALBITISING 13 17
ALBITIZING 22 26
ALIENATING 11 15
ALIMENTING 13 18
ALKALISING 15 19
ALKALIZING 24 28
ALKYLATING 18 21
ALLIGATING 12 17
ALLOCATING 13 18
ALMSGIVING 17 23
AMBULATING 15 21
AMNESTYING 16 19
AMORTISING 13 16
AMORTIZING 22 25
AMPLIFYING 21 25
AMPUTATING 15 20
ANGLIFYING 18 22
ANGUISHING 15 19
ANGULATING 12 18
ANKYLOSING 18 21
ANNALISING 11 16
ANNALIZING 20 25
ANNOTATING 11 15
ANNOUNCING 13 20
ANTECEDING 14 18
ANTEDATING 12 15
ANTIBUSING 13 18
ANTICAKING 17 21
ANTICISING 13 17
ANTICIZING 22 26
ANTIDOTING 12 15
APHETISING 16 18
APHETIZING 25 27
APHORISING 16 18
APHORIZING 25 27
APOPLEXING 22 27
APPARELING 15 20
APPEACHING 20 24
APPETISING 15 19
APPETIZING 24 28
APPLAUDING 16 22
APPOINTING 15 20
APPRAISING 15 19
APPRESSING 15 19
APRICATING 15 19
ARBORISING 13 16
ARBORIZING 22 25
ARCHAISING 16 18
ARCHAIZING 25 27
ARMATURING 13 17
ARMLOCKING 19 24
ARRAIGNING 12 16
ARROGATING 12 15
ASPERATING 13 16
ASPHALTING 16 19
ASPHYXYING 29 29
ASPIRATING 13 16
ASSAGAIING 12 15
ASSAULTING 11 15
ASSEGAIING 12 15
ASSEMBLING 15 20
ASSEVERING 14 17
ASSONATING 11 14
ASTOUNDING 12 16
ASTRICTING 13 16
ASTRINGING 12 16
ATCHIEVING 19 22
ATHETISING 14 15
ATHETIZING 23 24
ATMOLYSING 16 19
ATMOLYZING 25 28
ATROPHYING 19 20
ATTAINTING 11 14
ATTEMPTING 15 19
ATTICISING 13 16
ATTICIZING 22 25
ATTRACTING 13 16
ATTRAPPING 15 19
ATTRISTING 11 13
ATTRITTING 11 13
AUCTIONING 13 18
AUGMENTING 14 20
AUSFORMING 16 20
AUTOLYSING 14 17
AUTOLYZING 23 26
AUTOMATING 13 17
AUTOPSYING 16 19
AUTOSAVING 14 18
AUTOSEXING 18 21
AUTOTYPING 16 19
AVIANISING 14 18
AVIANIZING 23 27
BABBITTING 17 22
BACKBITING 21 26
BACKDATING 20 24
BACKFIRING 22 26
BACKHOEING 22 25
BADINAGING 15 20
BALAYAGING 17 21
BALLANTING 13 19
BALLASTING 13 18
BALLOONING 13 19
BANALISING 13 18
BANALIZING 22 27
BANDSAWING 17 21
BANQUETING 22 27
BARBECUING 17 23
BARBEQUING 24 29
BARGAINING 14 19
BARHOPPING 20 24
BARRACKING 19 23
BARRELLING 13 18
BARRIERING 13 16
BARTENDING 14 18
BASSETTING 13 16
BATFOWLING 19 23
BATTELLING 13 18
BATTILLING 13 18
BAYONETING 16 19
BEATBOXING 22 26
BEATIFYING 19 21
BEBLOODING 16 21
BECHALKING 22 26
BECHANCING 20 25
BECHARMING 20 24
BECLASPING 17 23
BECLOAKING 19 24
BECLOGGING 17 24
BECLOTHING 18 22
BECLOUDING 16 22
BECLOWNING 18 24
BECRAWLING 18 23
BECROWDING 19 23
BECRUSTING 15 20
BEDABBLING 18 24
BEDAGGLING 16 22
BEDAZZLING 32 36
BEDEVILING 17 22
BEDIGHTING 18 21
BEDIMPLING 18 24
BEDIRTYING 17 19
BEDIZENING 23 27
BEDROPPING 18 23
BEDRUGGING 16 22
BEDSITTING 14 17
BEDWARFING 20 23
BEEKEEPING 19 23
BEESWAXING 23 26
BEFLAGGING 18 24
BEFLECKING 22 27
BEFLUMMING 20 27
BEFRETTING 16 19
BEFRINGING 17 22
BEFUDDLING 18 23
BEGIRDLING 15 20
BEGLADDING 16 21
BEGLOOMING 16 22
BEGRIMMING 18 24
BEGROANING 14 19
BEGRUDGING 16 22
BEHIGHTING 20 22
BEJEWELING 23 29
BEJUMBLING 24 33
BEKNOTTING 17 21
BELABORING 15 20
BELITTLING 13 18
BELLOCKING 19 25
BEMADAMING 18 23
BEMEDALING 16 21
BEMINGLING 16 23
BEMOUTHING 18 22
BEMUDDLING 17 23
BEMUFFLING 21 27
BEMUZZLING 33 39
BENEFICING 18 23
BENEFITING 16 20
BENIGHTING 17 21
BEPAINTING 15 20
BEPEARLING 15 20
BEPIMPLING 19 26
BEPRAISING 15 19
BESAINTING 13 17
BESCOURING 15 20
BESEECHING 18 21
BESHOUTING 16 19
BESHREWING 19 21
BESMEARING 15 19
BESMUDGING 17 23
BESMUTTING 15 20
BESOOTHING 16 18
BESPEAKING 19 23
BESPEEDING 16 20
BESPITTING 15 19
BESPORTING 15 19
BESPOTTING 15 19
BESPOUSING 15 20
BESPOUTING 15 20
BESTAINING 13 17
BESTARRING 13 16
BESTEADING 14 17
BESTICKING 19 23
BESTILLING 13 18
BESTIRRING 13 16
BESTORMING 15 19
BESTREWING 16 19
BESTRIDING 14 17
BESTROWING 16 19
BESTUDDING 15 19
BESWARMING 18 22
BETHANKING 20 23
BETHINKING 20 23
BETHORNING 16 19
BETHUMBING 20 25
BETHUMPING 20 25
BETOKENING 17 21
BETREADING 14 17
BETRIMMING 17 22
BETROTHING 16 18
BEVOMITING 18 23
BEWEARYING 19 21
BEWITCHING 21 24
BEWORRYING 19 21
BEWRAPPING 20 25
BIGFOOTING 17 21
BIOBANKING 19 24
BIOFOULING 16 21
BIRDLIMING 16 21
BITMAPPING 19 25
BITTERLING 13 17
BLABBERING 17 23
BLACKENING 19 25
BLANKETING 17 22
BLARNEYING 16 20
BLATHERING 16 19
BLATTERING 13 17
BLEMISHING 18 22
BLETHERING 16 19
BLINKERING 17 22
BLISTERING 13 17
BLITHERING 16 19
BLITZKRIEG 26 29
BLOCKADING 20 25
BLOKARTING 17 21
BLONDINING 14 20
BLOSSOMING 15 20
BLOVIATING 16 21
BLUBBERING 17 24
BLUNDERING 14 20
BLUSTERING 13 18
BOBBITTING 17 22
BOBTAILING 15 20
BOLDFACING 19 24
BOLLOCKING 19 25
BOLSTERING 13 17
BOMBARDING 18 23
BOMBASTING 17 22
BOOKENDING 18 22
BOOKMAKING 23 27
BOOTMAKING 19 23
BORDRAGING 15 19
BOTANISING 13 17
BOTANIZING 22 26
BOULDERING 14 19
BOWHUNTING 19 23
BOXHAULING 23 27
BOYCOTTING 18 21
BRACKETING 19 23
BRANDERING 14 18
BRATTICING 15 19
BRAUNCHING 18 23
BRAVADOING 17 21
BRETTICING 15 19
BREVETTING 16 20
BRINELLING 13 19
BRISKENING 17 21
BROADENING 14 18
BROIDERING 14 17
BROTHERING 16 18
BRUTIFYING 19 22
BUCKLERING 19 25
BUCKRAMING 21 27
BUFFALOING 19 24
BULLDOZING 23 29
BULLOCKING 19 26
BULWARKING 20 25
BUMSUCKING 21 28
BUNBURYING 18 24
BURGEONING 14 20
BURGLARING 14 20
BURNISHING 16 20
BURTHENING 16 20
BUSHELLING 16 21
BUTCHERING 18 22
BUTTOCKING 19 24
BUTYLATING 16 20
CAGMAGGING 18 25
CALAMINING 15 21
CALCEATING 15 20
CALCIFYING 21 25
CALIPERING 15 20
CALLOUSING 13 19
CALORISING 13 17
CALORIZING 22 26
CALUMNYING 18 24
CAMCORDING 18 23
CAMWHORING 21 24
CANALISING 13 18
CANALIZING 22 27
CANCELLING 15 22
CANONISING 13 18
CANONIZING 22 27
CANOODLING 14 19
CANTICOING 15 20
CANULATING 13 19
CANVASSING 16 21
CAPONISING 15 20
CAPONIZING 24 29
CAPRIFYING 21 24
CAPRIOLING 15 20
CAPTAINING 15 20
CAPTIONING 15 20
CARACOLING 15 20
CARAVANING 16 21
CARCASSING 15 19
CAREGIVING 17 22
CARETAKING 17 20
CARHOPPING 20 24
CARJACKING 26 32
CARNALLING 13 19
CARNIFYING 19 22
CARPOOLING 15 20
CARSHARING 16 18
CARTOONING 13 17
CASEVACING 18 23
CASHIERING 16 18
CASTRATING 13 16
CATALOGING 14 19
CATALYSING 16 19
CATALYZING 25 28
CATCALLING 15 21
CATENATING 13 17
CATFISHING 19 21
CATHECTING 18 21
CATNAPPING 17 23
CAUCUSSING 15 21
CAUTIONING 13 18
CAVITATING 16 20
CENTUPLING 15 22
CERTIFYING 19 21
CHAFFERING 22 24
CHAGRINING 17 21
CHALANNING 16 21
CHAMBERING 20 24
CHAMFERING 21 24
CHAMOISING 18 21
CHANGELING 17 22
CHANNELING 16 21
CHAPTERING 18 21
CHARIOTING 16 18
CHARTERING 16 18
CHASTENING 16 19
CHASTISING 16 18
CHATTERING 16 18
CHEAPENING 18 22
CHECKERING 22 25
CHEMICKING 24 28
CHEQUERING 25 28
CHERISHING 19 20
CHICKENING 22 26
CHILLAXING 23 27
CHIMNEYING 21 24
CHIPPERING 20 24
CHIRRUPING 18 22
CHISELLING 16 20
CHITTAGONG 17 20
CHITTERING 16 18
CHIVARIING 19 22
CHOPPERING 20 24
CHORUSSING 16 19
CHOWDERING 20 22
CHROMISING 18 21
CHROMIZING 27 30
CHUNDERING 17 21
CHUNNERING 16 21
CHUNTERING 16 20
CHYLIFYING 25 26
CHYMIFYING 27 28
CINCTURING 15 21
CIRCUITING 15 20
CIVILISING 16 21
CIVILIZING 25 30
CLABBERING 17 23
CLAMBERING 17 23
CLAMOURING 15 21
CLAMPERING 17 23
CLANGORING 14 20
CLAPPERING 17 23
CLARIFYING 19 22
CLARIONING 13 18
CLATTERING 13 17
CLAUCHTING 18 23
CLAUGHTING 17 22
CLICKETING 19 24
CLINKERING 17 22
CLITTERING 13 17
CLOBBERING 17 23
CLOTTERING 13 17
CLUMPERING 17 24
CLUSTERING 13 18
CLUTTERING 13 18
COADMIRING 16 20
COALESCING 15 20
COALIFYING 19 22
COANNEXING 20 25
COARSENING 13 17
COASSUMING 15 20
COBWEBBING 22 28
COCHAIRING 18 21
COCREATING 15 19
COCURATING 15 20
CODERIVING 17 21
COENACTING 15 20
COENDURING 14 19
COEQUATING 22 26
COERECTING 15 19
COEVOLVING 19 25
COEXERTING 20 23
COEXISTING 20 23
COFOUNDING 17 22
COGITATING 14 18
COGNOSCING 16 22
COHABITING 18 21
COHIBITING 18 21
COHOBATING 18 21
COIFFURING 19 23
COINCIDING 16 21
COINHERING 16 19
COINSURING 13 18
COLLAPSING 15 21
COLLECTING 15 21
COLLOGUING 14 21
COLLOQUING 22 28
COLOCATING 15 20
COLONISING 13 18
COLONIZING 22 27
COLORISING 13 17
COLORIZING 22 26
COMANAGING 16 22
COMBATTING 17 22
COMBUSTING 17 23
COMEDDLING 17 22
COMFORTING 18 22
COMINGLING 16 23
COMMANDING 18 24
COMMENCING 19 26
COMMENDING 18 24
COMMENTING 17 23
COMMERCING 19 25
COMMERGING 18 24
COMMITTING 17 22
COMPACTING 19 25
COMPANDING 18 24
COMPANYING 20 25
COMPARTING 17 22
COMPASSING 17 22
COMPEARING 17 22
COMPEERING 17 22
COMPELLING 17 24
COMPESCING 19 25
COMPLETING 17 23
COMPLEXING 24 30
COMPORTING 17 22
COMPOSTING 17 22
COMPRISING 17 22
COMPRIZING 26 31
COMPULSING 17 24
CONCEALING 15 21
CONCEITING 15 20
CONCEIVING 18 24
CONCERNING 15 21
CONCERTING 15 20
CONCLUDING 16 23
CONCOCTING 17 23
CONCORDING 16 21
CONCRETING 15 20
CONCREWING 18 23
CONCURRING 15 21
CONCUSSING 15 21
CONDEMNING 16 22
CONDENSING 14 19
CONDUCTING 16 22
CONFABBING 20 26
CONFECTING 18 23
CONFERRING 16 20
CONFESSING 16 20
CONFIRMING 18 23
CONFLATING 16 21
CONFORMING 18 23
CONGEALING 14 20
CONGESTING 14 19
CONGLOBING 16 23
CONGREEING 14 19
CONJECTING 22 29
CONJOINING 20 27
CONNECTING 15 21
CONQUERING 22 27
CONSENTING 13 18
CONSERVING 16 21
CONSIGNING 14 20
CONSISTING 13 17
CONSORTING 13 17
CONSPIRING 15 20
CONSTATING 13 17
CONSTERING 13 17
CONSTRUING 13 18
CONSULTING 13 19
CONTACTING 15 20
CONTAINING 13 18
CONTEMNING 15 21
CONTENDING 14 19
CONTENTING 13 18
CONTESTING 13 17
CONTINUING 13 19
CONTORTING 13 17
CONTOURING 13 18
CONTRIVING 16 21
CONTUNDING 14 20
CONVECTING 18 24
CONVENTING 16 22
CONVERGING 17 23
CONVERSING 16 21
CONVERTING 16 21
CONVICTING 18 24
CONVINCING 18 25
CONVOLVING 19 26
CONVULSING 16 23
COPILOTING 15 20
COPLOTTING 15 20
COPULATING 15 21
COQUETTING 22 26
CORBELLING 15 21
CORDELLING 14 19
CORELATING 13 17
CORNIFYING 19 22
CORNROWING 16 20
CORONATING 13 17
COROTATING 13 16
CORRALLING 13 18
CORRECTING 15 19
CORRUPTING 15 20
CORVETTING 16 20
COSSETTING 13 16
COSTARRING 13 16
COSTEANING 13 17
COUNSELING 13 19
COUNTERING 13 18
COURIERING 13 17
CRADLESONG 14 18
CRAMPONING 17 23
CRAUNCHING 18 23
CRAVATTING 16 20
CREASOTING 13 16
CRENELLING 13 19
CREOLISING 13 17
CREOLIZING 22 26
CREOSOTING 13 16
CREVASSING 16 20
CREWELLING 16 21
CRICKETING 19 23
CRIMSONING 15 20
CRINGELING 14 20
CRISPENING 15 20
CRITIQUING 22 26
CROCHETING 18 21
CROQUETING 22 26
CRUCIFYING 21 25
CUCKOLDING 20 26
CUDGELLING 15 22
CUIRASSING 13 17
CULVERTING 16 22
CUMULATING 15 22
CURARISING 13 17
CURARIZING 22 26
CURLICUING 15 22
CURMURRING 15 21
CURTAILING 13 18
CURTAINING 13 18
CURTSEYING 16 19
CURVETTING 16 21
CUSHIONING 16 20
CUTINISING 13 18
CUTINIZING 22 27
DAMNIFYING 20 23
DANDIFYING 19 21
DAPPERLING 16 21
DARRAINING 12 15
DARRAYNING 15 17
DATABASING 14 17
DATELINING 12 16
DAUNDERING 13 17
DAUNTONING 12 17
DAYSAILING 15 17
DEADLINING 13 17
DEAERATING 12 14
DEALIGNING 13 18
DEBAUCHING 19 23
DEBEARDING 15 18
DEBOUCHING 19 23
DEBRIEFING 17 20
DEBRUISING 14 18
DECENTRING 14 18
DECIMATING 16 20
DECLAIMING 16 21
DECLASSING 14 18
DECOLORING 14 18
DECORATING 14 17
DECOUPLING 16 22
DECREASING 14 17
DECROWNING 17 21
DECRYPTING 19 22
DEDICATING 15 18
DEFAULTING 15 19
DEFECATING 17 20
DEFILADING 16 19
DEFLECTING 17 21
DEFOCUSING 17 21
DEFRAGGING 17 21
DEFRAUDING 16 19
DEFREEZING 24 26
DEFROCKING 21 24
DEFROSTING 15 17
DEFUELLING 15 20
DEGAUSSING 13 17
DEGREASING 13 16
DEINDEXING 20 23
DEIONISING 12 15
DEIONIZING 21 24
DELAYERING 15 17
DELEGATING 13 17
DELIBATING 14 18
DELIGHTING 16 19
DELIMITING 14 18
DELIVERING 15 19
DELUSTRING 12 16
DEMAGOGING 16 21
DEMERITING 14 17
DEMONISING 14 18
DEMONIZING 23 27
DEMOUNTING 14 19
DENATURING 12 16
DENIZENING 21 25
DENOTATING 12 15
DENOUNCING 14 20
DENSIFYING 18 20
DENUDATING 13 17
DEORBITING 14 17
DEPAINTING 14 18
DEPEOPLING 16 21
DEPILATING 14 18
DEPOSITING 14 17
DEPRESSING 14 17
DEPURATING 14 18
DEPUTISING 14 18
DEPUTIZING 23 27
DEQUEUEING 21 25
DERAIGNING 13 17
DERIVATING 15 18
DEROGATING 13 16
DERRICKING 18 21
DESCANTING 14 18
DESCENDING 15 19
DESCRIBING 16 20
DESCRIVING 17 21
DESKILLING 16 20
DESNOODING 13 16
DESOLATING 12 15
DESPAIRING 14 17
DESPOILING 14 18
DESPONDING 15 19
DESTAINING 12 15
DESTOCKING 18 21
DESTROYING 15 16
DESUGARING 13 17
DETANGLING 13 18
DETHRONING 15 17
DETONATING 12 15
DETRACTING 14 17
DETRAINING 12 15
DEVELOPING 17 22
DEVVELLING 18 24
DEWATERING 15 17
DEZINCKING 27 31
DIAGNOSING 13 17
DIAGRAMING 15 19
DIALOGUING 13 18
DIAMONDING 15 19
DIAPAUSING 14 18
DIESELLING 12 16
DIGITISING 13 16
DIGITIZING 22 25
DIGNIFYING 19 22
DIGRESSING 13 16
DIMERISING 14 17
DIMERIZING 23 26
DIPLOMAING 16 21
DIPNETTING 14 18
DIREMPTING 16 20
DISABUSING 14 18
DISALLYING 15 18
DISAVOWING 18 21
DISBANDING 15 19
DISBARKING 18 21
DISBARRING 14 17
DISBUDDING 16 20
DISBURSING 14 18
DISCANTING 14 18
DISCARDING 15 18
DISCEPTING 16 20
DISCERNING 14 18
DISCERPING 16 20
DISCIPLING 16 21
DISCLOSING 14 18
DISCORDING 15 18
DISCOURING 14 18
DISCUSSING 14 18
DISDAINING 13 16
DISFORMING 17 20
DISGESTING 13 16
DISGORGING 14 18
DISGOWNING 16 20
DISGRACING 15 19
DISGRADING 14 17
DISGUISING 13 17
DISGUSTING 13 17
DISHABLING 17 20
DISHELMING 17 20
DISHORNING 15 17
DISHORSING 15 16
DISHOUSING 15 17
DISINURING 12 16
DISJECTING 21 26
DISJOINING 19 24
DISLEAFING 15 18
DISLEAVING 15 19
DISLIMBING 16 21
DISLIMNING 14 19
DISLINKING 16 20
DISLOADING 13 16
DISLODGING 14 18
DISMANNING 14 19
DISMASKING 18 21
DISMASTING 14 17
DISMAYLING 17 20
DISMISSING 14 17
DISNESTING 12 15
DISOBEYING 17 19
DISPARKING 18 21
DISPARTING 14 17
DISPELLING 14 19
DISPENCING 16 21
DISPENDING 15 19
DISPENSING 14 18
DISPERSING 14 17
DISPLACING 16 21
DISPLAYING 17 20
DISPLODING 15 19
DISPLUMING 16 22
DISPONGING 15 20
DISPORTING 14 17
DISPOSTING 14 17
DISPRIZING 23 26
DISPROVING 17 21
DISPUNGING 15 21
DISPURSING 14 18
DISRANKING 16 19
DISROOTING 12 14
DISRUPTING 14 18
DISSEATING 12 14
DISSECTING 14 17
DISSEISING 12 14
DISSEIZING 21 23
DISSENTING 12 15
DISSERTING 12 14
DISSERVING 15 18
DISSOLVING 15 19
DISSUADING 13 16
DISTAINING 12 15
DISTANCING 14 18
DISTASTING 12 14
DISTENDING 13 16
DISTILLING 12 16
DISTORTING 12 14
DISTURBING 14 18
DISUNITING 12 16
DISVALUING 15 20
DIVAGATING 16 20
DIVINISING 15 19
DIVINIZING 24 28
DOCQUETING 23 27
DOGLEGGING 15 21
DOGNAPPING 17 23
DOMICILING 16 21
DOMINATING 14 18
DOOMSAYING 17 19
DOWNCRYING 20 23
DOWNRATING 15 18
DOWNSIZING 24 27
DOWNVOTING 18 22
DOWNZONING 24 28
DRAGOONING 13 17
DRAPERYING 17 19
DRAUGHTING 16 19
DRAWSTRING 15 17
DRIVELLING 15 20
DRYBEATING 17 19
DRYWALLING 18 21
DUBITATING 14 18
DUCHESSING 17 20
DULCIFYING 20 24
DUMBSIZING 25 30
DUNGEONING 13 19
DYNAMISING 17 20
DYNAMITING 17 20
DYNAMIZING 26 29
EARBASHING 16 18
EARMARKING 17 20
EARWIGGING 16 20
EASTERLING 11 14
EBIONISING 13 17
EBIONIZING 22 26
ECHELONING 16 20
ECOTOURING 13 17
ECSTASYING 16 18
EDITIONING 12 15
EFFIERCING 19 22
EGOSURFING 15 19
ELECTROING 13 17
ELONGATING 12 17
ELUVIATING 14 19
EMACIATING 15 19
EMBARGOING 16 21
EMBATTLING 15 20
EMBEZZLING 33 38
EMBLOOMING 17 23
EMBOLISING 15 20
EMBOLIZING 24 29
EMBOSOMING 17 22
EMBOUNDING 16 22
EMBOWELING 18 23
EMBOWERING 18 22
EMBRAIDING 16 20
EMBREADING 16 20
EMBROILING 15 20
EMBROWNING 18 23
EMENDATING 14 18
EMIGRATING 14 18
EMMARBLING 17 23
EMPANELING 15 21
EMPEACHING 20 24
EMPEOPLING 17 23
EMPERISING 15 19
EMPERIZING 24 28
EMPIERCING 17 22
EMPIGHTING 19 23
EMPLONGING 16 23
EMPOWERING 18 22
EMPURPLING 17 24
ENAMELLING 13 19
ENAMOURING 13 18
ENCHAINING 16 20
ENCHANTING 16 20
ENCHARGING 17 21
ENCHARMING 18 22
ENCHEERING 16 19
ENCIRCLING 15 21
ENCLASPING 15 21
ENCLOTHING 16 20
ENCLOUDING 14 20
ENCRADLING 14 19
ENCREASING 13 17
ENCRUSTING 13 18
ENCRYPTING 18 22
ENDAMAGING 15 20
ENDPLAYING 17 21
ENERGISING 12 16
ENERGIZING 21 25
ENERVATING 14 18
ENFEEBLING 16 21
ENFELONING 14 19
ENFEOFFING 20 23
ENFEVERING 17 21
ENFIERCING 16 20
ENFILADING 15 19
ENFLESHING 17 20
ENFREEZING 23 26
ENGIRDLING 13 18
ENGLISHING 15 19
ENGLOOMING 14 20
ENGLUTTING 12 18
ENGRAFFING 18 22
ENGRAFTING 15 19
ENGRAILING 12 17
ENGRAINING 12 17
ENGRASPING 14 19
ENGRIEVING 15 20
ENGROOVING 15 20
ENGROSSING 12 16
ENGUARDING 13 18
ENGULPHING 17 23
ENHEARSING 14 16
ENKINDLING 16 21
ENLIGHTING 15 19
ENLIVENING 14 20
ENLUMINING 13 20
ENQUEUEING 20 25
ENRAUNGING 12 18
ENRHEUMING 16 20
ENROUGHING 15 19
ENROUNDING 12 17
ENSAMPLING 15 21
ENSCONCING 15 21
ENSHELLING 14 18
ENSHRINING 14 17
ENSILAGING 12 17
ENSNARLING 11 16
ENSPHERING 16 19
ENSTAMPING 15 20
ENSTEEPING 13 17
ENSWATHING 17 19
ENSWEEPING 16 20
ENTANGLING 12 18
ENTHRONING 14 17
ENTRAILING 11 15
ENTRAINING 11 15
ENTRANCING 13 18
ENTRAPPING 15 20
ENTREATING 11 14
ENTRUSTING 11 15
ENTWISTING 14 17
ENVAULTING 14 20
ENVEIGLING 15 21
ENVELOPING 16 22
ENVENOMING 16 22
ENVIRONING 14 19
ENVISAGING 15 20
ENWHEELING 17 20
ENWRAPPING 18 23
EPILOGUING 14 20
EPITAPHING 18 21
EPITHETING 16 18
EQUALISING 20 24
EQUALIZING 29 33
EQUIPAGING 23 28
ERADIATING 12 14
ERGOTISING 12 15
ERGOTIZING 21 24
ERUCTATING 13 17
ESCALADING 14 18
ESCALATING 13 17
ESCALOPING 15 20
ESCHEATING 16 18
ESTIMATING 13 16
ESTIVATING 14 17
ESTRANGING 12 16
ESTREATING 11 13
ETERNISING 11 14
ETERNIZING 20 23
ETHERISING 14 15
ETHERIZING 23 24
ETHICISING 16 18
ETHICIZING 25 27
ETHYLATING 17 18
ETIOLATING 11 14
EULOGISING 12 17
EULOGIZING 21 26
EUPHUISING 16 20
EUPHUIZING 25 29
EVACUATING 16 21
EVALUATING 14 19
EVANESCING 16 21
EVANISHING 17 20
EVERDURING 15 19
EVERYTHING 20 21
EVIDENCING 17 22
EVULGATING 15 21
EXCAVATING 23 27
EXCERPTING 22 26
EXCHANGING 24 28
EXCLAIMING 22 27
EXECRATING 20 23
EXERCISING 20 23
EXERGAMING 21 25
EXHAUSTING 21 23
EXHIBITING 23 25
EXHUMATING 23 26
EXORCISING 20 23
EXORCIZING 29 32
EXPEDITING 21 24
EXPLAINING 20 25
EXPLANTING 20 25
EXPLOITING 20 24
EXPOSITING 20 23
EXPOUNDING 21 26
EXPRESSING 20 23
EXPUNCTING 22 28
EXSCINDING 21 25
EXTINCTING 20 24
EXTRACTING 20 23
EXTREATING 18 20
EXTUBATING 20 24
EXUVIATING 21 25
EYEBALLING 16 20
EYEBROWING 19 21
EYELETTING 14 16
FABRICKING 22 26
FABULATING 16 21
FABULISING 16 21
FABULIZING 25 30
FACETIMING 18 22
FALSIFYING 20 22
FANCIFYING 22 25
FANFOLDING 18 22
FANTASYING 17 19
FARADISING 15 17
FARADIZING 24 26
FARCIFYING 22 24
FASHIONING 17 19
FATIGATING 15 18
FEATHERING 17 18
FEDERATING 15 17
FEMINISING 16 20
FEMINIZING 25 29
FERMENTING 16 20
FERRELLING 14 18
FESTOONING 14 17
FIBERISING 16 19
FIBERIZING 25 28
FILMMAKING 22 27
FILTRATING 14 17
FINALISING 14 18
FINALIZING 23 27
FINGERLING 15 20
FISHIFYING 23 23
FISSIONING 14 17
FIZGIGGING 26 31
FLACKERING 20 24
FLACKETING 20 24
FLAFFERING 20 23
FLAMBEEING 18 23
FLANKERING 18 22
FLANNELING 14 20
FLATLINING 14 19
FLATTENING 14 18
FLATTERING 14 17
FLAUGHTING 18 22
FLAUNCHING 19 24
FLAVOURING 17 22
FLECKERING 20 24
FLEDGELING 16 21
FLEHMENING 19 23
FLEMISHING 19 22
FLICKERING 20 24
FLINDERING 15 19
FLITTERING 14 17
FLUIDISING 15 19
FLUIDIZING 24 28
FLUMMOXING 25 31
FLUSTERING 14 18
FLUTTERING 14 18
FLYBLOWING 22 26
FLYPOSTING 19 22
FOCALISING 16 20
FOCALIZING 25 29
FOOTNOTING 14 17
FORBEARING 16 19
FORBIDDING 18 21
FOREARMING 16 19
FOREBODING 17 20
FOREDATING 15 17
FORELAYING 17 19
FORESAYING 17 18
FORESEEING 14 16
FORFAIRING 17 19
FORFAITING 17 19
FORFEITING 17 19
FORFENDING 18 21
FORGETTING 15 18
FORHAILING 17 19
FORHENTING 17 19
FORJUDGING 23 29
FORLENDING 15 19
FORMATTING 16 19
FORSLOEING 14 17
FORSLOWING 17 20
FORTHGOING 18 20
FORTIFYING 20 21
FORWARDING 18 20
FORWARNING 17 20
FORWASTING 17 19
FOSSICKING 20 23
FOSTERLING 14 17
FOULDERING 15 19
FOUNDERING 15 19
FOXHUNTING 24 27
FRACTURING 16 20
FRANCISING 16 20
FRANCIZING 25 29
FRAUGHTING 18 21
FREEBASING 16 19
FREEDIVING 18 21
FREIGHTING 18 20
FRESHENING 17 19
FRITTERING 14 16
FRIVOLLING 17 22
FROLICKING 20 24
FRUTIFYING 20 22
FULFILLING 17 23
FUMIGATING 17 22
FUNNELLING 14 21
FURBISHING 19 22
FURNISHING 17 20
FURTHERING 17 19
GADROONING 13 17
GAINGIVING 16 22
GAINSAYING 15 18
GALLANTING 12 18
GALLERYING 15 19
GALUMPHING 19 25
GAMBADOING 17 22
GAMBOLLING 16 23
GAMMOCKING 22 28
GANGRENING 13 19
GANTLETING 12 17
GARLANDING 13 18
GARLICKING 18 23
GARMENTING 14 19
GARNISHING 15 18
GARROTTING 12 15
GASBAGGING 16 22
GAUFFERING 18 22
GEFUFFLING 21 26
GEMINATING 14 19
GENERATING 12 16
GENLOCKING 18 24
GENOTYPING 17 21
GEOCACHING 19 23
GEOTAGGING 14 19
GIBBETTING 16 21
GIMBALLING 16 23
GIMMICKING 22 28
GITTERNING 12 16
GLACIATING 14 19
GLADDENING 14 19
GLAMOURING 14 20
GLIMMERING 16 22
GLISSADING 13 17
GLISTENING 12 17
GLISTERING 12 16
GLITTERING 12 16
GLORIFYING 18 21
GODDAMMING 18 23
GODDAMNING 16 21
GODROONING 13 17
GOLDARNING 13 18
GOSPELLING 14 20
GOSSIPPING 16 21
GRADDANING 14 18
GRADUATING 13 17
GRAECISING 14 18
GRAECIZING 23 27
GRAFFITING 18 21
GRANNIEING 12 17
GRATIFYING 18 20
GRAUNCHING 17 22
GRAVELLING 15 21
GREATENING 12 16
GROMMETING 16 21
GROUNDLING 13 19
GROVELLING 15 21
GRUMMETING 16 22
GUARISHING 15 18
GUDGEONING 14 20
GUERDONING 13 18
GUESTENING 12 17
GUMSHOEING 17 21
GUNKHOLING 19 24
GUNRUNNING 12 20
HACKNEYING 23 25
HACKSAWING 23 25
HAIRSPRING 16 18
HALLALLING 14 19
HANDSELING 15 18
HANDSPRING 17 20
HANSELLING 14 18
HARANGUING 15 19
HARBOURING 16 19
HARDWIRING 18 19
HARNESSING 14 16
HARPOONING 16 19
HARSHENING 17 18
HARUMPHING 21 24
HARVESTING 17 19
HATCHELING 19 21
HEADLINING 15 18
HEADSPRING 17 19
HEADSTRONG 15 16
HEARKENING 18 20
HEARTENING 14 16
HEBETATING 16 18
HEBRAISING 16 18
HEBRAIZING 25 27
HELISKIING 18 20
HEMOLYSING 19 21
HEMOLYZING 28 30
HENPECKING 22 26
HEPATISING 16 18
HEPATIZING 25 27
HERNIATING 14 16
HESITATING 14 15
HICCUPPING 22 28
HIRSELLING 14 17
HISTORYING 17 17
HOARSENING 14 16
HOBJOBBING 27 33
HOBNAILING 16 20
HOBNOBBING 20 25
HOLIDAYING 18 19
HOLSTERING 14 16
HOMECOMING 20 24
HOMEMAKING 22 25
HOMINISING 16 19
HOMINIZING 25 28
HOPSACKING 22 25
HORRIFYING 20 20
HOSANNAING 14 17
HOSTELLING 14 17
HOSTESSING 14 15
HOTDOGGING 17 20
HOTFOOTING 17 18
HOTHOUSING 17 18
HOUSELLING 14 18
HUMANISING 16 20
HUMANIZING 25 29
HUMBLEBRAG 20 25
HUMBUGGING 20 27
HUMMELLING 18 24
HUMMOCKING 24 29
HUSBANDING 17 21
HUSHABYING 22 23
ICEBOATING 15 19
ICEFISHING 19 21
ICONIFYING 19 22
IDEALISING 12 15
IDEALIZING 21 24
ILLUMINING 13 20
IMBOSOMING 17 22
IMBOWERING 18 22
IMBROWNING 18 23
IMMANTLING 15 21
IMMINGLING 16 23
IMMOLATING 15 20
IMMUNISING 15 21
IMMUNIZING 24 30
IMPAINTING 15 20
IMPANELING 15 21
IMPEACHING 20 24
IMPEARLING 15 20
IMPERILING 15 20
IMPLANTING 15 21
IMPLEADING 16 21
IMPLEDGING 17 23
IMPLUNGING 16 24
IMPOUNDING 16 22
IMPOWERING 18 22
IMPREGNING 16 22
IMPRESSING 15 19
IMPRINTING 15 20
IMPURPLING 17 24
INAURATING 11 15
INBOUNDING 14 20
INBREEDING 14 18
INBRINGING 14 20
INBURSTING 13 18
INCHOATING 16 19
INCLASPING 15 21
INCLIPPING 17 24
INCORPSING 15 20
INCREASING 13 17
INCROSSING 13 17
INCRUSTING 13 18
INCUBATING 15 21
INDAGATING 13 17
INDICATING 14 18
INDURATING 12 16
INDWELLING 15 20
INEARTHING 14 16
INFAMISING 16 20
INFAMIZING 25 29
INFEOFFING 20 23
INFIGHTING 18 21
INFLECTING 16 21
INFLICTING 16 21
INFRACTING 16 20
INFRINGING 15 20
INGRAFTING 15 19
INGRAINING 12 17
INGROOVING 15 20
INGROSSING 12 16
INGULPHING 17 23
INHABITING 16 19
INHAUSTING 14 17
INHEARSING 14 16
INHERITING 14 16
INHIBITING 16 19
INHUMATING 16 20
INITIALING 11 15
INITIATING 11 14
INJELLYING 21 27
INJOINTING 18 24
INJUNCTING 20 28
INNOVATING 14 19
INQUIETING 20 24
INSCONCING 15 21
INSCRIBING 15 20
INSCULPING 15 22
INSHELLING 14 18
INSHIPPING 18 22
INSHRINING 14 17
INSINEWING 14 18
INSOLATING 11 15
INSOURCING 13 18
INSPANNING 13 19
INSPECTING 15 20
INSPHERING 16 19
INSTALLING 11 16
INSTANCING 13 18
INSTARRING 11 14
INSTILLING 11 16
INSULATING 11 16
INSWATHING 17 19
INTERABANG 13 17
INTHRONING 14 17
INTIMATING 13 17
INTITULING 11 16
INTONATING 11 15
INTREATING 11 14
INTRIGUING 12 17
INTROFYING 17 19
INTRUSTING 11 15
INTUBATING 13 18
INTWISTING 14 17
INUNDATING 12 17
INVALIDING 15 20
INVEAGLING 15 21
INVEIGHING 18 22
INVEIGLING 15 21
INVOCATING 16 21
INVOLUTING 14 20
INWRAPPING 18 23
IODINATING 12 15
IRRIGATING 12 15
IRRITATING 11 13
JACKALLING 24 31
JACULATING 20 27
JAMBOKKING 30 36
JAPANISING 20 26
JAPANIZING 29 35
JAROVISING 21 26
JAROVIZING 30 35
JAUNDICING 21 28
JAVELINING 21 28
JAYWALKING 28 32
JEALOUSING 18 24
JELLIFYING 24 29
JEOPARDING 21 26
JOINTURING 18 24
JOLLIFYING 24 29
JOURNALING 18 25
JOURNEYING 21 26
JOYPOPPING 27 33
JUBILATING 20 27
JUGULATING 19 27
JULIENNING 18 26
JUMBOISING 22 29
JUMBOIZING 31 38
JUNKETTING 22 28
JUSTIFYING 24 28
KAMERADING 18 21
KARANGAING 16 20
KEELHALING 18 21
KEFUFFLING 24 28
KENNELLING 15 21
KENNETTING 15 19
KERNELLING 15 20
KEYLOGGING 20 24
KEYSTONING 18 20
KIBBITZING 28 32
KICKBOXING 30 34
KIDNAPPING 20 25
KITCHENING 20 23
KLONDIKING 20 24
KLONDYKING 23 26
KNACKERING 21 25
KNEVELLING 18 24
KREASOTING 15 17
KREOSOTING 15 17
KURBASHING 20 23
LACEMAKING 19 24
LACERATING 13 17
LACQUERING 22 27
LACQUEYING 25 29
LAMBASTING 15 20
LAMINATING 13 18
LAMPOONING 15 21
LANDMINING 14 20
LANDOWNING 15 20
LANGUAGING 13 20
LANTERNING 11 16
LAPIDATING 14 18
LATERALING 11 15
LATERISING 11 14
LATERIZING 20 23
LATINISING 11 15
LATINIZING 20 24
LAUNDERING 12 17
LAUREATING 11 15
LAURELLING 11 17
LAVOLTAING 14 19
LAYBACKING 22 26
LEAFLETING 14 18
LEAGUERING 12 17
LEATHERING 14 16
LEGALISING 12 17
LEGALIZING 21 26
LEISTERING 11 14
LEVERAGING 15 20
LEVIGATING 15 20
LEVITATING 14 18
LIBERATING 13 17
LICHTLYING 19 22
LIFESAVING 17 21
LIGATURING 12 17
LIGHTENING 15 19
LIGHTERING 15 18
LIGHTLYING 18 21
LIGNIFYING 18 22
LINOTYPING 16 20
LIPREADING 14 18
LIQUEFYING 26 29
LIQUESCING 22 27
LIQUEURING 20 25
LIQUIFYING 26 29
LITHIFYING 20 21
LITIGATING 12 16
LOBSTERING 13 17
LOBTAILING 13 18
LOCALISING 13 18
LOCALIZING 22 27
LOCOMOTING 15 20
LOGICISING 14 19
LOGICIZING 23 28
LOGJAMMING 23 31
LOGROLLING 12 18
LOOPHOLING 16 20
LORICATING 13 17
LOSSMAKING 17 21
LOUNDERING 12 17
LOVEMAKING 20 25
LOWBALLING 16 22
LULLABYING 16 22
LUSTRATING 11 15
LUTESTRING 11 15
LYRICISING 16 19
LYRICIZING 25 28
MACARISING 15 19
MACARIZING 24 28
MACERATING 15 19
MACULATING 15 21
MADERISING 14 17
MADERIZING 23 26
MAFFICKING 25 29
MAGNIFYING 20 24
MAINLINING 13 19
MAINSPRING 15 20
MAISTERING 13 16
MALAXATING 20 24
MALLEATING 13 18
MAMAGUYING 19 24
MAMMOCKING 23 29
MANICURING 15 21
MANSCAPING 17 23
MARCELLING 15 21
MARCONIING 15 20
MARGENTING 14 19
MARINADING 14 18
MARINATING 13 17
MARSHALING 16 19
MARTELLING 13 18
MARVELLING 16 22
MASCARAING 15 19
MASSACRING 15 19
MATTIFYING 19 21
MATURATING 13 17
MAUNDERING 14 19
MAXIMISING 22 26
MAXIMIZING 31 35
MEANDERING 14 18
MEDEVACING 19 24
MEDICATING 16 20
MEDICINING 16 21
MEDITATING 14 17
MEDIVACING 19 24
MELANISING 13 18
MELANIZING 22 27
MELODISING 14 18
MELODIZING 23 27
MEMORISING 15 19
MEMORIZING 24 28
MENTIONING 13 18
MERCIFYING 21 24
METALISING 13 17
METALIZING 22 26
METRIFYING 19 21
MICRIFYING 21 24
MILITATING 13 17
MIMMICKING 23 29
MINELAYING 16 20
MINIMAXING 22 27
MINIMISING 15 20
MINIMIZING 24 29
MINNICKING 19 25
MINNOCKING 19 25
MISALLYING 16 20
MISATONING 13 17
MISBIASING 15 19
MISBILLING 15 21
MISBINDING 16 21
MISCALLING 15 21
MISCASTING 15 19
MISCATALOG 15 19
MISCOINING 15 20
MISCOOKING 19 23
MISCOPYING 20 24
MISCUTTING 15 20
MISDEALING 14 18
MISDEEMING 16 20
MISDIALING 14 18
MISDIETING 14 17
MISDRAWING 17 20
MISDRIVING 17 21
MISEDITING 14 17
MISFALLING 16 21
MISFEEDING 17 20
MISFITTING 16 19
MISFOLDING 17 21
MISFORMING 18 22
MISFRAMING 18 22
MISGAUGING 15 21
MISGRADING 15 19
MISGROWING 17 21
MISGUIDING 15 20
MISHAPPING 20 24
MISHEARING 16 18
MISHITTING 16 18
MISJOINING 20 26
MISJUDGING 22 29
MISKEEPING 19 23
MISKENNING 17 22
MISKICKING 23 27
MISKNOWING 20 24
MISLEADING 14 18
MISLEEKING 17 21
MISLODGING 15 20
MISLUCKING 19 25
MISMARKING 19 23
MISMEETING 15 19
MISMETRING 15 19
MISPARSING 15 19
MISPARTING 15 19
MISPENNING 15 21
MISPLACING 17 23
MISPLAYING 18 22
MISPOISING 15 19
MISPRICING 17 22
MISPRISING 15 19
MISPRIZING 24 28
MISQUOTING 22 26
MISRAISING 13 16
MISREADING 14 17
MISRELYING 16 19
MISROUTING 13 17
MISSEATING 13 16
MISSEEMING 15 19
MISSELLING 13 18
MISSENDING 14 18
MISSENSING 13 17
MISSETTING 13 16
MISSHAPING 18 21
MISSIONING 13 17
MISSORTING 13 16
MISSPACING 17 22
MISSTATING 13 16
MISSTYLING 16 19
MISSUITING 13 17
MISTELLING 13 18
MISTENDING 14 18
MISTERMING 15 19
MISTITLING 13 17
MISTRACING 15 19
MISVALUING 16 22
MISWEENING 16 20
MISWENDING 17 21
MISWORDING 17 20
MISWRITING 16 19
MITIGATING 14 18
MOBCASTING 17 22
MOBILISING 15 20
MOBILIZING 24 29
MODERATING 14 17
MODULATING 14 19
MOISTENING 13 17
MOITHERING 16 18
MOLLIFYING 19 23
MONETISING 13 17
MONETIZING 22 26
MONITORING 13 17
MONOSKIING 17 21
MONOTONING 13 18
MONSTERING 13 17
MOONRAKING 17 21
MORALISING 13 17
MORALIZING 22 26
MORDANTING 14 18
MORSELLING 13 18
MORTGAGING 15 20
MORTIFYING 19 21
MOSAICKING 19 23
MOTIVATING 16 20
MOTORISING 13 16
MOTORIZING 22 25
MOULDERING 14 19
MOVIEGOING 17 22
MOWBURNING 18 24
MUCKRAKING 23 28
MUDCAPPING 20 27
MUDLARKING 18 23
MUDLOGGING 16 23
MULLIONING 13 20
MUMMIFYING 23 28
MUNDIFYING 20 24
MURGEONING 14 20
MURTHERING 16 19
MUTILATING 13 18
MYSTIFYING 22 23
MYTHMAKING 25 27
NASALISING 11 15
NASALIZING 20 24
NAUSEATING 11 15
NAVIGATING 15 20
NEBULISING 13 19
NEBULIZING 22 28
NECKLACING 19 25
NEGATIVING 15 20
NEGLECTING 14 20
NETSURFING 14 18
NETWORKING 18 21
NICKELLING 17 23
NICKNAMING 19 25
NIDDERLING 13 17
NIGGARDING 14 19
NIGGERLING 13 19
NIGRIFYING 18 21
NITPICKING 19 24
NITRIFYING 17 19
NOCHELLING 16 21
NODALISING 12 16
NODALIZING 21 25
NOMADISING 14 18
NOMADIZING 23 27
NOMINATING 13 18
NONBANKING 17 23
NONBEARING 13 18
NONBETTING 13 18
NONBINDING 14 20
NONBONDING 14 20
NONEARNING 11 16
NONFEEDING 15 19
NONGROWING 15 20
NONHOUSING 14 18
NONHUNTING 14 19
NONMEETING 13 18
NONPLAYING 16 21
NONPLUSING 13 20
NONREADING 12 16
NONRIOTING 11 15
NONSMOKING 17 22
NONSUITING 11 16
NONTRADING 12 16
NONWINNING 14 20
NONWORKING 18 22
NORSELLING 11 16
NORTHERING 14 16
NOSEDIVING 15 19
NOTARISING 11 14
NOTARIZING 20 23
NOTCHELING 16 20
NOTWORKING 18 21
NOURISHING 14 17
NOUSELLING 11 17
NOVELISING 14 19
NOVELIZING 23 28
NOWCASTING 16 20
NUCLEATING 13 19
NUGGETTING 13 19
NULLIFYING 17 22
NUMERATING 13 18
NUTMEGGING 15 22
OBDURATING 14 18
OBLIGATING 14 19
OBSOLETING 13 17
OBTURATING 13 17
OCCUPATING 17 23
OCEANGOING 14 19
OFFICERING 19 22
OFFLOADING 18 21
OFFSETTING 17 19
OFFSHORING 20 21
OLOGOANING 12 17
ONBOARDING 14 18
OPACIFYING 21 24
OPALESCING 15 20
OPERAGOING 14 18
OPPILATING 15 20
OPPRESSING 15 19
OPSONISING 13 17
OPSONIZING 22 26
OPTIMISING 15 19
OPTIMIZING 24 28
ORCHARDING 17 19
ORDINATING 12 15
ORGANISING 12 16
ORGANIZING 21 25
OSCITATING 13 16
OSCULATING 13 18
OUTARGUING 12 17
OUTBARKING 17 21
OUTBARRING 13 17
OUTBAWLING 16 21
OUTBEAMING 15 20
OUTBEGGING 15 21
OUTBIDDING 15 19
OUTBLAZING 22 27
OUTBRAVING 16 21
OUTBRIBING 15 20
OUTBULGING 14 21
OUTBULKING 17 23
OUTBURNING 13 19
OUTCALLING 13 19
OUTCASTING 13 17
OUTCHIDING 17 20
OUTCOOKING 17 21
OUTCROWING 16 20
OUTCURSING 13 18
OUTDANCING 14 19
OUTDODGING 14 18
OUTDRAWING 15 18
OUTDRIVING 15 19
OUTDUELING 12 17
OUTEARNING 11 15
OUTECHOING 16 19
OUTFABLING 16 21
OUTFASTING 14 17
OUTFAWNING 17 21
OUTFEELING 14 18
OUTFENCING 16 21
OUTFINDING 15 19
OUTFISHING 17 19
OUTFITTING 14 17
OUTFLOWING 17 21
OUTFOOLING 14 18
OUTFOOTING 14 17
OUTGAINING 12 17
OUTGASSING 12 16
OUTGLARING 12 17
OUTGLOWING 15 20
OUTGNAWING 15 20
OUTGROWING 15 19
OUTGUIDING 13 18
OUTGUNNING 12 19
OUTGUSHING 15 19
OUTHEARING 14 16
OUTHITTING 14 16
OUTHOWLING 17 20
OUTHUNTING 14 18
OUTJESTING 18 23
OUTJETTING 18 23
OUTJINXING 25 31
OUTJUMPING 22 30
OUTJUTTING 18 24
OUTKEEPING 17 21
OUTKICKING 21 25
OUTKILLING 15 20
OUTKISSING 15 18
OUTLASHING 14 17
OUTLASTING 11 15
OUTLEADING 12 16
OUTLEAPING 13 18
OUTLODGING 13 18
OUTLOOKING 15 19
OUTMANNING 13 19
OUTPASSING 13 17
OUTPEEPING 15 20
OUTPEERING 13 17
OUTPITYING 16 19
OUTPLACING 15 21
OUTPLAYING 16 20
OUTPOLLING 13 19
OUTPOURING 13 18
OUTPRAYING 16 19
OUTPRICING 15 20
OUTPRIZING 22 26
OUTPULLING 13 20
OUTPUSHING 16 20
OUTPUTTING 13 18
OUTQUOTING 20 24
OUTRAISING 11 14
OUTRANGING 12 17
OUTRANKING 15 19
OUTREADING 12 15
OUTREDDING 13 16
OUTRIGGING 13 18
OUTRINGING 12 17
OUTROARING 11 14
OUTROCKING 17 21
OUTROLLING 11 16
OUTROOTING 11 14
OUTRUNNING 11 17
OUTRUSHING 14 17
OUTSAILING 11 15
OUTSCORING 13 17
OUTSELLING 11 16
OUTSERVING 14 18
OUTSETTING 11 14
OUTSHAMING 16 19
OUTSHINING 14 17
OUTSINGING 12 17
OUTSINNING 11 16
OUTSITTING 11 14
OUTSKATING 15 18
OUTSMILING 13 18
OUTSMOKING 17 21
OUTSNORING 11 15
OUTSOARING 11 14
OUTSTARING 11 14
OUTSTATING 11 14
OUTSTAYING 14 16
OUTSULKING 15 20
OUTSUMMING 15 21
OUTTALKING 15 19
OUTTASKING 15 18
OUTTELLING 11 16
OUTTOPPING 15 20
OUTTRADING 12 15
OUTVALUING 14 20
OUTVOICING 16 21
OUTWAITING 14 17
OUTWALKING 18 22
OUTWARRING 14 17
OUTWASTING 14 17
OUTWEARING 14 17
OUTWEEDING 15 18
OUTWEEPING 16 20
OUTWELLING 14 19
OUTWICKING 20 24
OUTWILLING 14 19
OUTWINDING 15 19
OUTWINGING 15 20
OUTWINNING 14 19
OUTWISHING 17 19
OUTWITTING 14 17
OUTWORKING 18 21
OUTWRITING 14 17
OUTYELLING 14 18
OUTYELPING 16 20
OVERACTING 16 20
OVERARMING 16 20
OVERBAKING 20 24
OVERBUYING 19 23
OVERCOMING 18 23
OVERCURING 16 21
OVERDARING 15 18
OVERDOSING 15 18
OVERDRYING 18 20
OVERDYEING 18 20
OVEREATING 14 17
OVEREGGING 16 21
OVEREYEING 17 19
OVERFLYING 20 23
OVERGIVING 18 23
OVERHALING 17 20
OVERHATING 17 19
OVERHOPING 19 22
OVERHYPING 22 24
OVERJOYING 24 28
OVERLADING 15 19
OVERLAYING 17 20
OVERLIVING 17 22
OVERLOVING 17 22
OVERMINING 16 21
OVERMIXING 23 27
OVERNAMING 16 21
OVERPAYING 19 22
OVERPLYING 19 23
OVERRAKING 18 21
OVERRATING 14 17
OVERRIDING 15 18
OVERRULING 14 19
OVERSAVING 17 21
OVERSEEING 14 17
OVERSEWING 17 20
OVERSIZING 23 26
OVERSOWING 17 20
OVERSTRONG 14 17
OVERSTRUNG 14 18
OVERTAKING 18 21
OVERTAXING 21 24
OVERTIMING 16 20
OVERTIRING 14 17
OVERTURING 14 18
OVERTYPING 19 22
OVERURGING 15 20
OVERVOTING 17 21
OWRECOMING 18 22
PACEMAKING 21 26
PACTIONING 15 20
PADDOCKING 21 25
PADLOCKING 20 25
PAGANISING 14 19
PAGANIZING 23 28
PAGINATING 14 19
PALAVERING 16 21
PALISADING 14 18
PALLIATING 13 18
PANFISHING 19 22
PAPALISING 15 20
PAPALIZING 24 29
PARAGONING 14 19
PARAKITING 17 20
PARALYSING 16 19
PARALYZING 25 28
PARASKIING 17 20
PARBOILING 15 20
PARCELLING 15 21
PARGETTING 14 18
PARQUETING 22 26
PARROCKING 19 23
PARTNERING 13 17
PASSIONING 13 17
PATIENTING 13 17
PATINATING 13 17
PATINISING 13 17
PATINIZING 22 26
PATRIATING 13 16
PATROLLING 13 18
PATTERNING 13 17
PEACOCKING 21 26
PECULATING 15 21
PEDICURING 16 21
PEJORATING 20 25
PENALISING 13 18
PENALIZING 22 27
PENCILLING 15 22
PENPUSHING 18 23
PENSIONING 13 18
PEPTALKING 19 24
PERCEIVING 18 23
PERCOCTING 17 22
PERCUSSING 15 20
PERFECTING 18 22
PERFORMING 18 22
PERMEATING 15 19
PERMITTING 15 19
PERORATING 13 16
PEROXIDING 21 24
PERPENDING 16 21
PERPLEXING 22 27
PERSISTING 13 16
PERSPIRING 15 19
PERSUADING 14 18
PERSWADING 17 20
PERTAINING 13 17
PERTURBING 15 20
PERVERTING 16 20
PERVIATING 16 20
PETNAPPING 17 23
PETRIFYING 19 21
PETROLLING 13 18
PHILTERING 16 19
PHRENSYING 19 21
PHYSICKING 25 27
PICKEERING 19 23
PICNICKING 21 27
PICOWAVING 21 26
PICQUETING 24 29
PIGEONWING 17 22
PIGMENTING 16 22
PILGRIMING 16 22
PILLIONING 13 19
PILLORYING 16 20
PINBALLING 15 22
PINFOLDING 17 22
PINNACLING 15 22
PINTUCKING 19 25
PIONEERING 13 17
PIPELINING 15 21
PIRLICUING 15 21
PISTOLLING 13 18
PIXELATING 20 24
PIXILATING 20 24
PLACARDING 16 21
PLANISHING 16 20
PLASTERING 13 17
PLATEAUING 13 18
PLATOONING 13 18
PLAYACTING 18 22
PLAYMAKING 22 26
PLEASURING 13 18
PLEBIFYING 21 25
PLENISHING 16 20
PLOTTERING 13 17
PLOUTERING 13 18
PLOWTERING 16 20
PLUMMETING 17 24
PLUMPENING 17 25
PLUNDERING 14 20
PODCASTING 16 20
POLARISING 13 17
POLARIZING 22 26
POLEMISING 15 20
POLEMIZING 24 29
POLLARDING 14 19
POLONISING 13 18
POLONIZING 22 27
POLYTYPING 21 24
POMATUMING 17 23
POMMELLING 17 24
PONIARDING 14 18
PONTIFYING 19 22
PONTOONING 13 18
POPULATING 15 21
PORLOCKING 19 24
PORPOISING 15 19
PORRECTING 15 19
PORTENDING 14 18
PORTIONING 13 17
PORTRAYING 16 18
POSSESSING 13 16
POSTCODING 16 20
POSTDATING 14 17
POSTFIXING 23 26
POSTILLING 13 18
POSTMATING 15 19
POSTPONING 15 20
POSTPOSING 15 19
POTBOILING 15 20
POTHUNTING 16 20
POULTICING 15 21
POURSEWING 16 20
POUTHERING 16 19
PRACTICING 17 22
PRACTISING 15 19
PREAMBLING 17 23
PREBIDDING 17 21
PREBILLING 15 21
PREBINDING 16 21
PREBOILING 15 20
PREBOOKING 19 23
PRECASTING 15 19
PRECENTING 15 20
PRECESSING 15 19
PRECLUDING 16 22
PRECOOKING 19 23
PRECOOLING 15 20
PRECURSING 15 20
PRECUTTING 15 20
PRECYCLING 20 25
PREDICTING 16 20
PREDOOMING 16 20
PREEDITING 14 17
PREEMPTING 17 22
PREFABBING 20 25
PREFERRING 16 19
PREFORMING 18 22
PREFUNDING 17 22
PREGUIDING 15 20
PREHEATING 16 18
PREHENDING 17 20
PREJUDGING 22 29
PRELECTING 15 20
PRELOADING 14 18
PREMIERING 15 19
PREMISSING 15 19
PREMOLDING 16 21
PRENTICING 15 20
PREOPENING 15 20
PREPACKING 21 26
PREPASTING 15 19
PREPENSING 15 20
PREPLACING 17 23
PREPRICING 17 22
PREREADING 14 17
PRERINSING 13 17
PRESCORING 15 19
PRESELLING 13 18
PRESENTING 13 17
PRESERVING 16 20
PRESETTING 13 16
PRESHAPING 18 21
PRESHOWING 19 21
PRESIFTING 16 19
PRESLICING 15 20
PRESOAKING 17 20
PRESOLVING 16 21
PRESORTING 13 16
PRESSURING 13 17
PRESTORING 13 16
PRETASTING 13 16
PRETELLING 13 18
PRETENDING 14 18
PRETESTING 13 16
PRETEXTING 20 23
PREUNITING 13 18
PREVAILING 16 21
PREVALUING 16 22
PREVENTING 16 21
PREVIEWING 19 23
PREWARMING 18 22
PREWARNING 16 20
PREWASHING 19 21
PREWEANING 16 20
PREWORKING 20 23
PREWRITING 16 19
PRIESTLING 13 17
PRIMROSING 15 19
PRINCELING 15 21
PROCEEDING 16 20
PROCESSING 15 19
PROCTORING 15 19
PRODNOSING 14 18
PROFESSING 16 19
PROFFERING 19 22
PROGNOSING 14 19
PROGRADING 15 19
PROGRAMING 16 21
PROJECTING 22 28
PROLAPSING 15 20
PROLOGUING 14 20
PROLONGING 14 20
PROMULGING 16 23
PROPELLING 15 21
PROPENDING 16 21
PROROGUING 14 19
PROSECTING 15 19
PROSIFYING 19 21
PROSPERING 15 19
PROTECTING 15 19
PROTENDING 14 18
PROTESTING 13 16
PROTRUDING 14 18
PROVANTING 16 21
PROVERBING 18 23
PTYALISING 16 19
PTYALIZING 25 28
PUBLISHING 18 23
PULPIFYING 21 26
PULTRUDING 14 20
PULVILLING 16 24
PUMICATING 17 23
PUMMELLING 17 25
PUNCTURING 15 22
PURCHASING 18 22
PURLICUING 15 22
PURLOINING 13 19
PURPORTING 15 20
PUTREFYING 19 22
PYRAMIDING 19 22
PYRITISING 16 18
PYRITIZING 25 27
PYROLISING 16 19
PYROLIZING 25 28
PYROLYSING 19 21
PYROLYZING 28 30
QUADRATING 21 24
QUAGMIRING 23 28
QUALIFYING 26 29
QUANTISING 20 24
QUANTIZING 29 33
QUARRELING 20 24
QUARTERING 20 23
QUERSPRUNG 22 27
QUICKENING 26 31
QUIETENING 20 24
RACEMISING 15 19
RACEMIZING 24 28
RACQUETING 22 26
RADICATING 14 17
RAINMAKING 17 21
RAMPARTING 15 19
RAMPAUGING 16 22
RAMRODDING 15 18
RANCELLING 13 19
RANSACKING 17 21
RAPPELLING 15 21
RATCHETING 16 18
RATTOONING 11 14
REACCEDING 16 20
REACCUSING 15 20
READAPTING 14 17
READOPTING 14 17
READORNING 12 15
READVISING 15 18
REAFFIXING 24 26
REALIGNING 12 17
REALTERING 11 14
REAMENDING 14 18
REANNEXING 18 22
REAPPLYING 18 22
REAROUSING 11 14
REASSUMING 13 17
REASSURING 11 14
REAVAILING 14 18
REBIRTHING 16 18
REBLENDING 14 19
REBLOOMING 15 20
REBOARDING 14 17
REBOTTLING 13 17
REBOUNDING 14 19
REBRANDING 14 18
REBREEDING 14 17
REBUILDING 14 19
RECARRYING 16 18
RECATCHING 18 21
RECEIPTING 15 19
RECENTRING 13 17
RECHANGING 17 21
RECHARGING 17 20
RECHARTING 16 18
RECHEATING 16 18
RECHECKING 22 25
RECHIPPING 20 24
RECHOOSING 16 18
RECIRCLING 15 20
RECLADDING 15 19
RECLAIMING 15 20
RECLASPING 15 20
RECLEANING 13 18
RECLIMBING 17 23
RECLOTHING 16 19
RECOLORING 13 17
RECOUNTING 13 18
RECOUPLING 15 21
RECOURSING 13 17
RECOVERING 16 20
RECOWERING 16 19
RECREATING 13 16
RECROSSING 13 16
RECROWNING 16 20
RECRUITING 13 17
RECTIFYING 19 21
REDAMAGING 15 19
REDARGUING 13 17
REDBAITING 14 17
REDECIDING 15 18
REDEFINING 15 18
REDIALLING 12 16
REDIVIDING 16 19
REDOUBLING 14 19
REDOUBTING 14 18
REDOUNDING 13 17
REDRAFTING 15 17
REDREAMING 14 17
REDRESSING 12 14
REDRILLING 12 16
REEDIFYING 18 19
REEJECTING 20 25
REELECTING 13 17
REEMERGING 14 18
REEMITTING 13 16
REENACTING 13 17
REENDOWING 15 18
REENGAGING 13 18
REENJOYING 21 25
REENTERING 11 14
REERECTING 13 16
REEXPOSING 20 23
REFEREEING 14 16
REFIGHTING 18 20
REFIGURING 15 19
REFLAGGING 16 21
REFLECTING 16 20
REFLOATING 14 17
REFLOODING 15 18
REFOCUSING 16 20
REFOUNDING 15 19
REFRACTING 16 19
REFRAINING 14 17
REFREEZING 23 25
REFRESHING 17 18
REFRINGING 15 19
REFRONTING 14 17
REFUELLING 14 19
REGELATING 12 16
REGLOSSING 12 16
REGRAFTING 15 18
REGRANTING 12 16
REGREENING 12 16
REGREETING 12 15
REGRESSING 12 15
REGRETTING 12 15
REGRINDING 13 17
REGROOMING 14 18
REGROOVING 15 19
REGROUPING 14 19
REGULATING 12 17
REGULISING 12 17
REGULIZING 21 26
REHANDLING 15 18
REHEARSING 14 15
REIGNITING 12 16
REILLUMING 13 19
REIMPOSING 15 19
REINCITING 13 17
REINDEXING 19 22
REINDUCING 14 19
REINFUSING 14 18
REINJURING 18 24
REINSURING 11 15
REINVADING 15 19
REINVITING 14 18
REINVOKING 18 22
REJOURNING 18 24
REJUGGLING 20 28
REKINDLING 16 20
REKNITTING 15 18
REKNOTTING 15 18
RELABELING 13 18
RELEARNING 11 15
RELEGATING 12 16
RELIGHTING 15 18
RELIVERING 14 18
RELLISHING 14 17
RELOCATING 13 17
RELUMINING 13 19
REMARRYING 16 18
REMATCHING 18 21
REMERCYING 18 21
REMIGATING 14 18
REMODELING 14 18
REMOULDING 14 19
REMOUNTING 13 18
RENATURING 11 15
RENEAGUING 12 17
RENEGADING 13 17
RENFORCING 16 20
RENOUNCING 13 19
RENOVATING 14 18
RENVERSING 14 18
REOFFERING 17 19
REOPPOSING 15 19
REORDERING 12 14
REPAINTING 13 17
REPANELING 13 18
REPAPERING 15 19
REPATCHING 18 21
REPEOPLING 15 20
REPERUSING 13 17
REPHRASING 16 18
REPLANNING 13 19
REPLANTING 13 18
REPLEADING 14 18
REPLEDGING 15 20
REPLEVYING 19 23
REPLOTTING 13 17
REPLUMBING 17 24
REPLUNGING 14 21
REPOINTING 13 17
REPOSITING 13 16
REPOWERING 16 19
REPREEVING 16 20
REPRESSING 13 16
REPRIEVING 16 20
REPRINTING 13 17
REPROOFING 16 19
REPURSUING 13 18
REQUESTING 20 23
REQUITTING 20 23
REQUOYLING 23 26
REREVISING 14 17
REROUTEING 11 14
RESADDLING 13 16
RESALUTING 11 15
RESAMPLING 15 20
RESCINDING 14 18
RESECURING 13 17
RESEMBLING 15 20
RESETTLING 11 14
RESHIPPING 18 21
RESHOOTING 14 15
RESIGHTING 15 17
RESINATING 11 14
RESINISING 11 14
RESINIZING 20 23
RESKILLING 15 19
RESKINNING 15 19
RESMELTING 13 17
RESONATING 11 14
RESOUNDING 12 16
RESOURCING 13 17
RESPEAKING 17 20
RESPECTING 15 19
RESPELLING 13 18
RESPLICING 15 20
RESPONDING 14 18
RESPOOLING 13 17
RESPOTTING 13 16
RESPRAYING 16 18
RESTABLING 13 17
RESTACKING 17 20
RESTAFFING 17 19
RESTAMPING 15 19
RESTARTING 11 13
RESTEMMING 15 19
RESTOCKING 17 20
RESTRIKING 15 17
RESTRIVING 14 17
RESTUDYING 15 17
RESTUFFING 17 20
RESTUMPING 15 20
RETACKLING 17 21
RETALLYING 14 17
RETEACHING 16 18
RETHINKING 18 20
RETOTALING 11 14
RETOUCHING 16 19
RETRACKING 17 20
RETRACTING 13 16
RETRAINING 11 14
RETREADING 12 14
RETREATING 11 13
RETRIEVING 14 17
RETRIMMING 15 19
RETWEETING 14 16
RETWISTING 14 16
REUNIFYING 17 20
REUPTAKING 17 21
REUTTERING 11 14
REVISITING 14 17
REWAKENING 18 21
REWATERING 14 16
REWEIGHING 18 20
REWIDENING 15 18
REWRAPPING 18 22
RHUBARBING 18 22
RIDICULING 14 19
RIGHTENING 15 18
RIGIDISING 13 16
RIGIDIZING 22 25
RIPRAPPING 17 22
RIVALISING 14 18
RIVALIZING 23 27
ROADMAKING 18 21
ROBORATING 13 16
ROBOTISING 13 16
ROBOTIZING 22 25
RODFISHING 18 19
ROISTERING 11 13
ROLLICKING 17 22
ROLLOCKING 17 22
ROMANISING 13 17
ROMANIZING 22 26
ROSEMALING 13 17
ROTAVATING 14 17
ROTOVATING 14 17
ROUGHENING 15 19
ROULETTING 11 15
ROYALISING 14 16
ROYALIZING 23 25
ROYSTERING 14 15
RUBBISHING 18 22
RUBICONING 15 21
RUFFIANING 17 21
RUMINATING 13 18
RUMMISHING 18 22
RURALISING 11 15
RURALIZING 20 24
RUSSETTING 11 14
RUSSIFYING 17 19
SABOTAGING 14 18
SACRIFYING 19 21
SAGINATING 12 16
SAILMAKING 17 21
SALINISING 11 15
SALINIZING 20 24
SALIVATING 14 18
SANDALLING 12 17
SANDERLING 12 16
SANGUINING 12 18
SANITATING 11 14
SANITISING 11 14
SANITIZING 20 23
SATIRISING 11 13
SATIRIZING 20 22
SATISFYING 17 18
SATURATING 11 14
SAUNTERING 11 15
SAWDUSTING 15 18
SCALLOPING 15 21
SCAMPERING 17 22
SCANDALING 14 19
SCARIFYING 19 21
SCARLETING 13 17
SCARPERING 15 19
SCATTERING 13 16
SCAVENGING 17 23
SCEPTERING 15 19
SCHAPPEING 20 24
SCHEDULING 17 21
SCHLEPPING 20 25
SCHLUMPING 20 26
SCHMEARING 18 21
SCHMECKING 24 28
SCHMEERING 18 21
SCHMOOSING 18 21
SCHMOOZING 27 30
SCHMUCKING 24 29
SCHNORRING 16 19
SCHTUPPING 20 25
SCHVITZING 28 31
SCISSORING 13 16
SCLEROSING 13 17
SCOLLOPING 15 21
SCOOTCHING 18 21
SCOOTERING 13 16
SCORIFYING 19 21
SCOWDERING 17 20
SCRABBLING 17 23
SCRAGGLING 15 21
SCRAICHING 18 21
SCRAIGHING 17 20
SCRAMBLING 17 23
SCRANCHING 18 22
SCRATCHING 18 21
SCRATTLING 13 17
SCRAUCHING 18 22
SCRAUGHING 17 21
SCRAVELING 16 21
SCREECHING 18 21
SCREICHING 18 21
SCREIGHING 17 20
SCRIBBLING 17 23
SCRIECHING 18 21
SCRIGGLING 15 21
SCRITCHING 18 21
SCRIVENING 16 21
SCROBBLING 17 23
SCROOCHING 18 21
SCROUNGING 14 20
SCROWDGING 18 22
SCRUMPLING 17 24
SCRUNCHING 18 23
SCUMBERING 17 23
SCUNNERING 13 19
SCUPPERING 17 23
SCUTTERING 13 17
SEALIFTING 14 17
SECTIONING 13 17
SEGMENTING 14 19
SELVEDGING 16 21
SEMIDRYING 17 19
SEMINATING 13 17
SENTENCING 13 18
SEPARATING 13 16
SEPTUPLING 15 21
SEQUENCING 22 27
SERENADING 12 15
SERENATING 11 14
SEROTYPING 16 18
SERVANTING 14 18
SEXTUPLING 20 25
SHALLOWING 17 20
SHAMOISING 16 18
SHAMPOOING 18 21
SHARENTING 14 16
SHARPENING 16 19
SHATTERING 14 15
SHAUCHLING 19 22
SHEBAGGING 18 22
SHEBEENING 16 19
SHELTERING 14 16
SHIELDLING 15 18
SHIKARRING 18 19
SHIMMERING 18 21
SHINNEYING 17 19
SHOEMAKING 20 22
SHOESTRING 14 15
SHOOGIEING 15 17
SHORTENING 14 16
SHOTMAKING 20 22
SHOVELLING 17 21
SHOWCASING 19 21
SHRIECHING 19 20
SHRITCHING 19 20
SHRIVELING 17 20
SHUDDERING 16 18
SHUNPIKING 20 24
SHUTTERBUG 16 19
SHUTTERING 14 16
SHYLOCKING 23 25
SIBILATING 13 17
SIDEARMING 14 17
SIDELINING 12 16
SIDERATING 12 14
SIGNALLING 12 18
SIGNIFYING 18 21
SILICATING 13 17
SILVERLING 14 19
SIMILISING 13 17
SIMILIZING 22 26
SIMONISING 13 17
SIMONIZING 22 26
SIMULATING 13 18
SINICISING 13 17
SINICIZING 22 26
SIRENISING 11 14
SIRENIZING 20 23
SIRONISING 11 14
SIRONIZING 20 23
SJAMBOKING 26 32
SKELDERING 16 19
SKELTERING 15 18
SKIBOBBING 21 26
SKIDDOOING 17 19
SKIKJORING 26 30
SKIPPERING 19 23
SKITTERING 15 17
SKREEGHING 19 21
SKREIGHING 19 21
SKRIECHING 20 22
SKRIEGHING 19 21
SKUMMERING 19 24
SKYJACKING 31 35
SKYLARKING 22 24
SKYSURFING 21 23
SKYWRITING 21 22
SLABBERING 15 20
SLACKENING 17 22
SLANDERING 12 16
SLATHERING 14 16
SLATTERING 11 14
SLEEKENING 15 19
SLICKENING 17 22
SLIDDERING 13 16
SLIPPERING 15 20
SLITHERING 14 16
SLOBBERING 15 20
SLOCKENING 17 22
SLUBBERING 15 21
SLUMBERING 15 21
SMARTENING 13 17
SMATTERING 13 16
SMICKERING 19 23
SMOLDERING 14 18
SMOTHERING 16 18
SNAPPERING 15 20
SNICKERING 17 21
SNIFTERING 14 17
SNIGGERING 13 18
SNIVELLING 14 20
SNOOKERING 15 18
SNORKELING 15 19
SNOTTERING 11 14
SNOWMAKING 20 24
SNOWTUBING 16 21
SOAPBOXING 22 26
SOBERISING 13 16
SOBERIZING 22 25
SODOMISING 14 17
SODOMIZING 23 26
SOJOURNING 18 24
SOLARISING 11 14
SOLARIZING 20 23
SOLDIERING 12 15
SOLECISING 13 17
SOLECIZING 22 26
SOLICITING 13 17
SOLIDATING 12 15
SOMNIATING 13 17
SONICATING 13 17
SONNETTING 11 15
SOOTHERING 14 15
SORORISING 11 13
SORORIZING 20 22
SOUTHERING 14 16
SPANCELING 15 21
SPATTERING 13 16
SPECIATING 15 19
SPECIFYING 21 24
SPECTATING 15 19
SPELDERING 14 18
SPELUNKING 17 23
SPIRALLING 13 18
SPITTLEBUG 15 20
SPLATCHING 18 22
SPLOOSHING 16 19
SPLOTCHING 18 22
SPOLIATING 13 17
SPONSORING 13 17
SPRACKLING 19 24
SPRADDLING 15 19
SPRANGLING 14 20
SPRATTLING 13 17
SPREATHING 16 18
SPREETHING 16 18
SPRIGHTING 17 20
SPRINGEING 14 19
SPRINKLING 17 22
SPULYIEING 16 20
SPULZIEING 22 27
SPUTTERING 13 17
SQUABBLING 24 30
SQUATTLING 20 24
SQUELCHING 25 29
SQUIGGLING 22 28
SQUINCHING 25 29
SQUINNYING 23 27
SQUIRELING 20 24
SQUOOSHING 23 25
STAGGERING 13 17
STAGNATING 12 16
STAMMERING 15 19
STAMPEDING 16 20
STARGAZING 21 24
STARKENING 15 18
STARVELING 14 18
STATIONING 11 14
STAUNCHING 16 20
STEALTHING 14 16
STEAMERING 13 16
STEEPENING 13 17
STENCILING 13 18
STEWARDING 15 17
STICKERING 17 20
STIDDIEING 13 15
STIFFENING 17 20
STOCKADING 18 21
STOITERING 11 13
STOMACHING 18 21
STONISHING 14 16
STONKERING 15 18
STOPPERING 15 19
STOTTERING 11 13
STOUTENING 11 15
STRADDLING 13 16
STRAGGLING 13 18
STRANGLING 12 17
STRAVAGING 15 19
STREAMLING 13 17
STREIGNING 12 16
STRETCHING 16 18
STRICKLING 17 21
STRIDDLING 13 16
STRINKLING 15 19
STRODDLING 13 16
STRUGGLING 13 19
STUPEFYING 19 22
STUPRATING 13 17
STUTTERING 11 14
SUBCEILING 15 21
SUBCOOLING 15 21
SUBDUCTING 16 22
SUBEDITING 14 18
SUBERISING 13 17
SUBERIZING 22 26
SUBHEADING 17 20
SUBITISING 13 17
SUBITIZING 22 26
SUBJECTING 22 29
SUBJOINING 20 27
SUBLEASING 13 18
SUBLETTING 13 18
SUBMERGING 16 22
SUBMERSING 15 20
SUBMITTING 15 20
SUBPENAING 15 21
SUBRENTING 13 18
SUBSERVING 16 21
SUBSISTING 13 17
SUBSOILING 13 18
SUBTENDING 14 19
SUBTITLING 13 18
SUBTRUDING 14 19
SUBVERSING 16 21
SUBVERTING 16 21
SUCCEEDING 16 21
SUCCOURING 15 21
SUCCUMBING 19 27
SUCCUSSING 15 21
SUCKHOLING 20 24
SUCTIONING 13 18
SUFFLATING 17 21
SUGGESTING 13 18
SULPHATING 16 20
SULPHURING 16 21
SUMMERLONG 15 21
SUMMONSING 15 21
SUNBATHING 16 20
SUNBURNING 13 20
SUNDOWNING 15 20
SUNSETTING 11 15
SUNTANNING 11 17
SUPERATING 13 17
SUPERLYING 16 20
SUPINATING 13 18
SUPPORTING 15 20
SURBEDDING 15 19
SURCEASING 13 17
SURFEITING 14 17
SURFRIDING 15 18
SURPASSING 13 17
SURPLUSING 13 19
SURPRISING 13 17
SURPRIZING 22 26
SURVEILING 14 19
SURVIEWING 17 21
SUSPECTING 15 20
SUSPENDING 14 19
SUSTAINING 11 15
SWAGGERING 16 20
SWALLOWING 17 21
SWATTERING 14 16
SWEETENING 14 17
SWELTERING 14 17
SWITHERING 17 18
SWIVELLING 17 22
SYLLABLING 16 21
SYMBOLLING 18 23
TABLETTING 13 17
TABULATING 13 18
TACKIFYING 23 25
TAILGATING 12 16
TAILPIPING 15 20
TALLIATING 11 15
TALLYHOING 17 19
TAMBOURING 15 20
TARMACKING 19 23
TARNISHING 14 16
TARPAULING 13 18
TASSELLING 11 15
TEASELLING 11 15
TEAZELLING 20 24
TELEFAXING 21 24
TELETYPING 16 19
TELEVISING 14 18
TELNETTING 11 15
TELPHERING 16 19
TEMPESTING 15 19
TENDERLING 12 16
TENSIONING 11 15
TERRIFYING 17 18
TESTERNING 11 14
TESTIFYING 17 18
TETANISING 11 14
TETANIZING 20 23
THEORISING 14 15
THEORIZING 23 24
THEREAMONG 16 18
THICKENING 20 23
THIMBLERIG 18 21
THRAPPLING 18 22
THROPPLING 18 22
THROTTLING 14 16
THRUTCHING 19 21
THUNDERING 15 18
THURIFYING 20 21
TICTACKING 19 23
TICTOCKING 19 23
TIDIVATING 15 18
TIGHTENING 15 18
TIMESAVING 16 20
TINCTURING 13 18
TINPLATING 13 18
TINSELLING 11 16
TIPSIFYING 19 21
TITIVATING 14 17
TITTUPPING 15 20
TITUBATING 13 17
TOENAILING 11 15
TOLERATING 11 14
TOLLGATING 12 17
TOMCATTING 15 19
TOMFOOLING 16 20
TOOLMAKING 17 21
TOPSCORING 15 19
TOPSOILING 13 17
TOPWORKING 20 23
TORMENTING 13 17
TORPEDOING 14 17
TORPEFYING 19 21
TORREFYING 17 18
TORRIFYING 17 18
TOTALISING 11 14
TOTALIZING 20 23
TOUGHENING 15 19
TOURNEYING 14 17
TRAILERING 11 14
TRAJECTING 20 25
TRAMELLING 13 18
TRAMMELING 15 20
TRANSITING 11 14
TRANSUDING 12 16
TRANSUMING 13 18
TRAPANNING 13 18
TRAUCHLING 16 20
TRAVAILING 14 18
TRAVELLING 14 19
TRAVERSING 14 17
TREASURING 11 14
TRELLISING 11 15
TREPANNING 13 18
TREPHINING 16 19
TRICYCLING 18 22
TRIGGERING 13 17
TRINKETING 15 18
TRIPHTHONG 19 20
TRIPLEXING 20 24
TRISECTING 13 16
TRITIATING 11 13
TRIUMPHING 18 22
TROLLEYING 14 17
TROLLOPING 13 18
TROUSERING 11 14
TROWELLING 14 18
TRUMPETING 15 20
TRUNCATING 13 18
TRUSTEEING 11 14
TUBULATING 13 19
TUILYIEING 14 17
TUILZIEING 20 24
TUNNELLING 11 18
TURFSKIING 18 21
TURMOILING 13 18
TUTORISING 11 14
TUTORIZING 20 23
TUTOYERING 14 16
TWITTERING 14 16
ULCERATING 13 18
ULTIMATING 13 18
UNACTIVING 16 22
UNADMIRING 14 19
UNALLURING 11 18
UNALTERING 11 16
UNASPIRING 13 18
UNASSUMING 13 19
UNAVAILING 14 20
UNBECOMING 17 24
UNBIASSING 13 18
UNBLESSING 13 19
UNBLINDING 14 21
UNBLINKING 17 24
UNBLOCKING 19 26
UNBLUSHING 16 22
UNBOSOMING 15 21
UNBOTTLING 13 19
UNBRAIDING 14 19
UNBRIDLING 14 20
UNBUCKLING 19 27
UNBUILDING 14 21
UNBUNDLING 14 22
UNCHAINING 16 21
UNCHAIRING 16 20
UNCHANGING 17 23
UNCHARGING 17 22
UNCHARMING 18 23
UNCHECKING 22 27
UNCHILDING 17 22
UNCLAMPING 17 25
UNCLASPING 15 22
UNCLIPPING 17 25
UNCLOAKING 17 23
UNCLOGGING 15 23
UNCLOTHING 16 21
UNCLOUDING 14 21
UNCOUPLING 15 23
UNCOVERING 16 22
UNCREATING 13 18
UNCROSSING 13 18
UNCROWNING 16 22
UNDAUNTING 12 18
UNDAZZLING 30 35
UNDEIFYING 18 21
UNDELAYING 15 19
UNDELETING 12 17
UNDERDOING 13 17
UNDERGOING 13 18
UNDERLYING 15 19
UNDERSLUNG 12 18
UNDERUSING 12 17
UNDESIRING 12 16
UNDIGHTING 16 20
UNDOUBLING 14 21
UNDOUBTING 14 20
UNDREADING 13 17
UNDREAMING 14 19
UNDRESSING 12 16
UNDROOPING 14 19
UNDULATING 12 18
UNEARTHING 14 17
UNEDIFYING 18 21
UNEXACTING 20 25
UNEXCITING 20 25
UNFEIGNING 15 21
UNFLAGGING 16 23
UNFLESHING 17 21
UNFLUSHING 17 22
UNFREEZING 23 27
UNFROCKING 20 25
UNGIRTHING 15 19
UNGROUPING 14 21
UNGRUDGING 14 21
UNGUARDING 13 19
UNHAPPYING 21 25
UNHEARSING 14 17
UNHEARTING 14 17
UNHITCHING 19 22
UNHOARDING 15 18
UNHURRYING 17 20
UNICYCLING 18 24
UNIFORMING 16 21
UNIMPOSING 15 21
UNINVITING 14 20
UNIONISING 11 16
UNIONIZING 20 25
UNJOINTING 18 25
UNKNITTING 15 20
UNKNOTTING 15 20
UNLABORING 13 19
UNLATCHING 16 21
UNLEARNING 11 17
UNLEASHING 14 18
UNLEVELING 14 21
UNMANTLING 13 20
UNMARRYING 16 20
UNMATCHING 18 23
UNMERITING 13 18
UNMINGLING 14 22
UNMITERING 13 18
UNMOULDING 14 21
UNMOUNTING 13 20
UNMUFFLING 19 26
UNMUZZLING 31 38
UNNATIVING 14 20
UNNOTICING 13 19
UNOBLIGING 14 21
UNOPPOSING 15 21
UNORDERING 12 16
UNPAINTING 13 19
UNPAPERING 15 21
UNPEOPLING 15 22
UNPERCHING 18 23
UNPLAITING 13 19
UNPLEASING 13 19
UNPLUGGING 15 24
UNPLUMBING 17 26
UNPRAISING 13 18
UNPROPPING 17 24
UNPUZZLING 31 38
UNQUEENING 20 26
UNQUIETING 20 25
UNRAVELING 14 20
UNRECURING 13 19
UNREPINING 13 19
UNREPOSING 13 18
UNRETIRING 11 15
UNRIDDLING 13 18
UNRIGHTING 15 19
UNRIVETING 14 19
UNROOSTING 11 15
UNROUNDING 12 18
UNRUFFLING 17 23
UNSADDLING 13 18
UNSAINTING 11 16
UNSCREWING 16 21
UNSETTLING 11 16
UNSHELLING 14 19
UNSHIFTING 17 20
UNSHIPPING 18 23
UNSHOOTING 14 17
UNSHOTTING 14 17
UNSHOUTING 14 18
UNSHUTTING 14 18
UNSIGHTING 15 19
UNSINEWING 14 19
UNSLEEPING 13 19
UNSLINGING 12 19
UNSLIPPING 15 22
UNSLUICING 13 20
UNSNAGGING 13 20
UNSNAPPING 15 22
UNSNARLING 11 17
UNSNECKING 17 23
UNSOBERING 13 18
UNSPARRING 13 18
UNSPEAKING 17 22
UNSPELLING 13 20
UNSPHERING 16 20
UNSPOOLING 13 19
UNSPORTING 13 18
UNSTACKING 17 22
UNSTEELING 11 16
UNSTEPPING 15 21
UNSTICKING 17 22
UNSTINTING 11 16
UNSTOCKING 17 22
UNSTOOPING 13 18
UNSTOPPING 15 21
UNSWATHING 17 20
UNSWEARING 14 18
UNSWERVING 17 22
UNTACKLING 17 23
UNTAINTING 11 16
UNTANGLING 12 19
UNTEACHING 16 20
UNTHINKING 18 22
UNTHRONING 14 18
UNTRACKING 17 22
UNTREADING 12 16
UNTRIMMING 15 21
UNTRUSSING 11 16
UNTRUSTING 11 16
UNTWISTING 14 18
UNVISORING 14 19
UNWATERING 14 18
UNWAVERING 17 22
UNWEARYING 17 20
UNWEIGHING 18 22
UNWITCHING 19 23
UNWOMANING 16 22
UNWRAPPING 18 24
UNYIELDING 15 19
UPBRAIDING 16 21
UPBREAKING 19 24
UPBRINGING 16 23
UPBUILDING 16 23
UPBURSTING 15 21
UPCATCHING 20 25
UPCHEERING 18 22
UPCHUCKING 24 30
UPCLIMBING 19 27
UPDRAGGING 16 22
UPFLASHING 19 23
UPFLINGING 17 24
UPHOARDING 17 20
UPHOISTING 16 19
UPHOORDING 17 20
UPKNITTING 17 22
UPLIGHTING 17 22
UPPROPPING 19 26
UPREACHING 18 22
UPRIGHTING 17 21
UPSHIFTING 19 22
UPSHOOTING 16 19
UPSKILLING 17 23
UPSKIRTING 17 21
UPSPEAKING 19 24
UPSPEARING 15 20
UPSTANDING 14 19
UPSTARTING 13 17
UPSTEPPING 17 23
UPSTIRRING 13 17
UPSWARMING 18 23
UPSWEEPING 18 23
UPSWELLING 16 22
UPSWINGING 17 23
UPTHROWING 19 22
UPTRAINING 13 18
UPWHIRLING 19 23
URBANISING 13 18
URBANIZING 22 27
URETHANING 14 17
URTICATING 13 17
USTULATING 11 16
USUCAPTING 15 21
VAJAZZLING 39 45
VALIDATING 15 19
VALORISING 14 18
VALORIZING 23 27
VANPOOLING 16 22
VAPORISING 16 20
VAPORIZING 25 29
VAPULATING 16 22
VARITYPING 19 22
VARNISHING 17 20
VASELINING 14 19
VASSALLING 14 19
VEGETATING 15 19
VELARISING 14 18
VELARIZING 23 27
VENENATING 14 19
VENERATING 14 18
VERBALLING 16 22
VERBIFYING 22 25
VERJUICING 23 30
VERMEILING 16 21
VERMILLING 16 22
VERSIFYING 20 22
VERSIONING 14 18
VESICATING 16 20
VICTUALING 16 22
VIGNETTING 15 20
VINEGARING 15 20
VIOLENTING 14 19
VIRILISING 14 18
VIRILIZING 23 27
VITALISING 14 18
VITALIZING 23 27
VITRIFYING 20 22
VITRIOLING 14 18
VOCALISING 16 21
VOCALIZING 25 30
VODCASTING 17 21
VOLITATING 14 18
VOLPLANING 16 23
VOLUMISING 16 22
VOLUMIZING 25 31
VOUCHERING 19 23
VOUTSAFING 17 21
VOWELISING 17 21
VOWELIZING 26 30
WADSETTING 15 17
WAMPISHING 21 24
WAMPUMPEAG 22 28
WARDROBING 17 20
WARRANDING 15 18
WARRANTING 14 17
WASSAILING 14 17
WAYMARKING 23 25
WAYMENTING 19 22
WEASELLING 14 18
WEATHERING 17 18
WEBCASTING 18 22
WEBLOGGING 18 24
WEEKENDING 19 22
WELLSPRING 16 21
WHEESHTING 20 20
WHERRETING 17 18
WHERRITING 17 18
WHICKERING 23 25
WHIDDERING 19 20
WHIMPERING 21 24
WHIPPETING 21 24
WHIPSAWING 22 24
WHIRRETING 17 18
WHISPERING 19 21
WHITHERING 20 20
WHITTERING 17 18
WIGWAGGING 20 25
WINDROWING 18 21
WINEMAKING 20 24
WITNESSING 14 17
WOMANISING 16 20
WOMANIZING 25 29
WORSHIPING 19 21
WRAPPERING 18 22
WRONGDOING 16 20
YELLOCHING 19 22
YOUTHENING 17 19
YUPPIFYING 24 27
ZIGZAGGING 32 37
ZINCIFYING 28 31
ZINKIFYING 30 32
ZIPLOCKING 28 33
ZOMBIFYING 30 33

11-Letter Words That End With G

There are 2945 11-letter words that end with G:

Word Scrabble points Words With Friends points
ABOMINATING 16 21
ABSTRACTING 16 20
ABSTRICTING 16 20
ACCLIMATING 18 24
ACCOURAGING 17 23
ACCOUTERING 16 21
ACCREDITING 17 21
ACCUSTOMING 18 24
ACETYLATING 17 20
ACIDULATING 15 20
ACQUAINTING 23 28
ACQUIESCING 25 30
ACQUIGHTING 27 31
ACTUALISING 14 19
ACTUALIZING 23 28
ACUMINATING 16 22
ADMEASURING 15 19
ADMONISHING 18 21
ADUMBRATING 17 22
ADVANTAGING 17 22
ADVENTURING 16 21
ADVERGAMING 19 24
ADVERTISING 16 19
ADVERTIZING 25 28
AEROBRAKING 18 21
AESTIVATING 15 18
AFFILIATING 18 21
AFFORESTING 18 20
AFFRICATING 20 23
AFFRIGHTING 22 24
AFTEREYEING 18 19
AGGRAVATING 17 22
AGGREGATING 15 20
AIRBOARDING 15 18
AIRBRUSHING 17 20
AIRBURSTING 14 18
AIRDROPPING 17 21
AIRPROOFING 17 20
ALCHEMISING 19 23
ALCHEMIZING 28 32
ALKALIFYING 22 25
ALLEVIATING 15 20
ALLOWANCING 17 23
ALPHABETING 19 23
ALTERCATING 14 18
ALTERNATING 12 16
ALUMINISING 14 20
ALUMINIZING 23 29
AMBITIONING 16 21
AMBUSCADING 19 25
AMMONIATING 16 21
AMMONIFYING 22 26
ANAGRAMMING 17 23
ANALOGISING 13 18
ANALOGIZING 22 27
ANARCHISING 17 20
ANARCHIZING 26 29
ANATOMISING 14 18
ANATOMIZING 23 27
ANCESTORING 14 18
ANCHYLOSING 20 23
ANGLICISING 15 21
ANGLICIZING 24 30
ANIMALISING 14 19
ANIMALIZING 23 28
ANNUALISING 12 18
ANNUALIZING 21 27
ANNUITISING 12 17
ANNUITIZING 21 26
ANONYMISING 17 21
ANONYMIZING 26 30
ANTEVERTING 15 19
ANTIDUMPING 17 23
ANTIFOAMING 17 21
ANTIFOGGING 17 22
ANTIFOULING 15 20
ANTIHUNTING 15 19
ANTIJAMMING 23 30
ANTIQUATING 21 25
ANTISMOKING 18 22
ANTIWHALING 18 21
APOCOPATING 18 23
APOLOGISING 15 20
APOLOGIZING 24 29
APPARELLING 16 22
APPLIQUEING 25 31
APPROACHING 21 25
APPROBATING 18 23
AQUAFARMING 26 30
AQUAPLANING 23 29
AQUATINTING 21 25
ARABICISING 16 20
ARABICIZING 25 29
ARBITRAGING 15 19
ARBITRATING 14 17
AROMATISING 14 17
AROMATIZING 23 26
ASSEGAAIING 13 16
ASSOCIATING 14 17
ASTERISKING 16 18
ASTONISHING 15 17
ATTEMPERING 16 20
ATTENUATING 12 16
ATTORNEYING 15 17
ATTRIBUTING 14 18
AUDIOTAPING 15 19
AUDIOTYPING 18 21
AUDITIONING 13 17
AUSPICATING 16 21
AUTHORISING 15 17
AUTHORIZING 24 26
AUTOCLAVING 17 23
AUTODIALING 13 17
AUTOLOADING 13 17
AVALANCHING 20 25
AWESTRIKING 19 21
BABYSITTING 19 22
BACKBURNING 22 29
BACKCASTING 22 27
BACKCOMBING 26 33
BACKFILLING 23 29
BACKFITTING 23 27
BACKHANDING 24 28
BACKHAULING 23 28
BACKLASHING 23 27
BACKLISTING 20 25
BACKLOADING 21 26
BACKLOGGING 22 29
BACKPACKING 28 34
BACKSETTING 20 24
BACKSLIDING 21 26
BACKSPACING 24 30
BACKWASHING 26 29
BACKWINDING 24 29
BACTERISING 16 20
BACTERIZING 25 29
BADMOUTHING 20 24
BAKSHISHING 24 25
BALKANISING 18 23
BALKANIZING 27 32
BALLHAWKING 24 28
BALLOCKSING 20 26
BALLYHOOING 20 23
BAMBOOZLING 27 33
BANDOLINING 15 21
BANKROLLING 18 24
BANKRUPTING 20 26
BARBARISING 16 20
BARBARIZING 25 29
BAREBACKING 22 27
BAREHANDING 18 21
BARRICADING 17 21
BASERUNNING 14 20
BASTINADING 15 19
BAYONETTING 17 20
BEARBAITING 16 20
BEARHUGGING 19 24
BEAUTIFYING 20 23
BECARPETING 18 23
BECLAMORING 18 24
BECOWARDING 20 24
BECUDGELING 18 25
BEDARKENING 19 23
BEDCOVERING 20 25
BEDEAFENING 18 22
BEDEVILLING 18 24
BEDIAPERING 17 21
BEDRAGGLING 17 23
BEDRENCHING 20 24
BEDRIVELING 18 23
BEFINGERING 18 23
BEFLOWERING 20 24
BEFORTUNING 17 22
BEFRIENDING 18 22
BEGLAMORING 17 23
BEHAPPENING 21 26
BEJESUITING 21 27
BEJEWELLING 24 31
BEKNIGHTING 22 26
BELABOURING 16 22
BELIQUORING 23 28
BELLYACHING 22 26
BEMADDENING 18 23
BEMEDALLING 17 23
BEMURMURING 18 25
BENEFACTING 19 24
BENEFITTING 17 21
BEPEPPERING 20 26
BEPESTERING 16 20
BEPOWDERING 20 24
BEQUEATHING 26 29
BERASCALING 16 21
BESCORCHING 21 25
BESCRAWLING 19 24
BESCREENING 16 21
BESHADOWING 21 23
BESHIVERING 20 23
BESHROUDING 18 21
BESLAVERING 17 22
BESMIRCHING 21 25
BESMOOTHING 19 22
BESMUTCHING 21 26
BESPANGLING 17 24
BESPECKLING 22 28
BESPREADING 17 21
BESTREAKING 18 21
BESTSELLING 14 19
BETATTERING 14 17
BETHRALLING 17 21
BETHWACKING 26 29
BEWILDERING 18 22
BIFURCATING 19 24
BILLPOSTING 16 22
BIOASSAYING 17 19
BIOGRAPHING 20 24
BIOPRINTING 16 21
BIRDDOGGING 18 23
BIVOUACKING 23 29
BLANDISHING 18 22
BLASPHEMING 21 26
BLINDSIDING 16 21
BLIZZARDING 33 37
BLOGJACKING 28 36
BLUDGEONING 16 23
BLUEJACKING 27 35
BOATLIFTING 17 21
BOBSLEDDING 18 23
BODYSURFING 21 24
BOGTROTTING 15 19
BOLLOCKSING 20 26
BOMBILATING 18 24
BOMBINATING 18 24
BONEFISHING 20 23
BOOGALOOING 15 20
BOOKBINDING 21 26
BOOKKEEPING 24 28
BOOKMARKING 24 28
BOOKSELLING 18 23
BOOTLEGGING 16 22
BOOTLICKING 20 25
BOSSNAPPING 18 24
BOURGEONING 15 21
BRACHIATING 19 22
BRANDISHING 18 21
BRATTISHING 17 19
BRECCIATING 18 23
BRICKLAYING 23 27
BRICKMAKING 26 31
BRIGHTENING 18 22
BRIQUETTING 23 27
BROADSIDING 16 19
BROMINATING 16 21
BRONZIFYING 29 32
BROWBEATING 19 23
BROWNNOSING 17 22
BRUTALISING 14 19
BRUTALIZING 23 28
BUCKJUMPING 31 41
BULLBAITING 16 23
BULLDOGGING 17 25
BULLETINING 14 21
BUMFUZZLING 37 44
BURLESQUING 23 29
BUSHBASHING 22 25
BUSHRANGING 18 23
BUSHWALKING 24 28
BUSTICATING 16 21
BUSYBODYING 23 26
BUTTRESSING 14 18
CAKEWALKING 25 29
CALCIMINING 18 25
CALCULATING 16 23
CALENDARING 15 20
CALENDERING 15 20
CALIBRATING 16 21
CALLIPERING 16 22
CAMPAIGNING 19 26
CANCERATING 16 21
CANISTERING 14 18
CANNONADING 15 21
CANNULATING 14 21
CANTICOYING 19 23
CANTONISING 14 19
CANTONIZING 23 28
CAPSULISING 16 22
CAPSULIZING 25 31
CAPTIVATING 19 24
CARACOLLING 16 22
CARAMBOLING 18 24
CARAMELLING 16 22
CARAVANNING 17 23
CARBOLISING 16 21
CARBOLIZING 25 30
CARBONATING 16 21
CARBONISING 16 21
CARBONIZING 25 30
CARBURATING 16 21
CARBURETING 16 21
CARBURISING 16 21
CARBURIZING 25 30
CARFUFFLING 23 28
CARILLONING 14 20
CARNALISING 14 19
CARNALIZING 23 28
CAROMELLING 16 22
CARTELISING 14 18
CARTELIZING 23 27
CASHMOBBING 23 28
CASSEROLING 14 18
CASTIGATING 15 19
CASUALISING 14 19
CASUALIZING 23 28
CATALOGUING 15 21
CATAPULTING 16 22
CATECHISING 19 22
CATECHIZING 28 31
CATHARISING 17 19
CATHARIZING 26 28
CAUSEWAYING 20 23
CAUTERISING 14 18
CAUTERIZING 23 27
CAVALCADING 20 26
CAVALIERING 17 22
CELEBRATING 16 21
CEREBRATING 16 20
CHAGRINNING 18 23
CHAINSAWING 20 23
CHAIRMANING 19 23
CHALLENGING 18 24
CHAMPIONING 21 26
CHANDELLING 18 23
CHANDLERING 18 22
CHANNELLING 17 23
CHAPERONING 19 23
CHARCOALING 19 23
CHECKMATING 25 29
CHECKROWING 26 29
CHEESEWRING 20 22
CHESSBOXING 26 29
CHINWAGGING 22 27
CHITTERLING 17 20
CHIVAREEING 20 23
CHOUNTERING 17 21
CHRISTENING 17 20
CHRONICLING 19 24
CHURCHGOING 23 27
CICATRISING 16 20
CICATRIZING 25 29
CICERONEING 16 21
CIRCULATING 16 22
CLANGOURING 15 22
CLASSIFYING 20 23
CLEARCOLING 16 22
CLIMATISING 16 21
CLIMATIZING 25 30
CLITICISING 16 21
CLITICIZING 25 30
CLODHOPPING 22 27
CLOISTERING 14 18
CLUBHAULING 19 26
COADMITTING 17 21
COADUNATING 15 20
COAGULATING 15 21
COANCHORING 19 23
COAPPEARING 18 23
COARCTATING 16 20
COASSISTING 14 17
COASTEERING 14 17
COATTENDING 15 19
COATTESTING 14 17
COAUTHORING 17 20
COCAINISING 16 21
COCAINIZING 25 30
COCKBILLING 22 29
COCKCROWING 25 30
COCKNIFYING 26 30
COCKTAILING 20 25
COCULTURING 16 23
CODESIGNING 16 21
CODIRECTING 17 21
COEMBODYING 22 26
COEMPLOYING 21 26
COENAMORING 16 21
COEXTENDING 22 26
COFEATURING 17 21
COFINANCING 19 25
COINFECTING 19 24
COINFERRING 17 21
COINTERRING 14 18
COINVENTING 17 23
COINVESTING 17 22
COLDCOCKING 23 29
COLLEAGUING 15 22
COLLIGATING 15 21
COLLIMATING 16 22
COLLOCATING 16 22
COLLOQUYING 26 31
COLONELLING 14 21
COLOURISING 14 19
COLOURIZING 23 28
COMMINATING 18 24
COMMINGLING 19 27
COMMINUTING 18 25
COMMUNISING 18 25
COMMUNIZING 27 34
COMMUTATING 18 24
COMPLAINING 18 25
COMPLEATING 18 24
COMPLECTING 20 27
COMPLISHING 21 26
COMPLOTTING 18 24
COMPOSITING 18 23
COMPOUNDING 19 26
COMPRESSING 18 23
COMPRINTING 18 24
CONCENTRING 16 22
CONCREATING 16 21
CONDIDDLING 17 22
CONFIGURING 18 24
CONFLICTING 19 25
CONFOUNDING 18 24
CONFRONTING 17 22
CONGREETING 15 20
CONGRESSING 15 20
CONJUGATING 22 30
CONNOTATING 14 19
CONSCRIBING 18 24
CONSIDERING 15 19
CONSOLATING 14 19
CONTANGOING 15 21
CONTRACTING 16 21
CONTRARYING 17 20
CONTRASTING 14 18
CONTRISTING 14 18
CONTROLLING 14 20
CONTROULING 14 20
CONVOCATING 19 25
CONVOLUTING 17 24
COOPERATING 16 20
COPARENTING 16 21
COPRODUCING 19 25
COPURIFYING 22 26
COPYCATTING 21 25
COPYEDITING 20 23
COPYLEFTING 22 26
COPYREADING 20 23
COPYWRITING 22 25
CORDUROYING 18 21
COREDEEMING 17 21
CORIVALLING 17 23
CORNHUSKING 21 25
CORRELATING 14 18
CORRUGATING 15 20
CORUSCATING 16 21
COSCRIPTING 18 23
COSMOLINING 16 22
COUNSELLING 14 21
COURTESYING 17 20
COVENANTING 17 23
COXSWAINING 24 28
CRAMPONNING 18 25
CRAWFISHING 23 25
CRENELATING 14 19
CREPITATING 16 20
CRETINISING 14 18
CRETINIZING 23 27
CRIMINATING 16 21
CRITICISING 16 20
CRITICIZING 25 29
CROPDUSTING 17 22
CROSSBITING 16 20
CROWBARRING 19 23
CULMINATING 16 23
CULTIVATING 17 23
CUPBOARDING 19 25
CURFUFFLING 23 29
CUSTOMISING 16 21
CUSTOMIZING 25 30
CYBERNATING 19 23
CYLINDERING 18 22
DAMASCENING 17 22
DAMASKINING 19 23
DARRAIGNING 14 18
DAYDREAMING 19 21
DAYLIGHTING 20 22
DEADHEADING 18 19
DEADLIFTING 17 20
DEADLOCKING 20 24
DEADPANNING 16 21
DEAMINATING 15 19
DEAMINISING 15 19
DEAMINIZING 24 28
DECANTATING 15 19
DECAUDATING 16 20
DECENTERING 15 19
DECIPHERING 20 23
DECISIONING 15 19
DECLUTCHING 20 25
DECOLLATING 15 20
DECOLOURING 15 20
DECOMPOSING 19 24
DECOUPAGING 18 24
DECUSSATING 15 19
DEFAECATING 18 21
DEFALCATING 18 22
DEFEATURING 16 19
DEFLORATING 16 19
DEFLOWERING 19 22
DEFOCUSSING 18 22
DEFOLIATING 16 19
DEFORESTING 16 18
DEFRIENDING 17 20
DEGENDERING 15 19
DEGUSTATING 14 18
DEHYDRATING 20 20
DELECTATING 15 19
DELINEATING 13 17
DELUSTERING 13 17
DEMAGOGUING 17 23
DEMARCATING 17 21
DEMARKETING 19 22
DEMENTATING 15 19
DEMERGERING 16 20
DEMOLISHING 18 21
DENAZIFYING 28 30
DENERVATING 16 20
DENIGRATING 14 18
DENITRATING 13 16
DENTALISING 13 17
DENTALIZING 22 26
DEODORISING 14 16
DEODORIZING 23 25
DEOXIDATING 21 23
DEOXIDISING 21 23
DEOXIDIZING 30 32
DEPASTURING 15 19
DEPEINCTING 17 22
DEPICTURING 17 22
DEPOLISHING 18 21
DEPRECATING 17 21
DEPREDATING 16 19
DERATIONING 13 16
DESCHOOLING 18 21
DESECRATING 15 18
DESELECTING 15 19
DESICCATING 17 21
DESIGNATING 14 18
DESILVERING 16 20
DESPATCHING 20 23
DESPUMATING 17 22
DESTINATING 13 16
DESTITUTING 13 16
DESTREAMING 15 18
DESTRESSING 13 15
DESTRUCTING 15 19
DESULFURING 16 21
DETASSELING 13 16
DETERMINING 15 19
DETHATCHING 21 22
DETOXIFYING 26 27
DEUTERATING 13 16
DEVALUATING 16 21
DEVASTATING 16 19
DIABOLISING 15 19
DIABOLIZING 24 28
DIAGRAMMING 18 23
DIALOGISING 14 18
DIALOGIZING 23 27
DIAZOTISING 22 24
DIAZOTIZING 31 33
DIESELISING 13 16
DIESELIZING 22 25
DIFFRACTING 21 24
DIMIDIATING 16 19
DIMINISHING 18 21
DINGDONGING 16 22
DIPLOMATING 17 22
DISADORNING 14 17
DISAGREEING 14 17
DISALLOWING 16 20
DISANNEXING 20 24
DISAPPLYING 20 24
DISARRAYING 16 17
DISATTIRING 13 15
DISATTUNING 13 17
DISBENCHING 20 24
DISBOSOMING 17 21
DISBOWELING 18 22
DISCANDYING 19 22
DISCHARGING 19 22
DISCLAIMING 17 22
DISCOLORING 15 19
DISCOUNTING 15 20
DISCOURSING 15 19
DISCOVERING 18 22
DISCROWNING 18 22
DISENABLING 15 20
DISENDOWING 17 20
DISENGAGING 15 20
DISFAVORING 19 22
DISFIGURING 17 21
DISFLESHING 19 21
DISFROCKING 22 25
DISHABITING 18 20
DISHERITING 16 17
DISHEVELING 19 22
DISHOARDING 17 18
DISHONORING 16 18
DISILLUDING 14 19
DISIMMURING 17 22
DISINHUMING 18 22
DISINVITING 16 20
DISJOINTING 20 25
DISLIKENING 17 21
DISLOCATING 15 19
DISLOIGNING 14 19
DISLUSTRING 13 17
DISMANTLING 15 20
DISMOUNTING 15 20
DISNATURING 13 17
DISOBLIGING 16 21
DISORDERING 14 16
DISPARAGING 16 20
DISPATCHING 20 23
DISPEOPLING 17 22
DISPIRITING 15 18
DISPLANTING 15 20
DISPLEASING 15 19
DISPRAISING 15 18
DISPREADING 16 19
DISPREDDING 17 20
DISPROOVING 18 22
DISQUIETING 22 25
DISSEMBLING 17 22
DISSEVERING 16 19
DISSIPATING 15 18
DISTHRONING 16 18
DISTRACTING 15 18
DISTRAINING 13 16
DISTRESSING 13 15
DISTRICTING 15 18
DISTRUSTING 13 16
DISVOUCHING 21 25
DIVEBOMBING 22 28
DIVINIFYING 22 25
DIVULGATING 17 23
DOCTORATING 15 18
DOCUMENTING 17 23
DOGFIGHTING 21 24
DOGMATISING 16 20
DOGMATIZING 25 29
DOGSBODYING 20 23
DOGSLEDDING 16 20
DOGTROTTING 14 17
DOLLARISING 13 17
DOLLARIZING 22 26
DOMINEERING 15 19
DOVETAILING 16 20
DOWNGRADING 18 22
DOWNLINKING 20 25
DOWNLOADING 17 21
DOWNPLAYING 21 25
DOWNSCALING 18 23
DRAGONISING 14 18
DRAGONIZING 23 27
DRAMATISING 15 18
DRAMATIZING 24 27
DRESSMAKING 19 22
DROPFORGING 19 23
DRUMBEATING 17 22
DUCKSHOVING 25 29
DUCKWALKING 26 31
DUMFOUNDING 19 25
DUPLICATING 17 23
EARTHMOVING 20 23
ECONOMISING 16 21
ECONOMIZING 25 30
ECSTASISING 14 17
ECSTASIZING 23 26
EJACULATING 21 28
ELABORATING 14 18
ELECTRISING 14 18
ELECTRIZING 23 27
ELIMINATING 14 19
ELUCIDATING 15 20
ELUTRIATING 12 16
EMBIGGENING 18 25
EMBITTERING 16 20
EMBLAZONING 25 31
EMBLEMISING 18 24
EMBLEMIZING 27 33
EMBOLDENING 17 23
EMBORDERING 17 21
EMBOWELLING 19 25
EMBRANGLING 17 24
EMBREATHING 19 22
EMBRITTLING 16 21
EMBROCATING 18 23
EMOLLIATING 14 19
EMPACKETING 22 27
EMPANELLING 16 23
EMPATHISING 19 22
EMPATHIZING 28 31
EMPATRONING 16 21
EMPERISHING 19 22
EMPHASISING 19 22
EMPHASIZING 28 31
EMPLEACHING 21 26
EMPOISONING 16 21
EMPOLDERING 17 22
EMULSIFYING 20 24
ENCAPSULING 16 23
ENCIPHERING 19 23
ENCOLOURING 14 20
ENCOURAGING 15 21
ENCROACHING 19 23
ENCUMBERING 18 25
ENDANGERING 14 19
ENDEAVORING 16 20
ENFETTERING 15 18
ENFLOWERING 18 22
ENFORESTING 15 18
ENGENDERING 14 19
ENGINEERING 13 18
ENHUNGERING 16 21
ENLARGENING 13 19
ENRANCKLING 18 24
ENRAPTURING 14 19
ENRAVISHING 18 21
ENSCROLLING 14 20
ENSHEATHING 18 19
ENSHIELDING 16 19
ENSHROUDING 16 19
ENSILAGEING 13 18
ENSORCELING 14 19
ENTENDERING 13 17
ENTERTAKING 16 19
ENTHRALLING 15 19
ENTRENCHING 17 21
ENUCLEATING 14 20
ENUMERATING 14 19
ENUNCIATING 14 20
ENVISIONING 15 20
ENWALLOWING 18 23
ENWREATHING 18 20
EPICURISING 16 21
EPICURIZING 25 30
EPIGRAPHING 20 24
EPILOGISING 15 20
EPILOGIZING 24 29
EPIMERISING 16 20
EPIMERIZING 25 29
EPITOMISING 16 20
EPITOMIZING 25 29
EPOXIDISING 22 25
EPOXIDIZING 31 34
EQUIPOISING 23 27
ERADICATING 15 18
EROTICISING 14 17
EROTICIZING 23 26
ESCALLOPING 16 22
ESPALIERING 14 18
ESTERIFYING 18 19
ETHERIFYING 21 21
EUNUCHISING 17 22
EUNUCHIZING 26 31
EUPHEMISING 19 23
EUPHEMIZING 28 32
EUPHONISING 17 21
EUPHONIZING 26 30
EUTHANASING 15 18
EUTHANAZING 24 27
EUTHANISING 15 18
EUTHANIZING 24 27
EVAGINATING 16 21
EVAPORATING 17 21
EVENTRATING 15 19
EVENTUATING 15 20
EVERLASTING 15 19
EXCARNATING 21 25
EXCORIATING 21 24
EXCULPATING 23 29
EXFOLIATING 22 25
EXOCYTOSING 24 26
EXONERATING 19 22
EXOTICISING 21 24
EXOTICIZING 30 33
EXPATIATING 21 24
EXPERTISING 21 24
EXPERTIZING 30 33
EXPISCATING 23 27
EXPLICATING 23 28
EXPURGATING 22 27
EXSICCATING 23 27
EXTENUATING 19 23
EXTERMINING 21 25
EXTIRPATING 21 24
EXTRADITING 20 22
EXTRAPOSING 21 24
EXTRICATING 21 24
EXUBERATING 21 25
FABRICATING 19 23
FACEBOOKING 23 27
FACELIFTING 20 24
FACEPALMING 21 27
FACTORISING 17 20
FACTORIZING 26 29
FALDERALING 16 20
FANTASISING 15 18
FANTASIZING 24 27
FAREWELLING 18 22
FASCINATING 17 21
FECUNDATING 18 23
FERROTYPING 20 22
FERTIGATING 16 19
FERTILISING 15 18
FERTILIZING 24 27
FESTINATING 15 18
FETICHISING 20 22
FETICHIZING 29 31
FETISHISING 18 19
FETISHIZING 27 28
FEUDALISING 16 20
FEUDALIZING 25 29
FIDDIOUSING 17 20
FILAGREEING 16 20
FILIGREEING 16 20
FILMSETTING 17 21
FIMBRIATING 19 23
FIREBALLING 17 22
FIREBOMBING 21 26
FIREFANGING 19 23
FIRESCAPING 19 23
FIREWALLING 18 22
FISHTAILING 18 20
FLAGITATING 16 20
FLANNELLING 15 22
FLATFOOTING 18 21
FLATPICKING 23 28
FLICHTERING 20 23
FLINTIFYING 21 24
FLOUNDERING 16 21
FLOURISHING 18 21
FLUCTUATING 17 23
FLUIDIFYING 22 25
FLUORESCING 17 22
FLUSTRATING 15 19
FLYSPECKING 26 30
FOLKSINGING 20 25
FOOTBALLING 17 22
FORECASTING 17 20
FORECLOSING 17 21
FOREDOOMING 18 21
FOREFEELING 18 21
FOREFENDING 19 22
FOREHANDING 19 21
FOREHENTING 18 20
FOREJUDGING 24 30
FOREKNOWING 22 25
FORELENDING 16 20
FORELIFTING 18 21
FORELOCKING 21 25
FOREMEANING 17 21
FOREREADING 16 18
FORERUNNING 15 20
FORESHEWING 21 22
FORESHOWING 21 22
FORESLOWING 18 21
FORETASTING 15 17
FORETELLING 15 19
FOREWARDING 19 21
FOREWARNING 18 21
FORHOOIEING 18 19
FORKLIFTING 22 25
FORMALISING 17 21
FORMALIZING 26 30
FORMFITTING 20 23
FORMICATING 19 23
FORMULATING 17 22
FORMULISING 17 22
FORMULIZING 26 31
FORNICATING 17 21
FORSLACKING 21 25
FORSPEAKING 21 24
FORSPENDING 18 22
FORSWEARING 18 20
FORSWINKING 22 25
FORTHCOMING 22 25
FORTHINKING 22 24
FORTRESSING 15 17
FORTUNISING 15 19
FORTUNIZING 24 28
FORWEARYING 21 22
FOSSILISING 15 18
FOSSILIZING 24 27
FOUNTAINING 15 20
FOXTROTTING 22 24
FRACTIONING 17 21
FRAGMENTING 18 23
FRAGRANCING 18 23
FRANCHISING 20 23
FREEBOOTING 17 20
FREECOOLING 17 21
FREECYCLING 22 26
FREELANCING 17 22
FREELOADING 16 19
FREESTYLING 18 20
FREEWRITING 18 20
FREQUENTING 24 28
FRIGHTENING 19 22
FRONTIERING 15 18
FRONTPAGING 18 23
FROSTBITING 17 20
FRUCTIFYING 23 26
FRUCTUATING 17 22
FRUSTRATING 15 18
FULGURATING 16 22
FULMINATING 17 23
FUNCTIONING 17 23
FUNDHOLDING 20 24
FUNDRAISING 16 20
FURBELOWING 20 25
FURLOUGHING 19 24
FURTHCOMING 22 26
FUSILLADING 16 21
FUSTIGATING 16 20
GAELICISING 15 20
GAELICIZING 24 29
GAINSHARING 16 19
GALAVANTING 16 22
GALIVANTING 16 22
GALLICISING 15 21
GALLICIZING 24 30
GALLISISING 13 18
GALLISIZING 22 27
GALLOPADING 16 22
GALLUMPHING 20 27
GALRAVAGING 17 23
GALVANISING 16 22
GALVANIZING 25 31
GAMAHUCHING 23 27
GAMARUCHING 20 25
GAMEKEEPING 21 26
GAMMERSTANG 17 22
GANGBANGING 17 25
GANGBUSTING 16 23
GARGARISING 14 18
GARGARIZING 23 27
GARRISONING 13 17
GASCONADING 16 21
GASLIGHTING 17 21
GATEKEEPING 19 23
GAUNTLETING 13 19
GAZUNDERING 23 28
GENDERISING 14 18
GENDERIZING 23 27
GENERALLING 13 19
GENIALISING 13 18
GENIALIZING 22 27
GENTILISING 13 18
GENTILIZING 22 27
GENTRIFYING 19 22
GEOLOGISING 14 19
GEOLOGIZING 23 28
GERMANISING 15 20
GERMANIZING 24 29
GERMINATING 15 20
GHETTOISING 16 18
GHETTOIZING 25 27
GILLNETTING 13 19
GILRAVAGING 17 23
GLAMORISING 15 20
GLAMORIZING 24 29
GLASSIFYING 19 22
GLASSMAKING 19 24
GLOBALISING 15 21
GLOBALIZING 24 30
GLOMERATING 15 20
GOALKEEPING 19 24
GOALKICKING 23 28
GOALTENDING 14 19
GORGONISING 14 19
GORGONIZING 23 28
GOSPELISING 15 20
GOSPELIZING 24 29
GOTHICISING 18 21
GOTHICIZING 27 30
GRAFFITIING 19 22
GRALLOCHING 18 23
GRANITISING 13 17
GRANITIZING 22 26
GRANULATING 13 19
GRATINATING 13 17
GRATINEEING 13 17
GRATULATING 13 18
GRAVITATING 16 20
GRAYLISTING 16 19
GREYLISTING 16 19
GRIDIRONING 14 18
GRIDLOCKING 20 25
GRUBSTAKING 19 24
GUARANTYING 16 20
GUILLOCHING 18 24
GUNFIGHTING 20 25
GUNSLINGING 14 22
GUNSMITHING 18 23
HABITUATING 17 20
HAEMOLYSING 20 22
HAEMOLYZING 29 31
HAIRCUTTING 17 20
HAIRSTYLING 18 19
HAIRWEAVING 21 23
HALLMARKING 21 25
HANDBAGGING 20 25
HANDBALLING 18 23
HANDCUFFING 24 28
HANDFASTING 19 21
HANDFEEDING 20 22
HANDPASSING 18 21
HANDPICKING 24 28
HANDSELLING 16 20
HANDSHAKING 23 24
HANDWRITING 19 21
HARDWORKING 23 24
HARIOLATING 15 17
HARMONISING 17 20
HARMONIZING 26 29
HARRUMPHING 22 25
HATCHELLING 20 23
HEADBANGING 19 23
HEADHUNTING 19 21
HEARTSTRING 15 16
HEIGHTENING 19 21
HELICOPTING 19 23
HELILIFTING 18 21
HELIOTYPING 20 22
HELLENISING 15 19
HELLENIZING 24 28
HERBORISING 17 19
HERBORIZING 26 28
HEROICISING 17 19
HEROICIZING 26 28
HIBERNATING 17 20
HIBERNISING 17 20
HIBERNIZING 26 29
HICCOUGHING 23 27
HIGHBALLING 21 25
HIGHJACKING 32 36
HIGHTAILING 19 21
HILLWALKING 22 26
HINDCASTING 18 21
HITCHHIKING 27 27
HOLYSTONING 18 20
HOMEPORTING 19 22
HOMESHORING 20 21
HOMEWORKING 24 26
HOODWINKING 23 25
HOTPRESSING 17 19
HUCKSTERING 21 24
HUMECTATING 19 23
HUMIDIFYING 24 26
HUMILIATING 17 21
HYALINISING 18 20
HYALINIZING 27 29
HYBRIDISING 21 22
HYBRIDIZING 30 31
HYDROLYSING 22 22
HYDROLYZING 31 31
HYPERMILING 22 25
HYPHENATING 23 24
HYPHENISING 23 24
HYPHENIZING 32 33
HYPNOTISING 20 22
HYPNOTIZING 29 31
ICEBREAKING 20 24
IDENTIFYING 19 21
ILLUVIATING 15 21
IMBITTERING 16 20
IMBOLDENING 17 23
IMBORDERING 17 21
IMBRANGLING 17 24
IMBRICATING 18 23
IMMANACLING 18 25
IMMIGRATING 17 22
IMPANELLING 16 23
IMPERILLING 16 22
IMPETRATING 16 20
IMPLEACHING 21 26
IMPLICATING 18 24
IMPOCKETING 22 27
IMPOLDERING 17 22
IMPORTUNING 16 22
IMPRECATING 18 23
IMPRISONING 16 21
IMPROVISING 19 24
INBREATHING 17 20
INCARNATING 14 19
INCOMMODING 19 25
INCREMATING 16 21
INCULCATING 16 23
INCULPATING 16 23
INCUMBERING 18 25
INCURVATING 17 23
INDENTURING 13 18
INDIGESTING 14 18
INDISPOSING 15 19
INDRENCHING 18 22
INEBRIATING 14 18
INFATUATING 15 19
INFERENCING 17 22
INFLUENCING 17 24
INFURIATING 15 19
INGATHERING 16 19
INGROUNDING 14 20
INITIALLING 12 17
INNERSPRING 14 19
INNERVATING 15 20
INNUENDOING 13 19
INOCULATING 14 20
INQUINATING 21 26
INSCROLLING 14 20
INSHEATHING 18 19
INSINUATING 12 17
INSPIRITING 14 18
INSTIGATING 13 17
INSTITUTING 12 16
INSTREAMING 14 18
INSTRESSING 12 15
INSTRUCTING 14 19
INTAGLIOING 13 18
INTEGRATING 13 17
INTENDERING 13 17
INTENSATING 12 16
INTERACTING 14 18
INTERCEDING 15 19
INTERDINING 13 17
INTERESSING 12 15
INTERESTING 12 15
INTERFACING 17 21
INTERFERING 15 18
INTERFILING 15 19
INTERFUSING 15 19
INTERLACING 14 19
INTERLAYING 15 18
INTERLINING 12 17
INTERLOPING 14 19
INTERLUDING 13 18
INTERMIXING 21 25
INTERMURING 14 19
INTERPAGING 15 20
INTERPONING 14 19
INTERPOSING 14 18
INTERROBANG 14 18
INTERVENING 15 20
INTHRALLING 15 19
INTRENCHING 17 21
INTRODUCING 15 20
INTUMESCING 16 22
INUMBRATING 16 22
INWREATHING 18 20
IRRADIATING 13 15
ISOGRAFTING 16 19
ISOMERISING 14 17
ISOMERIZING 23 26
ITALICISING 14 18
ITALICIZING 23 27
ITINERATING 12 15
JACKAROOING 25 30
JACKBOOTING 27 33
JACKEROOING 25 30
JACKKNIFING 32 38
JACKPOTTING 27 33
JACKROLLING 25 32
JARGONISING 20 26
JARGONIZING 29 35
JASPERISING 21 26
JASPERIZING 30 35
JAWBREAKING 28 33
JEOPARDYING 25 29
JETTISONING 19 24
JIGAJIGGING 29 38
JIGAJOGGING 29 38
JOGTROTTING 20 25
JOURNALLING 19 27
JUXTAPOSING 28 34
KALENDARING 17 21
KALSOMINING 18 23
KANGAROOING 17 21
KANTIKOYING 23 25
KAOLINISING 16 20
KAOLINIZING 25 29
KARSTIFYING 22 23
KARYOTYPING 24 25
KEELHAULING 19 23
KERCHIEFING 24 26
KERFUFFLING 25 29
KERPLUNKING 22 28
KEYBOARDING 22 24
KEYPUNCHING 26 30
KEYSTROKING 23 24
KINESCOPING 20 25
KITESURFING 19 22
KNEECAPPING 22 28
KNOWLEDGING 21 26
KOURBASHING 21 24
KURFUFFLING 25 30
LABIALISING 14 19
LABIALIZING 23 28
LABORSAVING 17 22
LAEVIGATING 16 21
LANCINATING 14 20
LANDDAMNING 16 22
LANDFILLING 16 22
LANDHOLDING 17 21
LANDLUBBING 17 25
LANDMARKING 19 24
LANDSCAPING 17 23
LANDSLIDING 14 19
LANGUISHING 16 21
LAPIDIFYING 21 24
LARVICIDING 18 23
LATCHSTRING 17 20
LATERALLING 12 17
LAVENDERING 16 21
LAVEROCKING 21 26
LAWBREAKING 21 25
LAYMANISING 17 21
LAYMANIZING 26 30
LEAFLETTING 15 19
LEGENDISING 14 19
LEGENDIZING 23 28
LEGISLATING 13 18
LEMMATISING 16 21
LEMMATIZING 25 30
LENGTHENING 16 21
LIFEHACKING 24 27
LINEARISING 12 16
LINEARIZING 21 25
LINEBACKING 20 26
LINECASTING 14 19
LIPOSUCKING 20 26
LIPSTICKING 20 25
LIQUIDATING 22 26
LIQUIDISING 22 26
LIQUIDIZING 31 35
LIXIVIATING 22 26
LONGJUMPING 24 34
LONGLISTING 13 19
LONGSHORING 16 20
LONGWEARING 16 21
LOWERCASING 17 21
LOWLIGHTING 19 23
LUBRICATING 16 22
LUCUBRATING 16 23
LUMINESCING 16 23
LUNCHEONING 17 23
LUTEINISING 12 17
LUTEINIZING 21 26
LUXURIATING 19 24
MACHINATING 19 23
MAGNETISING 15 20
MAGNETIZING 24 29
MAILMERGING 17 23
MAINPRISING 16 21
MAINTAINING 14 19
MAJORETTING 21 26
MALEDICTING 17 22
MALINGERING 15 21
MALTREATING 14 18
MANCIPATING 18 24
MANDAMUSING 17 23
MANDUCATING 17 23
MANEUVERING 17 23
MANGULATING 15 22
MANHANDLING 18 23
MANIFESTING 17 21
MANIFOLDING 18 23
MANOEUVRING 17 23
MANUMITTING 16 22
MARATHONING 17 20
MARBELISING 16 21
MARBELIZING 25 30
MARBLEISING 16 21
MARBLEIZING 25 30
MARGINATING 15 20
MARKETISING 18 21
MARKETIZING 27 30
MARMALISING 16 21
MARMALIZING 25 30
MARMARISING 16 20
MARMARIZING 25 29
MARMELISING 16 21
MARMELIZING 25 30
MARSHALLING 17 21
MARTYRISING 17 19
MARTYRIZING 26 28
MASTHEADING 18 20
MASTICATING 16 20
MATCHMAKING 25 29
MATRONISING 14 18
MATRONIZING 23 27
MAVERICKING 23 28
MEATPACKING 22 27
MECHANISING 19 23
MECHANIZING 28 32
MEDEVACKING 24 29
MEDIATISING 15 18
MEDIATIZING 24 27
MEDIVACKING 24 29
MEGAPHONING 20 25
MELIORATING 14 18
MERCERISING 16 20
MERCERIZING 25 29
MERCHANTING 19 23
MERCURATING 16 21
MERCURISING 16 21
MERCURIZING 25 30
MERRYMAKING 23 26
MESMERISING 16 20
MESMERIZING 25 29
METALLIDING 15 20
METALLISING 14 19
METALLIZING 23 28
METHODISING 18 20
METHODIZING 27 29
METHYLATING 20 22
METRICATING 16 20
METRICISING 16 20
METRICIZING 25 29
MICROFILING 19 24
MICRONISING 16 21
MICRONIZING 25 30
MICROWAVING 22 27
MICTURATING 16 21
MILKSOPPING 22 28
MINIATURING 14 19
MINICABBING 20 27
MINISTERING 14 18
MIRANDISING 15 19
MIRANDIZING 24 28
MISADAPTING 17 21
MISADVISING 18 22
MISALIGNING 15 21
MISALLEGING 15 21
MISALTERING 14 18
MISAPPLYING 21 26
MISASSAYING 17 19
MISASSUMING 16 21
MISAVERRING 17 21
MISAWARDING 18 21
MISBECOMING 20 26
MISBEHAVING 22 26
MISBIASSING 16 20
MISBRANDING 17 22
MISBUILDING 17 23
MISCARRYING 19 22
MISCHANCING 21 26
MISCHARGING 20 24
MISCHIEFING 22 25
MISCHOOSING 19 22
MISCLAIMING 18 24
MISCLASSING 16 21
MISCOLORING 16 21
MISCOUNTING 16 22
MISCREATING 16 20
MISDEFINING 18 22
MISDIALLING 15 20
MISDIGHTING 19 22
MISDIVIDING 19 23
MISDOUBTING 17 22
MISDREADING 16 19
MISENTERING 14 18
MISFEIGNING 18 23
MISFIELDING 18 22
MISFOCUSING 19 24
MISGRAFTING 18 22
MISGUESSING 15 20
MISGUGGLING 17 25
MISHANDLING 18 22
MISLABELING 16 22
MISLABORING 16 21
MISLEARNING 14 19
MISLIGHTING 18 22
MISLOCATING 16 21
MISMANAGING 17 23
MISMARRYING 19 22
MISMATCHING 21 25
MISNOMERING 16 21
MISORDERING 15 18
MISPAINTING 16 21
MISPATCHING 21 25
MISPHRASING 19 22
MISPLANNING 16 23
MISPLANTING 16 22
MISPLEADING 17 22
MISPLEASING 16 21
MISPOINTING 16 21
MISPRAISING 16 20
MISPRINTING 16 21
MISRELATING 14 18
MISROUTEING 14 18
MISSOUNDING 15 20
MISSPEAKING 20 24
MISSPELLING 16 22
MISSPENDING 17 22
MISSTAMPING 18 23
MISSTARTING 14 17
MISSTEERING 14 17
MISSTEPPING 18 23
MISSTOPPING 18 23
MISSTRIKING 18 21
MISTEACHING 19 22
MISTHINKING 21 24
MISTHROWING 20 22
MISTOUCHING 19 23
MISTRAINING 14 18
MISTREADING 15 18
MISTREATING 14 17
MISTRESSING 14 17
MISTRUSTING 14 18
MISTRYSTING 17 19
MISTUTORING 14 18
MODERNISING 15 19
MODERNIZING 24 28
MOISTIFYING 20 22
MOLOCHISING 19 23
MOLOCHIZING 28 32
MONEYMAKING 23 27
MONOGRAMING 17 23
MONOLOGGING 16 23
MONOLOGUING 15 22
MONOPHTHONG 22 25
MONOTASKING 18 22
MONUMENTING 16 23
MOONSHINING 17 21
MOONWALKING 21 26
MORTALISING 14 18
MORTALIZING 23 27
MOTHBALLING 19 24
MOTORBIKING 20 24
MOTORCADING 17 21
MOVIEMAKING 23 28
MUDSLINGING 16 23
MULTIPLYING 19 25
MUMBLETYPEG 23 29
MUNITIONING 14 20
MUSHROOMING 19 23
MUSSITATING 14 18
MUTINEERING 14 19
MUTUALISING 14 20
MUTUALIZING 23 29
MYTHICISING 22 24
MYTHICIZING 31 33
NARCOTISING 14 18
NARCOTIZING 23 27
NEARSHORING 15 17
NECROPSYING 19 23
NECROTISING 14 18
NECROTIZING 23 27
NEGOTIATING 13 17
NEIGHBORING 18 22
NEOLOGISING 13 18
NEOLOGIZING 22 27
NEOTERISING 12 15
NEOTERIZING 21 24
NEWSCASTING 17 21
NEWSWRITING 18 21
NICKELISING 18 23
NICKELIZING 27 32
NICTITATING 14 18
NIFFNAFFING 24 28
NIGHTFARING 19 22
NIGHTRIDING 17 20
NOISEMAKING 18 22
NONBREEDING 15 20
NONBUILDING 15 22
NONCLOGGING 16 24
NONDIVIDING 17 22
NONDRINKING 17 22
NONFREEZING 24 28
NONIONISING 12 17
NONIONIZING 21 26
NONPLUSSING 14 21
NONPRINTING 14 20
NONPROSSING 14 19
NONREDUCING 15 21
NONREIGNING 13 19
NONROTATING 12 16
NONSPEAKING 18 23
NONSPORTING 14 19
NONSTAINING 12 17
NONSTRIKING 16 20
NONTEACHING 17 21
NONTHINKING 19 23
NORMALISING 14 19
NORMALIZING 23 28
NOTCHELLING 17 22
NUNCUPATING 16 24
OBFUSCATING 19 24
OBJURGATING 22 29
OBSECRATING 16 20
OBSIGNATING 15 20
OBSOLESCING 16 21
OBSTRUCTING 16 21
OBTEMPERING 18 23
OBUMBRATING 18 24
OCCASIONING 16 21
OFFICIATING 20 23
OFFPRINTING 20 24
OFFSADDLING 20 23
OFFSCOURING 20 24
OPERATISING 14 17
OPERATIZING 23 26
OPSONIFYING 20 23
ORIENTATING 12 15
ORIGINATING 13 17
ORNAMENTING 14 19
OSCILLATING 14 19
OSTRACISING 14 17
OSTRACIZING 23 26
OUTBITCHING 19 23
OUTBLEATING 14 19
OUTBLESSING 14 19
OUTBLOOMING 16 22
OUTBLUFFING 20 26
OUTBLUSHING 17 22
OUTBOASTING 14 18
OUTBRAGGING 16 22
OUTBRAWLING 17 22
OUTBREAKING 18 22
OUTBREEDING 15 19
OUTBUILDING 15 21
OUTBULLYING 17 23
OUTBURSTING 14 19
OUTCAPERING 16 21
OUTCASTEING 14 18
OUTCATCHING 19 23
OUTCAVILING 17 23
OUTCHARGING 18 22
OUTCHARMING 19 23
OUTCHEATING 17 20
OUTCLASSING 14 19
OUTCLIMBING 18 25
OUTCOACHING 19 23
OUTCOUNTING 14 20
OUTCRAWLING 17 22
OUTCROPPING 18 24
OUTCROSSING 14 18
OUTCROWDING 18 22
OUTDAZZLING 31 35
OUTDEBATING 15 19
OUTDRAGGING 15 20
OUTDREAMING 15 19
OUTDRESSING 13 16
OUTDRINKING 17 21
OUTDROPPING 17 22
OUTDUELLING 13 19
OUTDWELLING 16 21
OUTFEASTING 15 18
OUTFIGHTING 19 22
OUTFIGURING 16 21
OUTFLANKING 19 24
OUTFLASHING 18 21
OUTFLINGING 16 22
OUTFLOATING 15 19
OUTFLUSHING 18 22
OUTFROWNING 18 22
OUTFUMBLING 19 26
OUTGAMBLING 17 24
OUTGLEAMING 15 21
OUTGRINNING 13 19
OUTGROSSING 13 17
OUTGUESSING 13 18
OUTHANDLING 16 20
OUTHOMERING 17 20
OUTHUMORING 17 21
OUTHUSTLING 15 19
OUTJUGGLING 21 30
OUTLAUGHING 16 21
OUTLAUNCING 14 21
OUTLEARNING 12 17
OUTLUSTRING 12 17
OUTMANTLING 14 20
OUTMARCHING 19 23
OUTMATCHING 19 23
OUTMUSCLING 16 23
OUTNIGHTING 16 20
OUTPAINTING 14 19
OUTPEOPLING 16 22
OUTPITCHING 19 23
OUTPLANNING 14 21
OUTPLODDING 16 21
OUTPLOTTING 14 19
OUTPOINTING 14 19
OUTPOWERING 17 21
OUTPREENING 14 19
OUTPRESSING 14 18
OUTPSYCHING 22 25
OUTPUNCHING 19 25
OUTPURSUING 14 20
OUTREACHING 17 20
OUTREIGNING 13 18
OUTRIVALING 15 20
OUTSAVORING 15 19
OUTSCHEMING 19 23
OUTSCOLDING 15 20
OUTSCOOPING 16 21
OUTSCORNING 14 19
OUTSHOOTING 15 17
OUTSHOUTING 15 18
OUTSLEEPING 14 19
OUTSLICKING 18 23
OUTSMARTING 14 18
OUTSMELLING 14 20
OUTSOURCING 14 19
OUTSPANNING 14 20
OUTSPEAKING 18 22
OUTSPEEDING 15 19
OUTSPELLING 14 20
OUTSPENDING 15 20
OUTSPORTING 14 18
OUTSTANDING 13 17
OUTSTARTING 12 15
OUTSTEERING 12 15
OUTSTEPPING 16 21
OUTSTRIDING 13 16
OUTSTRIKING 16 19
OUTSTRIVING 15 19
OUTSTUDYING 16 19
OUTSTUNTING 12 17
OUTSWEARING 15 18
OUTSWEEPING 17 21
OUTSWELLING 15 20
OUTSWIMMING 19 24
OUTSWINGING 16 21
OUTTHANKING 19 22
OUTTHIEVING 18 21
OUTTHINKING 19 22
OUTTHROWING 18 20
OUTTONGUING 13 19
OUTTOWERING 15 18
OUTTRICKING 18 22
OUTTROTTING 12 15
OUTTRUMPING 16 22
OUTVAUNTING 15 21
OUTVENOMING 17 23
OUTWATCHING 20 23
OUTWEARYING 18 20
OUTWEIGHING 19 22
OUTWHIRLING 18 21
OUTWORTHING 18 20
OUTWRESTING 15 18
OUTYIELDING 16 19
OVERARCHING 20 23
OVERBEARING 17 21
OVERBEATING 17 21
OVERBETTING 17 21
OVERBIDDING 19 23
OVERBILLING 17 23
OVERBLOWING 20 25
OVERBOILING 17 22
OVERBOOKING 21 25
OVERBRAKING 21 25
OVERBROWING 20 24
OVERBULKING 21 27
OVERBURNING 17 23
OVERBUSYING 20 24
OVERCALLING 17 23
OVERCASTING 17 21
OVERCLOYING 20 24
OVERCOATING 17 21
OVERCOOKING 21 25
OVERCOOLING 17 22
OVERCRAWING 20 24
OVERCROWING 20 24
OVERCUTTING 17 22
OVERDECKING 22 26
OVERDRAWING 19 22
OVERDRIVING 19 23
OVERDUBBING 20 26
OVERDUSTING 16 20
OVEREDITING 16 19
OVEREMOTING 17 21
OVERFALLING 18 23
OVERFEARING 18 21
OVERFEEDING 19 22
OVERFILLING 18 23
OVERFISHING 21 23
OVERFLOWING 21 25
OVERFOLDING 19 23
OVERFUNDING 19 24
OVERGALLING 16 22
OVERGANGING 17 23
OVERGEARING 16 20
OVERGETTING 16 20
OVERGILDING 17 22
OVERGIRDING 17 21
OVERGLAZING 25 30
OVERGOADING 17 21
OVERGORGING 17 22
OVERGRADING 17 21
OVERGRAZING 25 29
OVERGROWING 19 23
OVERHAILING 18 21
OVERHANDING 19 22
OVERHANGING 19 23
OVERHAULING 18 22
OVERHEAPING 20 23
OVERHEARING 18 20
OVERHEATING 18 20
OVERHENTING 18 21
OVERHITTING 18 20
OVERHOLDING 19 22
OVERHUNTING 18 22
OVERISSUING 15 19
OVERJUMPING 26 34
OVERKEEPING 21 25
OVERKILLING 19 24
OVERLANDING 16 21
OVERLAPPING 19 25
OVERLARDING 16 20
OVERLEAPING 17 22
OVERLENDING 16 21
OVERLETTING 15 19
OVERLOADING 16 20
OVERLOCKING 21 26
OVERLOOKING 19 23
OVERLORDING 16 20
OVERMANNING 17 23
OVERMASTING 17 21
OVERMELTING 17 22
OVERMILKING 21 26
OVERNETTING 15 19
OVERPACKING 23 28
OVERPARTING 17 21
OVERPASSING 17 21
OVERPEERING 17 21
OVERPLAYING 20 24
OVERPOISING 17 21
OVERPOSTING 17 21
OVERPRICING 19 24
OVERPRIZING 26 30
OVERPUMPING 21 28
OVERRACKING 21 25
OVERRANKING 19 23
OVERREADING 16 19
OVERREDDING 17 20
OVERRENNING 15 20
OVERRUFFING 21 25
OVERRUNNING 15 21
OVERSAILING 15 19
OVERSALTING 15 19
OVERSAUCING 17 22
OVERSCORING 17 21
OVERSEEDING 16 19
OVERSELLING 15 20
OVERSETTING 15 18
OVERSHADING 19 21
OVERSHARING 18 20
OVERSHINING 18 21
OVERSKATING 19 22
OVERSMOKING 21 25
OVERSOAKING 19 22
OVERSPICING 19 24
OVERSTARING 15 18
OVERSTATING 15 18
OVERSTAYING 18 20
OVERSUDSING 16 20
OVERSUPPING 19 25
OVERSWAYING 21 23
OVERTALKING 19 23
OVERTASKING 19 22
OVERTEEMING 17 21
OVERTIPPING 19 24
OVERTOILING 15 19
OVERTOPPING 19 24
OVERTRADING 16 19
OVERTURNING 15 20
OVERVALUING 18 24
OVERVEILING 18 23
OVERWARMING 20 24
OVERWEARING 18 21
OVERWEENING 18 22
OVERWETTING 18 21
OVERWINDING 19 23
OVERWINGING 19 24
OVERWORKING 22 25
OVERWRITING 18 21
OVERYEARING 18 20
OVIPOSITING 17 21
OWERLOUPING 17 22
OXYGENATING 23 26
OXYGENISING 23 26
OXYGENIZING 32 35
PACESETTING 16 20
PACKETISING 20 24
PACKETIZING 29 33
PAINKILLING 18 24
PAINSTAKING 18 22
PALISADOING 15 19
PALLETISING 14 19
PALLETIZING 23 28
PALPITATING 16 21
PAMPHLETING 21 26
PANBROILING 16 22
PANHANDLING 18 23
PANTOMIMING 18 24
PAPERMAKING 22 27
PARACHUTING 19 23
PARAFFINING 20 24
PARAGLIDING 16 21
PARALLELING 14 20
PARAPENTING 16 21
PARASAILING 14 18
PARBREAKING 20 24
PARBUCKLING 22 29
PARQUETTING 23 27
PARTIALLING 14 19
PASQUILLING 23 29
PASSIVATING 17 21
PASSMENTING 16 21
PASSPORTING 16 20
PATHFINDING 21 24
PATRONAGING 15 20
PATRONISING 14 18
PATRONIZING 23 27
PAUPERISING 16 21
PAUPERIZING 25 30
PAVEMENTING 19 25
PAVILIONING 17 23
PAWNBROKING 23 28
PEACEMAKING 22 27
PEDAGOGUING 17 23
PEDANTISING 15 19
PEDANTIZING 24 28
PEDESTALING 15 19
PELLETISING 14 19
PELLETIZING 23 28
PENDULATING 15 21
PENETRATING 14 18
PENTHOUSING 17 21
PEPSINATING 16 21
PEPTONISING 16 21
PEPTONIZING 25 30
PERCOLATING 16 21
PERENNATING 14 19
PERFORATING 17 20
PERIODISING 15 18
PERIODIZING 24 27
PERIWIGGING 19 24
PERMUTATING 16 21
PERSECUTING 16 21
PERSEVERING 17 21
PERSONATING 14 18
PERSONISING 14 18
PERSONIZING 23 27
PETITIONING 14 18
PHANTASYING 20 22
PHENOLATING 17 21
PHENOTYPING 22 25
PHONETISING 17 20
PHONETIZING 26 29
PHONOTYPING 22 25
PHOSPHATING 22 24
PHOTOLYSING 20 22
PHOTOLYZING 29 31
PHOTOTYPING 22 24
PICAROONING 16 21
PICKBACKING 28 34
PICTURISING 16 21
PICTURIZING 25 30
PIDGINISING 16 21
PIDGINIZING 25 30
PIGNERATING 15 20
PIGNORATING 15 20
PIGSTICKING 21 26
PILLORISING 14 19
PILLORIZING 23 28
PINGUEFYING 21 26
PINPOINTING 16 22
PINPRICKING 22 28
PINSPOTTING 16 21
PINWHEELING 20 24
PIPECLAYING 21 26
PIPEFITTING 19 23
PIROUETTING 14 18
PITAPATTING 16 20
PITCHPOLING 21 26
PIXELLATING 21 26
PIXILLATING 21 26
PLAISTERING 14 18
PLATELAYING 17 21
PLATEMAKING 20 25
PLATFORMING 19 24
PLATINISING 14 19
PLATINIZING 23 28
PLAYLISTING 17 21
PLAYWRITING 20 23
PLURALISING 14 20
PLURALIZING 23 29
POCKMARKING 26 31
PODSOLISING 15 19
PODSOLIZING 24 28
PODZOLISING 24 28
PODZOLIZING 33 37
POETICISING 16 20
POETICIZING 25 29
POLITICKING 20 25
POLLENATING 14 20
POLLINATING 14 20
POLLINISING 14 20
POLLINIZING 23 29
POLYBAGGING 21 27
PONDERATING 15 19
PORTRAITING 14 17
POSITIONING 14 18
POSTCARDING 17 21
POSTEDITING 15 18
POSTERISING 14 17
POSTERIZING 23 26
POSTFORMING 19 23
POSTHEATING 17 19
POSTLANDING 15 20
POSTMARKING 20 24
POSTSYNCING 19 23
POSTULATING 14 19
POSTURISING 14 18
POSTURIZING 23 27
POSTWEANING 17 21
POTENTISING 14 18
POTENTIZING 23 27
POTLATCHING 19 23
POTSHOTTING 17 19
POURTRAYING 17 20
POUSSETTING 14 18
POWELLISING 17 22
POWELLIZING 26 31
PRACTICKING 22 27
PRAELECTING 16 21
PRATFALLING 17 22
PREACCUSING 18 24
PREADAPTING 17 21
PREADOPTING 17 21
PREALTERING 14 18
PREAPPLYING 21 26
PREASSURING 14 18
PREATTUNING 14 19
PREAVERRING 17 21
PREBLESSING 16 21
PREBOARDING 17 21
PREBUILDING 17 23
PRECHARGING 20 24
PRECHECKING 25 29
PRECHILLING 19 24
PRECHOOSING 19 22
PRECLEANING 16 22
PRECLEARING 16 21
PRECONISING 16 21
PRECONIZING 25 30
PRECREASING 16 20
PREDEFINING 18 22
PREDEVOTING 18 22
PREDICATING 17 21
PREDRILLING 15 20
PREELECTING 16 21
PREENACTING 16 21
PREERECTING 16 20
PREEXCITING 23 27
PREEXISTING 21 24
PREEXPOSING 23 27
PREFIGURING 18 23
PREFOCUSING 19 24
PREFRANKING 21 25
PREFREEZING 26 29
PREHANDLING 18 22
PREIMPOSING 18 23
PREINVITING 17 22
PREJUDICING 24 31
PRELATISING 14 18
PRELATIZING 23 27
PRELIMITING 16 21
PRELOCATING 16 21
PREMOULDING 17 23
PREORDERING 15 18
PREPLANNING 16 23
PREPLANTING 16 22
PREPRINTING 16 21
PREPUNCHING 21 27
PRESCINDING 17 22
PRESCRIBING 18 23
PRESETTLING 14 18
PRESHIPPING 21 25
PRESTAMPING 18 23
PRETRAINING 14 18
PRETREATING 14 17
PRETRIMMING 18 23
PRETTIFYING 20 22
PRETZELLING 23 28
PREVISITING 17 21
PREWEIGHING 21 24
PREWRAPPING 21 26
PRINCIPLING 18 25
PRINTMAKING 20 25
PRIVATISING 17 21
PRIVATIZING 26 30
PRIVILEGING 18 24
PROCLAIMING 18 24
PROCREATING 16 20
PROGRAMMING 19 25
PROGRESSING 15 19
PROHIBITING 19 22
PROLOGISING 15 20
PROLOGIZING 24 29
PROMENADING 17 22
PRONOUNCING 16 23
PROPAGATING 17 22
PROPERTYING 19 22
PROPHESYING 22 24
PROPOUNDING 17 23
PROROGATING 15 19
PROSCRIBING 18 23
PROSECUTING 16 21
PROSELYTING 17 20
PROSPECTING 18 23
PROSTRATING 14 17
PROTOCOLING 16 21
PROTONATING 14 18
PROTOTYPING 19 22
PROTRACTING 16 20
PUBLICISING 18 25
PUBLICIZING 27 34
PULLULATING 14 22
PULVERISING 17 23
PULVERIZING 26 32
PUNCTUATING 16 23
PUPILLATING 16 23
PUSTULATING 14 20
QUADRILLING 22 27
QUADRUPLING 24 30
QUANTIFYING 27 30
QUARRELLING 21 26
QUESTIONING 21 25
QUIDDANYING 26 29
QUINTUPLING 23 30
QUITTANCING 23 28
QUIZZIFYING 45 47
RACEWALKING 21 25
RACIALISING 14 18
RACIALIZING 23 27
RADIALISING 13 16
RADIALIZING 22 25
RADIOPAGING 16 20
RAILROADING 13 16
RAINWASHING 18 20
RANDOMISING 15 19
RANDOMIZING 24 28
RANSHAKLING 19 22
RANTIPOLING 14 19
RAPTURISING 14 18
RAPTURIZING 23 27
RASTERISING 12 14
RASTERIZING 21 23
REABSORBING 16 20
REACCENTING 16 21
REACCEPTING 18 23
REACQUIRING 23 27
REACTUATING 14 18
READDICTING 16 19
READJUSTING 20 25
READMITTING 15 18
READVANCING 18 23
REAEDIFYING 19 20
REAFFIRMING 20 23
REALLOTTING 12 16
REANALYSING 15 18
REANALYZING 24 27
REANIMATING 14 18
REANOINTING 12 16
REANSWERING 15 18
REAPPEARING 16 20
REAPPROVING 19 24
REARRANGING 13 17
REARRESTING 12 14
REASCENDING 15 19
REASSAILING 12 15
REASSERTING 12 14
REASSESSING 12 14
REASSIGNING 13 17
REASSORTING 12 14
REATTACHING 17 19
REATTACKING 18 21
REATTAINING 12 15
REAWAKENING 19 22
REBALANCING 16 22
REBAPTISING 16 20
REBAPTIZING 25 29
REBEGINNING 15 21
REBELLOWING 17 22
REBORROWING 17 20
REBRANCHING 19 23
REBUTTONING 14 19
RECALESCING 16 21
RECAPTURING 16 21
RECARPETING 16 20
RECEMENTING 16 21
RECENSORING 14 18
RECODIFYING 21 23
RECOGNISING 15 20
RECOGNIZING 24 29
RECOLOURING 14 19
RECOMBINING 18 24
RECOMPILING 18 24
RECOMPOSING 18 23
RECOMPUTING 18 24
RECONCILING 16 22
RECONFINING 17 22
RECONSOLING 14 19
RECONVENING 17 23
RECONVEYING 20 24
REDEFEATING 16 18
REDEFECTING 18 21
REDEMANDING 16 20
REDEPLOYING 18 21
REDESIGNING 14 18
REDICTATING 15 18
REDIGESTING 14 17
REDIRECTING 15 18
REDISPOSING 15 18
REDIVORCING 18 22
REDSHIRTING 16 17
REEDUCATING 15 19
REELEVATING 15 19
REEMBARKING 20 24
REEMBODYING 20 23
REEMBRACING 18 23
REEMPLOYING 19 23
REENFORCING 17 21
REENGRAVING 16 21
REENLARGING 13 18
REENLISTING 12 16
REENROLLING 12 17
REENSLAVING 15 20
REEQUIPPING 25 30
REEXAMINING 21 25
REEXECUTING 21 25
REEXPELLING 21 26
REEXPLORING 21 25
REEXPORTING 21 24
REFASTENING 15 18
REFERENCING 17 21
REFILTERING 15 18
REFINANCING 17 22
REFINISHING 18 20
REFLOWERING 18 21
REFOCUSSING 17 21
REFORESTING 15 17
REGATHERING 16 18
REGIMENTING 15 20
REGISTERING 13 16
REHAMMERING 19 22
REHARDENING 16 18
REHYDRATING 19 19
REIMAGINING 15 20
REIMBURSING 16 21
REIMMERSING 16 20
REIMPORTING 16 20
REINCURRING 14 19
REINDICTING 15 19
REINDUCTING 15 20
REINFECTING 17 21
REINFLAMING 17 22
REINFLATING 15 19
REINFORCING 17 21
REINFORMING 17 21
REINFUNDING 16 21
REINJECTING 21 27
REINSERTING 12 15
REINSPIRING 14 18
REINSTATING 12 15
REINTERRING 12 15
REINVENTING 15 20
REINVESTING 15 19
REINVOLVING 18 24
REITERATING 12 14
REJACKETING 25 30
REJIGGERING 21 27
RELABELLING 14 20
RELAUNCHING 17 22
RELETTERING 12 15
RELICENSING 14 19
RELISTENING 12 16
RELUCTATING 14 19
REMARKETING 18 21
REMASTERING 14 17
REMEASURING 14 18
REMEDIATING 15 18
REMEMBERING 18 23
REMIGRATING 15 19
REMINISCING 16 21
REMODELLING 15 20
REMODIFYING 21 23
REMURMURING 16 22
RENCONTRING 14 19
RENOTIFYING 18 20
RENUMBERING 16 22
REOBJECTING 23 29
REOBSERVING 17 21
REOBTAINING 14 18
REOCCUPYING 21 26
REOCCURRING 16 21
REOFFENDING 19 22
REOPERATING 14 17
REORDAINING 13 16
REORIENTING 12 15
REOXIDISING 20 22
REOXIDIZING 29 31
REPACIFYING 22 25
REPACKAGING 21 26
REPANELLING 14 20
REPARTEEING 14 17
REPLEVINING 17 23
REPLICATING 16 21
REPLOUGHING 18 23
REPOLISHING 17 20
REPROACHING 19 22
REPROBATING 16 20
REPRODUCING 17 22
REPUDIATING 15 19
REPURIFYING 20 23
REPURPOSING 16 21
REQUIGHTING 25 28
RERADIATING 13 15
RERECORDING 15 18
RERELEASING 12 15
REREMINDING 15 19
REREPEATING 14 17
REREVIEWING 18 21
RESCHOOLING 17 20
RESCREENING 14 18
RESCRIPTING 16 20
RESCULPTING 16 22
RESEARCHING 17 19
RESEASONING 12 15
RESELECTING 14 18
RESERVICING 17 21
RESHINGLING 16 20
RESHOWERING 18 19
RESHUFFLING 21 24
RESILVERING 15 19
RESINIFYING 18 20
RESITUATING 12 15
RESKETCHING 21 23
RESMOOTHING 17 19
RESOFTENING 15 18
RESOLDERING 13 16
RESPLENDING 15 20
RESPLITTING 14 18
RESPREADING 15 18
RESPRINGING 15 20
RESPROUTING 14 18
RESTITCHING 17 19
RESTITUTING 12 15
RESTRAINING 12 15
RESTRESSING 12 14
RESTRICTING 14 17
RESTRINGING 13 17
RESUMMONING 16 22
RESUPPLYING 19 24
RESURFACING 17 21
RESURVEYING 18 21
RETAILORING 12 15
RETALIATING 12 15
RETARGETING 13 16
RETEMPERING 16 20
RETEXTURING 19 22
RETHREADING 16 17
RETOTALLING 12 16
RETRENCHING 17 20
RETRIBUTING 14 18
RETROACTING 14 17
RETROCEDING 15 18
RETROFIRING 15 17
REUTILISING 12 16
REUTILIZING 21 25
REVALUATING 15 20
REVERENCING 17 22
REVERIFYING 21 23
REVIBRATING 17 21
REVIOLATING 15 19
REVIVIFYING 24 27
RHETORISING 15 16
RHETORIZING 24 25
RHODANISING 16 18
RHODANIZING 25 27
RHOTACISING 17 19
RHOTACIZING 26 28
RHYTHMISING 23 23
RHYTHMIZING 32 32
RICOCHETING 19 22
RIDESHARING 16 17
RIGHTSIZING 25 27
RIGIDIFYING 20 22
RINGBARKING 19 24
RIPSNORTING 14 18
RITUALISING 12 16
RITUALIZING 21 25
ROADHOLDING 17 19
ROPEDANCING 17 22
ROTOSCOPING 16 20
ROTOTILLING 12 16
ROUGHDRYING 20 22
ROUGHHEWING 22 24
ROUTINISING 12 16
ROUTINIZING 21 25
ROWDYDOWING 23 24
RUBBERISING 16 21
RUBBERIZING 25 30
RUBRICATING 16 21
RUGGEDISING 15 20
RUGGEDIZING 24 29
RUSTICATING 14 18
RUSTICISING 14 18
RUSTICIZING 23 27
SABBATISING 16 20
SABBATIZING 25 29
SACRALISING 14 18
SACRALIZING 23 27
SACRIFICING 19 23
SAFEKEEPING 21 24
SAILBOATING 14 18
SAILPLANING 14 20
SANCTIFYING 20 23
SANCTIONING 14 19
SANDBAGGING 17 23
SANDWICHING 21 24
SANGUIFYING 19 23
SAPONIFYING 20 23
SATELLITING 12 16
SATISFICING 17 20
SAVEGARDING 17 21
SCABBARDING 19 24
SCAFFOLDING 21 25
SCAMBAITING 18 23
SCANDALLING 15 21
SCATTERLING 14 18
SCENARISING 14 18
SCENARIZING 23 27
SCHOOLGOING 18 22
SCIENTISING 14 18
SCIENTIZING 23 27
SCOMFISHING 22 25
SCOUTHERING 17 20
SCOWTHERING 20 22
SCRAVELLING 17 23
SCRIMMAGING 19 25
SCROOTCHING 19 22
SCRUMMAGING 19 26
SCULPTURING 16 23
SCUMFISHING 22 26
SCUPPERNONG 18 25
SECTORISING 14 17
SECTORIZING 23 26
SEDIMENTING 15 19
SEGREGATING 14 18
SELLOTAPING 14 19
SEMAPHORING 19 22
SEMESTERING 14 17
SEMPSTERING 16 20
SENSITISING 12 15
SENSITIZING 21 24
SENTINELING 12 17
SEPULCHRING 19 24
SEPULTURING 14 20
SEQUELISING 21 25
SEQUELIZING 30 34
SERIALISING 12 15
SERIALIZING 21 24
SERMONISING 14 18
SERMONIZING 23 27
SEXTUPLYING 24 28
SEXUALISING 19 23
SEXUALIZING 28 32
SHANGHAIING 19 21
SHELLACKING 21 25
SHEMOZZLING 35 38
SHEPHERDING 21 22
SHERLOCKING 21 24
SHIPLAPPING 21 26
SHITCANNING 17 21
SHIVAREEING 18 20
SHOEHORNING 18 19
SHOPKEEPING 23 26
SHOPLIFTING 20 23
SHORTCOMING 19 22
SHORTWAVING 21 23
SHOTGUNNING 16 21
SHOULDERING 16 19
SHOUTHERING 18 19
SHOWBOATING 20 22
SHOWJUMPING 29 35
SHOWROOMING 20 22
SHRIVELLING 18 22
SICKNURSING 18 23
SIDESWIPING 18 21
SIGHTSEEING 16 18
SIGNALISING 13 18
SIGNALIZING 22 27
SIGNPOSTING 15 20
SILICIFYING 20 23
SILVERISING 15 19
SILVERIZING 24 28
SIMPLIFYING 22 26
SINGSONGING 14 20
SJAMBOKKING 31 37
SKEDADDLING 19 22
SKELLOCHING 21 25
SKIMOBILING 20 25
SKIRMISHING 21 23
SKRIMMAGING 21 26
SKYWATCHING 27 28
SLACKLINING 18 24
SLAISTERING 12 15
SLAMDANCING 17 23
SLAPDASHING 18 21
SLIPFORMING 19 24
SLOGANISING 13 18
SLOGANIZING 22 27
SLOMMOCKING 22 28
SLUMMOCKING 22 29
SMOOTHENING 17 20
SMOULDERING 15 20
SNORKELLING 16 21
SNOWBALLING 17 23
SNOWBLADING 18 23
SNOWPLOWING 20 25
SNOWSHOEING 18 20
SNOWSURFING 18 22<